สัตว์โลก ต้องแคร์โลกแบบไหนครับ??

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ธรรมแท้ว่าง, 25 เมษายน 2020.

 1. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,230
  ค่าพลัง:
  +11,251
  ถ้าไม่มีผู้คน ไม่มีสรรพสัตว์
  โลกนี้มันก็ไม่ประโยชน์สำหรับใครเลย

  ฉะนั้น โลกนี้มีไว้สำหรับให้คน ให้สัตว์
  ได้อาศัยเป็นแดนเกิด สำหรับ
  ทำความดี ทำความชั่ว
  เพื่อต่อภพต่อชาติ
  หรือเพื่อตัดภพ ตัดชาติ
  พ้นการเกิด การตายไปเลย

  จริงๆ แล้วอยากทราบว่า
  โลกยังมีสาระประโยชน์อื่นใดที่
  มากมายกว่านี้คับ
   
 2. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา น้ำพึ่งเรือ เสือวิ่งหนี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,713
  ค่าพลัง:
  +1,781
   
 3. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,653
  ค่าพลัง:
  +784
  ขยันถาม ก็ ตามด้วย ขยันแซะ

  "การเห็นโลกตามจริง" หรือ "ยถาภูตญาณ"
  นั้น จะมีได้ในเฉพาะ ผู้ที่ สดับ สัมมาทิฏฐิ
  ไว้อย่างถูกต้อง

  ถ้า ยังสดับ สัมมาทิฏฐิ เป็น อาการฟังตามๆ
  กันไป หรือ ฟังจากพวกเจโตปริทานยายัง
  แล้ว ยถาภูตญาณ จะผิดฝา

  พอ ยถาภูตยานผิดฝา ก็ นั่ง งง โลกเที่ยง
  หรือ โลกไม่เทียง หรือ 11:59ก็ไม่ใช่12:00
  ก็ไม่เชิง

  หรือ

  พอ ยถาภูตยานผิดฝา ก็ นั่ง งง โลกมี(ประโยชน์ไรไหมอ่ะ)
  หรือ โลกไม่มี(ประโยชน์ไรไหมอ่ะ)
  หรือ ......ก็ไม่ใช่.....ก็ไม่เชิง

  นะ

  สังเกตเข้าไปเลย ตราบใด ยัง สมาทาน สัมมาทิฏฐิ
  ผิด มี จิตเที่ยงค้างเป็น ติ่งแสด อยู่

  ร้อยละร้อย คำถาม มันไม่จบ มันแตกประเด็น
  ได้ไม่จบสิ้น

  ใบไม้มีเพียงสี่ใบ เอ้ย ตถาคต ไม่รู้เท่าเรา

  ของจริง ต้องจกลิขสิทธิได้ ฟ้องร้องกันได้
  เราค้นพบเอง ไม่มีใคร คนพบมาก่อน
  หรือ พบได้โดยไม่ได้ขอเรียนจาก
  ต้นธาตุ(ทำมาแชต) เป็นไม่มี stood
   
 4. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,653
  ค่าพลัง:
  +784
  ต่อไปเป็น คำตถาคต

  สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ ได้แก่
  1. ทานที่ให้แล้วมีผลจริง
  2. ยัญที่ทำแล้วมีผลจริง
  3. การเซ่นสรวงหรือการบูชามีผลจริง
  4. วิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีผลจริง
  5. โลกนี้มีจริง
  6. โลกหน้ามีจริง
  7. มารดามีคุณจริง
  8. บิดามีคุณจริง
  9. สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริง
  10. พระอรหันต์ผู้ สามารถรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริง  ปล. ข้อ 10 เป็น คำแปลที่ นิยมตัดแปะกัน
  แต่ผู้ภาวนาจริง จะกล่าวแต่ "ความดับ"
   
 5. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  2,695
  ค่าพลัง:
  +308
  แคร์แค่โลกส่วนตัวพอครับ
  สัตว์กะเป็นตามกรรมอยู่แล้ว
  เรากะอนุเคราะห์โลกคืนตามสมควร
  ที่้ลี้ยงดูเรามา
   
 6. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  2,695
  ค่าพลัง:
  +308
  ถ้าไม่มีโลกอยู่
  หมู่สัตว์จะพัตณาตนเองไม่ได้
  เราจะไม่เห็นประโยชน์ของโลก
  เพราะอยู่ในโลก
  ถือว่าโชคดีที่สุดละครับ
  มีโลกให้เกิด
   
 7. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,653
  ค่าพลัง:
  +784
  อัดตา กถา !!! อึด..ชึ

  9. สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริง แก้ว่า ไม่ได้หมายถึง เทวดา

  แต่หมายเอา อำมราปาลี มนุษย์ ที่ผุดขึ้นเอง ไม่มี 7 8

  ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อ ธรรมชื่อว่า "ความไม่ประมาท"
  หรือเขียนเป็นสำนวนว่า "เข้าไปส่วนสุด" หรือ
  "สุดโต่ง" หรือ แปลเป็นไทยว่า

  "ไม่มีอาการสรุป เท่านี้ใช่ อย่างอื่นเปล่า"


  ดังนั้น

  เวลา ตรึกธรรม แล้วเกิด คำถามแบบ คำถามนี้

  สังเกตไปเลย มันเป็นอาการ "เข้าไปส่วนสุด"
  เข้าแล้ว ซึ่ง ธรรมที่จะทำให้ภาวนาผิด มีสอง
  อย่างคือ ตัณหา 1 อย่าง(ต้องภาวนา ถึงจะเอาอยู่ )
  กับ ทิฏฐิธรรม 1 อย่าง(ต้อง มีความไม่ประมาท ถึงจะเอาอยู่ )
   
 8. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  2,695
  ค่าพลัง:
  +308
  เดียวๆไปถามจากอากู๋แปบ55
   
 9. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,653
  ค่าพลัง:
  +784
  หรือ ถ้าจะ เรียนลัด เอาปัญญานำไปเลย ตึง...ตึง..ตึง.ตึง.ตึตึตตตตตตต

  สังเกตไปเลยว่า

  พระพุทธองค์ทรงประกาศ ถึง "การตรัสรู้เองโดยชอบ"

  ไม่ใช่ ทรงประกาศ ธรรม ที่ใครๆก็ รับรองให้กันได้


  เห็น ความปราณีต ลึกซึ้ง แลเห็นได้ยาก

  แล้ว โน้มไปเลย

  ผั๊วะ!!  ปล. ผั๊วะ ไปแล้วอย่างถูกต้อง พอหัน
  กลับมา หัวคน จะอยู่ครบ ไม่มีฝังไว้ในหุ่น
   
 10. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,230
  ค่าพลัง:
  +11,251
  โลกมันมีหน้าที่
  ไว้รองรับสัตวํโลก เพื่อ
  มาทำกรรมดี เพื่อตัดภพตัดชาติ
  ไม่เกิดไม่ตายอีกแล้ว ไปเป็นธรรมธาตุ
  อยู่ในธรรมชาติที่เป็นความว่างเป็น
  หนึ่งเดียวกับความว่าง
  ของจักรวาล(ว่างที่มีสิ่งเกิดดับ
  อาศัยตั้งอยู่ได้)
  และโลกนี้ก็เป็นเวทีทำกรรมชั่ว (อกุศลกรรม)เพื่อธำรงอวิชชาต่อภพต่อชาติ ที่
  ไม่แน่ว่าจะต่อไปยังภพใด
   
 11. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,653
  ค่าพลัง:
  +784
  นิยตมิจฉาทิฏฐิ มีอยู่

  มีอยู่มาก ไม่ใช่น้อย

  นิยตมิจฉาทิฏฐิ ก็คือ พวกที่สำคัญตนว่า
  เป็นอรหันต์ แบ่งจิต และ รับคำสั่งสภา
  มาเกิด

  พวกนี้ เจอพุทธศาสนาอีกกี่ชาติ ก็ยังคง
  สำคัญตนว่า เป็นอรหันต์ก่อนลงมาเกิด
  แล้วพอเวลาเท่านั้น เท่านี้ ก็จะ แบ่งจิต
  ลงมาเกิด มาค้นพบวิชา จดลิขสิทธิ
  แล้วก็จบภพ จบชาติ รอโอกาสหน้า

  สัตว์จำพวกนี้ แม้นจักรวาล1000ดับ
  ก็จะไปหา ระบบจักรวาลอื่นเกิดต่อ

  พอไปเกิดที่ไหน ก็ไป ป่วน พุทธศาสนา ที่นั้น

  ไม่มี เบื้องปลาย

  สัตว์แบบนี้มีอยู่มาก ไม่ใช่มีอยู่น้อย

  และ ถ้าเป็น สัตว์จำพวกนี้ หรือ คบพวกนี้
  อยู่แล้ว โอกาสจะเป็น นิยตมิจฉาทิฏฐิธาตุ
  (ใช้คำว่า ธาตุ) ก็จะ ........ตุลา ถึง ต้นมกรา....
  ปล.ลิง : ยุคนี้ ชื่อ มิตสัญญียุค แปลว่า....

  สามในสี่ส่วน เป็น มิจฉาทิฏฐิ
  ส่วนที่เป็น สัมมาทิฏฐิ พอบรรลุได้ มีส่วนเดียว
   
 12. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,653
  ค่าพลัง:
  +784
  โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง

  ปล.ลิง : ยุคนี้ ชื่อ มิตสัญญียุค แปลว่า....

  สามในสี่ส่วน เป็น มิจฉาทิฏฐิ
  ส่วนที่เป็น สัมมาทิฏฐิ พอบรรลุได้ มีส่วนเดียว  ชวีชาม : จะพูดไม่ซ้ำๆ ไม่3รัก
  ปุงคัง : ชี้รถ ตุ๊กๆ
   
 13. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,230
  ค่าพลัง:
  +11,251
  โลกมันเกิดมาเพื่อรอวันดับ เ
  หล่าสัตว์โลก
  มีศักยภาพแค่อาศัยธาตุ ต่างๆบนโลก
  เพื่อนำพากระแสชีวิตไปสู่ปลายทาง
  ชีวิต ที่ไม่ใช่จุดจบ
  หากไม่รู้ว่ามีทางอยู่ เพราะได้สดับ
  พุทธพจน์และมีสติปัญญา
  บารมีต่างๆ ที่เข้าใจในพระอริยะสัจจ์ 4
  ขององค์พระสัมมาฯ
  จึงตั้งเป้าว่าจะขอจบ
  .ปรารถนาจะจบ ด้วยปฏิยัติตาม
  ทางที่พระผู้มีพระภาคตรัส
  จึงจะจบจริง
   
 14. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  2,695
  ค่าพลัง:
  +308
  หรือผมงงไปเอง
   
 15. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,653
  ค่าพลัง:
  +784
  ต่อไป เป็น บทคัดย่อ จาก คำตถาคต.....

  ครั้งจักรวาลแตกดับ เหล่าสรรพสัตว์จะมี สภาพ
  ตามปัจจัยของอวิชชา ทำให้เป็น สิ่งที่เรียกว่า
  "อาภัสรา"

  เมื่อ อาภัสรา เห็นไอจกรวาล(กลุ่มแก็สจับตัวหนา)
  ก็สำคัญว่าเป็น อาหาร จึง ส่งอยาตนะไปกระทบ
  ผัสสะนั้น ( หรือ สมมติให้ มนุษย์เข้าใจ ก็พูดว่า
  เอา นิ้วไปจิ้มแล้วเอาเข้าปาก ) ทำให้ เกิดการ
  จับตัวของวิบาก กลายเป็นดิน ง้วนดิน
  ( สัก กายะ -- คือ การกล่าวถึง การ จับตัว รวม
  ตัวกันเป็น ความหมอง )

  กลายเป็นระบบดาว

  กลายเป็นระบบ สริยะจักร

  กลายเป็นทวีป (เขตแดน ที่ปลอดการชนกัน แตกสลาย
  กลายกลับไปเป็น ไอดาว มีน้อย)

  กลายเป็นโลก ที่มีข้าวสาลี ( ยังมี กระบวนการ
  อัาภัสรา กิน แล้วก็ คลี่ กลายเป็น ระบบดาว
  ระบบรา ระบบพืช ระบบ.... )

  สรุป

  โลก ไม่ใช่มีเพื่อให้ สัตว์มาเกิด

  แต่เพราะ มันมี สัตว(การติดข้อง)ที่เป็น นิยตฯ โลกจึงเกิด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 16. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,230
  ค่าพลัง:
  +11,251
  งงกันค่อนโลกคับ
  งงด้วยหลงด้วย
   
 17. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,653
  ค่าพลัง:
  +784
  ผกาพรหม บอกว่า จักรวาล โลก และ
  ... เกิดจาก การบันดาลของเรา ( นิยตมิจฉา
  ทิฏฐิ สำคัญว่า ทำโองการ ประชุมสภา
  อนุมัติ ไม้ขีดถือกุญแจ เปิดปิด พุทธศาสนา )

  พระศาสดา แจงแวงไป ระงับ การแล่นลงนา
  หญ้าขึ้นรก

  โลก จักรวาล เกิดเพราะ ปัจจัยการ

  เพราะ การติดข้องมี สิ่งนี้จึงมี

  การพ้นมี ตถาคต ชี้ไว้แล้ว

  ติ๊งจบ


  ผิดตด ยกเว้น ประจบสอพลอ ลูบหน้า ปะจมูก
   
 18. ปวีรัศม์ชา

  ปวีรัศม์ชา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  1,284
  ค่าพลัง:
  +1,078
  เอาไว้ให้ มนตด.จากดาวอื่นมาสำรวจไง แบบคนบนโลกชอบไปสำรวจดวงจันทร์ เป็นต้น
   
 19. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  2,695
  ค่าพลัง:
  +308
  ช่างเถอะปัญหาของโลกไม่ใช้ปัญหาของผม
  กะไม่รู้จะไปเข้าใจทำมัย
   
 20. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,230
  ค่าพลัง:
  +11,251
  ใครว่าโลกยังมีสาระประโยชน์อื่นใด ตามที่ จขกท.อยากทราบก็
  ออกมา
  แถลงกันไปคับ เอาแบบจริงๆเลยคับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...