สถิติคนอยู่ต่างประเทศ ที่เข้ามาดูเว็บพลังจิต ว่ามาจากประเทศอะไรกันบ้าง

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 17 กรกฎาคม 2009.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,600
  กระทู้เรื่องเด่น:
  108
  ค่าพลัง:
  +62,876
  สถิติรายว่ามีคนจากประเทศอะไรบ้างเข้ามาในเว็บพลังจิต ใน 1 วัน


  สถิติ ประจำวัน 15/07/2009
  <center>
  <table id="table1" bgcolor="#3c268f" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;">
  <title>HTML clipboard</title> <table id="table2" bgcolor="#ffffff" border="1" bordercolor="#808080" cellpadding="0" cellspacing="1" width="471"> <tbody><tr> <th colspan="4" class="headerw" bgcolor="#c0c0c0">TOP Countries by IP จากจำนวนทั้งหมด 70 อันดับ
  </th> </tr> <tr> <th class="headerb" width="238">NAME</th> <th class="headerb" width="86">Unique IPs</th> <th class="headerb" width="64">Percent(IP)</th> <th class="headerb" width="78">Pageview</th> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Thailand</td> <td class="left" width="86">54,246</td> <td class="left" width="64">96.72</td> <td class="right" width="78">330,710</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]United States</td> <td class="left" width="86">469</td> <td class="left" width="64">0.84</td> <td class="right" width="78">4,689</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Australia</td> <td class="left" width="86">139</td> <td class="left" width="64">0.25</td> <td class="right" width="78">1,013</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Japan</td> <td class="left" width="86">128</td> <td class="left" width="64">0.23</td> <td class="right" width="78">1,340</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]United Kingdom</td> <td class="left" width="86">122</td> <td class="left" width="64">0.22</td> <td class="right" width="78">1,350</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Germany</td> <td class="left" width="86">119</td> <td class="left" width="64">0.21</td> <td class="right" width="78">1,043</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Norway</td> <td class="left" width="86">118</td> <td class="left" width="64">0.21</td> <td class="right" width="78">1,348</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Korea, Republic of</td> <td class="left" width="86">66</td> <td class="left" width="64">0.12</td> <td class="right" width="78">574</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Singapore</td> <td class="left" width="86">66</td> <td class="left" width="64">0.12</td> <td class="right" width="78">779</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Sweden</td> <td class="left" width="86">50</td> <td class="left" width="64">0.09</td> <td class="right" width="78">267</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]China</td> <td class="left" width="86">48</td> <td class="left" width="64">0.09</td> <td class="right" width="78">249</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Canada</td> <td class="left" width="86">42</td> <td class="left" width="64">0.07</td> <td class="right" width="78">704</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Hong Kong</td> <td class="left" width="86">41</td> <td class="left" width="64">0.07</td> <td class="right" width="78">278</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Lao People's Democratic Republic</td> <td class="left" width="86">40</td> <td class="left" width="64">0.07</td> <td class="right" width="78">261</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Netherlands</td> <td class="left" width="86">39</td> <td class="left" width="64">0.07</td> <td class="right" width="78">357</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]France</td> <td class="left" width="86">34</td> <td class="left" width="64">0.06</td> <td class="right" width="78">337</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Switzerland</td> <td class="left" width="86">33</td> <td class="left" width="64">0.06</td> <td class="right" width="78">189</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]New Zealand</td> <td class="left" width="86">32</td> <td class="left" width="64">0.06</td> <td class="right" width="78">527</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]United Arab Emirates</td> <td class="left" width="86">24</td> <td class="left" width="64">0.04</td> <td class="right" width="78">224</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Malaysia</td> <td class="left" width="86">23</td> <td class="left" width="64">0.04</td> <td class="right" width="78">251</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]India</td> <td class="left" width="86">21</td> <td class="left" width="64">0.04</td> <td class="right" width="78">171</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Taiwan</td> <td class="left" width="86">18</td> <td class="left" width="64">0.03</td> <td class="right" width="78">216</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Vietnam</td> <td class="left" width="86">18</td> <td class="left" width="64">0.03</td> <td class="right" width="78">97</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Finland</td> <td class="left" width="86">14</td> <td class="left" width="64">0.02</td> <td class="right" width="78">265</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Italy</td> <td class="left" width="86">13</td> <td class="left" width="64">0.02</td> <td class="right" width="78">142</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Belgium</td> <td class="left" width="86">12</td> <td class="left" width="64">0.02</td> <td class="right" width="78">186</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Denmark</td> <td class="left" width="86">10</td> <td class="left" width="64">0.02</td> <td class="right" width="78">57</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Austria</td> <td class="left" width="86">9</td> <td class="left" width="64">0.02</td> <td class="right" width="78">71</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Cambodia</td> <td class="left" width="86">9</td> <td class="left" width="64">0.02</td> <td class="right" width="78">59</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Ireland</td> <td class="left" width="86">7</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">42</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Europe</td> <td class="left" width="86">5</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">9</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Bahrain</td> <td class="left" width="86">4</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">55</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Iceland</td> <td class="left" width="86">4</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">10</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Russian Federation</td> <td class="left" width="86">4</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">18</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Spain</td> <td class="left" width="86">3</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">18</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Indonesia</td> <td class="left" width="86">3</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">6</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Israel</td> <td class="left" width="86">3</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">4</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Philippines</td> <td class="left" width="86">3</td> <td class="left" width="64">0.01</td> <td class="right" width="78">8</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Bangladesh</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">5</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Colombia</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">12</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Egypt</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">5</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Hungary</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">139</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Jordan</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">8</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Macau</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">2</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Nepal</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">23</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Poland</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">18</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Portugal</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">7</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Romania</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">3</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Saudi Arabia</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">2</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Turkey</td> <td class="left" width="86">2</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">4</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Afghanistan</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Brazil</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">7</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Czech Republic</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Ecuador</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">2</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Estonia</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Greece</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Kuwait</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Lebanon</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Sri Lanka</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Morocco</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Myanmar</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">15</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Malta</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">75</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Mexico</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Oman</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">3</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Peru</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]French Polynesia</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">4</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Qatar</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">6</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]Ukraine</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">1</td> </tr> <tr> <td class="left"> [​IMG]South Africa</td> <td class="left" width="86">1</td> <td class="left" width="64">0.00</td> <td class="right" width="78">2</td> </tr> </tbody></table>
  </td></tr><tr><td>
  </td> </tr> </tbody></table> </center>
   
 2. รักกวนอิม

  รักกวนอิม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +58
  :VO:VOมีผมด้วยหรือปล่าว ในประเทศออสเตรเลีย
   
 3. Dreamo

  Dreamo Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  107
  ค่าพลัง:
  +81
  สหรัฐมีมากกว่าจีนอีก
  ตอนแรกคิดว่าจีนน่าจะเยอะกว่า

  อนุโมทนาคะ ^^
   
 4. dorafudesu

  dorafudesu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2009
  โพสต์:
  144
  ค่าพลัง:
  +230
  สมกับเป็นเว็ปพระพุทธศาสนาอันดับ1ของโลกจริงๆครับ

  อนุโมทนาครับ
   
 5. dorafudesu

  dorafudesu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2009
  โพสต์:
  144
  ค่าพลัง:
  +230
  สมกับเป็นเว็ปพระพุทธศาสนาอันดับ1ของโลกจริงๆครับ

  อนุโมทนาครับ
   
 6. passavee

  passavee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +166
  เว็ปพระพุทธศาสนาอันดับ1ของโลก
   
 7. สัตตบงกชเหนือน้ำ

  สัตตบงกชเหนือน้ำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  681
  ค่าพลัง:
  +619
  เวปในดวงใจเลยค่ะ เข้ามาแล้วอบอุ่นดี ได้ความรู้เยอะ ได้เพื่อนร่วมโลกใหม่ๆ ได้ทำบุญตามกำลัง สาธุเจ้าคร๊าาาาาาาาาาาาา ^-^
   
 8. หลงบุญ

  หลงบุญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2011
  โพสต์:
  154
  ค่าพลัง:
  +101
  อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านค่ะ. อยู่ออสเตรเลียเช่นกันค่ะ
   
 9. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,281
  ค่าพลัง:
  +82,650
  น่ายินดีมากๆเลยนะคะ...
  หากมีการสรุปสถิติแต่ละปี คงสุดยอดมากเลยค่ะ
   
 10. Rannie

  Rannie สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +8
  อยู่ออสเตรเลียเหมือนกันค่ะ แอบมาหาความรู้ในเวปนี้อยู่บ่อยๆ พึ่งจะสมัครสมาชิค _/\_ โมทนาสาธุค่ะ
   
 11. Spammer

  Spammer เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  983
  ค่าพลัง:
  +3,527

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. k201

  k201 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  87
  ค่าพลัง:
  +363
  สาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...