วธ.ชวนชาวพุทธลดละเลิก อบายมุข “เข้าพรรษา”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 11 กรกฎาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,174
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,762
  ค่าพลัง:
  +6,598
  0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a5e0b894e0b8a5e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8b4e0b881-e0b8ade0b89a.jpg
  วธ.-องค์กรเครือข่าย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชวนชาวพุทธ ลดละเลิก อบายมุข ตลอดระยะเวลา“เข้าพรรษา”

  วันนี้ (11 ก.ค.) ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสภาวัฒนธรรมเขต สถานศึกษา และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง 20 กระทรวง คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 11 – 17 ก.ค. นี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

  วันนี้ในส่วนกลาง ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ที่กระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นจะนำเทียนพรรษาไปถวายวัดจำนวน 10 วัด ในวันที่ 15 ก.ค. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ดังนี้ 1. กรมศิลปากร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์2.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 4. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดอุทัยธาราม 5. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่วัดพรหมวงศาราม 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่วัดกุนนทีรุทธาราม 7. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่วัดเทพลีลา 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่วัดพระไกรสีห์ (น้อย) 9. สำนักงานปลัด วธ. ที่วัดสิริกมลาวาส 10. กรมการศาสนา ที่วัดลาดพร้าว

  ส่วนต่างจังหวัด ขณะนี้ได้เปิดวัดทุกวัด ร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนา ทั้งทำบุญ ตักบาตร หล่อเทียนพรรษา เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน เช่นเดียวกัน

  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมที่ดี ทำความดี ลดละเลิก อบายมุขทั้งปวง ปฏิบัติตนด้วยหลักอริยะสัจ 4 มาใช้ในการดำเนินชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนากันอย่างพร้อมเพรียงด้วย
  8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a5e0b894e0b8a5e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8b4e0b881-e0b8ade0b89a-1.jpg
  8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a5e0b894e0b8a5e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8b4e0b881-e0b8ade0b89a-2.jpg
  8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a5e0b894e0b8a5e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8b4e0b881-e0b8ade0b89a-3.jpg
  8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a5e0b894e0b8a5e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8b4e0b881-e0b8ade0b89a-4.jpg
  8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a5e0b894e0b8a5e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8b4e0b881-e0b8ade0b89a-5.jpg
  8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a5e0b894e0b8a5e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8b4e0b881-e0b8ade0b89a-6.jpg
  8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a5e0b894e0b8a5e0b8b0e0b980e0b8a5e0b8b4e0b881-e0b8ade0b89a-7.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://mgronline.com/qol/detail/9620000066185
   

แชร์หน้านี้

Loading...