เข้าพรรษานี้ ชวนพุทธศาสนิกชนสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าวัด

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 24 มิถุนายน 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,233
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,788
  ค่าพลัง:
  +6,704
  0b8a3e0b8a9e0b8b2e0b899e0b8b5e0b989-e0b88ae0b8a7e0b899e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aa.jpg
  การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจกรรมจำเป็นจริงๆ

  ช่วงจำพรรษาอยู่ในช่วงฤดูฝน คือ แรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่ง ไม่ได้ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน

  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง พระภิกษุจะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ ศึกษา พระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระที่เป็นอุปัชฌาย์ อาจารย์ได้อย่างเต็มที่ ส่วนพุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลได้อย่างเต็มที่ เช่น ทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตลอดพรรษา และวันเข้าพรรษา ก่อให้เกิดประเพณีสำคัญ 2 ประเพณี คือ ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนและประเพณีแห่เทียนพรรษา

  ด้าน นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ศน.ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยให้ทุกภาคส่วนดำเนินตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยส่วนกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา วันที่ 29 มิ.ย. อาคารวธ. และมีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาในวันที่ 3 ก.ค. ไปถวายพระอาราม จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดปทุมวนาราม วัดพรหมวงศาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดเทพลีลา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดชัยพฤกษมาลา วัดเสมียนนารี วัดปากน้ำ และวัดสามพระยา

  ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด บูรณาการตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีหล่อเทียน แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา ปฏิบัติธรรม ประดับธงชาติธงธรรมจักร จัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดช่วงเข้าพรรษา

  ขอขอบคุณที่มา
  https://siamrath.co.th/n/164894
   

แชร์หน้านี้

Loading...