เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุด

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย anthony, 24 พฤศจิกายน 2004.

 1. anthony

  anthony Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  38
  ค่าพลัง:
  +51
  เทศน์อบรมพระสงฆ์และฆราวาส

  เมื่อค่ำวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

  เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุด  นั่นละเมรุเรา ทีแรกก็ทำไว้สำหรับเผาหลวงตาบัว พอดีท่านปั__าตายก่อน เลยไสท่านปั__าเข้าไปเผาก่อน เผาเราทีหลัง พูดถึงเรื่องเผาเราก็เลยไม่แน่ละ ทีแรกก็กะไว้อย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละ เรื่องราวมันก็ยุ่งเข้ามาเลยทำให้แน่ใจไม่ได้ เผาไม่เผาเราไม่ว่าละเรา ตามความรู้สึกของเราเต็มหัวใจเราแล้ว เราไม่กังวลกับการเป็น การตาย การเผา การฝัง การทิ้ง การขว้าง เราไม่เคยสนใจ พอมันไปไม่ได้แล้วเหรอสลัดปั๊วะเดียวไปเลย ใครจะเอาไปต้มไปแกงอะไรแล้วแต่ พูดอย่างนั้น เข้าใจแล้วเหรอ เพราะได้เรียนมาพอแล้ว เรียนมาปฏิบัติมา

  วันนี้จัดว่าเป็นงานให_่โตพอสมควร เนื่องมาจากท่านปั__าวัฑโฒ เป็นพระชาวอังกฤษที่ได้มาอาศัยวัดนี้ตั้ง ๔๐ กว่าปี ได้ทำประโยชน์ให้วัดนี้มากมาย ท่านได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ทีนี้บรรดาประชาชน-พระเณรที่เกี่ยวโยงกันโดยฐานะเป็นลูกศิษย์พระตถาคตคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน ต่างท่านต่างทราบก็เกิดความสลดสังเวช แล้วมาปลงธรรมสังเวชในความเป็นความตาย ซึ่งวันนี้ก็ปรากฏอยู่แล้ว หีบศพท่านก็ตั้งอยู่กลางศาลา เพื่อพี่น้องทั้งหลายจะได้ดูแล้วได้มาสั่งสอนตนเอง

  เรื่องความตายนั้นท่านล่วงลับไปแล้ว ศพของท่านยังอยู่ในหีบ พวกเรายังอยู่นอกศพ ชีวิตหายใจยังมีอยู่ ต่างคนต่างหายใจด้วยกันทุกรูปทุกนามก่อนจะถึงวันตายเช่นเดียวกันกับท่าน ที่ประกาศให้เห็นชัดเจนอยู่เวลานี้ ด้วยเหตุนี้ วันนี้จึงมีการอบรมอรรถธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกัน เฉพาะอย่างยิ่งพระท่านมาจากต่างถิ่นต่างแดน ภาษาของโลกที่สมมุตินิยมก็ว่าเป็นชาตินั้นชาตินี้ นี่ที่โลกตั้งชื่อตั้งนามกันมา แต่ชื่อนามของพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งไว้แล้วสำหรับสัตว์ทั่ว ๆ ไปนั้น ท่านว่า สพฺเพ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น นี่เรื่องให_่โต

  จงพากันบำเพ็_คุณงามความดีด้วยความมีสติ ตามทางเดินของศาสดาเราทั้งหลาย นี่พระต่างชาติท่านมาจากที่ต่าง ๆ ท่านอุตส่าห์มาบำเพ็_กองการกุศล โดยถือท่านปั__าเป็นคติเครื่องเตือนใจ แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชี้แจงเรื่องอรรถธรรม ข้อวัตรปฏิบัติแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวล่ำเวลา หน้าที่การงาน ชีวิตจิตใจ ทุกสิ่งทุกอย่าง สละจากความเป็นโลกเป็นสงสารเข้ามาสู่ความเป็นพระ ลูกศิษย์ตถาคต แล้วมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นศาสดาเอกติดตัว ไม่ให้เคลื่อนคลาด คือไม่ล่วงเกินศีลข้อใดก็ตาม ธรรมข้อใดก็ตาม เป็นผู้มีความเทิดทูนศีล วินัย นั้นแหละ และธรรมไว้ด้วยความหิริโอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมที่จะผิดพลาดจากตนเองเป็นผู้กระทำลงไปด้วยความเผลอ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจมีได้ ต้องมีสติสตังระมัดระวังเสมอ

  พระหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนิกายใดเป็นลูกศิษย์ตถาคตทั้งนั้น ท่านให้ชื่อให้นาม เช่นอย่างปัจจุบันนี้ก็ว่าเป็นธรรมยุตบ้าง มหานิกายบ้าง นี้เป็นชื่อเป็นนาม แม้ตั้งแต่หมู หมา เป็ด ไก่ เขาก็มีชื่อมีนาม พระเราก็ตั้งชื่อตั้งนามไปตามสังคมนั้น ๆ ที่นิยมกันเท่านั้น นี่ท่านอุตส่าห์พยายามมาประพฤติปฏิบัติศีลธรรม แล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีที่หลวงตาก็ได้อยู่ในสถานที่นี่ที่จะได้แนะนำสั่งสอนท่านผู้ปฏิบัติศีลธรรมเพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อนิพพาน สด ๆ ร้อน ๆ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมที่เรียกว่า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ถูกต้องแม่นยำแล้ว ไม่ว่าวินัยข้อใด ธรรมบทใดบาทใด ทรงแสดงแล้วด้วยความถูกต้อง เป็นแนวทางเดินของผู้ปฏิบัติ ด้วยความระมัดระวัง ความสนใจปฏิบัติตลอดเวลา

  และท่านผู้มีความเคารพในวินัยก็ดี ในธรรมก็ดี ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนั้น ๆ อยู่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาติดหัวใจเราตลอดเวลา อิริยาบถทั้งสี่ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน ด้วยความมีสติ มีธรรม มีวินัยเป็นเครื่องรักษาตนอยู่ด้วยความมีสติตลอดไป นี้เรียกว่าเป็นผู้มีศาสดาติดตัว และตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกอิริยาบถ เว้นแต่เวลาหลับที่สุดวิสัยเท่านั้น พอตื่นขึ้นมาก็มีสติสตังระวังรักษาตัวด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมตลอดเวลา ศีลรักษาให้บริสุทธิ์ ธรรมรักษาบำรุงให้ดีโดยลำดับลำดา นี่เรียกว่าเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้า

  ดังที่ท่านประทานพระโอวาทไว้จวนจะปรินิพพานว่า
   
 2. santosos

  santosos เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  1,166
  ค่าพลัง:
  +3,212
  ทำดี ดีแล้ว ตามหลวงพ่อฤาษี ดีมากครับ

  ทำดี ดีแล้ว ตามหลวงพ่อฤาษี ดีมากครับ
  นิพพานแน่
  อย่าลืม หลวงพ่อท่านสอน ตรงกับ กายคตาสตินะ
  ขอบคุณครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...