เมื่อคนตกปลาบรรลุธรรม

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 11 กรกฎาคม 2020.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,003
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  fisherman.jpg
  เมื่อคนตกปลาบรรลุธรรม

  ในสมัยพุทธกาลมีคนตกปลา หรือ "พรานเบ็ด" คนหนึ่งชื่อว่าอริยะ ชื่อของเขาดูจะไม่ค่อยตรงกับพฤติกรรมนัก วันหนึ่ง พระศาสดาทรงเห็นว่านายอริยะผู้นี้ มีวาสนาที่จะบรรลุโสดาปัตติมรรค จึงเสด็จไปบิณฑบาตใกล้ประตูด้านทิศเหนือของกรุงสาวัตถี พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์

  ขณะนั้น พรานเบ็ดอริยะกำลังตกปลาอยู่ เมื่อเห็นภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จึงได้ทิ้งคันเบ็ด แล้วยืนอยู่

  พระศาสดาเสด็จกลับ ประทับยืนอยู่ ณ ที่ไม่ไกลพรานเบ็ดนั้น จึงตรัสถามชื่อของพระสาวกทั้งหลาย มีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นว่า "เธอชื่อไร? เธอชื่อไร?" พระสาวกเหล่านั้น ก็กราบทูลชื่อของตนๆ ว่า "ข้าพระองค์ชื่อสารีบุตร, ข้าพระองค์ชื่อโมคคัลลานะ" เป็นต้น

  พรานเบ็ดคิดว่า "พระศาสดาตรัสถามชื่อสาวกทุกองค์ คงจะตรัสถามชื่อของเราบ้างเป็นแน่"

  พระศาสดาทรงทราบความปรารถนาของพรานเบ็ดนั้น จึงตรัสถามว่า "อุบาสก เธอชื่อไร?"

  เขากราบทูลว่า "ข้าพระองค์ชื่ออริยะ พระเจ้าข้า"

  แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อุบาสก ผู้ที่ฆ่าสัตว์เช่นท่าน จะชื่อว่าอริยะไม่ได้, ผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชนต่างหากจึงจะชื่อว่าอริยะ" ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถาว่า
  บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะ (น เตน อริโย โหติ)
  เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์, (เยน ปาณาติ หึสติ)

  เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง. (อหึสา สพฺพปาณานํ)
  คือบุคคลที่เราเรียกว่า "เป็นอริยะ" (อริโยติ ปวุจฺจติ.)

  เมื่อทรงจบเทศนา พรานเบ็ดตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล เข้าสู่กระแสธารแห่งพระนิพพาน ไม่ตกสู่อบายภูมิอีกต่อไป ทั้งๆ ที่กำลังจะประกอบที่จะนำให้เขาสู่อบายแท้ๆ

  นี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า และแสดงให้เห็นว่า ผู้ใดก็ตามที่สั่งสมบุญกุศลมามากพอ แม้จะมีสถานะหมิ่นเหม่เพียงใด หากกุศลถึงพร้อมก็อาจบรรลุธรรมได้

  เรียบเรียงจาก - อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรคที่ ๑๙
  _______________________
   

แชร์หน้านี้

Loading...