เพชรน้ำเอกแห่ง “พระพุทธศาสนา”

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 11 กรกฎาคม 2019.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,073
  กระทู้เรื่องเด่น:
  294
  ค่าพลัง:
  +63,785
  Untitled-1-14.jpg

  เพชรน้ำเอกแห่ง “พระพุทธศาสนา”

  สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการ “ทำสมาธิชั้นสูง”ของครูอาจารย์แต่ละท่าน เราจึงนำมาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย

  หากกล่าวถึง นิโรธสมาบัติ หรือ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ นั้นเป็นสมาธิชั้นสูงในพระพุทธศาสนา เป็นการเข้าสมาธิที่ดับสัญญา ความจำได้หมายรู้และเวทนาความรู้สึกทั้งปวงมีสภาวะละเอียดกว่าอรูปฌานเพราะผู้ที่เข้าฌานขั้นนี้ต้องสามารถละขันธ์ ๕ เข้าสู่ความไม่มีตัวตน สิ้นไปจากรูปและนาม อยู่ในสุญญตวิหารธรรม การเข้านิโรธสมาบัตินั้นจึงทำได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้น

  10379338_700341683355568_759330993_n.jpg
  หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก
  การเข้าแต่ละครั้งจะกินเวลานานสูงสุด ๗ วัน โดยทั้ง ๗ วันจิตจะดับความรู้สึกความสืบต่อทั้งหมด ภาวะนั้นร่างกายดับลมหายใจ ไม่กินไม่ถ่ายไม่นอน ทรงสภาวะธรรมนั้นโดยตลอด ๗ วัน เมื่อถอนสมาธิออกมาผู้เข้านิโรธมักออกโปรดคนยากจนที่มีศรัทธา หากใครได้ถวายทานเป็นมื้อแรกหลังจากการออกจากนิโรธจะได้บุญมหาศาล จากคนจนจะเปลี่ยนฐานะเป็นคนรวยภายในวันนั้นทันที ในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรเคยเข้านิโรธสมาบัติขณะนั้นมียักษ์นิสัยพาลเอากระบองมาทุบศีรษะ พระสารีบุตรมิได้เป็นอันตรายแม้ปลายเส้นขน เพราะพลังแห่งนิโรธสมาบัตินั้นคุ้มครอง

  นอกจากนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นพระมหากัสสปะเป็นมหาเถระอีกท่านหนึ่งที่นิยมเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา ๗ วันครั้นแล้วจึงออกบิณฑบาตรโปรดผู้ยากไร้ แม้กระทั่งพระอินทร์ยังต้องแปลงตัวเป็นขอทานมาขอใส่บาตร

  จวบจนมาถึงปัจจุบันหากย้อนระลึกถึงพระมหาเถระที่ผ่านมาซึ่งสามารถเข้านิโรธสมาบัติ ๗ วันแบบอุกฤษ์สูงสุดคือไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำ ไม่ขับถ่ายสิ่งใดๆ เท่าที่พอจะนึกถึงได้ก็จะมี สมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาริกา เข้าสมาบัติในท่านั่งยองๆกลางแจ้งช่วงเดือนเมษายน โดยไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำ ไม่ขับถ่าย

  • ท่านต่อมาคือหลวงพ่อกัสสปมุนี วัดปลิผลิวนาราม จ.ระยอง
  ท่านเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ’ เป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน หลวงพ่อกัสสปมุนีเคยบอกว่า นิโรธสมาบัตินี้มีอานุภาพมากนัก มิใช่แต่กุฏิของท่านเท่านั้น แต่กำลังแห่งนิโรธยังครอบคลุมไปทั่วภูเขา ‘สุนทรีบรรพต’ อันเป็นที่ตั้งวัด อย่าว่าแต่ของในกุฏิท่านเลย แม้กรวดหินหน้าวัดหากจะหยิบขึ้นมาแล้วตั้งจิตระลึกถึงท่านก็ยังมีอานุภาพได้

  หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก ท่านนี้ได้รับการยกย่องจากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำว่ามีความสามารถในการเข้านิโรธสมาบัติอย่างยิ่ง ประวัตินั้นท่านเคยเข้านิโรธที่ถ้ำปุ่มถ้ำปลา จ.เชียงราย พอถอนสมาธิออกมามีหนูท้องขาวยกขาหน้าขึ้นสองข้างทำกิริยากราบแล้ววิ่งทักษิณาวัตรรอบตัวท่านสามรอบ

  • นอกจากนี้ก็ยังมี หลวงพ่อเกษม เขมโก และ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ที่มีความสามารถในการเข้านิโรธสมาบัติได้
  ท่านเหล่านี้นับเป็นเพชรน้ำเอกในพระพุทธศาสนา มีความสามารถในทางฌานอย่างแก่กล้า สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้และด้วยอานุภาพแห่งนิโรธสมาบัตินี้ก็เชื่อกันว่าท่านเข้าเพื่ออธิฐานให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข เป็นแผ่นดินที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง

  ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย : ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
  ก็นับว่าเป็นบุญของพวกเราคนไทยที่เกิดมาในแผ่นดินที่บริบูรณ์ด้วยพระอริยะเจ้า พระโพธิสัตว์ หากท่านใดปรารถนาเจริญในทางธรรมหรือปรารถนาพ้นทุกข์หรืออื่นใดลองอธิษฐานต่อรูปของพระมหาเถระตามรายชื่อที่กล่าวมานี้ท่านใดท่านหนึ่งก็อาจสมซึ่งความปรารถนาของท่านขึ้นมาได้ เฉพาะภาพของแต่ละท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ต้องเสกก็ขลังที่สุดแล้ว

  35426600_1034202016742637_5750701269333311488_n.jpg
  คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
  • พระคาถาพระฉิมพลี ของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
   ” นะชาลีติ ฉิมพาลี จะ มหาเถโร
   สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา
   พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
   สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม “
  สวดแล้วจะมีโชคลาภเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือ ถ้าปฎิบัติเป็นกรรมฐานทำให้เข้าถึงฌานแล้ว จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เงินทองจะหลั่งไหลมาเอง สวดให้ได้ 108 คาบ เช้า-เย็น หรือตามกำลังวัน และจงดำรงมั่นอยู่ในศีล ในธรรม หมั่นเจริญภาวนา สมาธิ จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่

  เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาของตำนาน การทำสมาธิชั้นสูง นิโรธสมาบัติ บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

  ขอบคุณที่มาข้อมูล อาจารย์ไก่ (Jaruvat Chanposri)  ---------------
  ขอบคุณที่มา
  https://www.kidnan.com/21046/?fbclid=IwAR2VWRd16WQybuy8RW0O6l_C7gJvcqIS4DkgyfFpqT0WWf1rVnd-mvNaosw
   

แชร์หน้านี้

Loading...