เรื่องเด่น "เรารักในหลวง" (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 13 ตุลาคม 2019.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  479
  ค่าพลัง:
  +6,874
  36507308-horz.jpg
  .
  "เรารักในหลวง"

  " .. ประชาชนชาวไทยได้ยินพูดกันทั่วไปว่า "เรารักในหลวง" เมื่อรักในหลวง ก็คือทำให้สมพระราชหฤทัย โดยนัยที่ได้บรรยายมา ประชาชนจะแสดงตนชัดว่า รักพระองค์โดยมีการแสดงออก ๔ ประการ ที่ได้กล่าวมาตามลำดับ กล่าวคือ

  ๑. "กตัญญู" สำนึกรู้เข้าใจมองเห็นซาบซึ้งในพระคุณนานับประการ อันสมดังพระราชปณิธานว่า "จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

  ๒. "อัตถัญญู" มีปัญญารู้คุณค่าความหมายเหตุผล "ตระหนักใน ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์" ทั้งที่เป็นพระราชปณิธานอันเป็นข้อหลักใหญ่และพระราชประสงค์จำเพาะของโครงการในพระราชดำริ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องมาถึงตน

  ๓. "ปฏิบัติบูชา" เมื่อรักพระองค์ จะยกย่องเทอดทูน ก็ทำอย่างที่พระสอนว่า "ให้บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติ" โดยร่วมมือร่วมแรง ทำกิจการหน้าที่ของตน เพื่อให้สำเร็จบรรลุผลที่มุ่งหมาย จนได้ถวายความสำเร็จนั้น เป็นเครื่องบูชาพระคุณ

  ๔. "ภาวนาปธาน" สุดท้ายเพื่อให้ทำได้ปฏิบัติได้อย่างนั้น จึงจะต้องไม่อยู่อย่างเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชา "แต่พยายามพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียรพยายาม มีสติปัญญาความสามารถ" ให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ผู้ได้พัฒนาแล้วอย่างดี

  เมื่อทำดังว่ามานี้ ความอาลัยรักภักดี ที่แสดงกันต่าง ๆ มากมาย "จึงจะเป็นของจริงจังมีความหมาย มิใช่เป็นของเสียหายสูญเปล่า" .. "

  "เรารักในหลวง"
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
  (ป. อ. ปยุตฺโต)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ตุลาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...