หลวงปู่เทพโลกอุดรเตือนภัย ให้ลูกหลานรีบสร้างความดี

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย siwakorn559, 21 พฤษภาคม 2018.

 1. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +103
  IptM6ai.jpg

  21 / 5 / 2561

  ลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ส่งภาพนี้มาให้หลวงปู่อธิษฐานจิต หลวงปู่จึงอธิษฐานด้วยพลังครอบจักรวาลให้ลูกหลานทุกคนนำไปบูชาให้เกิดสวัสดิมงคลผ่านพ้นภัยพาลทุกประการ.. ผู้ใดที่ทำภาพนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกหลวงปู่ขออนุโมทนาบุญด้วย นะลูกหลานเอ๊ย

  ช่วงเวลาต่อไปนี้ลูกหลานต้องระมัดระวังภัยกันให้มากนะลูกนะ เพราะพลังงานฝ่ายลบมีมาก พลังงานฝ่ายบวกมีน้อย แม้แต่ผู้ใฝ่ธรรมเองก็ยังใช้ความรู้ธรรมะซึ่งตนเองยังรู้ไม่จริง รู้ไม่ละเอียดลออ ไปกดข่มผู้อื่นในลักษณะอุปนิสัยกระด้าง มีอัตตาสูง มีอัสมิมานะและศีลพรตปรามาส มุ่งหมายข่มขี่ผู้อื่นว่าไม่รู้ ไม่ถูกต้องเท่าตน ตนนั้นมีความดีงามถูกต้องมากกว่าใครๆ.. นี่เองที่เป็นเครื่องตัดสินของผู้คุมกฎเบื้องบนในระดับจักรวาลว่า "ถึงเวลาแล้วหรือยังที่มนุษย์จะต้องได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ !?" เพราะบทพิสูจน์ก็คือ สถานการณ์ปัจจุบันนี้แม้ขนาดในหมู่ผู้คนที่ใฝ่ธรรมยังมีจิตใจกระด้าง ขุ่นมัว มีอัตตาสูง มุ่งหมายกดข่มผู้อื่น ความอารีอารอบต่อผู้อื่นมีน้อยยิ่งนัก.. แล้วผู้ที่มิได้ใฝ่ธรรมเล่า จะมีพฤติกรรมหยาบกระด้างกว่านี้สักเพียงใด !?

  หลวงปู่ใหญ่ พระอรหันต์ทั้งปวง หรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มิอาจฝืนกฎแห่งกรรมเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ได้. กฎแห่งกรรมนั้นเป็นหลักใหญ่รองลงมาจากกฎแห่งธรรม การแก้ไขปรับปรุงบาปกรรมส่วนรวมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะวิบากกรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และการเบียดเบียนล้างผลาญทำสงครามกันนั้น ต้องแก้ไขโดยอาศัยกฎแห่งธรรม กล่าวคือ มวลมนุษย์ส่วนใหญ่จะต้องช่วยกันกำหนดพฤติกรรมทางใจ-วาจา-กายให้ดีงามสูงส่ง ให้อิทธิพลของพลังฝ่ายดีอยู่เหนือฝ่ายชั่ว ให้ฝ่ายชั่วอ่อนกำลังลง. มนุษย์เพียงจำนวนน้อยนิด แม้มีฤทธิ์เดชเพียงใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบาปกรรมของคนส่วนใหญ่ได้

  แต่ในหมู่มนุษย์จำนวนน้อยนิดที่เป็นกัลยาณมิตรกัน ใฝ่ธรรมด้วยใจบริสุทธิ์แท้จริงร่วมกัน ปราศจากปรามาสข่มขี่กัน ย่อมมีพลังฝ่ายบวกที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันให้ปลอดภัย ผ่านพ้นภัย ไปได้

  หลวงปู่ใหญ่จึงขอให้ลูกหลานอย่าตื่นตระหนก เพียงตั้งสติ ปฏิบัติบูชา ทาน-ศีล-ภาวนา สวดมนต์ ทำกรรมฐานกันให้มาก ด้วยใจสะอาด-สว่าง-สงบ-แจ่มใส-เบิกบาน บุญบารมีแห่งพุทธะและอริยะบุคคลโดยเฉพาะหลวงปู่ใหญ่ซึ่งประสิทธิให้ลูกหลาน ย่อมช่วยลูกหลานได้ เมื่อลูกหลานปฏิบัติบูชาอย่างดีงามสม่ำเสมอ

  การที่หลวงปู่ใหญ่บอกกล่าวข่าวสารครั้งนี้ อาจมีผลให้ภัยที่จะเกิด เลื่อนเวลาออกไปก็ได้ หรือ อาจลดทอนความรุนแรงลงก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเบื้องบนประการหนึ่ง คือ เมื่อมนุษย์รู้ว่าภัยจะเกิดแล้ว พากันไม่ประมาท ระมัดระวังตน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมกันมากขึ้น สภาวะที่คุมกฎอยู่ก็จะยังไม่ส่งภัยพิบัติมาให้บทเรียนแก่มนุษย์ในขณะนั้น

  แต่สภาวะที่คุมกฎอยู่นี้ ได้ส่งสัญญาณมาเตือนมนุษย์หลายครั้งหลายคราแล้ว และได้เลื่อนเวลาแห่งภัยพิบัติด้วยใจกรุณาต่อมวลมนุษย์ไปหลายครั้งหลายคราแล้ว

  ฉะนั้นความแน่นอนที่จะเกิดภัยพิบัติในช่วงเวลาต่อไปนี้ จึงมีมากขึ้นกว่าระยะเวลาที่ผ่านมา หรือหากไม่เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยพิบัติจากการเบียดเบียนผลาญพร่าครั้งใหญ่ในหมู่มนุษย์ เช่น ภาวะสงคราม ก็อาจจะเกิด.. นะลูกหลานเอ๊ย

  และหลวงปู่ใหญ่ก็จะต้องเน้นย้ำด้วยหลักของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นหลักใจอันประเสริฐว่า "จงตระหนักแต่อย่าตระหนก ; จงระวังแต่อย่าระแวง" .. ผู้ใดเป็นพุทธศาสนิกชนโดยแท้จริง เป็นลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ ต้องรับรู้ด้วยใจ สงบ เบิกบาน ดำเนินการอย่างถูกต้องสอดคล้องครบถ้วนไปตามเหตุปัจจัย .. เมื่อเป็นกรรมส่วนรวม เราซึ่งเป็นคนส่วนน้อยได้ปฏิบัติดีประพฤติชอบอย่างที่สุดแล้ว ฉะนั้นสิ่งใดจักต้องเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิด.. ปฏิบัติบูชาด้วยใจบริสุทธิ์สะอาด-สว่าง-สงบไว้เถิด.. นะลูกหลานเอ๊ย ๚
  ----------------
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 2. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  435
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +461
  อันนี้หลวงปู่ใหญ่เตือนมาไหม่หรอครับ
   
 3. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  20,136
  ค่าพลัง:
  +73,493
  ทำไมดารา นักร้อง นักแสดง ส่วนใหญ่ตกนรก?

  1.ถาม : เมื่อกี้ผมเล่าให้น้องเขาฟังครับ เรื่องดารา ถ้าไม่เคยทำบุญอย่างอื่น ตกนรกหมดเพราะทำให้คนยึดติด ก็รู้สึกเอ๊ะ ในเมื่อดาราเขาทำสัมมาอาชีวะแล้ว ทำไมต้องไปตกนรกด้วย ในเมื่อถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีกิน ?

  ตอบ : มันเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ สิ่งที่เขาทำมันค้านกับธรรมะที่แท้จริง เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นมายา มันทำให้คนหลงยึดติดอยู่

  สังเกตไหมล่ะว่า นางอิจฉาเข้าไปในตลาด ดีไม่ดีเจอเปลือกทุเรียน ไม่ก็รองเท้าขว้างเอานั่นน่ะ คนมันยึดขนาดนั้น

  พระพุทธเจ้าสอนให้ละ พวกนี้ทำให้ยึด มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ โทษของมิจฉาทิฏฐินี่มันหนักมากนะ อเวจีที่เดียว น่าสงสารมากเลย

  ในพระไตรปิฎกมีอยู่ คือ พระตาลปุตตคามินีเถระ ท่านเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาก ได้รับการอบรมมาจากวงการนักแสดง เขาบอกไว้ว่า บุคคลที่สร้างความรื่นเริงให้แก่ผู้อื่น จะได้เป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส์ ก็คือว่าจะได้ไปเกิดที่นั่น ภาษาบาลีฟังยากมันต้องแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่ง ท่านเองท่านก็ยึดมั่นในจุดนั้นมา

  คราวนี้พอไปเปิดการแสดงที่เมืองสาวัตถี ได้ยินมาว่าสมณโคดมทราบเรื่องทุกอย่าง ได้โอกาสก็เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ท่านทำจะให้ท่านได้เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จริงไหม พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ดูก่อนมายาการ อย่าเพิ่งให้เราพยากรณ์เลย ท่านเองถามถึง ๓ วาระ พอถึงครั้งที่ ๓ พระพุทธเจ้าบอกว่าลงอเวจีมหานรก

  คราวนี้ดีตรงที่ว่าท่านเชื่อ นั่งร้องไห้เลย ถามว่าทำอย่างไรถึงจะรอดได้? พระพุทธเจ้าบอกว่า บวชแล้วปฏิบัติ ไม่นานท่านก็เป็นพระอรหันต์ รอดไปถ้าไม่เชื่อก็ซวย

  คราวนี้มันมีตัวอย่างอยู่ ดาราวัยรุ่น ธรรม์ โทณวณิก ที่ตาย ดูคนไปงานศพกี่หมื่น? ถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ออกมาเห็นแล้วตกใจ มันทำให้คนติดได้ขนาดนั้น แล้วดาราเพลงร็อคของญี่ปุ่น มันมากันที คนแห่กันไปดอนเมือง รถติดบรรลัยวายวอดเลย คนติดมันขนาดไหน? แต่มันเป็นการยึดในทางที่ผิด จริง ๆ แล้วการปฏิบัติมันต้องปล่อย ยึดเมื่อไหร่ก็อยู่แค่นั้นแหละ

  2.ถาม : แต่มันเป็นเรื่องทางโลกนะครับ ไม่มีก็ไม่ได้

  ตอบ : ก็มันไม่มีก็ได้ ถ้าหากว่าคนเราพอใจมีธรรมะประกอบอยู่ แต่บังเอิญว่าคนเรามันไม่สนใจจะหันมาหาธรรมะ มันสนใจแต่ทางด้านโน้นจริง ๆ แล้วพวกนี้น่าสงสารมาก การแสดง แสง สี เสียง อะไรต่าง ๆ ก็ดี ที่มันเกิดขึ้นมา เพื่อกระตุ้นในเรื่องของรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เหล่านี้ มันทำให้ปีติเกิดขึ้นในใจชั่วคราว ทำให้จิตมันฟูขึ้นมาทำให้รู้สึกว่ามีความสุข แต่มันเป็นความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นภายนอก

  มันไม่เหมือนกับการรักษาศีลเจริญภาวนาที่เป็นความสุข ที่เป็นปีติที่เกิดขึ้นจากภายใน มันอยู่ยั่งยืนยงกว่า เพราะมันสร้างขึ้นมาเอง แต่ว่าอันโน้นมันเกิดจากการกระตุ้นภายนอก เมื่อขาดสิ่งกระตุ้นนั้นมันก็ขาดไป พวกนี้ก็จะเกิดอาการทุกข์ขึ้นมา ทุกข์ตรงที่ว่า เอ๊ะ ทำไมไอ้ความสุขที่เคยมีมันหายไป? ก็ตะเกียกตะกายไปหาอีก ก็ต้องไปกินเหล้าเมายา ไปเต้นรำ ไปเข้าคลับเข้าบาร์กัน เข้าโรงหนังฟังเพลง ไปกรี๊ดกันถึงจะมัน

  3.ถาม : พวกนักร้องก็เหมือนกันหรือครับ?

  ตอบ : เหมือนกันหมด พวกนี้ส่วนใหญ่แล้ว ทำให้คนยึดติด ถ้าไม่เคยทำบุญอื่นมา ในลักษณะที่เรียกว่ากำลังใจทรงตัวนะ โอกาสรอดอเวจีน้อยเต็มที น่าสงสาร

  4.ถาม : อย่างนี้พวกนักฟุตบอล มันก็เกี่ยวเนื่องไหมครับ ?

  ตอบ : มันก็มีสิทธิ์เหมือนกัน

  5.ถาม : อย่างพวกแมนยูฯ ลิเวอร์พูล อาร์เซนอล

  ตอบ : พวกนี้จริง ๆ มันไม่น่าโทษเขานะ ไอ้คนระยำดันไปติด

  6.ถาม : เลยพาเขาซวยไปด้วย

  ตอบ : ต้องดูเจตนาของเขา ถ้าเจตนาของเขา คือ ว่าวางลีลา จะมีท่าแปลก ๆ อะไรออกมาเพื่อดึงดูดใจคน นี่เจตนาชัดเลย โทษ ๑๐๐% แต่ถ้าหากว่าเป็นอาชีพของตัวเอง ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด คนอื่นจะเป็นอย่างไรเราไม่เกี่ยว นี่โอกาสรอดยังมีเยอะ คราวนี้แบบแรกมันจะเยอะ เป็นแบบแรกเกือบหมด

  7.ถาม : ตายแน่ เดวิด เบคแฮม ...(หัวเราะ)... โฮ ทั้งสามีภรรยาเลย

  ตอบ : เอาให้ถึงเวลาก็ไปดูแล้วกัน ถ้าคนไปติดเขาเองน่ะ จริง ๆ แล้ว โทษเขาไม่มี แต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เจตนาหาจุดเด่นขึ้นมาเพื่อดึงดูด มันช่วยได้เยอะ ชื่อเสียงของตัวเองก็ได้ เงินทองก็มากขึ้น

  8.ถาม : ถ้าเป็นดารา ก็คิดว่าเราทำหน้าที่ของเรา


  ตอบ : คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไป แล้วถึงเวลาเรื่องของบุญของบาปนะ บาปเราก็ละ บุญเราก็ทำ ให้จิตใจมันเกาะบุญมากกว่าบาป โอกาสรอดมันก็มี

  สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ
  ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓


  ที่มา http://www.buddha-dhamma.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1299638
   
 4. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  20,136
  ค่าพลัง:
  +73,493
  แฟนหนังทั่วโลกช็อก หลังปรากฏภาพเจ็ทลีเปลี่ยนไปเพราะป่วยหนัก

  1526973281386-960x0-jpg.jpg

  ฮ่องกง 22 พ.ค.- แฟนหนังกำลังภายในที่ชื่นชอบดารานักบู๊เจ็ท ลี หรือหลี่เหลียนเจี๋ยต่างส่งกำลังใจภาวนาให้เขามีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้น ภายหลังเมื่อเร็วๆนี้มีภาพเผยแพร่ออกมาว่าเขาดูป่วยมาก และต้องมีคนช่วยพยุงเดิน เนื่องจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษและบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

  นักแสดงเชื้อสายจีนที่มีผลงานในวงการบันเทิงฮอลลีวูด เช่น Lethal Weapon 4, Romeo Must Die และExpendables 2 กล่าวเมื่อ 5 ปีก่อนว่าเขาป่วยด้วยโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ซึ่งเป็นภาวะต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมากเกินไป ทำให้ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้น ภาพล่าสุดของเจ็ท ลีที่เผยแพร่ออกมาคือภาพที่เขาไปวัดในทิเบตซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยและต้องอาศัยคนคอยช่วยพยุงเดิน ดารานักบู๊วัย 55 ปีกล่าวในงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อการกุศลของมูลนิธิวันฟาวเดชันที่กรุงปักกิ่งเมื่อปีที่แล้ว โดยเปิดเผยเกี่ยวกับอาการป่วยหลังหายหน้าไปจากวงการบันเทิงว่า เขาได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นไทรอยด์เมื่อปี 2553 และต้องเข้ารับการรักษาถึงเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

  หลี่เหลียนเจี๋ย บอกว่าการที่เขายึดมั่นในคำสอนของพุทธศาสนา นั่งสมาธิ และอ่านหนังสือสวดมนต์ช่วยให้อาการดีขึ้น แพทย์เคยเตือนเมื่อ 5 ปีก่อนว่าหากเขายังคงใช้ร่างกายอย่างหักโหมในการแสดงหนัง จะต้องจบลงด้วยการนั่งเก้าอี้รถเข็นแน่นอน หลังจากเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักครั้งแรกตั้งแต่อายุ 18 ปี ชาวเน็ตต่างช็อกที่ได้เห็นภาพล่าสุดของเจ็ท ลีในทิเบต ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงสุขภาพของนักแสดงขวัญใจที่ร่วงโรยไปมากจนดูมีอายุเกินจริง .- สำนักข่าวไทย


  ที่มา http://www.tnamcot.com
   
 5. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +103
  หลวงปู่เทพโลกอุดร
  27 พฤศจิกายน 2017 · fAnk1SwTJlR.png


  #หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก ท่านเป็นหน่อพุทธางกูร บำเพ็ญบารมีร่วมกันมากับ #หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เรียกว่าเป็นน้ำเนื้อเดียวกันเลยก็ว่าได้ ต่อไปในอนาคตท่านจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไป นามว่า "พระศรีอารยเมตไตรย์"

  หลวงปู่ใหญ่จึงได้ทำหน้าที่เกื้อกูลหลวงปู่ดู่ ในสมัยที่หลวงปู่ดู่เดินธุดงค์ในป่าแถบดงพญาไฟ หลวงปู่ดู่ได้รับเชื้อไข้มาลาเรีย หรือไข้ป่า ซึ่งยุคนั้นไม่มีหยูกยารักษาบรรเทา ใครเป็นไข้ชนิดนี้ ต้องตายอย่างทรมานด้วยพิษไข้แทบทุกรายไป

  หลวงปู่ใหญ่จึงได้มอบยาลูกกลอน 2 เม็ดให้หลวงปู่ดู่ฉัน พร้อมด้วยธรรมโอสถทิพย์เป็นเม็ดที่ 3 หลวงปู่ดู่ฉันแล้ว บำเพ็ญจิตตามธรรมโอสถทิพย์นั้นแล้วท่านก็สำเร็จญาณบารมีเบื้องต้น รอดตาย และสามารถเชื่อมต่อบารมีถึงหลวงปู่ทวดได้ในเวลาต่อมา

  แต่หลวงปู่ใหญ่ก็มิได้บอกให้หลวงปู่ดู่รู้ว่าหลวงปู่ใหญ่ช่วยเหลือท่าน

  ตามธรรมดาหลวงปู่ใหญ่ไปช่วยเหลือใครหลวงปู่ใหญ่ก็ไม่บอกคนนั้น เพราะหลวงปู่ใหญ่เป็นอนัตตา ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นจะพยายามบำเพ็ญจิตสื่อถึงหลวงปู่ใหญ่ แต่ถึงกระนั้นก็อาจเพียงแค่ได้พบเห็นภาพหลวงปู่ใหญ่ในนิมิตเท่านั้น แต่อาจไม่ทราบว่าหลวงปู่ใหญ่เป็นใคร

  หลวงปู่ดู่ท่านมาทราบเรื่องราวของหลวงปู่ใหญ่ เมื่อได้นำความมาบอกกล่าวพระอุปัชฌาย์ท่าน คือ หลวงปู่กลั่น วัดพระญาติ หลวงปู่กลั่นจึงว่า ที่หลวงปู่ดู่รอดตายก็ด้วยหลวงปู่เทพโลกอุดรช่วย ถือได้ว่ามีบุญมากจึงได้พบเห็นหลวงปู่เทพโลกอุดร และมีบุญมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อหลวงปู่เทพโลกอุดรมอบธรรมโอสถให้

  หลวงปู่กลั่นท่านพรรณนาเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ใหญ่อีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบเนื่องจาก "พระพุทธเจ้าศรีศากยมุนีโคดม" องค์ปัจจุบัน ไปเชื่อมต่อกับ "พระพุทธเจ้าศรีอารยเมตไตรย์" ในอนาคตกาลเบื้องหน้า

  หลวงปู่ดู่จึงเข้าใจและปีติซาบซึ้งให้ดวงหทัยยิ่งนัก
  --------------------
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.


  :
   
 6. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +103
  หลวงปู่เทพโลกอุดร
  4 มีนาคม 2561 · fAnk1SwTJlR.png


  แต่เดิมยังไม่มีใครเรียกขานหลวงปู่ใหญ่ด้วยชื่อเสียงเรียงนามใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่เป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ปฏิบัติชั้นลึกซึ้งว่า มี #คณะพระอรหันต์เถระผู้สืบสานพระพุทธศาสนาห้าพันปีตามพุทธพยากรณ์ คอยช่วยเหลือพุทธบริษัทผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้หลอมรวมพลังอันดีงามเข้าด้วยกันในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปตามพุทธพยากรณ์.

  ต่อมาจึงมีการเรียกขานนาม หลวงปู่เทพโลกอุดร โดยกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ทรงขนานนามนี้เป็นพระองค์แรก.. นะลูกหลานเอ๊ย๚


  "กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ" ผู้ให้กำเนิดนามเรียกขาน "หลวงปู่เทพโลกอุดร"
  --------------------------
  หลวงปู่ใหญ่ทำหน้าที่สืบสานพระพุทธศาสนามานานแสนนาน โดยมิได้บอกกล่าวนามแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ด้วยถือว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นเพียงสิ่งสมมติ แต่เมื่อล่วงเลยมาถึงยุคสมัยที่ถ้อยคำภาษามีความสำคัญต่อการสื่อสารมากขึ้น หลวงปู่ใหญ่จึงได้รับนามเรียกขานว่า "หลวงปู่เทพโลกอุดร"

  ซึ่งนาม "หลวงปู่เทพโลกอุดร" นี้หลวงปู่ใหญ่จักเรียกขานตนเองก็หาไม่ หากแต่มีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติสยามเป็นผู้เรียกขาน นั่นก็คือ "กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ" หรือ "พระองค์เจ้ายอดประยูรยศ"

  ก็จะต้องย้อนเหตุการณ์ให้ลูกหลานรับทราบถึงรัชกาลที่ ๔ สมัยนั้นประเทศสยามหรือไทยเรามีกษัตริย์สองพระองค์คือ “สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว”

  ทำไมต้องมีกษัตริย์พร้อมกันสองพระองค์ด้วย ? ก็เป็นเพราะสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นมีดวงพระชาตามากด้วยบุญบารมีอย่างยิ่ง

  สมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นผู้รอบรู้ทั้งศิลปวิทยาทั้งของไทยแลฝรั่งตะวันตก มีความแตกฉานทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ทรงมีวิสัยทัศน์โปรดให้หมอมิชชันรีฝรั่งปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาษแก่ราษฎรในสมัยนั้นจนประสบผลสำเร็จ ทรงเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์กลไก ทรงต่อเรือรบสองลำแรกขึ้นในประเทศไทย คือ เรือรบอมราวดี แล ศรีอโยธยา

  อีกทั้งทรงเป็นผู้มีเชี่ยวชาญทางไสยเวทย์วิทยา จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่ว เช่น การเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตน เป็นต้น

  แม้พระราชโอรสของพระองค์นามว่า "หม่อมเจ้ายอดประยูรยศ" หรือ เรียกขานกันภายในว่า "พระองค์เจ้ายอร์ช วอชิงตัน"(ด้วยสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงเลื่อมใสความเก่งกาจสามารถของยอร์ช วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา จึงทรงขนานนามพระราชโอรสของพระองค์ดังนี้) ก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านไสยเวทอย่างโดดเด่นเช่นกัน

  ภายในวังของหม่อมเจ้ายอดทรงปลูกว่านต่างๆไว้มาก ทรงเลี้ยงเองและทรงชิมว่านที่ปลูกจนลิ้นดำ ผู้คนเรียกพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าลิ้นดำ”

  พระองค์ทรงพากเพียรแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีวิชาเป็นยอดแห่งแผ่นดินสยาม พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่เพื่อให้รู้ ได้ทราบซึ้งถึงแก่นแท้แห่งวิชชาในพระพุทธศาสนา

  จากการมุ่งแสวงหาอย่างไม่ลดละทำให้พระองค์ได้มีโอกาสพบพระภิกษุลี้ลับรูปหนึ่ง โดยไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนาม สังเกตดูว่ายังไม่แก่ชราสักเท่าใดนัก แต่ผมกลับขาวโพลนไปทั้งศรีษะ มีราศีสว่างไสว ดูแล้วน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก

  พระภิกษุรูปนี้สามารถ “ทายใจ” หรือรู้ความคิดในพระทัยพระองค์เจ้ายอดได้อย่างถูกต้องน่าอัศจรรย์ทุกครั้งที่ได้พบปะสนทนา และมักจะรู้เห็นอะไรล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ทำให้พระองค์เจ้ายอดมีความศรัทธาอย่างยิ่ง ถึงขนาดเสด็จออกจากวังไปครั้งละหลายๆ วันเพื่อไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ลี้ลับรูปนี้ จนมีผลต่อมาให้พระองค์มีความสามารถทางจิตเป็นที่ประจักษ์เล่าขานสืบทอดต่อมาในวังหน้าตราบจนถึงปัจจุบัน

  ในการซึ่งเกิดเรียกขานนาม "หลวงปู่เทพโลกอุดร" ขึ้นมาครั้งแรกนั้น พระองค์เจ้ายอดทรงตรัสถามถึงนามของพระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานท่าน แต่พระอาจารย์ท่านมิยอมบอก กล่าวแต่ว่า "มีชีวิตเนิ่นนานมาแล้ว นานจนมิอาจจดจำได้ ด้วยนามก็คือสัญญา-สังขาร เป็นของไม่เที่ยงไม่แท้ เป็นแต่สมมติขึ้นมาเท่านั้นแล.. ลูกหลานเอ๊ย๚"

  พระองค์เจ้ายอดจึงมีพระดำรัสว่า "ถ้าเช่นนั้นแล้ว เกล้าศิษย์ขออนุญาตเรียกขานนามพระอาจารย์ว่า "พระครูเทพโลกอุดร" จักได้ ฤๅหาไม่ ?.....

  ด้วยเกล้าฯตระหนักถึงปรีชาญาณพระอาจารย์นั้นประดุจดั่งเทพเทวา มีอิทธิฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ แลด้วยพระอาจารย์นั้นหมดจดจากอาสวะแล้ว เป็นผู้ดำรงอยู่ “เหนือโลก” จึงสมควรมีสมญานามต่ออีกว่า “โลกอุดร” รวมแล้ว คือ "เทพโลกอุดร" นะพุทธิเจ้าข้าฯ"
  -------------------------------
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.
   
 7. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +103
  23 / 5 / 2561

  จากที่หลวงปู่ใหญ่ได้รับรู้สภาพใจ -วาจา ของคนยุคนี้มาพอสมควร จึงต้องบอกกล่าวตักเตือนลูกหลานหลวงปู่ใหญ่สักหน่อย.. นะลูกเอ๊ย

  ใครก็ตามที่ได้ฟังหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ ก็อย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธ อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ นะลูกหลาน

  ขอให้ลูกหลานจงปฏิบัติให้จิตตนมีสภาพอ่อนน้อมอ่อนโยน แล้วเราจะได้ประจักษ์ปาฏิหาริย์นั้นด้วยตนเอง

  หรือแม้นมิได้ประจักษ์เพราะบุญแต่ปางก่อนไม่ได้บำเพ็ญมาทางปาฏิหาริย์ หรือบุญไม่สัมพันธ์กับท่านผู้มีปาฏิหาริย์ ก็มิเป็นไรลูก.

  จิตอ่อนโยนที่เราฝึกไว้ดีแล้วนั้นย่อมเป็นพื้นฐานอันดีในการบรรลุธรรมต่อไปได้อีกไม่นาน.

  แต่ถ้าใครมีจิตกร้าวกระด้าง เที่ยวได้ปรามาสดูหมิ่นศรัทธาที่ผู้อื่นเขามีไว้เพื่อเปลื้องทุกข์ของเขาเองหรือเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยสุจริต ไม่ว่าจะโดยลงความเห็นหยาบช้าลงไปเลยว่า โง่งมงาย ไม่น่าเชื่อถือ, หรือแม้เป็นไปในทำนองที่ตนเชื่อถือในปาฏิหาริย์ก็จริง แต่ไปหมิ่นแคลนผู้อื่นเขาว่ามีปาฏิหาริย์สู้ตนเองมิได้ ยกตนข่มท่าน.. นั่นจักเป็นบาปให้เปิดกว้างทางที่ตนตกลงสู่อบายภูมิ โดยแท้..

  ด้วย ธรรม พร และ เมตตา นะลูกหลานเอ๊ย ๚
  ----------------
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.  .

   
 8. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +103
  1 กุมภาพันธ์ 2561

  ลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ทั้งหลายเอ๊ย๚.. 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 #วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นยุคใหม่ของโลก......

  เพราะมีกระแสพลังงานหลากหลายประเภทประดังประเดกันเข้ามามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้.. "มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลก ถูกกระตุ้นให้สำแดงพฤติกรรมของตนออกมาตามกมลสันดานที่สั่งสมมา มากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนกว่ายุคอดีตที่ผ่านมา"

  พูดง่ายๆก็คือ ธรรมชาติต้องการจำแนกคนดีกับคนชั่วออกจากกันให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ใครเป็นคนดีก็แสดงออกมาชัดเจนขึ้น ใครเป็นคนชั่วเคยปกปิดซ่อนเร้นพฤติกรรมตนไว้ก็จะแสดงผลออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นกัน

  บุญบารมีและความใฝ่ดีของลูกหลาน เป็นสิ่งสำคัญที่จะพิทักษ์รักษาลูกหลานให้มั่นคงอยู่ในวิหารแห่งคุณธรรมของมนุษย์สืบต่อไป เพื่อให้ลูกหลานไม่ร่วงหล่นสู่ภพภูมิที่ต่ำทรามลงไป เช่น ภูมิเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก เป็นต้น

  เมื่อสิ่งที่มากระตุ้นมีพลังรุนแรงมากขึ้น ทำอย่างไรจึงจะทำให้คุณธรรมในจิตใจดำรงอยู่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคลอนแคลน ?

  "#การสวดมนต์" เป็นพื้นฐานสำคัญนะลูกหลานเอ๊ย จงสวดมนต์บ่อยๆ สวดทุกอิริยาบถ สวดทุกขณะ สวดแม้ในขณะทำการงานอยู่(โดยท่องคำสวดอย่างสั้นๆก็ได้ เช่น พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณังคัจฉามิ เป็นต้น) เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะลูก

  ถ้าลูกหลานห่างจากบทสวดมนต์ ห่างจากไตรสรณคมน์ ลูกหลานจะถูกมารและวิบากบาปกรรมดึงตัวดึงจิตวิญญาณไปเป็นเหยื่อหรือไปเป็นพวกด้วย เพราะยุคนี้พลังงานทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้ นะลูกหลานเอ๊ย๚

  เพราะฉะนั้น #จงหมั่นสวดมนต์ทุกขณะ_ตลอดเวลา_นะลูกหลานเอ๊ย ด้วยความเมตตาห่วงใยลูกหลานยิ่งนัก จึงบอกจึงเตือนลูกหลานทุกคน อานุภาพพระรัตนตรัย-บุญบารมีหลวงปู่ใหญ่จงคุ้มครองรักษาส่งเสริมลูกหลานทุกคนตลอดเวลา นะลูกหลานเอ๊ย๚
  -----------------
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.
   
 9. siwakorn559

  siwakorn559 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +103
  13 พฤศจิกายน 2017 ·
  #ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกฉบับฉบับหลวงปู่เทพโลกอุดร

  บอกเล่าให้ลูกหลานรู้ไว้ ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกแต่งโดยหลวงปู่เทพโลกอุดร.

  ตามประวัติเล่าขานสืบทอดมาบอกว่า ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรค์โลก จารเป็นอักษรขอม จารึกไว้ในใบลาน โบราณาจารย์จึงได้แปลเป็นอักษรไทย หลวงธรรมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง - ศิษย์หลวงปู่ใหญ่) ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาสน์ มณฑลพิษณุโลก มีคำกล่าวในหนังสือนำนั้นว่า "ผู้ใดมียอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลกและป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ทำมาหากินเจริญ ฯลฯ"
  ยามที่ต้องเผชิญกับภาวะอึมครึม ต้องการให้จิตโปร่ง โล่ง สบาย เบาจิต ลูกหลานควรสวดมนต์บทนี้สม่ำเสมอ. สวดครั้งแรกจิตจะคลี่คลายสว่างโล่งไปได้มาก ต่อจากนั้นให้สวดทุกวันเช้ามืด/ก่อนนอน. ยิ่งสวดมากยิ่งมีอานิสงส์มาก เพราะนี่คือบทสวดที่รวบรวมหัวใจพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลักพระพุทธศาสนาไว้ได้ครบถ้วน ไม่มีตกหล่น. มนต์บทนี้จะเป็นพื้นฐานให้ชีวิตดำเนินไปอย่างดีมีสิริมงคลครอบคลุมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรม สามารถกำหนดเป้าหมายชีวิตแต่ละระยะไป จนกระทั่งสูงสุดให้เราไปถึงพระนิพพานได้.. นะลูกหลานเอ๊ย.


  ต่อไปนี้คือ บทสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก บทประพันธ์โดย หลวงปู่เทพโลกอุดร ร้อยเรียงจากใจความสำคัญที่สุดในพระไตรปิฎก. มีอานุภาพมหาศาล แม้สวดคาถาอื่นใดทุกวันเป็นเวลาร้อยปียังสู้สวดพระคาถานี้เพียง 1 จบมิได้ อานิสงส์ครอบจักรวาล ให้ลูกหลานจงหมั่นสวดด้วยใจเคารพบูชา นะลูกหลานเอ๊ย๚ (ฉบับที่หลวงปู่ใหญ่เผยแพร่คราวนี้มีแปลเป็นภาษาไทยให้คนยุคนี้เข้าใจด้วย)
  ------------------------
  ๑. อิติปิโสภะคะวา อะระหัง วะตะ โสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วะตะโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา สุคะโต วะตะโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา โลกะวิทู วะตะโสภะคะวา ฯ

  ๒. อะระหันตัง สะระณังคัจฉามิ อะระหันตัง สิระสานะมามิ สัมมาสัมพุทธัง สะระณังคัจฉามิ, สัมมาสัมพุทธัง สิระสานะมามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณังคัจฉามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสานะมามิ, สุคะตัง สะระณังคัจฉามิ, สุคะตัง สิระสานะมามิ โลกะวิทุง สะระณัง คัจฉามิ, โลกะวิทุง สิระสานะมามิ

  ๓. อิติปิโสภะคะวา อะนุตตะโร วะตะโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา สัตถารัง เทวะมะนุสสานัง วะตะโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา พุทโธ วะตะโสภะคะวา ฯ

  ๔. อะนุตตะรัง สะระณังคัจฉามิ อะนุตตะรัง สิระสานะมามิ ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณังคัจฉามิ, ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสานะมามิ, สัตถาเทวะมะนุสสานัง สะระณังคัจฉามิ, สัตถาเทวะมะนุสสานัง สิระสานะมามิ พุทธัง สะระณังคัจฉามิ พุทธัง สิระสา นะมามิ อิติปิโสภะคะวา ฯ

  ๕. อิติปิโสภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ฯ อิติปิโสภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะ สัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ฯ

  ๖. อิติปิโสภะคะวา ปะถะวีจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา เตโชจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา วาโยจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา อาโปจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา อากาสะจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน ฯ

  ๗. อิติปิโสภะคะวา ยามา ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ตุสิตา ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา นิมมานะระติ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา กามาวะจะระ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา รูปาวะจะระ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

  ๘. อิติปิโสภะคะวา ปะฐะมะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา ทุติยะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา ตะติยะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนฯ อิติปิโสภะคะวา จะตุตถะฌานะ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

  ๙. อิติปิโสภะคะวา ปัญจะมะฌานะ อากาสานัญจายะตะนะ เนวะสัญญานา สัญญายะตะนะ อะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโนฯ อิติปิโสภะคะวา ฉัฏฐะมะฌานะ วิญญานัญจายะตะนะ เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ อะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโนฯ อิติปิโสภะคะวา สัตตะมะฌานะ อากิญจัญญายะตะนะ เนวะสัญญานา สัญญายะตะนะ อะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโนฯ อิติปิโสภะคะวา อัฏฐะมะฌานะ เนวะสัญญานายะตะนะ อะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

  ๑๐. อิติปิโสภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา สะกิทาคามิปัตติมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา อะนาคามิปัตติมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา อะระหัตตะปัตติมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

  ๑๑. อิติปิโสภะคะวา โสตาอะระหัตตะผะละธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา สะกิทาคามิอะระหัตตะปัตติผะละธาตุ สัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ อิติปิโสภะคะวา อะนาคามิอะระหัตตะปัตติผะละ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน ฯ

  ๑๒. กุสะลาธัมมา อิติปิโสภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ชมภูทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลาธัมมา นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ ปัญจะพุทธา นะมามิหัง อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ สังวิธาปุกะยะปะ อุปะสะชะสุเห ปาสายะ โสโส สะสะ อะอะอะอะนิ เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว อะสัมวิสุโล ปุสะพุภะ อิสะวาสุ สุสะวาอิ กุสะลาธัมมา จิตติวิอัตถิ ฯ

  ๑๓. อิติปิโสภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิปัญจะ อิสะโรธัมมา ฯ

  ๑๔. กุสะลาธัมมา นันทะวิวังโก อิติสัมมาสัมพุทโธ สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ จาตุมะหาราชิกา อิสะโร กุสะลาธัมมา อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน อุอู ยาวะ ตาวะติงสา อิสะโร กุสะลาธัมมา นันทะปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ยามาอิสะโร กุสะลาธัมมา พรหมมา สัททะปัญจะ สัตตะสัตตา ปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ฯ

  ๑๕. ตุสิตา อิสะโร กุสะลาธัมมา ปุยะปะกะ ปุริสะทัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ฯ

  ๑๖. นิมมานะระติ อิสะโร กุสะลาธัมมา เหตุโปวะ สัตถาเทวะมะนุสสานัง ตะถะยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ฯ

  ๑๗. ปะระนิมมิตตะอิสสะโร กุสะลาธัมมา สังขาระขันโธ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ พุทธะ ปะผะยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ฯ

  ๑๘. พรหมมาอิสสะโร กุสะลาธัมมา นัตถิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ พุทธิลาโภ กะลากะระกะนา เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

  ๑๙. นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วัตติ วัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

  ๒๐. อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมมะสาวัง มะหาพรหมมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง อิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง สัปปุริสะสาวัง มะหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิ วิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา อิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ ฯ

  ๒๑. สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง สุขัง สิริรูปัง จะตุวิสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

  ๒๒. นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิโส ภะคะวา ฯ

  ๒๓. นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

  ๒๔. นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

  ๒๕. นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

  ๒๖. นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง ฯ

  ๒๗. นะโม พุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะตัสสะหาโย นะโม อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุอะมะอะ วันทา นะโมพุทธายะ นะอะกะติ นิสะระนะ อาระปะขุธัง มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ

  ๒๘. (บทอธิษฐานให้ประจักษ์ผล) สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วินัสสันตุ ๚
  ------------
  สวดแล้ว พึงเจริญจิตตาม #คำแปล เถิด

  ๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้รู้แจ้งโลก พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

  ๒. ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่า เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบว่า เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เอง ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ด้วยเศียรเกล้า

  ๓. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นอนุตตะโร คือ ยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตื่นจากกิเลส

  ๔. ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็น ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเศียรเกล้า ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ด้วยเศียรเกล้า

  ๕. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น รูปขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เวทนาขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สัญญาขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สังขารขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น วิญญาณขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

  ๖. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ดินจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ไฟจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ลมจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ น้ำจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ อากาศจักรวาล เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์

  ๗. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นยามา พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นดุสิต พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นนิมมานรดี พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในกามาวจรภูมิ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในรูปาวจรภูมิ

  ๘. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปฐมญาน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ทุติยญาน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ตติยญาน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ จตุตถญาน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปัญจมญาน

  ๙. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ อากาสานัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ วิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ คือ อากิญจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ

  ๑๐. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระโสดาปัตติมรรค พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระสกิทาคามิมรรค พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอนาคามิมรรค พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอรหัตตมรรค

  ๑๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระโสดาปัตติผล และ พระอรหัตตผล พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระสกิทาคามิผล และ พระอรหัตตผล พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอนาคามิผล และ พระอรหัตตผล

  ๑๒. ธรรมะฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอิสสระแห่งชมภูทวีป ธรรมะฝ่ายกุศล ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ด้วยหัวใจพระวินัยปิฎก ด้วยหัวใจพระสุตตันตปิฎก ด้วยหัวใจพระอภิธรรมปิฎก ด้วยมนต์คาถา ด้วยหัวใจมรรคสี่ ผลสี่ และ นิพพานหนึ่ง ด้วยหัวใจพระเจ้าสิบชาติทรงแสดงการบำเพ็ญบารมีสิบ ด้วยหัวใจพระพุทธคุณเก้า ด้วยหัวใจพระไตรรัตนคุณ ธรรมะฝ่ายกุศล มีนัยอันวิจิตรพิสดาร

  ๑๓. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

  ๑๔. ธรรมะฝ่ายกุศล ของผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา ธรรมะฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ธรรมะฝ่ายกุศล พระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นยามา ธรรมะฝ่ายกุศล ด้วยความศรัทธาต่อพระพรหม ด้วยพระบารมีอันยอดเยี่ยมของพระโพธิสัตว์ทั้งห้า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

  ๑๕. ธรรมะฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นดุสิต

  ๑๖. ธรรมะฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นนิมมานรดี

  ๑๗. ธรรมฝ่ายกุศล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้รู้แจ้ง สังขารขันธ์ รูปขันธ์ เป็นของไม่เที่ยง เป็นความทุกข์ มิใช่เป็นตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นปรนิมมิตตวสวัสดี

  ๑๘. ธรรมะฝ่ายกุศล ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสสระถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลก ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ด้วยคำสัตย์ปฏิญาณนี้ ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตราบเข้าสู่พระนิพพาน

  ๑๙. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ด้วยการสวดมนต์พระคาถานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

  ๒๐. ด้วยการสวดพระคาถามหาทิพมนต์นี้ และด้วยการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

  ๒๑. ด้วยการสวดพระคาถามหาทิพมนต์นี้ และด้วยการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

  ๒๒. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้เข้าถึงรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

  ๒๓. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้เข้าถึงรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

  ๒๔. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

  ๒๕. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว

  ๒๖. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว

  ๒๗. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ด้วยคำสอนของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ด้วยพระธรรมคำสั่งสอน ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง

  ๒๘. (บทอธิษฐานให้ประจักษ์ผล) ความทุกข์ทั้งปวง ภัยทั้งปวง โรคร้ายทั้งปวง จงพินาศไปทั้งสิ้นเถิด ๚
  -----------------
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร.
   
 10. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  435
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +461
  ภัยพิบัติใกล้เข้ามาไทยแล้วหรอครับอาจารย์ถึงได้ไห้บทป้องกันมาครับขอบคุณนะครับจะได้ไม่ประมาทเร่งเจริญสติสร้างบารมีครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...