เมื่อพระยามัจจุราชมาทวงชีวิตข้าพเจ้า

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย tjs, 14 มิถุนายน 2013.

 1. Tanut_sk

  Tanut_sk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2014
  โพสต์:
  116
  ค่าพลัง:
  +179
  ขอร่วมบุญด้วยนะครับ

  TXN_11893G45385097_1538610339261.jpg
   
 2. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,022
  ค่าพลัง:
  +18,784
 3. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,022
  ค่าพลัง:
  +18,784
  วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมงานขาวดำ ซึ่งญาติผมได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคภัยที่เกิดในกาย

  จากเหตุการณืครั้งนี้ ผมจึงมีคำถามเกิดขึ้นกับตนเองว่า เราได้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
  1 เราเห็นอริยะสัจ คือความเกิด ความแก่ชรา ความเจ็บป่วย และความตาย เป็นสัจจะที่สรรพสัตว์ต้องได้รับและหลีกหนีไม่พ้น

  2เราเห็นถึงความไม่เที่ยงแห่งกายสังขาร เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมลงและดับไป

  3เราเห็นถึงความไม่เหลือแห่งกายธาตุของเรา ที่รอเวลาเน่าเปื่อยผุพัง ต้องเป็นเช่นนี้ไม่เป็นอื่น ไม่สามารถดำรงจีรังยั่งยืนได้

  4เราเห็นถึงความที่เราไม่สามารถนำเอาสิ่งใดไปกับความตายไปได้เลยคือตายไปก็ไม่สามารถเอาอะไรทางโลกไปได้ คงมีเพียงบุญบาปเท่านั้น

  5เราเห็นถึงความไม่เที่ยง ของชีวิต และนำมาซึ่งทุกข์ที่เกิดแก่ปุถุชนทั้งหลาย

  6 เราเห็นถึงความสิ้นไปคือความดับในกาย แต่ในเวลาติดกันเราเห็นถึงความเกิดใหม่แห่งอัตภาพใหม่ของจิตที่กำลังก้าวไปสู่สัมปรายภพเป็นต้น หรือโลกวิญญาณเป็นต้น มีบุญบาปและกรรมเป็นเครื่องสร้างอัตภาพใหม่ให้ปรากฏแก่จิต

  7เราเห็นถึงสัจจะธรรม คือ วัฏฏะสงสารของจิตย่อมยังคงปรากฏและมีกำลังกรรมฉุดหมุนเป็นกงล้อต่อไปไม่จบสิ้น

  8 เราเห็นถึงความสว่างแห่งพระธรรมคือเครื่องมือแห่งความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แห่งจิต เท่านั้นที่จะนำจิตให้หลุดพ้น

  9 เราเห็นถึงการตายก่อนตายจริง ทั้งที่ยังมีลมหายใจที่ยังไม่ได้ตายจริง ย่อมเป็นการตายที่ควรฝึกฝนตนเองเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในความตายและสามารถนำจิตตนพ้นจากความไม่ดีทั้งปวงได้

  10 เราเห็นธรรมอันเป็นเครื่องช่วยเหลือสรรพสัตว์หลุดพ้น เพราะอาศัยความรู้แจ้ง ในทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับไปแห่งทุกข์ และหนทางหรือมรรควิธีแห่งการดับทุกข์ อันผู้ปฏิบัติถึงพร้อมแล้ว ย่อมเป็นผู้รู้แจ้งและหลุดพ้นทุกข์ได้เฉพาะตนเท่านั้น
  อันมิอาจช่วยให้ใครอื่นรู้แจ้งหลุดพ้นได้ ใครทำใครกินใครได้ย่อมรู้ได้เฉพาะตน สำเร็จได้เฉพาะตนเท่านั้น

  ดังนั้น ทุกสิ่งที่เกิดปรากฏล้วนเป็นธรรม ทั้งสิ้น ธรรมเกิดดับปรากฏอยู่แก่จิตของเรา มีเพียงจิตของเราเท่านั้นเป็นผู้รู้และไม่รู้ เมื่อใดที่มีสติปัญญาย่อมรู้ เมื่อใดที่ชำระจิตได้แล้ว นั้นคือรู้แจ้งแล้ว เมื่อนั้นย่อมหลุดพ้นแล้วจากทุกข์โดยสิ้นเชิงครับ สาธุ
   
 4. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,022
  ค่าพลัง:
  +18,784
  อหิงสา คือความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน
  การไม่เบียดเบียนสัตว์ นั้นถือว่าได้บุญกุศลดีมาก ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

  การลดละหรือเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ ก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ ลดการฆ่าสัตว์ ลดการทรมานสัตว์

  การไม่ทานเนื้อสัตว์จึงมีคุณต่อสรรพสัตว์ เมื่อตั้งใจแล้วขอให้มุ่งมั่นและพยายามทำห้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ จะทำกี่วันก็ได้ มากน้อยก็อยู่ที่ความสะดวกหรือความต้องการของเรา

  เทศกาลกินเจ กินมังสะวิรัติ มาถึง ผมก็อยากเชิญชวนทุกท่าน ได้ลดละการทานเนื้อสัตว์ เพื่อโปรดสัตว์ ลดการฆ่าสัตว์ ลดการทรมานสัตว์ ผลบุญย่อมช่วยให้ท่านพ้นทุกขเวทนา พ้นละหุกรรม หากมีกรรมหนัก กรรมก็จะเบาลง ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการเสริมบารมีของตน อีกทั้งศีลข้อปาณาติบาตก็มีความหนักแน่นมั่นคงมีกำลังมาก รวมถึงส่งเสริม บารมีด้านเมตตาบารมี ศีลบารมี และจากประสพการณ์ การไม่ทานเนื้อสัตว์ต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลต่อกายเบาจิตเบา เวลาเจริญสมาธิวิปัสสนาจะมีกำลังมาก เพราะกายเบา จิตเบา สมาธิรวบรวมได้เร็ว

  ดังนั้น จงสละแม้ช่วงเวลาอันน้อยนิด ลดละ งดเว้นการทานเนื้อสัตว์บ้าง จะกี่วัน ก็ตามแต่ ท่านจะสะดวกครับ

  เพื่อประโยชน์สุขแห่งสรรพสัตว์และตัวเราเองครับ สาธุ
   
 5. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,022
  ค่าพลัง:
  +18,784
  มารไม่มีบารมีไม่เกิด เราจะเก่งและดีจริงๆ ได้อย่างไร

  ถ้าไม่เจอมารและไม่เอาชนะมารให้ได้

  มารเป็นดั่งครูคนหนึ่งของเรา เราชนะมาร ได้ นั่นคือเราชนะใจตนได้

  ชนะมารที่ว่ามันต้องชนะอย่าง ขาวสะอาด คือชนะด้วยสติปัญญาและเมตตาบารมี

  เราจะไม่ชนะด้วยการทำลายผู้อื่น แต่ต้องชนะใจตนเองด้วยการทำลายความไม่ดีในใจเราเอง

  มารทั้งหลายหากมองให้ลึกด้วยสติปัญญาแล้ว บุคคลที่เป็นมารคอยทำร้ายเรา เขาเหล่านั้น คือผู้น่า่สงสารเพราะเขากำลัง สร้างกรรมให้แก่ ตัวเขาเองและครอบครัวเขา ยิ่งเขาทำร้ายเรา นั่นคือกรรมชั่วก็ยิ่งพอกพูนเป็นเงาติดตามตัวเขา

  ส่วนกรรมของเรานั้นจะดีหรือชั่วมันก็อยู่ที่ว่าเราได้กระทำคืนตอบสนองต่อหมู่คนพาลหรือเหล่ามารเหล่านั้นอย่างไร
  ถ้าเราทำกลับคืนในสิ่งที่ไม่ดี บาปกรรมก็ตกอยู่กับเรา แต่ถ้าเราเอาชนะความชั่วได้ ชนะความทุกข์ต่างๆได้ เราใช้สติปัญญาทำแต่ความดีคืนสนองเขาไป ผลบุญอันดีงามก็ย่อมบังเกิดแก่เรา
  หรือแม้การไม่โต้ตอบวางเฉยสงบนิ่ง ก็ย่อมได้ผลบุญเกิดแก่ตัวเรามากมายเช่นกัน

  ดังนั้น ขอให้ทุกท่านจงมีสติแยกแยะดีชั่ว ใจเขา ใจเรา เพราะแท้จริงแล้ว เราและเขาก็ล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น จงมีสติปัญญาและมีเมตตา เอาชนะความไม่ดีทั้งปวงนะครับ สาธุ

  (ปล เรื่องอภัยทานนี้แม้ว่าทำได้ยาก แต่หากฝึกฝนอบรมจิตบ่อยๆ ก็จะเข้าใจและทำได้ไม่ยากครับ ต้องพยายามดูครับ สาธุ)
   
 6. Chutha

  Chutha เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  757
  ค่าพลัง:
  +11,514
  ขอร่วมบุญครั้งนี้กับพี่ก้องด้วยค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับพี่ก้องและสมาชิกทุกท่านด้วยค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpg
   image.jpg
   ขนาดไฟล์:
   338 KB
   เปิดดู:
   6
 7. tjs

  tjs ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,022
  ค่าพลัง:
  +18,784
  ====== ขออนุโมทนาครับ สาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...