เมื่อพระยามัจจุราชมาทวงชีวิตข้าพเจ้า

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย tjs, 14 มิถุนายน 2013.

 1. Tanut_sk

  Tanut_sk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2014
  โพสต์:
  116
  ค่าพลัง:
  +181
  ขอร่วมบุญด้วยนะครับ

  TXN_11893G45385097_1538610339261.jpg
   
 2. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
 3. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมงานขาวดำ ซึ่งญาติผมได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคภัยที่เกิดในกาย

  จากเหตุการณืครั้งนี้ ผมจึงมีคำถามเกิดขึ้นกับตนเองว่า เราได้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
  1 เราเห็นอริยะสัจ คือความเกิด ความแก่ชรา ความเจ็บป่วย และความตาย เป็นสัจจะที่สรรพสัตว์ต้องได้รับและหลีกหนีไม่พ้น

  2เราเห็นถึงความไม่เที่ยงแห่งกายสังขาร เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมลงและดับไป

  3เราเห็นถึงความไม่เหลือแห่งกายธาตุของเรา ที่รอเวลาเน่าเปื่อยผุพัง ต้องเป็นเช่นนี้ไม่เป็นอื่น ไม่สามารถดำรงจีรังยั่งยืนได้

  4เราเห็นถึงความที่เราไม่สามารถนำเอาสิ่งใดไปกับความตายไปได้เลยคือตายไปก็ไม่สามารถเอาอะไรทางโลกไปได้ คงมีเพียงบุญบาปเท่านั้น

  5เราเห็นถึงความไม่เที่ยง ของชีวิต และนำมาซึ่งทุกข์ที่เกิดแก่ปุถุชนทั้งหลาย

  6 เราเห็นถึงความสิ้นไปคือความดับในกาย แต่ในเวลาติดกันเราเห็นถึงความเกิดใหม่แห่งอัตภาพใหม่ของจิตที่กำลังก้าวไปสู่สัมปรายภพเป็นต้น หรือโลกวิญญาณเป็นต้น มีบุญบาปและกรรมเป็นเครื่องสร้างอัตภาพใหม่ให้ปรากฏแก่จิต

  7เราเห็นถึงสัจจะธรรม คือ วัฏฏะสงสารของจิตย่อมยังคงปรากฏและมีกำลังกรรมฉุดหมุนเป็นกงล้อต่อไปไม่จบสิ้น

  8 เราเห็นถึงความสว่างแห่งพระธรรมคือเครื่องมือแห่งความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แห่งจิต เท่านั้นที่จะนำจิตให้หลุดพ้น

  9 เราเห็นถึงการตายก่อนตายจริง ทั้งที่ยังมีลมหายใจที่ยังไม่ได้ตายจริง ย่อมเป็นการตายที่ควรฝึกฝนตนเองเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในความตายและสามารถนำจิตตนพ้นจากความไม่ดีทั้งปวงได้

  10 เราเห็นธรรมอันเป็นเครื่องช่วยเหลือสรรพสัตว์หลุดพ้น เพราะอาศัยความรู้แจ้ง ในทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับไปแห่งทุกข์ และหนทางหรือมรรควิธีแห่งการดับทุกข์ อันผู้ปฏิบัติถึงพร้อมแล้ว ย่อมเป็นผู้รู้แจ้งและหลุดพ้นทุกข์ได้เฉพาะตนเท่านั้น
  อันมิอาจช่วยให้ใครอื่นรู้แจ้งหลุดพ้นได้ ใครทำใครกินใครได้ย่อมรู้ได้เฉพาะตน สำเร็จได้เฉพาะตนเท่านั้น

  ดังนั้น ทุกสิ่งที่เกิดปรากฏล้วนเป็นธรรม ทั้งสิ้น ธรรมเกิดดับปรากฏอยู่แก่จิตของเรา มีเพียงจิตของเราเท่านั้นเป็นผู้รู้และไม่รู้ เมื่อใดที่มีสติปัญญาย่อมรู้ เมื่อใดที่ชำระจิตได้แล้ว นั้นคือรู้แจ้งแล้ว เมื่อนั้นย่อมหลุดพ้นแล้วจากทุกข์โดยสิ้นเชิงครับ สาธุ
   
 4. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  อหิงสา คือความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน
  การไม่เบียดเบียนสัตว์ นั้นถือว่าได้บุญกุศลดีมาก ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

  การลดละหรือเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ ก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ ลดการฆ่าสัตว์ ลดการทรมานสัตว์

  การไม่ทานเนื้อสัตว์จึงมีคุณต่อสรรพสัตว์ เมื่อตั้งใจแล้วขอให้มุ่งมั่นและพยายามทำห้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ จะทำกี่วันก็ได้ มากน้อยก็อยู่ที่ความสะดวกหรือความต้องการของเรา

  เทศกาลกินเจ กินมังสะวิรัติ มาถึง ผมก็อยากเชิญชวนทุกท่าน ได้ลดละการทานเนื้อสัตว์ เพื่อโปรดสัตว์ ลดการฆ่าสัตว์ ลดการทรมานสัตว์ ผลบุญย่อมช่วยให้ท่านพ้นทุกขเวทนา พ้นละหุกรรม หากมีกรรมหนัก กรรมก็จะเบาลง ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการเสริมบารมีของตน อีกทั้งศีลข้อปาณาติบาตก็มีความหนักแน่นมั่นคงมีกำลังมาก รวมถึงส่งเสริม บารมีด้านเมตตาบารมี ศีลบารมี และจากประสพการณ์ การไม่ทานเนื้อสัตว์ต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลต่อกายเบาจิตเบา เวลาเจริญสมาธิวิปัสสนาจะมีกำลังมาก เพราะกายเบา จิตเบา สมาธิรวบรวมได้เร็ว

  ดังนั้น จงสละแม้ช่วงเวลาอันน้อยนิด ลดละ งดเว้นการทานเนื้อสัตว์บ้าง จะกี่วัน ก็ตามแต่ ท่านจะสะดวกครับ

  เพื่อประโยชน์สุขแห่งสรรพสัตว์และตัวเราเองครับ สาธุ
   
 5. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  มารไม่มีบารมีไม่เกิด เราจะเก่งและดีจริงๆ ได้อย่างไร

  ถ้าไม่เจอมารและไม่เอาชนะมารให้ได้

  มารเป็นดั่งครูคนหนึ่งของเรา เราชนะมาร ได้ นั่นคือเราชนะใจตนได้

  ชนะมารที่ว่ามันต้องชนะอย่าง ขาวสะอาด คือชนะด้วยสติปัญญาและเมตตาบารมี

  เราจะไม่ชนะด้วยการทำลายผู้อื่น แต่ต้องชนะใจตนเองด้วยการทำลายความไม่ดีในใจเราเอง

  มารทั้งหลายหากมองให้ลึกด้วยสติปัญญาแล้ว บุคคลที่เป็นมารคอยทำร้ายเรา เขาเหล่านั้น คือผู้น่า่สงสารเพราะเขากำลัง สร้างกรรมให้แก่ ตัวเขาเองและครอบครัวเขา ยิ่งเขาทำร้ายเรา นั่นคือกรรมชั่วก็ยิ่งพอกพูนเป็นเงาติดตามตัวเขา

  ส่วนกรรมของเรานั้นจะดีหรือชั่วมันก็อยู่ที่ว่าเราได้กระทำคืนตอบสนองต่อหมู่คนพาลหรือเหล่ามารเหล่านั้นอย่างไร
  ถ้าเราทำกลับคืนในสิ่งที่ไม่ดี บาปกรรมก็ตกอยู่กับเรา แต่ถ้าเราเอาชนะความชั่วได้ ชนะความทุกข์ต่างๆได้ เราใช้สติปัญญาทำแต่ความดีคืนสนองเขาไป ผลบุญอันดีงามก็ย่อมบังเกิดแก่เรา
  หรือแม้การไม่โต้ตอบวางเฉยสงบนิ่ง ก็ย่อมได้ผลบุญเกิดแก่ตัวเรามากมายเช่นกัน

  ดังนั้น ขอให้ทุกท่านจงมีสติแยกแยะดีชั่ว ใจเขา ใจเรา เพราะแท้จริงแล้ว เราและเขาก็ล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น จงมีสติปัญญาและมีเมตตา เอาชนะความไม่ดีทั้งปวงนะครับ สาธุ

  (ปล เรื่องอภัยทานนี้แม้ว่าทำได้ยาก แต่หากฝึกฝนอบรมจิตบ่อยๆ ก็จะเข้าใจและทำได้ไม่ยากครับ ต้องพยายามดูครับ สาธุ)
   
 6. Chutha

  Chutha ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  859
  ค่าพลัง:
  +14,113
  ขอร่วมบุญครั้งนี้กับพี่ก้องด้วยค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับพี่ก้องและสมาชิกทุกท่านด้วยค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpg
   image.jpg
   ขนาดไฟล์:
   338 KB
   เปิดดู:
   39
 7. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  ====== ขออนุโมทนาครับ สาธุครับ
   
 8. [-VaLentine-]

  [-VaLentine-] กระผมสมาธิและกำลังจิตกากสุดในเวปนี้

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กุมภาพันธ์ 2014
  โพสต์:
  159
  ค่าพลัง:
  +482
  3570876B-0318-4348-ADCA-E86EB2D1499B.jpeg ข้าพเจ้าขอร่วมบุญกับพี่ก้อง จำนวน 1,000 บาท ครับ กระผมไม่ขอรับวัตถุมงคลครับ ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ
   
 9. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  ขออนุโมทนาครับสาธุ
   
 10. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  =========

  ขอแจ้งยอดปัจจัยรวมทั้งหมดที่รวบรวมได้ คือ 18,560บาท

  โดยกระผมขอแบ่งปัจจัยเป็น6ส่วน เพื่อร่วมำทบุญตามที่แจ้งความประสงค์ให้ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

  1 ร่วมบุญกฐินวัดถวิล เพื่อสร้างพระใหญ่ ลพ สมปราถนา เป็นจำนวน 5500บาท

  2 ร่วมบุญกฐินวัดอุดมมงคล เพื่อสร้างซุ้มวัด และกุฏิ เป็นจำนวน 3500บาท

  3 ร่วมบุญกฐินวัดน้ำซับ เพื่อสร้างศาลาสาธาณรณะ เป็นจำนวน 3500บาท

  4 ร่วมบุญกฐิน 1กอง วัดน้ำสาดกลาง เพื่อร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวชน์ิ เป็นจำนวน 1000บาท

  5 ร่วมบุญบริจาคปัจจัยทำบุญโลงศพ ศพไร้ญาติแก่มูลนิธิ เป็นจำนวน 2500บาท

  6 ร่วมบุญปล่อยปลาหน้าเขียง2000บาท

  7ปัจจัยที่เหลือจะซื้อปัจจัยสี่เพื่อถวายร่วมไปกับกฐิน ให้วัดน้ำซับสังฆาราม และผ้าไตร ครับ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ สาธุ

  โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยพรให้สาธุชนทุกท่าน จงประสพความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุ วรรณะ สุขขะ พละ ปฏิภาณ ธณะสารสมบัติ มั่งมีลาภ ยศ เงินทอง คิดประสงค์สิ่งใดขอให้สมปราถนา ปราศาจากทุกข์ภัยมาเบียดเบียน มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม มีที่สุดคือพระนิพพานครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 11. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  ผมไปร่วมทอดกฐินที่วัดอุดมมงคล ฉะเชิงเทรา ขอทุกท่านจงอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ สาธุ IMG20181104113043.jpg IMG20181104113116.jpg IMG20181104113127.jpg IMG20181104112408.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. somkid

  somkid สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +37
  ขอร่วมทำบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  ขออนุโมทนาครับ สาธุ
   
 14. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  ผมไปร่วมบุญทอดกฐินที่วัดถวิลศิลา จ. ฉะเชิงเทรา ขอทุกท่านจงอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ สาธุ

  4.png 5.png 3.png 1541998273710.jpg 1541998264842.jpg
   
 15. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  วันหยุดที่ผ่านมาผมได้ร่วมบุญทอดกฐิน วัดน้ำซับ และ วัดกลางราษฏร์บำรุง และได้ไปกราบสักการะลพโต ลพ สว่าง วันคงคาราม มาครับ ขอทุกท่านจงอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ สาธุ

  Untitled.png Untitled.png 1.png IMG20181118124636 (Medium).jpg
   
 16. นทีสีทันดร

  นทีสีทันดร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  279
  ค่าพลัง:
  +1,008
  รบกวนขอความช่วยเหลือจากคุณก้องครับ

  คิดว่ามีเจ้ากรรมนายเวรอยู่รายนึง เป็นผู้หญิงในที่ทำงาน เพราะรู้สึกรังเกียจมาก แผ่เมตตาอย่างไรก็แผ่ไม่ออก รวมถึงรายนั้นปฏบัติต่อเรา โดยนินทาว่าร้าย เราตลอดเวลา หรือแม้แต่ทำกริยาหลายอย่างใส่ ซึ่งกับรายอื่นๆ ที่เคยกลั่นแกล้งเรามา บางครั้งสวดมนต์ทำบุญยังรู้สึกว่าแผ่เมตตาโดยนึกชื่อออกมาได้ แต่กับบุคคลรายนี้ แผ่นเมตตาอย่างไรก็ไม่ออก หรือจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกแค้นมาหลายชาติหลายภพครับ เพราะรายนี้รายเดียว ที่ผมคิดถึงอาฆาตเอาชีวิตเสียด้วยซ้ำ
   
 17. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  เป้นความจริงครับ เราเคยทำร้ายเขาจนทำให้เขาเดือดร้อนเป้นทุกข่มาก เป้นกรรมเก่า การแก้ไขคือการสวดมนต่ภาวนา และการร่วมบุญสร้างพระจะดีมากครับ แล้วอุทิสให้เขาคือเจ้ากรรมตลอดจนการใช้หลักพรหมวิหารสี่มาแก้ไขครับ อดทนและต่อสุ้ด้วยความดี เขามาร้ายเราไปดีมอบความดีให้เขามากๆ เมื่อกรรมเบาลงเขาจะละเลิกไปเองค่ับ และอาจผุกมิตรกับเรา ต้องใช้เวลาความอดทนแลัพยายาม อย่างหนึ่งคือจะได้พิสุจน่ความดีของเราด้วยค่รับ
   
 18. shamankings

  shamankings เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  271
  ค่าพลัง:
  +688
  รบกวนคุณก้อง ช่วยตอบคำถามใน inbox ให้ด้วยนะครับ pm ไปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ครับ
  ขอบพระคุณมากครับ
   
 19. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  ปรมาจารย์ตั้กม้อ พระสังฆปรินายก ผู้มีความเพียรและขันติเป็นเลิศ ผู้เดินทางแต่เพียงผู้เดียวเพื่อเผยแผ่พระศาสนาไปสู่ประเทศจีน

  ท่านสอนให้ทุกคนเข้าถึง ความเป็นพุทธะ ที่มีอยู่แล้วในกายใจของเราทุกคน

  วิธีการสอนของท่านมีความแปลกและพิศดาร ท่านไม่เอาน้ำ ท่านกรองเอาแต่เนื้อ คือท่านสอนด้วยแก่นแท้แห่งโพธิธรรมวิมุตติ เท่านั้น

  ผู้ใดพอมีวาสนา พอมีสติปัญญา ท่านก็จะเกื้อหนุนช่วยเหลือชี้ทางสว่างให้เพื่อความรู้แจ้งเข้าถึงพุทธะในตน

  พุทธะ เป็นความรู้ที่เหนือโลก จึงไม่ควรกล่าวเล่นๆ แม้ผู้ใดที่ยังไม่ใช่พุทธะก็ไม่ควรกล่วสอนผู้อื่น เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดบิดเบือนคำสอน อันจะก่อให้เกิดบาปกรรมได้ แม้กระนั้น พุทธะทั้งหลายย่อมไม่กล่าวแสดงสิ่งใด เพราะพุทธะเป็นความรู้แจ้งรุ้ได้เฉพาะตนเท่านั้น

  การจะกล่าวธรรมใดๆ ควรเจริญรอยตามพระพุทธเจ้า และครูอาจารย์ จึงจะถูกต้องและสามารถกระทำได้

  สิ่งที่ท่านกล่าวสอนมาเป็นสัจจธรรมจริงที่กระผมยอมรับและจะปฏิบัติและเจริญรอยตามท่าน ท่านเป็นพระอริยะผู้เปี่ยมด้วยบารมีธรรม เมตตาธรรม หาผู้ใดเสมอเหมือนไม่มี ควรแก่การนอบน้อมสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,195
  ค่าพลัง:
  +19,350
  ผู้ปฏฺิบัติธรรม ผู้เข้าถึงธรรม ย่อมเป็นผู้มักน้อย ถือสันโดษ อยู่ง่าย กินง่าย กินน้อย ใช้เงินน้อย ไม่ฟุ่มเฟือย ชอบวิเวก ถือความสงบ ไม่ติดในวัตถุนิยม ไม่ติดในความหรูหรา ไม่ติดในความสวยหล่อ ไม่ติดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไม่ติดในลาภยศสรรเสริญ ไม่ติดในโลกธรรม8 ไม่ยึดติดแม้ความดีที่ตนมี ไม่ยึดติดแม้บารมีธรรมที่ตนได้สั่งสมมา

  พึงสำรวจดูกายใจของตน ว่าปัจจุบันนี้ตนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร เป็นแบบไหน หากยังยึดติดอยู่มาก นั่นคือยังห่างไกลธรรม พึงตั้งใจ ลดละกิเลส หมั่นสวดมนต์ภาวนาชำระจิต เพื่อสลัดออกจากความยึดมั่นยึดติดทั้งหลาย เพื่อหันหน้าเข้าสู้เส้นทางอริยะมรรคอันเป็นเส้นทางแห่งความสงบสุขหลุดพ้นทุกข์

  เมื่อใดที่จิตท่านเป็นอิสระจากกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง คือ
  อวิชา

  เมื่อนั้นท่านจะพบกับพุทธะในตนเอง มันย่อมนำท่านสู่ความสงบสุขที่ไม่มีสุขใดยิ่งกว่า อันเป็นสุขที่รู้ได้เฉพาะตน

  หากท่านปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้ว สักครั้งหนึ่งที่ได้สัมผัส ถึงความเป็นพุทธะในตน ท่านย่อมรู้และสัมผัสได้ ถึง ความสงบสุขอย่างแท้จริงที่ไม่มีีความสุขอื่นใด ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว ครับ สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...