เรื่องเด่น เปิดคำพยากรณ์โบราณ!! ดวงเมืองจากพระโคเสี่ยงทาย น้ำท่าบริบูรณ์ดี ที่สุดของการค้าขายข้ามชาติ!!

ในห้อง 'ดูดวง และ ทำนายฝัน' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 14 พฤษภาคม 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,800
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,210
  ค่าพลัง:
  +32,647
  เปิดคำพยากรณ์โบราณ!! ดวงเมืองจากพระโคเสี่ยงทาย น้ำท่าบริบูรณ์ดี ปีนี้ปังแน่..ที่สุดของการค้าขายข้ามชาติ !!  สำหรับวันพืชมงคลในปี 2561 ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและเป็นช่วงที่เริ่มต้นของฤดูการทำนา ในแต่ละปี ทางสำนักพระราชวังจะมีการกำหนด "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" ตรามที่โหรหลวงได้คำนวณเอาไว้ ซึ่งพระราชพิธีมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเป้นสิริมงคลแก่พืชผลและเป็นการบำรุงขวัญของชาวเกษตรกรด้วย  Ploughing1.jpg  วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  สำหรับการเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระยาแรกนาหว่านพันธุ์ข้าวและไถกลบครบสามรอบแล้ว จากนั้นจะนำอาหารที่ใช้เสี่ยงทายทั้ง 7 อย่างใส่ในกระทงแล้ววางบนถาด เพื่อให้พระโคเลือกกิน จากนั้นจึงมีคำทำนายจากโหรหลวง ดังนี้  maxresdefault(42).jpg

  หากพระโคเลือกกิน "ข้าวเปลือก" หรือ "ข้าวโพด" พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร (หมายถึง อาหาร คือ ข้าว) ผลาหาร (ผลไม้) จะบริบูรณ์ดี

  หากพระโคเลือกกิน "ถั่ว" หรือ "งา" พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร (หมายถึง อาหารที่กินเป็นประจำ เช่น หญ้าคือภักษาหารของวัว เนื้อสัตว์คือภักษาหารของเสือ เป็นต้น) จะอุดมสมบูรณ์ดี

  หากพระโคเลือกกิน "เหล้า" พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

  หากพระโคเลือกกิน "น้ำ" หรือ "หญ้า" พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร (หมายถึง เนื้อสัตว์) จะอุดมสมบูรณ์ดี  %E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5.jpg


  สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 พระโค ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพระโคคู่หลักในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือ พระโคพอ และพระโคเพียง ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง คือ นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน เทพีคู่หาบเงิน คือ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร  aHR0cDovL3AzLmlzYW5vb2suY29tL2NhLzAvdWkvMTgyLzkxMDgxNS8wNDE1Nl8wMDQuanBn.jpg  สำหรับคำทำนายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561

  พระโคเสี่ยงทาย น้ำ หญ้า เหล้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี และการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

  สำหรับการเสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่  as.jpg


  ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐบาลไทย

  https://th.wikipedia.org


  เรียบเรียงโดย

  เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

  -----------------------
  http://www.tnews.co.th/index.php/contents/451276
   

แชร์หน้านี้

Loading...