เรื่องเด่น เผยวิชาหลักสูตรพระใหม่เรียนแบบเข้ม

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 5 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,382
  กระทู้เรื่องเด่น:
  751
  ค่าพลัง:
  +2,226
  news_AfyqVhWbHf173956_533.jpg

  วันนี้ (5 ก.พ.) นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ.คนที่ 1 เปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น 10 วัน และ 30 วัน แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ดังนี้ ผู้บวช 15 วัน ให้ใช้เวลาเรียน 10 วัน วันละ 5 คาบละ 50 นาที โดยแบ่งวิชาเรียนออกเป็น 6 วิชา ประกอบด้วย วิชาธรรม เรียน 24 คาบ วินัย เรียน 6 คาบ พุทธประวัติ เรียน8 คาบ เทศนา เรียน 4 คาบ ศาสนพิธี เรียน 4 คาบ และภาวนา เรียน 4 คาบ รวม 50 คาบ สำหรับผู้บวช 30 วัน ให้ใช้เวลาเรียน 20 วัน วันละ 5 คาบละ50 นาที

  นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหารายวิชาที่เรียนทั้ง 6 วิชานั้น จะเน้นเนื้อหาหลักธรรมพื้นฐานทั้งอริยสัจ 4 กุศลกรรม อกุศลกรรม ศีล 5 อบายมุข4,6 รวมถึงหลักธรรมที่ควรนำไปใช้ในชีวิตจริง แนวทางความประพฤติและความรับผิดชอบของพระภิกษุ พระธรรมวินัย ศีล227 ไม่ว่าจะเป็น ปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13วัตรที่พึงทราบ เช่น การไปในที่อโคจร การจำพรรษา การลงอุโบสถ กฐิน เป็นต้น รวมถึงพุทธประวัติ สาวกประวัติ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ การปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาคณะสงฆ์ สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน พระไตรปิฎก ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวต้องการให้ผู้เข้ามาบวชมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยและพระพุทธศาสนา โดยมีจิตสำนึกรับผิดชอบและที่สำคัญผู้บวชจะต้องมีความเข้าใจในพระธรรมวินัยพอที่จะประพฤติให้ถูกต้องในการลดปัญหาที่กระทบต่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/625423
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 กุมภาพันธ์ 2018

แชร์หน้านี้

Loading...