สิ่งที่เป็นมงคลสำหรับชีวิต

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย สิริรัตนสุนทร, 26 กรกฎาคม 2017.

 1. สิริรัตนสุนทร

  สิริรัตนสุนทร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  24
  ค่าพลัง:
  +552
  มนุษย์เราไม่ว่าชายหรือหญิง มั่งมีดีจน ล้วนแต่ต้องการสิ่งที่ดีงาม เป็นมงคล แก่ชีวิตของตนทั้งสิ้น ต่างแสวงหามาเพื่อให้ตนเองเกิดมงคลทั้งนั้น เช่น หาต้นไม้ชื่อดี ๆ มาปลูก พระเครื่องดี ๆ มาคล้อง หรือเบอร์โทรศัพท์ดี ๆ มาใช้ เป็นต้น
  แต่สิ่งที่เป็นมงคลนั้น พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ในมงคลสูตร ขุททกปาฐะ ขุททกนิกาย มีดังนี้

  ๑.ไม่คบคนชั่ว

  ๒.คบคนดีเป็นเพื่อน

  ๓.ยกย่องบูชาคนที่ควรยกย่อง

  ๔.อยู่ในที่ที่ดีมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีการศึกษาดี ที่เลี้ยงชีพสะดวก ที่มีคนดีอาศัยอยู่มาก

  ๕.การได้กระทำบุญไว้ในปางก่อน

  ๖.การตั้งตนไว้ดี ไม่ประพฤติเสียหาย ไม่เห็นผิดเป็นชอบ

  ๗.ความเป็นผู้คงแก่เรียน ชอบศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเอง

  ๘.มีศิลปการทำงาน สนใจศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ๙.มีระเบียบวินัยในตัวเอง หรือ มีความประพฤติดี เช่น งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้น

  ๑๐.วาจาสุภาษิต สนใจคำคม สุภาษิตสอนใจต่าง ๆ

  ๑๑.เลี้ยงดูแม่

  ๑๒.เลี้ยงดูพ่อ

  ๑๓.การสงเคราะห์บุตรและภรรยา

  ๑๔.การงานไม่คั่งค้างอากูล ไม่ปล่อยให้งานคั่งค้าง

  ๑๕.ทาน การให้ ให้สิ่งที่ควรให้แก่ผู้อื่นเป็นการอนุเคราะห์เขา

  ๑๖.การประพฤติธรรม เช่น นั่งภาวนาวันละ 10 นาที เป็นต้น

  ๑๗.การสงเคราะห์ญาติ และผู้เกี่ยวข้อง

  ๑๘.การงานที่ไม่มีโทษ ทำแต่งานสุจริต

  ๑๙.การงดเว้นจากบาปหรือทำชั่วต่าง ๆ

  ๒๐.การสำรวมจากน้ำเมาและของเสพติดต่าง ๆ

  ๒๑.ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

  ๒๒.ความเคารพนับถือผู้ที่ควรนับถือ

  ๒๓.การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เบ่ง ไม่เย่อหยิ่ง

  ๒๔.ความสันโดษ รู้จักพอ เช่น เงินเดือน 15,000 ไปซื้อ ไอโฟน 20,000 เป็นต้น

  ๒๕.ความกตัญญู

  ๒๖.การฟังธรรมตามกาล

  ๒๗.ความอดทน
  ๒๘.ว่าง่าย ไม่ดื้อดึงด้วยอารมณ์อยากชนะ
  ๒๙.การได้พบเห็นสมณะ ผู้เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งความดี
  ๓๐.การสนทนาธรรม หรือ เรื่องที่มีสาระประโยชน์ตามกาลอันควร
  ๓๑.มีความเพียร
  ๓๒.การประพฤติพรหมจรรย์
  ๓๓.การเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔
  ๓๔.การทำให้พระนิพพานแจ่มแจ้งแก่ตน
  ๓๕.ความมีใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๘
  ๓๖.ความไม่เศร้าโศกแห้งใจ
  ๓๗.ความมีใจปราศจากกิเลสธุรี
  ๓๘.ความมีใจพ้นจากกิเลส

  ใน ๓๘ ข้อนี้ คุณธรรมแต่ละอย่างล้วนเป็นมงคลชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติทั้งนั้น ผู้ต้องการมงคลชีวิตต้องปฏิบัติเอาเอง เพราะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น เอหิปัสสิโก ต้องทำด้วยตัวเอง พิสูจน์ด้วยตนเอง ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ มัวแต่ขออ้อนวอนบนบานศาลกล่าวให้ตัวเองได้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดอีกสิบชาติก็ไม่ได้

  จาก 1ใน84,000
   

แชร์หน้านี้

Loading...