ลูกแก้วจักพรรดิ์คริสตัลขนาดกลาง แท้และทันหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย รตนหทัย, 28 กุมภาพันธ์ 2019.

 1. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  37763B25-2209-4915-AB0D-0133A4C1AFE7.jpeg CF3C15F0-00D3-4EB7-94A5-E9C18305F018.jpeg E57B139C-3B0B-4E97-97FD-FE0EBCC0154D.jpeg D75321DC-E22D-4DDB-B6D1-EC91069F458E.jpeg 25BE17A8-CEC8-4601-8750-61D835779057.jpeg F90619DC-DA32-4E6E-AC66-28762891A6C3.jpeg A842BF03-EF2B-42E4-B8A3-F857A156255C.jpeg 2E608510-7A23-4CB9-9B39-5826A4E16F59.jpeg เปิดบูชาร่วมบุญกับคณะเศรษฐีพันท้าย ชุดนี้หลุดจองมีจำนวน ๑๐ ลูก

  ลูกแก้วจักรพรรดิ์ คริสตัลแบบเจียระไน ขนาดกลางประมาณ ๒.๕ -๓ ซม. หรือ ๑ นิ้วเศษๆ แท้และทันสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พุทธาภิเษก
  หายากมากๆ ใช้เป็นองค์ประธานที่บ้านได้ครับ
  ได้จากศิษย์ที่รับใช้งานสมัยหลวงพ่อ
  รับประกันแท้ตลอดชีพ
  เปิดบูชาองค์ละ 1599 บาท จัดส่ง
  ฟรีตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม เป็นต้นไป

  มีจำนวน ตามสภาพเก่าเก็บองค์ ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายสภาพ ๙๙ % มีรอยบางจุด
  โอนปัจจัย ๓ วัน นับจากวันจอง
  ..............................................................
  ลูกแก้วจักรพรรดิ์ เป็นองค์ลูกแก้วคริสตัลเจียระไน
  ในสมัยนั้นหลวงพ่อทำพิธีพุทธาภิเษก ลูกแก้วมณีรัตนะรูปทรงต่างๆ รวมถึงแหวนเพชรแบบต่างๆ ท่านจะใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ์องค์จริงเป็นประธาน พระท่านบอกกับหลวงพ่อท่านว่า ผลจะได้ถึง 99%ของลูกแก้วองค์จริง

  การอาราธนา ท่านบอกให้ทำเป็นกรรมฐานจะเกิดผลมากและยิ่งใหญ่ คือทิพจักขุญาณ ให้อาราธนาทุกวันควบคู่กับการภาวนาพระคาถาเงินล้านไปด้วย จะมีความคล่องตัว จะบังเกิดให้เห็นทันตา และยังป้องกันอันตรายต่างๆเหมือนพระเครื่องทุกประการ เมื่อสวดมนต์บูชาแล้ว ควรอธิษฐานว่า “ขอความปราถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการ”

  ***********************************************

  เพื่อความคล่องตัวในด้านการเงิน ให้จับภาพขององค์แก้วไว้พร้อมกับท่องพระคาถาเงินล้านครับ การเงินจะคล่องตัว

  พระคาถาเงินล้าน

  (ตั้ง นะโม ๓ จบ )

  สัมปจิตฉามิ
  นาสังสิโม
  พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
  พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
  มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
  มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
  พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
  วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
  สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
  เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
  (บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

  ***********************************************

  (วิธีการใช้ลูกแก้ว….คัดจากหนังสือสมบัติพ่อให้หน้า ๑๒๑ ดังนี้ครับ)

  ..”ก่อนที่จะภาวนาคาถาให้มองดูลูกแก้วเสียก่อน จำภาพแก้วได้ ก็หลับตานึกถึงภาพแก้วนั้นแล้วก็ภาวนา นี่ทำเป็นกรรมฐาน จะภาวนา พุทโธ หรือ นะมะพะทะ ว่าได้ทุกอย่างเพราะว่าแก้วเป็นอาโลกกสิณ สำหรับอาโลกสิณนี่เป็นกสิณพื้นฐานของทิพจักขุญาณ หากว่าขณะที่หลับตาภาวนา ภาพลูกแก้วเลือนไปจากใจ ให้ลืมตาดูใหม่ จำภาพลูกแก้วแล้วภาวนาต่อไป จนกระทั่งภาพลูกแก้วติดตาติดใจ คราวหลังเราไม่ต้องมองดูลูกแก้ว แต่นึกภาพลูกแก้วได้เป็นปกติอย่างนี้ท่านเรียกว่า “อุคหนิมิต”

  อุคหนิมิต นี่เป็น อุปจารสมาธิ เป็นผลของทิพจักขุณาณ เมื่อทำอย่างนี้เรื่อยๆ ไปจนกระทั่งภาพลูกแก้วติดตาติดใจอยู่เสมอ ต่อมาก็อธิฐานให้ลูกแก้วโตขึ้น ก็จะเห็นภาพลูกแก้วโตขึ้น อธิฐานให้เล็กลงก็จะเล็กลง ให้อยู่สูงก็อยู่สูง ให้อยู่ต่ำก็อยู่ต่ำ อยู่หน้าก็ได้ อยู่หลังก็ได้ตามชอบใจ อย่างนี้เป็น ปฏิภาคนิมิต ถือว่าเป็นนิมิตสูงสุดส่วนหนึ่ง…”

  “ในเมื่อเห็นลูกแก้วชัดเจนแจ่มใสดีเท่าไหร่ ความเป็นทิพจักขุญาณของท่านพุทธบริษัทที่จะเห็นภาพอื่นก็จะเห็นชัดเจนเท่านั้น แต่ว่าถ้าเห็นลูกแก้วชัดเจนดีแล้ว ต่อไปก็อธิฐานขอให้ภาพลูกแก้วหายไป ขอภาพของพระพุทธเจ้าจงปรากฏ ในเมื่อเห็นภาพของพระพุทธเจ้าปรากฏแทน ขอให้อธิฐานให้พระองค์โตขึ้น ภาพของพระพุทธเจ้าโตขึ้น ขอให้พระองค์ทรงเล็กลงก็เล็กลง ให้สูงให้ต่ำได้ตามความต้องการ อย่างนี้ถือว่าถึงที่สุด ของ มโนมยิทธิ

  ถ้าทำมโนมยิทธิได้ตามนี้แล้วจึงเคลื่อนออก ถ้าเคลื่อนไปไหนจิตกับกายจะตัดกันเด็ดขาด คือว่าไป สุดตัว ถ้าไปสุดตัวก็จะได้พบทุกอย่าง จะพบเทวดา จะพบพรหมก็ดี พบพระอรหันต์ก็ดี เราก็จะมีสภาพไปนั่งคุยกันอย่างสบาย เหมือนนั่งคุยกันอยู่นี่ ถือว่าเป็นการเต็มมโนมยิทธิที่ศึกษา เพราะมโนมยิทธิที่ศึกษากันอยู่เวลานี้ เราใช้กำลังครึ่งเดียว…”

  “แต่ว่าเพื่อผลประโยชน์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทว่า

  “ทุกคนยังต้องกินต้องใช้ พระพุทธเจ้าก็ทรงห่วงเหมือนกัน ท่านถือว่าถ้าทุกคนยากจนเสียจริงๆ ไม่มีกินมีใช้ การเจริญสมาธิก็ไม่มีผล เพราะมีความเดือดร้อน”

  ฉนั้นท่านจึงแนะนำว่า ถ้าทำสมาธิในด้านของกรรมฐานครบถ้วนพอใจแล้ว หลังจากนั้นให้ต่อด้วย คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า (คาถาเงินล้านปัจจุบัน) และเวลาที่เจริญพระกรรมฐานทรงฌาณเท่าไร คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะทรงฌาณเท่านั้น เมื่อคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเป็นฌาณ การเงินของท่านพุทธบริษัทจะมีการคล่องตัวดีมาก ถ้าปฏิบัติได้เป็นฌาณจริงๆ คือ เห็นภาพชัดจริงให้สังเกตุดูว่า หลังจากทำไป ๓ เดือน ผลการปฏิบัติลาภสักการะจะเกิด การเงินไม่ฝืดเคือง ยิ่งทำนานมากเงินก็จะยิ่งขังตัว…”

  “เงินเดือนที่ไม่ค่อยพอเดือน มันก็จะเริ่มพอเดือน เดือนหน้ากับเดือนหลัง มันสวัสดีกันได้ก็พอตัวแล้ว ต่อมาเจ้าเดือนหน้ามันไม่ยอมไป เดือนใหม่ก็ยังมีมาอีก มันเริ่มขังตัว มันเริ่มขังตัวแน่นะ รวมความว่า มันนอนคุยกันในกระเป๋าได้ ทำตามนี้มีผลจริงๆ นะ และวิธีที่ใช้เงินในคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีแบบหนึ่ง ซึ่งเคยได้กล่าวไว้แล้ว..”
  *****************************************************
  ร่วมโอนปัจจัยได้ที่ :
  นายธเนศร์ เอกอรพรรณ
  1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเตาปูน เลขที่ 1412184292
  2.ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองสาม เลขที่ 8922217840

  นายคัคเนศวร์ เอกอรพรรณ
  1. ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิตนครนายก เลขที่ 9860640483
  หรือ promtpay พร้อมเพย์ ไม่เสียค่าธรรมเนียม เลขที่ 3102400454110
  *****************************************************

  Line : phantaii
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2019
 2. chomkamon

  chomkamon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2008
  โพสต์:
  188
  ค่าพลัง:
  +168
  จอง 1 องค์ ครับ.
   
 3. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  ได้ครับ
   
 4. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  เหลืออีก ๙ ลูกสุดท้ายครับ หายากมาก ๆ ครับ จากกรุอาจารย์ยกทรง 52063569_10218058908454972_3895621129443737600_n.jpg
   
 5. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  หลวงปู่ชุ่มท่านมาหาหลวงพ่อ ตอนนั้นท่านใกล้มรณภาพ หลวงปู่ชุ่มมรณภาพตอนปี ๒๕๒๓ ก่อนมรณภาพได้ไม่นาน ท่านมาหาหลวงพ่อ #เอาแก้วจักรพรรดิให้ บอกว่าหลวงน้อง บริวารของหลวงน้องเยอะมาก การต่อไปข้างหน้าจะยิ่งเยอะมากกว่านี้ ถ้าหลวงน้องมีแก้วจักรพรรดิอยู่ #บริวารมากเท่าไหร่ก็จะเลี้ยงดูเขาได้ แล้วก็ถวายหลวงพ่อไว้

  #แล้วอีกองค์หนึ่งหลวงปู่ชุ่มถวายในหลวงไป เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะ ถึงเวลานึกถึง #เราไม่ต้องมีหรอก #แต่นึกถึงแก้วจักรพรรดิไว้ #ถึงเวลาขออานุภาพแก้วจักรพรรดิช่วยสงเคราะห์ด้วย #จะได้มีความคล่องตัวกว่าคนอื่นเขา

  หลวงพ่อท่านบอกว่า ท่านขึ้นไปดูแก้วจักรพรรดิของท่านพระอินทร์ที่ดาวดึงส์แล้ว #ลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง เพียงแต่ว่า แก้วจักรพรรดิของท่านปู่พระอินทร์อยู่ในความเป็นทิพย์ รัศมีก็เลยสว่างไสวอยู่ตลอดเวลา #ถ้าหากว่าเป็นที่หลวงพ่อ #หรือที่ในหลวงท่านมีต้องใช้ทิพยจักษุญาณดู ถึงจะรู้ว่าสว่างแค่ไหน สรุปว่า #แก้วจักรพรรดิจริง#ทำมาจากปรอท

  ถาม: แล้วเวลาจะใช้ ใช้อย่างไรคะ ?
  ตอบ: อธิษฐานเอา ถ้าอย่างของเรานี่มีลูกแก้วของหลวงพ่อ #ก็ใช้ควบคาถาเงินล้านอธิษฐานเอา #โดยเฉพาะเรื่องลาภผล #จะคล่องตัวมากเป็นพิเศษ

  ถาม: (ไม่ชัด)
  ตอบ: จะกลมหรือไม่กลม อะไรก็ตามจ๊ะ #ถ้าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อทำนี่#อานุภาพก็เกือบๆจะเท่าของจริงจ้ะ

  ช่วงแรกของเล่ม "จารชนในสายฝน"
  สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
  เดือนมกราคม ๒๕๔๖ (ต่อ) ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ

  ----------------------------------------------------------

  ถาม: แล้วอานุภาพ แบ่งให้ลูกศิษย์ต่อได้ไหมครับ ?
  ตอบ: #ถ้าเวลาพุทธาภิเษกหรืออะไร #ก็จะขอให้ท่านช่วย พอขอบารมีของท่าน #ขออานุภาพแก้วจักรพรรดิมา #ก็โดนย้ายไปอยู่วัดท่าขนุน ตั้งแต่นั้นมางานท่วมหัวเลย รับอะไรไม่รับ รับของอย่างนั้นมา

  พระเจ้าจักรพรรดินี่ เขาต้องสงเคราะห์คนทั้งโลก #อาตมาแค่สงเคราะห์พระไม่กี่วัดเองเกือบตาย ก็ทุกวันที่ทำอยู่เหมือนกับสร้างเมืองทั้งเมือง และสิ่งที่เราทำคนอื่นเขาไม่กล้าทำ เขากลัวว่าเงินจะขาด แต่อาตมาไม่ได้กลัวเลย เพราะว่า

  #อันดับแรกแก้วมณีรัตนะของหลวงพ่อวัดท่าซุง..ใช่ไหม #ก็แก้วจักรพรรดิดีๆ นี่เอง #แล้วนี่ยังมาของหลวงปู่ทวดซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่ง เจอ ๒ เด้งขนาดนี้ ไม่ต้องไปกลัว จะทำอะไรก็ทำไปเถอะ

  เห็นอาตมาจ่ายเงินแต่ละงวด อาจารย์สมพงษ์นี่นั่งตัวเกร็งเลย พอกฐินจบ อาจารย์สมพงษ์คว้าเงินมาทั้งหมดเลย อาจารย์นิมนต์ครับ กฐินได้เงินมาสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาท พอรับเงินกฐินมาวันนั้น อาตมาก็จ่ายไปวันนั้น ๒ แสนกว่า ๆ พอขยับไปอีก ๑๐ วัน ก็จ่ายไปอีก ๒ แสนกว่า อาจารย์สมพงษ์บอกว่า "ถ้าเป็นผม..เป็นลมไปแล้ว..!"

  สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ
  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

  ----------------------------------------------------------

  ถาม : ผมบูชาลูกแก้วของหลวงพ่อวัดท่าซุงมา จะใช้ควบกับคาถาเงินล้านอย่างไร ?
  ตอบ : #นึกถึงพระ #นึกถึงหลวงพ่อวัดท่าซุง #นึกถึงลูกแก้ว ขอให้ท่านสงเคราะห์แล้วเราก็ภาวนาคาถาเงินล้านไป #มีของเหล่านี้ช่วยผลทั้งหลายจะเกิดเร็วขึ้น ถ้าไม่มีเราก็ต้องว่าเองสักประมาณ ๒ เดือน

  เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๖

  ------------------------------

  ------------------------------------------------------------

  “ก่อนที่จะภาวนาคาถาเงินล้าน ให้มองดูลูกแก้วเสียก่อน #จำภาพแก้วได้ ก็หลับตานึกถึงภาพแก้วนั้นแล้วก็ภาวนา พุทโธ หรือ นะมะพะทะ #ภาพลูกแก้วเลือนไปจากใจให้ลืมตาดูใหม่ จนกระทั่งภาพลูกแก้วติดตาติดใจ

  เมื่อทำอย่างนี้เรื่อยๆ ไปจนกระทั่งภาพลูกแก้วติดตาติดใจอยู่เสมอ #หลังจากนั้นให้ต่อด้วย #คาถาเงินล้าน เมื่อคาถาทรงเป็นฌาณ การเงินของท่านพุทธบริษัทจะมีการคล่องตัวดีมาก

  ถ้าปฏิบัติได้เป็นฌาณจริงๆ คือ #เห็นภาพชัดจริง ให้สังเกตุดูว่า หลังจากทำไป ๓ เดือน #ผลการปฏิบัติลาภสักการะจะเกิด #การเงินไม่ฝืดเคือง #ยิ่งทำนานมากเงินก็จะยิ่งขังตัว

  หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง เมตตาสอนลูกศิษย์ (คัดลอกบางตอนจากหนังสือสมบัติพ่อให้ หน้า ๑๒๑)

  ------------------------------------------------------------

  ถาม : การใช้ลูกแก้วพระปัจเจกพุทธเจ้า ขอให้หลวงพ่อสอนเป็นกรรมฐานหน่อยครับ

  ตอบ : ก็มองแล้วจำภาพ จะเป็นกสิณ ๒ อย่างด้วยกันคืออาโลกกสิณ กสิณลูกแก้ว และกสิณภาพพระ เป็นพุทธานุสติด้วย ๒ อย่างรวมกัน ตั้งใจนึกถึงท่าน เอาให้ย่อได้ ขยายได้ แล้วคราวนี้จะอธิษฐานอย่างไรก็ตามใจจ้ะ ของพระปัจเจกพุทธเจ้า #ก็ควรจะภาวนาคาถาเงินล้านไปเลย

  เวลาภาวนาอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออก #อานุภาพคาถาจะมีมากมีน้อย #ขึ้นอยู่การทรงตัวของลมหายใจของเรา #ถ้าลมหายใจทรงตัวเป็นสมาธิสูงมากเท่าไร #คาถาก็มีผลมากเท่านั้น

  เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  ------------------------------------------------------------

  ก็เป็นอันว่าแก้วนี้ ถ้ารับไปเพื่อใช้ให้ทำเป็นกรรมฐานทุกวันและทุกวันที่บูชา #ใช้บูชาด้วยคาถาเงินล้าน #และควรอธิษฐานว่า...

  "ขอความปรารถนาทุกอย่าง จงสำเร็จทุกประการ " เท่านั้นแหละ

  แก้วมณีรัตนะ หนังสือสมบัติพ่อให้ วัดท่าซุง

   
 6. สุรศักดิ์ ไกรเทพ

  สุรศักดิ์ ไกรเทพ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  160
  ค่าพลัง:
  +711
  รับ 1 องค์ครับ
   
 7. นิติทอง

  นิติทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  411
  ค่าพลัง:
  +568
  ขอบูชา 1 องค์ครับ
   
 8. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  เหลือ ๕ ลูกครับ
   
 9. พัส1616

  พัส1616 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +187
  จองสามลูกค่ะ มีขนาดไหนบ้างคะที่เหลือ
   
 10. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  F0B0BB7B-589B-48E0-BFA9-D4A0BA744C02.jpeg เหลืออีก ๕ ลูกสุดท้ายครับ
   
 11. sanyasiri

  sanyasiri เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +253
  จอง 1 ลูกครับ
   
 12. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  ECBD58B5-084F-4B1B-BDE2-E64B510DBB37.jpeg มีเหลืออีก ๕ ลูกครับ
   
 13. sanyasiri

  sanyasiri เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +253
  แจ้งรายละเอีดไปทางไลน์แล้วครับ
  ขอบคุณครับ
   
 14. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  เหลือ ๕ ลูก
   
 15. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  เหลือ ๕ ลูกสุดท้าย
   
 16. สุรศักดิ์ ไกรเทพ

  สุรศักดิ์ ไกรเทพ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  160
  ค่าพลัง:
  +711
  สุรศักดิ์ ไกรเทพ ท่าอากาศยานตรัง
  ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  จัดส่งพรุ่งนี้ครับ
   
 18. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  เหลืออีก ๕ องค์ครับ
   
 19. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  เหลืออีก ๕ องค์ครับ 52063569_10218058908454972_3895621129443737600_n.jpg
   
 20. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,809
  ค่าพลัง:
  +2,309
  259F889B-161B-4DB0-9206-42C612771530.jpeg C6BF8B0E-3755-4872-ACC8-344330467FC0.jpeg 1B76AFDB-21AF-4BE9-B173-9126823A90C6.jpeg เหลืออีก ๕ ลูกสุดท้าย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...