เรื่องเด่น สมเด็จพระสังฆราชทอดผ้าป่านำ 97,574,414.28ล้าน สร้าง รพ.จักษุบ้านแพ้ว

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 23 สิงหาคม 2019.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,074
  กระทู้เรื่องเด่น:
  295
  ค่าพลัง:
  +63,868
  u8-3.png

  เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุ เมื่อเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพพระกรณียกิจ ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อนำปัจจัยสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า “ดวงตา ที่ในภาษาบาลีว่า ‘จักขุ’ หรือในภาษาสันสกฤตว่า ‘จักษุ’ นั้น ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายสองประการ กล่าวคือ
  yr-1.png

  มังสจักษุ หมายถึง นัยน์ตาเนื้อที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆ ได้ เช่น นัยน์ตาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ปัญญาจักษุ หมายถึง ความสามารถในการรู้เรื่องต่างๆ ด้วยปัญญา เป็นการรู้ได้ทางใจ ไม่ใช่รู้ได้ด้วยนัยน์ตา ปัญญาจักษุยังจำแนกเป็นอีกหลายระดับ ทั้งนี้ หนึ่งในปัญญาจักษุนั้นคือการมี ‘ธรรมจักษุ’ ซึ่งบางทีเราเคยได้ยินคำกล่าวโดยทั่วไปให้เข้าใจโดยง่าย ว่า ‘การได้ดวงตาเห็นธรรม’ อันหมายถึง การมีปัญญารู้เห็นตามความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา
  o0.png

  จัดเป็นธรรมะที่พุทธบริษัททั้งหลายพึงฝึกฝนอบรมให้บังเกิดมีขึ้นในตน เพื่อความสำเร็จกิจในพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป ท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันสนับสนุนให้โรงพยาบาลจักษุ มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการบำบัดโรคภัยของมหาชนทั้งปวง นับเป็นบุญอันเลิศ ด้วยเหตุที่การรักษาและพัฒนาจักษุที่ท่านช่วยกันอยู่นี้ แม้จะเป็นส่วนของ ‘มังสจักษุ’ ก็จริง แต่การมีมังสจักษุที่แจ่มใส ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งช่วยให้บุคคล สามารถศึกษาธรรมะได้โดยสะดวก ได้สามารถสอดส่องแลเห็นสภาพความเป็นไปในโลก จนนำไปสู่ความมี ‘ปัญญาจักษุ’ ได้ในที่สุด
  8w-3.png

  ท่านทั้งหลายจึงนับเป็นผู้เสียสละ ไม่ว่าจะด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา หรือกำลังทรัพย์ ในอันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเสียสละตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมนี้เอง คือหนึ่งในวิธีการขัดเกลากิเลส นับเป็นบุญเป็นกุศล และจักสั่งสมเป็นอุปนิสัยปัจจัย สนับสนุนให้ท่านได้เป็นผู้มีปัญญาจักษุได้ในอนาคต
  z2-1.png

  ขอบคุณที่มา
  https://www.kolaonline.com/?p=978&f...0JNcXl7T4n6eK0oezmgiW2VuWV0DWj3uRiVrJh0otpjNI
   

แชร์หน้านี้

Loading...