อยากทราบการทำพิธีบวงสรวงตามแบบหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย Red Leaf, 8 พฤษภาคม 2007.

 1. พระครูอมรศีลวิสุทธิ์

  พระครูอมรศีลวิสุทธิ์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +8
  โองการบูชาเทพยะดาอัฎฐทิศ

  โองการบูชาเทพยะดาอัฎฐทิศ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>​
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่าสามครั้ง)<o:p></o:p>
  สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฎเฐจะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภูมมาจายันตุเทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฎฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ<o:p></o:p>
  วันทิตตะวา อาจาริยะปาทัง เมสสะการิยะ สัมพินทะยายัง สัพพะโทสัง วินัสสันติ สิริเทพพะเอยยาวิโย ทะยามัง มะเหสุรัง ปะทะวะสังสุทธะเทเวส สัมโพทิพพะยะสังคะมันตุ มาระสิทธิ ฯ<o:p></o:p>
  โอม พระภูมิ พระธรณี กรุงพลี ตังเปยยะ ปะริวารา เอหิ สัตถายะ อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สะวาหายะฯ<o:p></o:p>
  นะมามิ สิริสา นาโค ปะถะวิยัง ปะริพาระโต สุคะสัมปัตติ สัพพะทา ฯ <o:p></o:p>
  ปุริมะทิสัง ธะตะรัฎโฐ จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห <o:p></o:p>
  อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ<o:p></o:p>
  อาคะเณยยัสมิง คันธัพโพ จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห<o:p></o:p>
  อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ<o:p></o:p>
  ทักขิณัสมิง วิรุฬหะโก จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห <o:p></o:p>
  อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ<o:p></o:p>
  หะระติสมิง เทวา จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห <o:p></o:p>
  อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ<o:p></o:p>
  ปัจฉิมัสมิง วิรูปักโข จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห <o:p></o:p>
  อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ<o:p></o:p>
  พายัพพัสมิง นาโค จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห <o:p></o:p>
  อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ<o:p></o:p>
  อุตตะรัสมิง กุเว จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห <o:p></o:p>
  อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ<o:p></o:p>
  อิสาณัสมิง ยักขา จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห <o:p></o:p>
  อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ<o:p></o:p>
  สุปะพะยัญชะนะสัมปันนัง ปะริภุญชันตุ ฯ<o:p></o:p>
  โอม นะโม ธัมมะระตะนัง สะระณัง คัจฉามิ<o:p></o:p>
  โอม นะโม พุทธะระตะนัง สะระนังคัฉามิ<o:p></o:p>
  โอม นะโม สังฆะระตะนัง สะระนังคัจฉามิ<o:p></o:p>
  อุปะริสมิง ทิสาภาเค จัตตาโร เทวา มะหาเทวา <o:p></o:p>
  จันโทจะ สุริโยจะ อินโทจะ พรหโมจะ เสยยะถีทัง ทิโตจะ<o:p></o:p>
  สุรักโข เทวะเสฎโฐ จะ เทวะปุญญะโก จะ เอเต จัตตาโร เทวา มหาเทวา พุทธะปัสสะนา ธัมมะปัสสะนา สังฆะปัสสะนา <o:p></o:p>
  พุทธะคารวะตา เอหิ สะมาคันตะวา อาคัจฉันตุ ปะริปุญชันตุ ทิโต จะ สุรักโข จะ เทวะเสฎโฐ จะ เทวะปุญญะโก จะ จะรัง วา ฐิตัง วา ติตถัง วา นิสินนัง วา สะยานัง วา รัตติง วา ทิวัง วา สัพพะทาตัง รักขันตุ มหาเทวา ฯ<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  โองการบูชาฤกษ์<o:p></o:p>
  โอม นะมัสสิตตะวา อะธิปปะติง ข้าแตพระศรีตรีพิธ พิศิษฐ์สุทธรัตนางคธิคุณ อดุลยเทพ มหิทธิมเหศวราศีบรมปรเมศวร สุระสรรพวรสฤษฎิ์ ดำรงศักดิ์ แลเอกอัครวชิรหัตถ์ วัชรินทร์ปิ่นสุทัศน์ ทิพยเทวราช แลอมรนิวาสน์ รักษาสัปดาพิธีฤกษ์ ในโลกนี้<o:p></o:p>
  ในกาลบัดนี้ ข้าพเจ้าจะกระทำพิธีกรรมบูชายาคะวิธี ตามคติประเพณีบรรณพิไสย์จารีตโบราณ ขอเดชานุภาพพินิหาร สรรพอำนวยธรรมสุรจิต มหิทธิเทพทุกองค์ จงประสาทประสิทธิ์กิจในพิธี (ตั้งศาลพระภูมิ)หรือ พุทธาภิเษก โดยอิสรานุภาพ ชัยยะ ชัยยะ<o:p></o:p>
  ขอพระบรมอิศรมเหศวรศุลี ศรีบรมมหิศวราธิปไตยไกรลาส ชัยยะ ชัยยะ ขอพรท้าวจตุเทวราชโลกปาลาธิปวรวิศิษฐ์ ชัยยะ ชัยยะ ขอพรเทพผู้เรืองฤทธิ์สถิตทิพยสถานทั่วอมรขัณฑ์ สรรพอนันตจักรวาลภูมิภาพไกรวัล สรรพเกาะละเมาะ ฝั่งรุกข์ลัดดาวารีสิงขรณ์ชลกลากาศ ดำเนินหนหาวสถานทิพยพิมาศอมรทิพยเทวสำนัก ขอพรเทพสุรารักษ์ อันศักดิ์สิทธิ์ จงทรงเทวกรุณา เชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษา (ออกชื่อเจ้าภาพ) ให้เกษมสุขสำราญหฤทัย ทุกอิริยาบถ ทุกเมื่อเทอญ ฯ<o:p></o:p>
  ประการบวงสรงเทวดา<o:p></o:p>
  นะมามะ เทวาติเทวัง สัมพุทธัง โสตถิเทสะกัง<o:p></o:p>
  นะมามะ อุตตะมัง ธัมมัง สัตตานัง โสตถิยาวะหัง<o:p></o:p>
  นะมามะ ธัมมะทายาหัง สังฆัง สุโสตถิการะกัง<o:p></o:p>
  โสตถิยากะระวัตถูนัง นะมะการัสสะ เตชะสา<o:p></o:p>
  หัญญันตูปัททะวาเนกา ตะถา ตะถา อะนิฎฐะกา<o:p></o:p>
  อิฎฐา กันตา มะนาปา จะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน<o:p></o:p>
  อากังขามะ มะยันทานิ เทวานัง โว สะมาคะมัง<o:p></o:p>
  พะลิงปะฎิคคะหาเปตุง อัมหากังพะลิการินัง<o:p></o:p>
  กะถัญจิ ญาปะนัตถายะ สาเวตุง ภาสิตัมปิ จะ<o:p></o:p>
  สาธุ เทวา อิธายันตุ อัมหัง มังคะมัณฑะเล<o:p></o:p>
  อารักขะกา วัตถุฎฐา จะ สัณฐิตา สันติกาฎฐะกา<o:p></o:p>
  ภูมัฎฐา จามะพะรัฎฐา จะ สัณฐิตา จะ ตะหิง ตะหิง<o:p></o:p>
  สัพเพปิ เต อิธาคันตะวา สุณันตุ ภาสิตัง อิมัง<o:p></o:p>
  มะยัง มะนุสสะภูตาโข เทเวหัปปานุภาวะกา<o:p></o:p>
  อิทธิมันโต มะนัสเสหิ เทวามหานุภาวิโน<o:p></o:p>
  มานุสสะภัพพะลัง ยัง ยัง อะติกกันตัง ปะวัตตะติ<o:p></o:p>
  ตัตถะ ตัตถาภิปัตเถนะ เทวานัง อะนุกัมปะนัง<o:p></o:p>
  อิทานิ โข พะลิง เตสัง อะภิสัชชามะ กาลิกัง<o:p></o:p>
  พะลิกัมมะวิธาเนนะ สังฆะเตนะ ยะถาระหัง<o:p></o:p>
  สาธุ อิมัง พะลิ เทวา ปะฎิคคัณหันตุ สาทะรัง<o:p></o:p>
  ยา ยา จะ ตีสุ วัตถูสุ ปูชาทิกะระเณนะ จะ<o:p></o:p>
  เทวะโตทิสสะทะเนนะ ธัมมัสสะ สะวะเนนะ จะ<o:p></o:p>
  อารัทธา สัชชิตาทานิ อัมเหหิ ธัมมิกา พะลิ<o:p></o:p>
  ปะฎิคคัณหันตุ สัพพันตัง อะนุโมทันตุ สาธุกัง<o:p></o:p>
  ยานิ จัญญานิ ปุญญานิ อัญญะทา สัญจิตานิ โน<o:p></o:p>
  ทาเนนะ ยะทิ สีเลนะ สัญญะเมนะ ทะเมนะ จะ<o:p></o:p>
  สัพเพสุ เตสุ ปุญเญสุ ปัตตะกา โหตุ เทวะตา<o:p></o:p>
  เอวัง ปะเวทิตัง สัพพัง อัมหากัง ธัมมิกัง พะลิ<o:p></o:p>
  ปะฎิคคัณหันตุ สัมมาวะ เทวะตา โน นิเวทิตา<o:p></o:p>
  เทวะตาราธะนัตถายะ ยัง ยัง อัมเหหิ สัญจิตัง<o:p></o:p>
  เทวะตานะมะธิปปายัง อะชานันเตหิ ตัตตะโต<o:p></o:p>
  ตัง ตัง รุจเจยยะ วา โน วา เทวานังบ พะลิมิจฉะตัง<o:p></o:p>
  อะรุจจะมานะเก กัมเม สาธุ เทวา ขะมันตุ โน<o:p></o:p>
  อาราธะนายะ อุตสาโห กะโต ปะนะ ปะสังสิโน<o:p></o:p>
  ยานัญญานิปิ กัมมานิ อัมเหหิ กะริยันติธะ<o:p></o:p>
  รุจเจยยุง วา นะ วา ตานิ เตสัง อุปปะริกขะตัง<o:p></o:p>
  ตัปปัจจะยาปิ อัมหากัง ตะถา ขะมันตุ เทวะตา<o:p></o:p>
  นานาธาตุ ยะโต โลโก อะโถ นานาธิมุตติโก<o:p></o:p>
  รุจจะมานะกะกัมเมสุ อะนุโมทันตุ เทวะตา<o:p></o:p>
  ตะโต โน อะนุกัมปันตุ กันยาเณเนวะ เจตะสา<o:p></o:p>
  อะหิตานิ วิโนเทนตุ หิตานิ จุปะเนนตุ โน<o:p></o:p>
  รัฎฐะภิรักขะโณปาเย สาสะนัสสานุปาละเน<o:p></o:p>
  เทวะตา โน อะนุกัมปันตุ โกสัลลัสสาภิปัตติยา<o:p></o:p>
  ยะถานุภาวัง สาเธนตุ โหมะ ภัททะรานิ ทัสสิโนเทวานุกัมปิตานัญจะ โหมะ ภัททะรานิ ทัสสิโน<o:p></o:p>
  เตหานุกัมปิตานัญจะ สะทา โน โหนตุ วูฑฒิโย<o:p></o:p>
  อุปัททะวันตะรายะ จะ มาโน โนเหสุง กะหาจิ ปิ<o:p></o:p>
  โสมะนัสสัญจะ ปาโมชชัง โสตถิ จะ โหนตุ โน สะทา ฯ<o:p></o:p>
  ข้าพเจ้าขอเคารพนบคำนับเทพยเจ้า อาทิ ท้าวภูมิเทพา สรรพอารักษ์เทวราช อีกอากาศเทวดา สรรพคณาเทวฤทธิ์ เทพสถิตแมนพิมาน เนาว์พนาสิงขรณ์ ทั่วแนวดอนสมรรุกข์ เทพทั่วทุกห้องคูหาสน์ สิ้นนิวาสเถินสกล จบสากลฝั่งเกาะ เนาว์ละเมาะเกิงฝาหิน<o:p></o:p>
  ชุ้มเชิงสินธุ์บึงบาง บ่อคลองธารท่อ ทุ่งปลักแปลง ห้วยระแหงสวนไร่นา สิงรุกขาวัลลิมาลย์ เนาว์สถานลัดดาวัลย์ ติณชาติสรรพภูชบา เทพรักษาสิงคฤหาสน์ สถานอาสน์ทั่วทุกแห่ง ทั่วตำแหน่งที่นอนนั่ง เนาว์เตียงตั่งซึ่งชุ้มทวาร ลับแลใบแกลกลอน อีกทั่งสโมสรสรรพโภคา ทั้งอีกบูรพาภูมิจำนอง ผู้ปกครองถิ่นนี้ แต่ก่อนกี้เก่าใหม่ เป็นฝักใฝ่เริ่มแรก ซึ่งสิแซกพิทักษ์ บริรักษ์เดิมมาผู้รักษาปกครอง ขอจำนองบวงสรวง อำนวยปวงสรรพพลีต่าง ๆที่มีเครื่องสังเวย ควรชมเชยวรามิส ล้วนพิจิตรบรรจงทำ พร้อมยัญกรรมทุกอย่าง ต่าง ๆ ตระการมี ลาชะมาลี รูปทีปเทียน จำนงเนียนน้อมเคารพ เมี่ยงหมากครบมีนมางค์ สรรพวราผล สรรพสุคนธชาติ จันทร์ปรุงมาศกระแจะจุณ จัดจรุงเครื่องลูบไล้ เชิญเทพไท้เทวา ภูมิสามิกพิทักษ์ เป็นบุพพารักษ์เนาว์ก่อน เชิญผันผ่อนคลายโทษ ขอท่านโปรดปราณี รับเครื่องพลีคำนับ สักการกิจ แม้ใดผิดผ่อนเมตตา เกื้อกรุณาบำรุงบริรักษ์ (ออกชื่อเจ้าภาพ) พร้อมทั้ง<o:p></o:p>
  บริวารกรรมกร บวรสรรพพาหนะ สกลภัณฑ์บริโภคประโภค<o:p></o:p>
  สัมภาระประโยชน์ยับยั้ง ตั้งที่นี้ไซร้ ขอเทพไท้ทั้วทั้งผอง ทั้งเจ้าของถิ่นเดิม โปรดเพิ่มผลบริรักษ์ ใน (ออกชื่อเจ้าภาพ) นั้น ซึ่งขัดสรรบำเพ็ญกุศลกิจ แผ่อุทิศส่วนสนอง แต่ท่านบุรพเจ้าของภูมมิสถาน และเทพทุกพิมานแมนอมร ล้วนนิกรสรรพรักษ์ จงพิทักษ์ด้วยยินดี พูลทิศ ขออำนาจสุจริตส่วนกุศล และเทพทั่วทุกแห่งหนห้อง อีกทั้งผู้ปกครองถิ่นนี้เดิม จงเพิ่มเสริมพรประสาท แด่ (ออกชื่อเจ้าภาพ) ให้ดำรงสถิตสถาพร พร้อมด้วยสรรพนิกรบริวารยศ จงปรากฏเกียรติคุณ ให้เจริญสุนทรอำนาจ ปราศจากสรรพทุกข์สรรพอันตรายเร่งแคว้นคาด เบื้องบทกษัย โสตถิ เทอญ ฯ <o:p></o:p>
  <o:p> คัดออกมาจากพรหมชาติ หาเพิ่มเติมอีกด้วยนะ</o:p>
   
 2. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,048
  อนุโมทนา สาธุ ...ดีแล้วชอบแล้ว ขอบคุณครับท่านผู้รู้  .
   
 3. มรรค 8 ประการ

  มรรค 8 ประการ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  884
  ค่าพลัง:
  +2,638
  อย่างฮาเลยครับท่าน
   
 4. Phanudet

  Phanudet เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  8,441
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +15,645
 5. วิหคเพลิง

  วิหคเพลิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กันยายน 2006
  โพสต์:
  237
  ค่าพลัง:
  +783
  ถามหน่อยคะว่าถ้าไม่ได้จัดชุดตามที่หลวงพ่อบอกจะได้ไหมคะ จะเปิดร้าน ร้านก็คือบ้านนี่แหละคะ บ้านเล็กๆ
  จะตั้งโต๊ะไว้นอกตัวบ้าน แต่ก็ยังอยู่ในรั้วบ้าน
  คือจะจัดแบบนี้ได้ไหม มี เนย นม น้ำผึ้ง น้ำปล่าว ข้าวตอก ดอกไม้ ขนมหวาน 1 อย่าง กล้วยสุก 1 หวี มะพร้าว 1 ผล ไม่มีบายศรี
  แล้วเปิดเทปหลวงพ่อแบบนี้จะได้ไหมคะ เทวดาจะว่าหรือโกรธอะไรไหมคะ
  นอกจากเปิดเทปชุมนุมเทวดา แล้วต้องเปิดเทปบทไหนอีกบ้าง
  ต้องขอพรตอนช่วงไหน แล้วธูปเทียนใช้กี่ดอกคะ ขอบคุณคะ
   
 6. viphard

  viphard เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2010
  โพสต์:
  953
  ค่าพลัง:
  +1,871
  กำลังจะ ตั้งศาลเหมือนกันเลยครับ หาคนปรึกษาเหมือนกันครับ
   
 7. วงบุญพิเศษ

  วงบุญพิเศษ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  486
  ค่าพลัง:
  +648
  อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันครับ

  แต่ถ้าเป็นผม จะทำพิธีแต่ของไม่ครบตามตำราแบบนี้ ผมจะไม่เปิด

  เสียงหลวงพ่อฤาษีครับ เพราะกลังจะไม่ดี อาจจะเปลี่ยนเป็นเสียงเรา

  อัญเชิญเอง ถึงแม้ว่าเทวดาจะไม่ครบก็ไม่เป็นไร ก็ของเราไม่ครบ

  ด้วยนิ
   
 8. Nu_Bombam

  Nu_Bombam เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  1,030
  ค่าพลัง:
  +4,914
  ขอบคุณมากครับ^^
   
 9. honda_yoshiki

  honda_yoshiki Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +48
  ขอถามหน่อยครับ ตอดไม้นี่คืออะไรครับหาได้ที่ไหนครับปากคลองตลาดมีไหมครับ
   
 10. วรุณบุตร

  วรุณบุตร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  927
  ค่าพลัง:
  +1,018
  ได้ความรู้ดีครับ ขอบคุณครับ
   
 11. Freddy_Kruger

  Freddy_Kruger เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  195
  ค่าพลัง:
  +758

  ไม่มีเครื่องสังเวยแบบนี้ในตำราบวงสรวงสายหลวงพ่อฤาษีฯ ครับ

  การบวงสรวงสายหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีฯ เป็นการขอบารมีพระ ตลอดจนพรหม และเทวดา ให้ท่านช่วยสงเคราะห์

  ผมแนะนำว่า ถ้าทำตามตำราไม่ได้ ก็อย่าทำให้เกิดความเชื่อผิด ๆ ต่อไปเลยครับ
   
 12. Freddy_Kruger

  Freddy_Kruger เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  195
  ค่าพลัง:
  +758
  ขนมจีนน้ำยา/น้ำพริก เขาเอาไว้บนกรมหลวงชุมพรฯ เท่านั้นครับ

  ไม่มีอยู่ในชุดบวงสรวงพระนะครับ ผมว่าตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนจะพิมพ์ จะดีมากครับ ลูกหลานหลวงพ่อฯ รุ่นหลัง ๆ จะได้ไม่เข้าใจผิดอีก
   
 13. TPC

  TPC เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  476
  ค่าพลัง:
  +2,441
  ท้าววิรุฬหก ผู้เป็นราชา หัวหน้าของเหล่ากุมภัณฑ์ กุมภัณฑ์ในที่นี่หมายถึงยักษ์ แต่เป็นยักษ์ กลุ่มที่เป็นครั่งสัตว์ครึ่งยักษ์ โดยมากจะหมายถึงกลุ่มพยาครุต เป็นส่วนใหญ่ ความจริง กล่าวแบบเข้าใจง่ายๆคือ ท้าวจตุมหาราชมี4พระองค์ หมายถึงพระราชาผู้เป็นหัวหน้าของเหล่า ยักษ์ คนธรรณ์ นาคา และครุต นั่นเองครับ ส่วนท้าวกุเวร คือท้าวเวสสุวรรณ์ พระราชาของเหล่ายักษ์ ทั้งหลายครับ
   
 14. TPC

  TPC เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  476
  ค่าพลัง:
  +2,441
  ลูกเอ๋ย การบวงสรวง จำเป็นต้องทำให้ถูกต้อง แต่ถ้าของมีไม่ครบก็ควรเลือกให้มีเฉพาะสิ่งจำเป็น ซึ่งต้องควรมี อนึ่งของจำเป็นที่ว่า มันก็อยู่ที่ว่าเราบวงสรวงใคร ของที่จำเป็นสำหรับเทพนั้นย่อมแตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญคือ จิตใจของผู้ร่วมกระทำพิธี ขอให้ตั้งมั่นในความดี และมีจิตนอบน้อมสักการะบูชา ระลึกถึงแลอัญเชิญ ย่อมสำฤทธิ์ผล ขอบุญบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บิดารมารดาบรรพบุรุษ และครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ขาดไม่ได้นะครับอย่าลืม
   
 15. jinso

  jinso เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  423
  ค่าพลัง:
  +659
  แล้ว ปู่ฤาษีเพชรฉลูกัณ พญานาค พระพิฆเณศ และเทพอื่น ใช้แบบนี้ก็ได้ใช่มั้ยครับ
   
 16. Freddy_Kruger

  Freddy_Kruger เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  195
  ค่าพลัง:
  +758
  ไม่เหมาะสมครับ

  ชุดบวงสรวง และพิธีกรรมตามสายหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤๅษีนี้ ไม่ได้เจาะจงไปที่สิ่งที่ท่านถาม

  เอาแค่ว่า บทสวดที่ไว้สำหรับบวงสรวงนี้ ท่านผู้มาบอกหลวงปู่ปาน ก็คือ ท่านท้าวจตุมหาราช โดยเฉพาะ ท้าววิรูปักษ์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ของ พญานาค ทั้งหลาย เหมือนกับว่า คุณกำลังจะยกย่องให้ลูกน้องมีศักดิ์เสมอเจ้านาย คุณคิดว่าเหมาะสมไหมล่ะครับ ?
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 มิถุนายน 2013
 17. jinso

  jinso เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  423
  ค่าพลัง:
  +659
  ขออภัยครับผมไม่รู้จริงๆ......
  งั้นผมก็ไหว้ด้วยใจเคารพ...และเครื่องสักการะเท่าที่มี.....ขอบคุณคร้าบ
   
 18. คุณตุ๊ก

  คุณตุ๊ก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  127
  ค่าพลัง:
  +131
  รบกวนสอบถามอีกนิด แล้วรูปหลงพ่อ และ พระพุทธรูปวางไหนครับ
   
 19. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,048

  [​IMG]

  ที่เห็นก็จะมี รูปหลวงพ่อฤาษี ฯ วางไว้บนเก้าอี้ด้านหน้ากระถางธูปครับ


  .
   

แชร์หน้านี้

Loading...