อยู่ในหมู่ญาติขึ้นชื่อว่าร่มเย็น นามสกุล ศรีใหม่

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย ด้วยรัก30, 21 กรกฎาคม 2015.

 1. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  968
  ค่าพลัง:
  +569
  บันทึกเพื่อประโยชน์ในหมู่ญาติในอนาคต
  เก็บข้อมูลไว้มีประโยชน์จะได้เอาใช้รู้จักญาติต่างๆที่อาจลืมกันไปแล้วก็ได้
  เช่นถ้ามีงานมงคลก็เอาไว้ มาเขียนเชิญญาติได้
  โดยพิมพ์มาเลือกขีดออกที่ไม่มีอยู่แล้วและเพิ่มเติมที่ต้องการได้(ญาติต่างๆจะได้ไม่ใครตกหล่นเลยสะดวกดีไม่ต้องไปนั่งนึกชื่อกันลืม)และเขียนเพิ่มเข้าไปในเครื่อง
  แล้วนำไปให้โรงพิมพ์ช่วยพิมพ์ใบใหม่ใบใหญ่ก็ได้  กำหนดการฌาปนกิจศพ
  คุณพ่อจ่าง ศรีใหม่
  อายุ 79 ปี
  คุณพ่อจ่าง ศรีใหม่ ได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา
  เมื่อวันที่....เดือน 2546 คณะเจ้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล
  ณ บ้านไทรบ่วง เลขที่ 24 หมู่ที่ 6
  ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  เริ่มงานวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2546 ขึ้น 3 – 4 ค่ำ เดือน 8
  ตอนกลางคืนมีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมทุกคืน
  วันพฤหัสที่ 3 กรกฎาคม 2546 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8
  เวลา 13.00 น. เคลื่อนศพไปสู่เมรุวัดควนเขาพระ แล้วประชุมเพลิง
  จึงขอกราบเรียน เรียนเชิญมายังญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือ เพื่อทราบโดยทั่วกัน
  คณะเจ้าภาพ

  พระครูปัญญา เขมคุณ (ทอง ชูช่วย) ประธาน
  กำนันบุญยัง กุลกิจ รองประธาน
  ผู้ใหญ่สมบูรณ์ โภคาพันธ์ รองประธาน
  นางแคล้ว ศรีใหม ภรรยา
  นางแจ้ง ศรีใหม น้า
  นางสุด ชูช่วย น้า
  นายกรอด และภรรยา ทองสอง
  นางทอง นายอำพันธ์ ทองสอง ธิดา , เขย
  นายเริญ นางหมิก ศรีใหม บุตร , สะใภ้
  นางเคลื้อน นายอารีย์ ใจกระจ่าง ธิดา ,เขย
  นางพรกมล นายวิชา ทองเต็ม ธิดา , เขย
  นางสาวเจียร ศรีใหม ธิดา
  ปลัดฤกษ์ ศรีใหม บุตร
  นางสุดใจ นายสมพงศ์ จันทร์พุฒ ธิดา , เขย
  นางสาวพรทิพย์ ศรีใหม ธิดา
  นายดอน (ไข่นุ้ย) คงร่วง พร้อมบุตร – หลาน น้องเขย
  นางน้อย นายไสว ทองตาล่วง พร้อมหลาน น้องๆ , เขย
  นางหนู นายเพี้ยน บุญเถื่อน พร้อมหลาน น้องๆ , สะใภ้
  นางบุญ นายสมหมาย ช่วยรอด พร้อมหลาน น้องๆ , เขย
  นายสน คงเพชร หลานเขย
  นายศรีกุล (จุล) นางเขียด สุขดำ หลาน
  นางพริ้ม นายหมัน ใจกระจ่าง หลาน
  นางเชื้อ นายรัตน์ ศรีสงค์ หลาน
  นายวิน นางเทียบ บุญจันทร์ หลาน
  นายคง และภรรยา ศรีใหม (ควนแดง) หลาน
  นายเชื้อ และภรรยา ศรีใหม (ควนแดง) หลาน
  นายจบ และภรรยา ศรีใหม (ควนแดง) หลาน
  นายจวบ และภรรยา ศรีใหม (ควนแดง) หลาน
  นายเนื่อง (ขล้ง) นางเพียร ใหมสุวรรณ หลาน
  นายนุช นางกิ้ม ใหมสุวรรณ หลาน
  นางเอียด นายน้อม มีชนะ หลาน
  นางฉิ้ง นายบูรณ์ บ้านคอกวัว หลาน
  นางดี และสามี เนาว์สุวรรณ หลาน
  นางแหวว ศรีใหม หลาน
  นางว่อง นายขาว บ้านบางเดียว หลาน
  นางแก้ว นายเหวียน หลาน
  นายหว่อง คำศรีสุข หลาน
  ผู้ใหญ่ฉ่ำ และภรรยา จันทร์เรืองฤทธิ์ น้อง
  กำนันอ้น และภรรยา รักษาชล พร้อมบุตร – หลาน , น้อง
  นายข้อย นางฉลวย ชูช่วย หลาน
  นางบุญนาค นายทวน ไชยมณี น้อง
  นางบาง นายเนียง น้อง
  นางชม นางลา จิตรเพชร น้อง
  นางเจียร บริพันธ์ หลาน
  นายสุชาติ นางสำรวย บรพันธ์ หลาน
  นางรุ่น เกิดสุข พร้อมบุตร – หลานๆ
  นายเทียบ นางจิน เกิดสุข พร้อมบุตร – หลานๆ
  นางฉิ่ง นายจัด มีชัย พร้อมบุตร – หลานๆ
  นายบวบ นางรื่น เกิดสุข พร้อมบุตร – หลานๆ
  นางผิว นายสุชาติ เพชรมาด พร้อมบุตร – หลานๆ
  นางผ่อง นายไสว อินทรเสรี พร้อมบุตร – หลานๆ
  นายแคล้ว นางหนูคล้าย วีระสุข หลาน
  นายเฟื้อง นางเปื้อน วีระสุข หลาน
  นายสมนึก นางนิยม วีระสุข หลาน
  นางบุญยัง นายจำปา หลาน
  นายริ้น ง่วนอ่อน หลานเขย
  นางผอม นายประเสริฐ หมุนแทน หลาน
  นางแปลก นายขั้น แก่นจันทร์ หลาน
  นายปลาบ นางประจวบ บุญจันทร์ หลาน
  นายปลั่ง นางจวบ บุญจันทร์ หลาน
  นางฉิ่ง แก่นจันทร์ หลาน
  นางละออง นายอุดม ขวัญเมือง หลาน
  นายสมปอง นางปราณี บุญจันทร์ หลาน
  นางศรีไพร นายล้วน บัวลอย หลาน
  นายศรีจันทร์ นางจุ้ย บุญจันทร์ หลาน
  นางหนูจันทร์ นายไข่ พร้อมบุตร – หลานๆ
  นางจิตร และสามี (ตรัง) พร้อมบุตร – หลานๆ
  นายช่วง (โช้ย) หนองหัด หลาน
  นายว่อน และภรรยา หนองหัด หลาน
  นายวรรณ และภรรยา หนองหัด หลาน
  ครูภาส และภรรยา หนองหัด หลาน
  นายจาม (เอียด) นางปรีดา ใหมสุวรรณ หลาน
  นายฉิ่ง นางสมนึก ใหมสุวรรณ หลาน
  อดีตกำนันครื้น และภรรยา ดำสุข (ทอนเหรียญ) หลาน
  นายพร นางคลาด ใหมสี หนองหัด หลาน
  ผู้ใหญ่นี และภรรยา ใหมสี หลาน
  นายพงศ์ และภรรยา ใหมสี หลาน
  นายรุ่น นางนัด ชูเกิด ลุง , ป้า
  ครูชาลี หลาน
  นายภิญโญ นางดุ้ย ชูเกิด หลาน
  นายเสริญ นางล้วน ชูเกิด หลาน
  นายเขต และภรรยา ชูเกิด หลาน
  นายฉอน และภรรยา ชูเกิด หลาน
  นายสมบูรณ์ และภรรยา อินแก้วศรี พี่
  นายเงิน และภรรยา อินแก้วศรี พี่
  นางวรรณา (เขียด) และสามี พี่
  สจ.สมวงศ์ อินแก้วศรี หลาน
  ผู้ใหญ่วิน อินแก้วศรี หลาน
  นายเพชร นางมณี สุขดำ หลาน
  นางบึ้ง ครูประกิจ ส่งเสริม หลาน
  นางล้วน และสามี บ้านควนบุก หลาน
  นายอำนวย ส่องแก้ว หลาน
  นายสมคิด ส่องแก้ว หลาน
  พร้อมด้วยคณะญาติและหลานทุกๆคน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ธันวาคม 2015
 2. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  968
  ค่าพลัง:
  +569
  เก็บข้อมูลไว้มีประโยชน์จะได้เอาใช้รู้จักญาติต่างๆที่อาจลืมกันไปแล้วก็ได้
  เช่นถ้ามีงานมงคลก็เอาไว้ มาเขียนเชิญญาติได้
  โดยพิมพ์มาเลือกขีดออกที่ไม่มีอยู่แล้วและเพิ่มเติมที่การได้ และเขียนเพิ่มเข้าไปในเครื่อง
  แล้วนำไปให้โรงพิมพ์ช่วยพิมพ์ใบใหม่ใบใหญ่ก็ได้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2015

แชร์หน้านี้

Loading...