เพื่อเตือนลูก หลาน และเราไม่ให้ประมาท

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย ด้วยรัก30, 31 ธันวาคม 2013.

 1. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,390
  สวัสดีวันเสาร์

  22.."จงเป็นไปตามกรรมเถิดนี่แหละธรรม"..
   
 2. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,390
  FB_IMG_1559972489404.jpg
  22.."จงสงบเถิดนี่แหละเรา"
   
 3. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +428
  บันทึกไว้ดู คุณไพศาล พืชมงคล กล่าว
  ศิวิไลซ์ จะบังเกิดในสยาม ประเทศสยามมาจากคำว่า เสียมหรือพั่วที่ชาวสยามใช้ในงานทำไร่ทำสวน
  มหาชนพาไป คำว่ามหาชนหมายถึง คนหลายคนจะพาหนีจากสิ่งเลวร้าย เช่น พายุ คลื่นสึนามิ แผ่นดินไหว

  เรื่องอื่นๆเราบันทึกเองที่ได้ยินจากที่อื่นๆ
  ต้นพฤกษ์ ที่อยากได้อะไรก็ไปสอยเอา คือ ตลาดนัดก็ได้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 มิถุนายน 2019
 4. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +428
  สมมุติ น้ำมาจากทะเลความลีกจากระดับน้ำทะเล30เมตร ขอถาม คุณเกษม อยู่กรุงเทพฯไม่ไช่หรือ ด้วยข้อมูลความรู้ที่ท่านมีมากมาย อยากให้บอกแนวตวามคิดให้ เพื่อน พี่น้อง ลูก หลาน รับฟังด้วยว่า มีเป้าหมาย ไปทางไหน ไปที่จุดหมายไหนอย่างไร
  หรือคุณเกษม มีรถ จะลองไปทดสอบเส้นทางที่บอกก่อนก็ได้ด้วยการไปเที่ยว แล้วถ่ายภาพมาให้ทุกคนได้เห็นบ้างจะได้ทราบปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆของการไปไกลๆดู

  คุณเกษม เตือนให้หาที่เก็บข้อมูลที่สำคัญไว้หรือสำรองไว้ ถ้าไม่มีเน็ตก็เปิดอ่านได้เปิดใช้เอาไว้ดูเพื่อความจำเป็นต้องใช้ได้ หรือสำคัญต้องบันทึกเก็บไว้เป็นข้อมูลได้อันนี้เห็นด้วยอย่างมาก เราทำอยู่มานานแล้ว ยอมกล้าลงทุนเป็นพันกว่าบาทเพื่อซื้อฮาร์ดีส ที่มีเก็บมากๆ และมีความคงทนกว่าไดร์ฟ์มาก เพราะบางครั้งมีไวรัสก็อ่านไดร์ฟไม่ออก บางเรื่องจำเป็น ขอบอก ลูก หลาน ให้ลงทุนทำนะมันจะมีประโยชน์ ปัจจุบัน และอนาคตด้วย  ภิกษุ ทั้งหลาย!
  บุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวก
  เหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลก
  เจ็ดจำพวกเหล่าไหนเล่า?
  ภิกษุทั้งหลาย!ในกรณีนี้ :
  (๑) บุคคลบางคน จมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลย
  (๒) บุคคลบางคน ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย
  (๓) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว ลอยตัวอยู่
  (๔) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว เหลียวดูรอบๆอยู่
  (๕) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง
  (๖) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว เดินเข้ามาถึงที่ ตื้นแล้ว
  (๗) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่

  ภิกษุทั้งหลาย! (๑) บุคคลจมน้ำคราวเดียวแล้วก็
  จมเลย เป็นอย่างไรเล่า?
  ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้
  ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายเดียว โดยส่วนเดียว
  อย่างนี้แล เรียกว่า จมคราวเดียว แล้วจมเลย.
  ภิกษุทั้งหลาย! (๒) บุคคลผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึง
  จมเลย เป็นอย่างไรเล่า ?
  ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้นคือ
  มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี มีโอตตัปปะดี มีวิริยะดี มีปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
  แต่ว่าสัทธาเป็นต้นของเขา ไม่ตั้งอยู่นาน ไม่เจริญ เสื่อมสิ้นไป.
  อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย.
  ภิกษุทั้งหลาย! (๓) บุคคล ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่
  เป็นอย่างไรเล่า ?
  ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้น คือ
  มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี มีโอตตัปปะดี มีวิริยะดี มีปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย และสัทธา
  เป็นต้นของเขาไม่เสื่อม ไม่เจริญ แต่ทรงตัวอยู่
  อย่างนี้แลเรียกว่า ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่.
  ภิกษุทั้งหลาย! (๔) บุคคล ผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆ อยู่ เป็นอย่างไรเล่า ?
  ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้น คือ
  มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี มีโอตตัปปะดี
  มีวิริยะดี มีปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
  บุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.
  อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆ อยู่.
  ภิกษุทั้งหลาย! (๕) บุคคล ผุดขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง
  เป็นอย่างไรเล่า ?
  ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ
  มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี มีโอตตัปปะดี
  มีวิริยะดี มีปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
  บุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม และเพราะความเบาบางแห่งราคะ โทสะ โมหะ เป็นสกิทาคามี มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียว แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้.
  อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง.
  ภิกษุทั้งหลาย! (๖) บุคคล ผุดขึ้นแล้ว เดินเข้ามา
  ถึงที่ตื้นแล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?
  ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้น คือ
  มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหีริดี มีโอตตัปปะดี
  มีวิริยะดี มีปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
  บุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้งห้า เป็น โอปปาติกะ (อนาคามี) มีการปรินิพพานในภพนั้น ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา
  อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว.
  ภิกษุทั้งหลาย! (๗) บุคคล ผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้าม
  ขึ้นบกแล้ว เป็นพราหมณ์ยืนอยู่ เป็นอย่างไรเล่า ?
  ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้น คือ
  มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี มีโอตตัปปะดีมีวิริยะดี มีปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
  บุคคลนั้น ได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ (พระอรหันต์) เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วอยู่
  อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้ว เป็นพราหมณ์ยืนอยู่.

  ภิกษุทั้งหลาย! เหล่านี้แล บุคคลเปรียบด้วยบุคคล
  ตกน้ำเจ็ดจำพวก ซึ่งมีอยู่ หาได้อยู่ ในโลก.
  สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๕
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มิถุนายน 2019
 5. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +428
  304ไปทับลานหรือ359สระแก้ว.jpg ฟีฟ่าเลือกสหรัฐฯ แคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี ค.ศ.2026 หรือ พ.ศ.2569 ปีมะเมีย
  จากข้อความที่เขียน มีทำนายกล่าวถืง ถ้าอ่านมามากจะทราบว่าผมหมายถึงท่านใดเคยกล่าวไว้และเรื่องอะไรแต่ไม่ไม่บอกปี

  บันทึกเรื่องอื่นๆ กลางนอนหันไปทิศตะวันตก ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไม่สบายใจก็
  ก็ให้นึกว่าหันหัวไปประเทศอินเดีย ที่พระพุทธเจ้าประสูติ สัตธรู้ พระนิพาน หรือหารูปพระไว้หัวนอนก็ได้
  ให้เชื่ออย่างมีเหตุมีผล ทำทาน ศีล ภาวนา ไป

  ถ้าเป็นจริงเห็นเป้าหมายประมาณการหนีน้ำได้แล้ว อ่านดูเอง
  ถนน304ไปให้ถีงถนนอุทยานทับลาน หาวัด หรือ ที่พัก เช่า อยู่ดูสถานะการ ช่วยเวลานี้มีโอกาสหาโอกาสสำรวจเส้นทางไปพักด้วยการไปเที่ยวดูบ้าง หรือ ที่พักจากแผนที่นี้ประมาณที่พักไว้ก่อน ดูรถที่ใช้ไปด้วยถ้าไม่มีรถเองรถเมล์สะดวกไหม
  ถนน359 เส้นถนนไป จ.สระแก้ว อย่างน้อยนี้ได้ข้อมูลเดามาเท่านี้ก่อนบันทีกไว้กันลืมเพื่อตัวเราเอง
  304อุทยานทับลาน-359ไปสระแก้ว.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มิถุนายน 2019
 6. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +428
  เผื่อไว้พื้นที่ไว้ เผื่อรอกระทู้นี้เงี่ยบหลบไปก่อนไม่ขึ้นเด่นจะเป็นภัยมากนักหรือให้มีข้อมูลทับผ่านไปเลยเพราะในความคิดของตัวเราเองนะตั้งใจเตือนเฉพาะคนหรือแนะนำได้เฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นไม่กล้าไปบอกใครมากนัก

  เขียนไว้กันลืม วัตถุอาถันต์ ควรเลือกสิ่งที่ไม่ไช่ผีกุมารพายหุ่นยนต์ผีฯลฯเลือกกันเอาเองราคาไม่ต้องแพงซัก10-20บาทก็ได้หาไว้บ้าง ก็สำคัญ ถึงเราทาน ศีล ภาวนาทำธรรมะก็พลาด
  ได้รับทราบจากการฟังมากจึงเข้าใจ มีหลายรายการนำเสนอดีความรู้รอบด้านครบทั้งมีทางแก้ไขไว้ด้วย บางเรื่องก็เรื่องธรรมดาเล็กน้อยก็ให้ฟังผ่านไป ผู้เล่าในยูทูบมากมายลายคน เช่น อาจารย์ยอดเล่านิทานมีเป็นพันเรื่อง บางรายการรวบรวมเรื่องพระธุดงไว้อย่างเดี่ยวก็น่าฟัง มีทั้งผู้หญิงและรายการผู้ชายเล่าไว้ แต่บางรายการช็อค น้ำใจก็น้อยหากินกับรายการผีแท้ๆแสดงว่าเขามีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้ให้เล่าบอกให้หมดเช่นวิธีแก้ วัดหรือจังหวัดค้าวๆก็ได้ น่าเสียดายไม่บอก ที่มาเขียนบอกแนะนำรายการนี้ก็เพื่อเสนอแนะนะเพราะท่านเป็นรายการสื่อที่ดีรายการหนึ่งที่เป็นรายการสาธาณะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรับฟังความคิดเห็นต่างๆได้ ด้วยความรักจึงแนะนำจึงเขียนบอกไว้ให้แต่รายการนี้คนก็เมตตาดีนะไปเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังหลายเรื่องนะ แต่ถ้าเป็นเรามีเรื่องแปลกดีๆเล่าเองดีกว่า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2019
 7. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  220v light bulb , Free Energy with speaker


  เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ย. 2018​
   
 8. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  100% free energy generator homemade with magnet using 12v light bulb - DIY projects 2018


  เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ย. 2018​
   
 9. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +428
  พวกเราน่าจะช่วยกดดัน หมอดูที่ชอบทำนายแต่รายวัน หรือ รายคนพวกนี้มีอยู่ มากนักไม่มีใครบอกว่ามันทายถูกหรือไม่ถูกแม่งจริงหรือไม่ เพราะมันทายรายคนรายวันรายสัปดาห์ ผิดถูกไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันที่จับผิดมันได้ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป นั้นพวกเราอย่าไปเชื่อมันสำหรับผู้ชอบดูหมอนะรวมกันแอนดี้ไม่สนใจมันทายได้ทายไป ตั้งกฏเกณฆ์ให้มันไปเลยถ้าจะทายลายคนได้ มันต้องผ่านการทำนายชะตาโลกหรือดวงชะตาประเทศไทยก่อนว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณซัก3-5เรื่องก็ได้ถ้าเกิดจริงจะถือว่าคนเก่งจริง ทายแสดงไว้เป็นหลักฐานและรอดูว่าจริงตามที่เขาทายไหม บางคนอ้างตัวว่าเทียบชื่อระดับโลกแต่ก็ทายไม่แม่งไม่ถูกต้องจะได้ตกกระป๋องไป ก็มีเราก็รู้กันอยู่ ส่วนที่เก่งทายถูกเราจะได้รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนกัน ถ้าพวกเราช่วยกันทำได้พวกเราได้มีคำนายออกมามากที่ถูกต้องด้วยและจะมีคุณภาพคนที่ไม่เก่งจริงจะได้หลบไป ถ้าพวกเราช่วยกันกดดันได้ต่อไปเราจะได้เห็นคำนายที่มากมายและแม่งด้วย ได้ทราบว่าท่านไหนเก่งจะได้ติดตามผลงานต่อไปได้

  เตือนเรื่องอื่นๆด้วย
  แมน เพียรทอง สำหรับลักษณะที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา กรณี พระภิกษุสามเณร มี 6 ข้อ ดังนี้
  1.การบิณฑบาตไม่ถูกต้อง อาทิ ยืนอยู่กับที่เป็นเวลานานประจำร้านค้าหรือตลาด นั่งเก้าอี้หรือรถเข็น สวมใส่รองเท้า สูบบุหรี่นั่งตามร้านกาแฟ ทิ้งดอกไม้ธูปเทียนไม่ยอมนำกลับ ถ่ายเทอาหารให้บุคคลเวียนขายต่อ
  2.เรี่ยไรเงิน เดินแจกซองผ้าป่าตามตลาดและชุมชน เดินขอปัจจัยตามชุมชนโดยมีตู้บริจาคและโทรโข่งประกาศ เดินเที่ยวขอตั้งถังผ้าป่าตามบริษัทห้างร้านหรือบ้านเรือน
  3.การปักกรด ปักกรดในที่ชุมชน ตามป่าละเมาะที่รกร้างว่างเปล่า ใกล้บ้านเรือนเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
  4.การพักค้างแรมตามบ้านเรือน เช่าบ้านอยู่อาศัยหรือพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องคนรู้จัก ติดต่อกันนานเกิดความจำเป็น
  5.สถานที่ที่พระภิกษุสามเณรไม่ควรเข้าไป (อโคจร) อาทิ เดินเที่ยวซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ร้านอาหารบางประเภทที่ไม่เหมาะกับพระภิกษุสงฆ์ เช่น ร้านอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น
  6. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ อาทิ ดื่มสุรา เล่นการพนัน เสพยาเสพติด การทำเสน่ห์ยาแฝด การสักยันต์ การทรงเจ้าเข้าผี การบอกใบ้ให้หวย การสะพายกล้องถ่ายรูป การไปร่วมงานโดยไม่ได้รับกิจนิมนต์ เข้าไปซื้ออาหารฉันภายในห้างสรรพสินค้า เที่ยวดูการละเล่นมหรสพ ประกอบกิจการค้าขายเยี่ยงฆราวาส
  ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

  ว่าแล้วไปดูดาวเคราะห์ร้อนที่สุด-เย็นที่สุดกัน (ตัวเลขแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณของพื้นผิวดาว)
  1. ดาวศุกร์ ร้อนที่สุด อุณหภูมิพื้นผิวดาวมากกว่า 465 องศาเซลเซียส
  2. ดาวพุธ 167 องศาเซลเซียส
  3. โลก 16 องศาเซลเซียส
  4. ดาวอังคาร -55 องศาเซลเซียส
  5. ดาวพฤหัส -145 องศาเซลเซียส
  6. ดาวเสาร์ -168 องศาเซลเซียส
  7. ดาวเนปจูน -200 องศาเซลเซียส
  8. ดาวยูเรนัส เย็นที่สุด อุณหภูมิพื้นผิวดาวประมาณ -224 องศาเซลเซียส
  ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุด-เล็กที่สุด


  จริง ๆ หลายคนรู้แล้วล่ะแต่ขอใส่มาด้วยดีกว่าเผื่อมีใครหลงเข้ามา ฟื้นความรู้ชั้นประถมกันหน่อย
  1. ดาวพฤหัส ใหญ่ที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 142,984 กม.
  2. ดาวเสาร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 116,464 กม.
  3. ดาวยูเรนัส เส้นผ่านศูนย์กลาง 50,724 กม.
  4. ดาวเนปจูน เส้นผ่านศูนย์กลาง 49,500 กม.
  5. โลก เส้นผ่านศูนย์กลาง 12,756 กม.
  6. ดาวศุกร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12,100 กม.
  7. ดาวอังคาร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6,794 กม.
  8. ดาวพุธ เล็กที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4,880 กม.
  ขอขอบคุณข้อมูลจากhttps://pantip.com/topic/32923453

  ในความคิดเรา ดาวนิบิรุ คือ ดาวพฤหัส จากเหตุ 2อย่าง
  1.คนแต่ละยุดก็มีเรียกชื่อตามความต้องการเรียกได้
  2.สมัยโบราณกล้องอะไรก็ไม่มี จะรู้จะเห็นอะไรก็ต้องด้วยตาและการทำลายของสิ่งที่เห็นแล้วมาบอก
  3.ไม่ต้องไปคิดไกลมันอยู่ในระบบจักรวาลของเราถ้ามีผลก็ต้องอยู่ใกล้โลกเราถึงจะมีผลต่อโลกได้ และจะให้มีผลมากก็ต้องดวงดาวเรียงกัน
  4.ดาวพฤหัสแทนที่จะเป็นดินยังก๊าชและพายุขนาดเท่ากับโลก3เท่า

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มิถุนายน 2019
 10. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +428
  ไปห้องแมวยิ้มมา ได้ธรรมะมาฝากเพื่อนๆด้วย

  ธรรมะเป็นของกลางทุกคนควรเข้าถึงได้
  “พระจักรพรรดิราช” ตามมติในพุทธศาสนา หมายถึง พระมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เหนือมวลมหากษัตริย์ทั้งหลายในสากลจักรวาล ซึ่งปรัมปราคติ (mythology) ในศาสนาพุทธยังได้อ้างไว้อีกด้วยว่า พระชาติสุดท้ายของผู้ที่สั่งสมบุญญาธิการมามากพอสำหรับการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น พระบรมศาสดาเอกของโลกผู้เป็นเลิศในทางธรรม หรือพระจักรพรรดิราชผู้เป็นใหญ่ในทางโลก

  “พระพุทธเจ้า” ก็คือ “พระจักรพรรดิราช”

  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑
  ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
  [​IMG]
  [๓๒๐] ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง
  สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย
  ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ
  ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัด
  รำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่า
  บูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอ
  ปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ
  เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา
  เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ
  ประการหนึ่ง.
  ๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์
  ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
  เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาตรา
  ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี
  ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทาย
  ลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค
  ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย
  ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  ๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์
  ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
  เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายใน
  จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน
  จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา
  ภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แม้ข้อนี้
  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  ๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์
  ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
  เห็นปานนี้ คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว
  นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทร-
  *คราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
  ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาต
  จักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผล
  เป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์
  และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็น
  อย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ
  ประการหนึ่ง.
  ๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์
  ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
  เห็นปานนี้ คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก
  จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ
  นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  ๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์
  ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
  เห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง
  ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้
  คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรง
  หญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ
  ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
  ๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์
  ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
  เห็นปานนี้ คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
  ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่
  พ่นน้ำมนต์ รดน้ำมนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน
  ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงน้ำมันหยอดหู ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทากัด
  ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ
  ประการหนึ่ง.
  ดูกรมาณพ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะศีลสังวร
  นั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ
  เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมาณพ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย
  แต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษ
  ในภายใน ดูกรมาณพ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.
  จบมหาศีล.
  ดูกรมาณพ ศีลขันธ์อันเป็นอริยะนี้แล ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสรรเสริญ และทรงยัง
  ประชุมชนนี้ ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกิจที่
  ยิ่งขึ้นไปอยู่อีก.
  ส. ข้าแต่ท่านพระอานนท์ น่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมาแล้ว ศีลขันธ์อันเป็นอริยะนี้
  บริบูรณ์แล้ว มิใช่ไม่บริบูรณ์ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นศีลขันธ์อันเป็นอริยะที่บริบูรณ์อย่างนี้ ในสมณ-
  *พราหมณ์เหล่าอื่นภายนอกพระศาสนานี้เลย ท่านพระอานนท์ สมณพราหมณ์เหล่าอื่นภายนอก
  พระศาสนานี้ พึงเห็นศีลขันธ์อันเป็นอริยะที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ในตน เขาเหล่านั้นจะพึงพอใจ
  เพราะเหตุเพียงเท่านั้นแล ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันพอแล้ว ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันทำเสร็จ
  แล้ว สำคัญตนว่า เราได้บรรลุถึงประโยชน์แห่งสามัญคุณแล้วโดยลำดับ ไม่มีกรณียกิจอะไรที่
  จะยิ่งขึ้นไปอีก แต่ท่านพระอานนท์ก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่า ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกิจที่ยิ่ง
  ขึ้นไปอยู่อีก.
  อริยสมาธิขันธ์


  http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=320&items=1&mode=bracket
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มิถุนายน 2019
 11. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,390
  การทำนายอะไรก็แล้วแต่...ถ้าผู้ทำนายมีความถูกต้องแม่นยำบุคคลเหล่านั้นก็ไม่สามารถบอกหมดได้...เพราะมันไปเกี่ยวเนื่องกับกรรมของผู้อื่นหากเข้าไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นมากตนเองนั้นแหละจะลำบากเอง...

  ส่วนเรื่องกรรมของประเทศหรือกรรมของโลกครูบาอาจารย์และผู้รู้ทั้งหลายก็ได้ทำนายและเตือนไว้แล้วจะเชื่อหรือไม่นั้นก็แล้วแต่จิตใจของแต่ละบุคคลเถิด

  การเปิดเผยกรรมมันมีขอบเขตของมันอยู่..
   
 12. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  Make Free Energy With Mobile Charger 100% New Science Project


  เผยแพร่เมื่อ 5 ก.ย. 2018​
   
 13. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  Free Energy Generator light bulb 220v with Magnet l New Technology


  เผยแพร่เมื่อ 31 ต.ค. 2018​
   
 14. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  Free Energy using Mobile Charger - 100% Free Energy Science Project


  เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ย. 2018​
   
 15. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  how to make free energy generator at home with magnet | science projects


  เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ย. 2018​
   
 16. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  Make free energy magnetic device with copper coil for light bulbs | science projects


  เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 2018​
   
 17. ด้วยรัก30

  ด้วยรัก30 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +428
  พระบาทเขานางเหม็น (เขาน้ำเหม็นก็เรียก คือ เขาเขมรนั่นเอง เหม็น = เขมร นานมาภาษาเรียกเลือนรางไป กลายเป็นชื่อ “น้ำเหม็น” น้ำแปลเปลี่ยนมาเป็น “นาง” น้ำเหม็น = น้ำใจเขมรก็ได้ เพราะสถานที่นั่นดั้งเดิมเป็นเมืองของเขมร) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

  บันทึกไว้กันลืมน่าจะเป็นที่นี้
  รอยพระพุทธบาทเขายาย “หอม” เดิมชื่อ รอยพระพุทธบาทเขายาย “เหม็น” ได้เปลี่ยนชื่อนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา รอยพระพุทธบาทเขายายหอม ตั้งอยู่ใน ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2592 ท่านพระครูมนูญชยกิจ ได้พาพระภิกษุสามเณรออกเดินธุดงค์มาทางตำบลนายางกลัก และได้พบตาขำ อายุ 70 กับนายหมี อายุ 35 ปี คนบ้านวังตาท้าว มากราบนมัสการ ตาขำ เล่าถวายว่า บนยอดเขายายเหม็น มีรอยเท้าคนใหญ่ปรากฏอยู่ ส่วนนายหมีก็เล่ายืนยันว่ามารดาของตนเคยเล่าว่าให้ฟังว่า ตอนที่ยายของนายหมียังเล็กอยู่ ได้ติดตามผู้ใหญ่ขึ้นไปบนยอดเขายายเหม็น ได้เห็นรอยเท้าคนใหญ่อยู่พลาญหิน ข้างบ่อตาทอง รอยใหญ่มาก ต่อมาได้มาชาวบ้าน (ชาวมอญโบราณ) ที่มาทำกิน ขึ้น-ลงบนเขาอยู่เนืองๆ ได้เห็นช้างเก็บดอกไม้มาวางบริเวณนี้บ่อยๆ จึงพากันค้นหา จนพบรอยเท้าคนใหญ่เข้าก็เกิดความกลัวว่าถ้าทางหน่วยงานราชการมาพบเข้าจะทำให้พวกตนเข้ามาทำมาหากินที่นี่ลำบาก จึงพากันทุบต่อยรอยเท้าให้แตก จุดไฟเผา และนำต้นสลักไดมาปลูกเพื่อปกปิดไม่ให้ใครพบเห็น ต่อมาปี พ.ศ.2493 พระครูมนูญชยกิจ ทราบเรื่องราวรอยพระพุทธบาทบนเขายายเหม็น จึงได้มีหนังสือเรียนไปยังท่านพระครูพินิจสมณวัตร (คง ชาลีวรรณ) เจ้าคณะกิ่งอำเภอบำเหน็จณรงค์ วัดเพ็ชรภูมิสุวรรณ ในสมัยนั้น และได้เรียกประชุมญาติโยมบ้านชวน บ้านวังเสมา และอำเภอจัตุรัส ออกสำรวจค้นหาจนพบรอยพระพุทธบาท นิ้วเบื้องซ้ายพระบาทและปลายนิ้วเรียบเสมอกัน หันปลายนิ้วพระบาทไปทางอาคเนย์ ท่านพระครูพินิจสมณวัตร (คง ชาลีวรรณ) ลงมือวัดตรวจสอบความยาว 180 เซนติเมตร ความกว้าง 75 เซนติเมตร ความลึก 45 เซนติเมตร ลักษณะหินรอยพระบาทมีสีแดง ด้านซ้ายแตกตามง่ามนิ้วพระบาท พระครูพินิจสมณวัตรฯ จึงได้ร่วมกับญาติโยมในอำเภอจัตุรัสและกิ่งอำเภอบำเหน็จณรงค์ ทำทางพอเป็นถนนให้ขึ้น-ลงได้ และยกที่นี่เป็นวัดพระพุทธบาทเขายายเหม็น สงวนอาณาเขตกว้าง 100 เส้น ยาว 100 เส้น มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ เมื่อทำถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงร่วมบอกบุญกับญาติโยม จัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้นเป็นงานประจำปี ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ จนถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของทุกๆ ปี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มิถุนายน 2019
 18. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  เครื่องกำเนิดพลังงานฟรีใหม่ 100%


  Share Tech
  เผยแพร่เมื่อ 27 มี.ค. 2019
  สวัสดีทุกคน! นี่คือวิดีโอที่ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็น: โครงการเครื่องกำเนิดพลังงานฟรีใหม่ 100% โครงการแนวคิดเทคโนโลยีใหม่จริงปี 2562 เราทุกคนหวังว่าคุณจะชอบคลิปวิดีโอของเราเกี่ยวกับ "แบ่งปันเทคโนโลยี" ที่นี่และอย่าลืมสมัครรับข้อมูลจากช่อง YouTube ของเรา
   
 19. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  ลำโพงเก่าๆ มีค่าอย่าทิ้ง แกะเอาแม่เหล็กมาสร้างกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้


  เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2017​
   
 20. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,129
  ค่าพลัง:
  +76,192
  วิธีสร้างกระแสไฟฟ้าจากแม่เหล็กลำโพง


  Easy Ideas Tech
  เผยแพร่เมื่อ 6 ม.ค. 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มิถุนายน 2019

แชร์หน้านี้

Loading...