เรื่องเด่น หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเปรตกึ่งเทวดา "เวมานิกเปรต"

ในห้อง 'เรื่องผี' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043


  475617.s9ducn6sryx.n3.jpg


  เปรต
  คำว่า เปรต แปลว่า ผู้ล่วงลับ ในทางศาสนาพุทธหมายถึง อมนุษย์พวกหนึ่งที่เกิดในเปตวิสัยซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ อบายภูมิ เปรตมีหลายประเภท เช่นประเภทหนึ่งเรียกว่า ปรทัตตูปชีวิเปรต คือเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้ทำอุทิศให้ หากไม่มีส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร โบราณมีความเชื่อที่ว่า ถ้าใครทำร้ายพ่อแม่ ชาติหน้าจะไปเกิดเป็นผีเปรต[1]


  การทำพลีกรรมแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือการทำบุญอุทิศไปให้ผู้ตายว่า เปตพลี หรือ บุพเปตพลี
  แบ่งตาม เปตวัตถุอรรถกถา
  แบ่งได้ 4 ประเภท

  • ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ จากอาหารที่มีมนุษย์ให้ เช่น การเซ่นไหว้ เป็นต้น
  • ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยาก ทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิจ
  • นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ
  • กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตในจำพวกอสุรกาย

  แบ่งตาม คัมภีร์โลกบัญญัตติปกรณ์ และ ฉคติทีปนีปกรณ์
  แบ่งได้ 12 ประเภท

  • วันตาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินน้ำลาย เสมหะ อาเจียน เป็นอาหาร
  • กุณปาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินซากศพคนหรือสัตว์ เป็นอาหาร
  • คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินอุจจาระต่าง ๆ เป็นอาหาร
  • อัคคิชาลมุขเปรต คือ เปรตที่มีเปลวไฟลุกทั่วในปากตลอดเวลา
  • สุจิมุขเปรต คือ เปรตที่มีปากเล็กเท่าขนาดรูเข็ม
  • ตัณหัฏฏิตเปรต คือ เปรตที่ถูกตัณหาเบียดเบียนจนเกิดทุกข์จากความหิวข้าวหิวน้ำอยู่เสมอ
  • สุนิชฌามกเปรต คือ เปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่ถูกเผา
  • สุตตังคเปรต คือ เปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวและคมราวกับมีด
  • ปัพพตังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เท่าขนาดของภูเขา
  • อชครังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายราวกับงูเหลือม
  • เวมานิกเปรต คือ เปรตที่ต้องเสวยสุขเป็นเทวดาเฉพาะในเวลากลางวัน แต่ในเวลากลางคืนได้ไปเสวยทุกข์เป็นเปรตกินเนื้อตัวเอง
  • มหิทธิกเปรต คือ เปรตที่ถวายสิ่งของให้แก่พระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็น ช้าง ม้า หรือเกวียน ซึ่งเป็นการถวายเพื่อเอาหน้าแต่ลับหลังขอคืน เมื่อตายไปเป็นเปตรที่ขี่ช้าง ม้า ไม่ก็นั่งเกวียน

  แบ่งตามวินัยและลักขณสังยุตตพระบาลี
  แบ่งได้ 21 ประเภท

  • อัฏฐีสังขสิกเปรต คือ เปรตที่มีแต่กระดูกติดกันเป็นท่อน ๆ
  • มังสเปสิกเปรต คือ เปรตที่มีแต่เนื้อเป็นชิ้นๆ
  • มังสปิณฑเปรต คือ เปรตที่มีเนื้อเป็นก้อน
  • นิจฉวิปริสเปรต คือ เปรตที่ไม่มีหนังห่อหุ้ม
  • อสิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นพระขรรค์
  • สัตติโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นหอก
  • อุสุโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นลูกธนู
  • สูจิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นเข็ม
  • ทุติยสูจิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นเข็มชนิดที่ ๒
  • กุมภัณฑเปรต คือ เปรตที่มีอัณฑะใหญ่โตมาก
  • คูถกูปนิมุคคเปรต คือ เปรตที่จมอยู่ในอุจจาระ
  • คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินอุจจาระ
  • นิจฉวิตกิเปรต คือ เปรตหญิงที่ไม่มีหนังห่อหุ้ม
  • ทุคคันธเปรต คือ เปรตที่มีกลิ่นเหม็นเน่า
  • โอคิลินีเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายเป็นถ่านไฟ
  • อลิสเปรต คือ เปรตที่ไม่มีศีรษะ
  • ภิกขุเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระ
  • ภิกขุณีเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับภิกษุณี
  • สิกขมานเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสิกขมานา
  • สามเณรเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณร
  • สามเณรีเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรี

  เปรตในสังคมไทย
  เปรตตามความเชื่อไทย เป็นผี มีรูปร่างสูงเท่าต้นตาล ผมยาว คอยาว ผอมโซ ผิวดำ ท้องโต มือเท่าใบตาล แต่มีปากเท่ารูเข็ม และเปรตจะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ได้ จึงชอบมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆ ซึ่งเมื่อสะสมบุญได้แล้วเกิดใหม่ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่ ซึ่งจากลักษณะนี้ทำให้คำว่า เปรต กลายมาเป็นคำด่าในภาษาไทยที่หมายถึง คนที่อดอยากผอมโซ เที่ยวรบกวนขอเขากิน หรือเมื่อมีใครได้โชคลาภก็เข้ามาขอแบ่งปัน[2]


  เปรตวัดสุทัศน์
  เป็นความเชื่อแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตแห่งวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่เล่ากันว่าที่วัดแห่งนี้มักมีเปรตปรากฏกายในเวลากลางคืนเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่ง ประกอบกับอหิวาตกโรคที่ระบาดจนมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 จนเผาศพแทบไม่ทัน ณ วัดสระเกศ จนมีคำกล่าวคล้องจองกันว่า "แร้งวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน์ "


  ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว เรื่องเล่าเปรตวัดสุทัศน์ฯนั้น มาจากภาพวาดบนฝาผนังในอุโบสถ ที่เป็นรูปเปรตตนหนึ่งนอนพาดกายอยู่ และมีพระสงฆ์ยืนพิจารณาอยู่ ซึ่งภาพนี้มีชื่อเสียงมากในสมัยอดีต เป็นที่เลื่องลือกันของผู้ที่ไปที่วัดแห่งนี้ว่าต้องไปดู และสิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นเปรตนั้น ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณวัดแห่งนี้มายาวนานบอกว่า แท้ที่จริงแล้วเป็นเงาของเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัด ในสายหมอกยามเช้าต่างหาก[3]


  ต่อมา เรื่องเปรตวัดสุทัศน์นี้ได้นำมาเขียนเป็นนวนิยาย และทำเป็นละครโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2546 ออกอากาศทางช่อง 7 นำแสดงโดย วรนุช วงษ์สวรรค์ และเอกรัตน์ สารสุข


  เปรตกู้
  เปรตกู้ เคยปรากฏเป็นข่าวครึกโครมผ่านทางสื่อมวลชนมาครั้งหนึ่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 เมื่อทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวหน้าหนึ่งว่า มีผู้บันทึกวิดีโอของเปรตได้ที่ป่าคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ในป่าแห่งนี้ได้อีกด้วย เช่น การตักบาตรกับต้นไม้โดยรุกขเทวดาซึ่งจะได้เป็นข้าวมธุปายาส เป็นต้น เมื่อวิดีโอชุดนี้ได้เผยแพร่ออกไป มีบุคคลจำนวนหนึ่งให้ความเชื่อถือ เช่น พ.อ.นพ.พงศักดิ์ ตั้งคณา นักพูดชื่อดัง รวมทั้งพระพยอม กัลยาโณ พระนักเทศน์ชื่อดังเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เป็นต้น[4]


  ต่อมา ความได้ปรากฏว่าแท้ที่จริงแล้ว เรื่องทั้งหมดในเทปวิดีโอนั้น ล้วนแต่เป็นการจัดฉาก โดยบุคคลที่ชื่อ นายกิตติ ประภัสโรบล หรือที่นิยมเรียกกันว่า "อาจารย์กู้" ซึ่งนายกิตติได้มีพฤติกรรมหลอกลวงเช่นนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว โดยในครั้งนี้นายกิตติได้แสดงเป็นเปรตจึงถูกเรียกว่า "เปรตกู้" ต่อมานายกิตติก็ได้ถูกตำรวจที่นำโดย พล.ต.ต.คงเดช ชูศรี จับกุม และถูกศาลพิพากษาให้จำคุกให้ข้อหาหลอกลวงประชาชน เมื่อพ้นโทษออกมาแล้ว นายกิตติได้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่

  อื่น ๆ

  ในกลางปี พ.ศ. 2551 ที่จังหวัดลำปาง มีเด็กชายคนหนึ่งตื่นนอนขึ้นมากลางดึก และเห็นสิ่งประหลาดที่มีรูปร่างสูงมากนอกหน้าต่างมุ้งลวดจากห้องนอน จึงได้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งต่อมาเป็นที่โจษจันกันว่าเป็นรูปเปรต แต่เมื่อรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทางช่อง 7 ได้ขึ้นไปพิสูจน์ พบว่าเป็นเพียงเงาของเศษผ้าที่อุดมุ้งลวดที่ขาดเท่านั้นเอง

  https://th.wikipedia.org/wiki/เปรต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 พฤศจิกายน 2017
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  เปรตหลายจำพวก | ธรรมะจากพระไตรปิฎกหมวด "ศีล"

  photo.jpg
  dhammataan
  Published on Oct 12, 2013

  เปรต ผู้ทนทรมานจากผลของบาป เปรต คือ อดีตมนุษย์หรือเทวดาที่เคยทำบาปหนักได้ชดใช้กรรมส่วนใหญ่ในมหานรก อุสสทนรก และยมโลกแล้วแต่ยังมีเศษกรรมอยู่ทำให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัส มีอายุขัยหลายล้านปีมนุษย์ เปรตมีหลายจำพวก หลายตระกูลขึ้นอยู่กับกรรมชั่วที่เคยทำไว้การจะพ้นจากสภาพเปรตได้นั้น ต้องอาศัยบุญผู้อุทิศให้ หรือต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้จนหมดสิ้น เปรตชนิดนี้ไม่มีเนื้อเลยมีแต่โครงกระดูก ทุกข์ทรมานร้องโอดโอยตลอดเวลาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์ทำ ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ เฉือนเนื้อไปจนกระทั่งเหลือแต่กระดูก คติความเชื่อเรื่องเปรตถือกันแพร่หลาย พุทธศาสนาถือว่าผู้ไปเกิดในเปรตวิสัยภูมิ คือแดนแห่งเปรตเพราะบาปกรรมที่ทำกันไว้ เปรตบางจำพวก ข้างแรมเป็นเปรต ข้างขึ้นเป็นเทวดา บางจำพวกข้างขึ้นเป็นเปรต ข้างแรมเป็นเทวดา บางจำพวกเป็นเปรตตลอดกาล บางจำพวกอยู่ในปราสาทบางจำพวกมีช้าง ม้า ข้าทาส มียวดยานคานหามทองที่เที่ยวไปในอากาศ บางพวกอายุยืน100 ปี บางจำพวก 1,000 ปี บางพวกมีอายุชั่วพุทธันดรกัลป์หนึ่ง ไม่ได้กินข้าวแม้สักเม็ด น้ำแม้สักหยดหนึ่งเลยดังนั้นพอจะอธิบายได้ว่า เปรตคือผู้ที่ทำกรรมมาชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องรับกรรมด้วยความทุกข์ทรมาน เช่นหิวโหยอดอยาก ร้อนหรือหนาวอย่างที่สุด เจ็บปวดอย่างที่สุด และรับความทุกข์ทรมานอย่างที่สุด โดยแบ่งตามชนิดของเปรตได้หลากหลาย
   
 3. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,908
  ค่าพลัง:
  +33,632
  พวกที่อยู่ในวิมานจะมีบริวารสาวๆร่วมด้วย
  เพียงแต่จะออกนอกวิมารไม่ได้เพราะจะถูก
  จักรจากท่านหนึ่งลอยมาตัดอวัยวะที่ยื่น
  ออกนอกวิมารภายในทันที.....

  กลุ่มที่สูงใหญ่เท่าตึก ๗ ถึง ๘ ชั้น
  กลุ่มนี้มีบารมีอยู่ คือตัวจะใสแล้ว....

  ส่วนที่บ้านเราเห็นทั่วไปหรือเห็นส่วนมาก
  คือพวกที่ผอมๆ
  ปลายมือยาวเลยหัวเข่านั่นแหละครับ

  ส่วนสายตรงแป๊ะด้านปฏิบัติ
  ท่านจะหมายถึงสภาวะของอารมย์ ณ เวลานั้นๆ
  ไม่ได้มองว่ามีรูปร่างอะไร....
   
 4. Than_2012

  Than_2012 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2013
  โพสต์:
  312
  ค่าพลัง:
  +1,023
  ผมเคยเห็นหลายครั้ง ทั้งแบบบังเอิญ และ แบบตั้งใจไปดู
  ก็จริงอย่าที่ว่า ลักษณะแตกต่างกันไป ตัวดำบ้าง ตัวขาวบ้าง ( ตัวแบบนี้มีแสงด้วย)
  ที่ว่านี้คือ ความหนาแน่นของรูป
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเปรตกึ่งเทวดา "เวมานิกเปรต"

  FungKhorKid
  Published on Oct 21, 2017
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อหิเปรต

  Buddhism Channel
  Published on Oct 30, 2017
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  กฏแห่งกรรมสมัยพุทธกาล สาณราสีเป

  Nittaya Boonpuang
  Published on May 19, 2013


  จำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม
  การกระทำทางกาย วาจา ใจ ทั้งที่เป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีก็ตาม ย่อมตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่เร็วก็ช้า เวลาใดเวลาหนึ่ง กรรมจำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม (ปากกาลจตุกะ) แสดงกำหนดเวลา แห่งการให้ผลของกรรม มี 4 อย่าง คือ
  1.ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้
  2.อุปปัชชเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในภพที่จะไปเกิด คือในภพหน้า
  3.อปราปริเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป
  4.อโหสิกรรม หมายถึง กรรมเลิกให้ผล ไม่มีผลอีก
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  หลวงปู่ฤาษีลิงดำ กากะเปรต.....กินของที่จะทําบุญ

  ช่างเล็กบ้านทีวี เมืองมะขาม
  Published on Sep 15, 2016

   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  อดีตกรรมของเปรตนั้น

  hiphoplanla
  Published on Dec 20, 2011

  ผู้สละโลก - ๒๓.อดีตกรรมของเปรตนั้น เสียงอ่านหนังสือผู้สละโลก เรื่องราวการสละโลกียสุขอันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษ เขียนโดย อ.วศิน อินทสระ
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ไตรภูมิ ตอน นรก,เปรต ม้วน1

  หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ไตรภูมิตอน นรก เปรต ม้วน2 (24ส.ค.2520)

  หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ไตรภูมิตอนนรก เปรต ม้วน3

  หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ไตรภูมิ ตอน นรก เปรต ม้วน 4


  ช่างเล็กบ้านทีวี เมืองมะขาม
  Published on Aug 30, 2016

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ไตรภูมินรก เปรต ม้วน5

  หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ไตรภูมิตอนนรก เปรตขุมที่5 ม้วน6

  ช่างเล็กบ้านทีวี เมืองมะขาม

  Published on Sep 1, 2016
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเปรตนักบวช

  FungKhorKid
  Published on Oct 30, 2017
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง ผู้พิพากษากลายเป็นเปรต

  Buddhist Society
  Published on Jun 28, 2017
   

แชร์หน้านี้

Loading...