เรื่อง 10 รัชกาล (ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยาน)

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย แมวน้ำ9, 7 เมษายน 2011.

 1. แมวน้ำ9

  แมวน้ำ9 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +496
  [​IMG]

  เรื่องอนาคตของชาติโดย พระราชพรหมยาน ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
  (วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2518)

  พลตรียุทธศิลป์ เกสรศุกร์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 ได้นิมนต์ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

  ...
  พร้อม ด้วยพระเถระรวม 6 รูป เพื่อไปบำรุงขวัญของทหารในเขตกอ<WBR>งทัพ ภาพที่ 2 โดยนำผ้ายันต์พิชัย สงครามไปแจก ให้ทหารตามฐาน ปฏิบัติการชายแดน ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2518 และในวันสุดท้าย คือวันที่ 23 ธันวาคม 2518 ได้ทำการแจกให้ทหารค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา และก่อนทำการแจกได้แสดงธรรมกถาพ<WBR>ิเศษ เรื่อง อนาคตของชาติ ที่ศาสนสถาน ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา


  มูลเหตุที่มาแจกวัตถุมงคล
  เจริญ สุข แก่บรรดาทหารของชาติ อาตมาได้ไงทำการแจกจ่ายผ้ายันต์<WBR>และเหรียญ แก่ทหารทางเหนือมาแล้ว 3 ครั้ง ต่อมาได้ทราบจากข้าหลวงสมเด็จพร<WBR>ะบรม ราชินาถว่า สมเด็จพระบรมราชะนีนาถทรงปรารภว<WBR>่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่าน ไม่ห่วงทหารภาคอีสาน หรือ อย่างไร จึงไม่ไปแจกของแก่ทหารภาคอีสานบ<WBR>้าง

  ความ จริงอาตมาห่วงทหารภาคอีสานเช่น เดียวกับ ทหารภาคเหนือ เมื่อท่านผู้บัญชาการกองพล ที่ 3 รับ จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางมา<WBR>แจกจ่าย จึงได้นำสิ่งของมาแจกให้ครั้งนี<WBR>้

  ขั้น แรกอนุศาสนาจารย์ได้อาราชธนาให้<WBR>แสดงธรรม ต่อมาท่านผู้บัญชาการกองพลได้ อาราชธนาให้เล่าเรื่องของที่มาแ<WBR>จกจ่ายว่าทรงคุณค่าอย่างไรบ้าง ผู้ที่รับแจกไปจะเกิดความศรัทคว<WBR>ามเชื่อมั่น
  เพื่อ สนองเจตนาของอนุศาสนาจารย์และท่<WBR>านผู้บังคับบัญชาการกองผลที่ที่<WBR> 3 ได้อาราชธนาจึงพูดเรื่องธรรม ก่อนสักเล็กน้อย จากนั้นจึงจะพุดถึงเรื่องสิ่งขอ<WBR>ง ของที่นำมาแจกจ่าย เราทุกคนอยากมีด้วยทั้งนั้น แม้บางคนนึกว่าอยากมั่ง ออยากมียศมีอำนาจแต่ความจริง แล้วก็คืออยากมีดีนั้นเอง

  แม้ เราจะมียศสูง แต่ถ้าใครมาว่าเราเป็นคนไม่ดี เราก็ไม่ชอบ เพราะฉะนั้น ใครจะอยากอะไรก็ตามเถอะ แต่มีสุดของความอยากนั้นก็คือคว<WBR>ามดีนั้นเอง

  รักษาศีล 5 ให้ได้

  ความดีนั้นมีกฎเกณฑ์ที่เราจะต้อ<WBR>งทำเป็นเบื้องต้น 5 ประการคือ

  *
  เราไม่อยากให้ใครมาฆ่า รักแก ข่มแหงเรา เราก็อย่าไปฆ่า ไปรังแก ไปข่มแหงเขา
  *
  เราไม่อยากให้ใครมาลักเอง เราก็อย่าลักของเขา
  *
  เราไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมี<WBR>ยเรา เราก็อย่าไปผิดลูกผิดเมียเขา
  *
  เราไม่อยากให้ใครมาโกหกเรา เราก็อย่าไปโกหกเขา
  *
  เราไม่อยากเป็นคนบ้า ก็อย่าไปดื่มสุราเมรัย เพราะถ้าเราดื่มสุราเมรัย เพราะถ้าเราดื่มสุรามากๆ เราก็จะเป็นคนบ้า


  เจริญพรหมวิหาร 4 ไว้
  ความดีที่สูงกว่าขึ้นไปอีก ที่เราควรประพฤติเป็นหลักในการด<WBR>ำเนินชีวิต เพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเอง คือพรหมวิหาร 4 ประการคือ

  *เมตตา ความรัก เราต้องรักตัว รกครอบครัว รักญาติพี่น้องหมู่คณะ ตลอดประเทศชาติ

  *กรุณา ความสงสาร ก็ต้องมีบุคคลอื่นที่ตกทุกข์ได้<WBR>ยาก อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมาน<WBR>ที่เขารับอยู่ที่เขารับอยู่

  * มุทิตา ยินดีด้วย เมื่อบุคคลอื่นได้ดีมีความสุข ไม่ริษยาเขา เขาได้ดีก็ชื่นชม อนุโมทนาด้วย

  *อุเบกขา วางเฉย เช่น เมื่อลูกของเรา ญาติพี่น้องของเราไม่ทำผิด เราต้องทำตัวเป็นกลาง เมื่อเขาได้รับโทษก็คือเป็นกรรม<WBR>ของเขา ไม่ช่วยเหลือในทางที่ผิด

  เว้นจากความลำเอียงทั้ง 4 ประการ
  ผู้ที่จะมีความในธรรมในข้อ 4 นี้จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมข้ออื่<WBR>นสนับสนุน คือเราต้องเว้นจาก อคติ

  * ความสำเอียงเพราะความรัก
  * ความลำเอียงเพราะความชัง
  * เพราะความหลง
  * ความกลัว

  ทหารแปลว่าเคยหนุ่ม
  ทหารทุคนต้องเป็นหนุ่ม แม้จะแก่อายุมากแล้วก็ต้องทำตัว<WBR>เป็นหนุ่ม เพราะคำว่า ทหาร แปลว่า คนหนุ่ม
  คน หนุ่มนั้นจะต้องเป็นคนแข็งแรงว่<WBR>องไว กล้าหาญบึกบึน มีไหวพริบปฏิภาณดี มีความรักใคร่กัน ไม่ทอดทิ้งกันเมื่อมีภัย ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และ ข้อสำคัญที่สุดนั้นต้องยอมตาย เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เมื่อถึงคราวที่จำเป็นนี้พุดถึง<WBR>ทหาร เพราะอาตมาเคยเป็นทหารเรือมาแล้<WBR>ว ย่อมรู้จักชีวิตวิญญาณของทหารดี

  ทหารไปรบถือว่าทำเพื่อชาติบ้านเ<WBR>มือง
  ทหาร ที่ไปราชการสงครามเพื่อป้องกันอ<WBR>ริราชศัตรูนั้น หากไปฆ่าข้าศึกศัตรูก็ไม่คือว่า<WBR>เป็นความความชั่ว แต่เป็นการทำดีต่างหาก เพราะเราหน้าที่ป้องสิ่งที่ดีงา<WBR>มเอาไว้ ความดีนั้นคือความอยู่รอดของชาต<WBR>ิ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขปวงชนในผืนแผ่นดิน<WBR>ไทยทุกคน
  ความ สงบสุขนั้นเป็นยอดของความดีทั้ง<WBR>มวล การที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตของเราจึงได้ชื่อว่าว่า<WBR>เราทุกคนได้ทำ ความดี สมศักดิ์ศรีของความเป็นทหารไทย จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบาปกรรม


  ภูอันธพาน ( ภูพาน )
  อาตมา ขึ้นเครื่องบินผ่านภูอันธพาน ไม่อยากเรียกว่า ภูพาน ดังที่เขาเรียกกัน เพราะภูนี้มีแต่พวกอันธพานทั้งน<WBR>ั้น ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์บ้านเมือ<WBR>ง การสู้รบของทหารเห็นว่า เราทุกคนจะไม่แพ้ จะไม่ตกเป็นทาสของใครๆ ดังที่พวกเราพากันวิตกกังวลกันอ<WBR>ยู่ในขณะนี้ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห<WBR>ัวก็ทรงวิตก และทรงมีความห่วงใย ประเทศชาติ บ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง
  ดัง ที่เห็นได้ว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2518 พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมรา<WBR>ชินีนาถได้เสด็จไปยังวัดของอาตม<WBR>า ( วัดท่าซุง ) และได้ตรัสถามความเป็นไปของบ้าน<WBR>เมือง ในอนาคตว่าจะเป็นไปของบ้านเมือง<WBR>ในอนาคต ว่าจะเป็นอย่างไร


  อนาคตของชาติ
  อาตมาได้ถวายพระพระองค์ว่า ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่<WBR>ตกเป็นทาสของใคร อาตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่<WBR>ยวกับเรื่องนี้ พ.ศ. 2520 เป็นต้นไป
  ประเทศ จะดีขึ้นเรื่อยๆ ความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏ ความมั่นคงสมบูรณ์จะมีขึ้นแก่ปร<WBR>ะเทศชาติ และประชาชน แต่จะยังไม่ปรากฏชัดนัก แต่จะมองเห็นได้ชัดๆ ก็ต้องปี พ.ศ.2524 เปรียบเหมือนอรุณได้ขึ้นนัก และเริ่มจะฉายแสงให้เห็นความมืด<WBR>หมดไป ที่อาตมากล้ายืนยันต่อพระองค์ เช่นนั้น เพราะเหตุผลหลายประการ คือ

  คำทำนายของพระพุทะโฆษาจารย์
  ใน ประการแรก อาตมาได้พบและได้อ่านหนังสือเล่<WBR>มหนึ่ง เป็นสมุดข่อย ซึ่งพระอรหัตน์ ในอดีตนามว่า พระพุทธโฆษาจารย์ (ลำไย ) เขียนไว้ ทำนายเกี่ยวกับชะตาบ้านเมือง ท่อนที่กรุงศรีอยุธยามากู้ชาติ ได้แล้ว จะต้องไปตั้งเมืองหลวงใหม่ และเหตุการณ์ ต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียเสียอ<WBR>ิสรภาพแก่พม่า ตอนที่กรุงเพฯยังไม่ปรากฏ
  โดยท่านได้เขียนทำนายไว้ว่า กรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกข้าศึกตี<WBR>แตก แต่จะเสียอิสระไม่นานนัก จะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ช<WBR>าติได้แล้ว จะต้องไปตั้งเมืองหลวงใหม่ และ เหตุการณ์ต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นความจ<WBR>ริงตามคำทำนายทุกอย่าง
  ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้ง 10. รัชกาล
  ใน สมุดข่อยเล่มเดียวเดียวนี้ พระพุทธโฆษาจารย์ ได้กล่าวทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิ<WBR>ดขึ้นแก่ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงใหม่ ในวันข้างหน้า ซึ้งเป็นการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ล<WBR>ะ รัชกาลดังนี้

  รัชกาลที่ 1. ทำนายว่า มหากาฬผ่านมหายักษ์
  รัชกาลที่2. รู้จักธรรม
  รัชกาลที่3. จำต้องคิด
  รัชกาลที่4. สนิทธรรม
  รัชกาลที่5 .จำแขนขาด
  รัชกาลที่6.ราษฎร์ราชาโจร
  รัชกาลที่7. นั่งทนทุกข์
  รัชกาลที่8. ยุคทมิฬ
  รัชกาลที่9. ถิ่นกาขาว
  รัชกาลที่10. ชาววิไล


  ความแม่นยำของคำทำนาย
  เมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุก<WBR>ารณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชกาล ก็จะเห็นได้ชัดว่าคำว่าคำทำนายน<WBR>ั้นถูกต้องเพียงใด

  รัชกาลที่1. ผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชย์<WBR>สมบัติ

  รัชกาลที่2.ท่านว่างจากศึกสงครา<WBR>มก็เห็นมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา<WBR> ให้สงฆ์ค้นคว้าธรรมวินัยรวบรวมเ<WBR>ป็นใหญ่

  รัชกาลที่3.ท่านมีหัวคิดริเริ่ม<WBR>หาเงินสร้างสรรค์บ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงท<WBR>ุกวันนี้

  รัชกาลที่4. ท่านสนิทธรรมก็เพราะราชาองค์นี้<WBR>ทรงผนวชถึง 27 พรรษา มีความคล่องตัวในธรรมวินัย ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิกฎอย่างแตกฉา<WBR>น และยังมีความสนิทสนมกับ สมเด็จพระพุทธพุฒาจารย์ ( โต ) อย่างยิ่ง เป็นคู่บารมีกัน

  รัชกาลที่5. จำแขนขาด เราเห็นได้ชัดเจนมาก เพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายคร<WBR>ั้ง หลายหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนด<WBR>ีกว่าเสีย หมดทั้งตัว คือยอมเสียผืนแผ่นดินบางส่วนเพื<WBR>่อรักษาเอกราชของชาติไว้

  รัชกาลที่6. ราษฎร์าชาโจร เพราะทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระพร<WBR>ะคลัง จนหมดสิ้น แต่อาตมาเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นชาตินิยม มีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชน ให้รักชาติบ้านเมือง เช่นมีเพลงบทบทหนึ่งพระราชนิพนไ<WBR>ว้ว่า ใครมาเป็นเจ้าของเจ้าข้าครอง คงจะต้องบังคับไล่ เคี้ยวเข็ญ เย็นค่ำร่ำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงได้ทำทุกอย่าง ให้บุคคลอื่นเห็นว่า พระองค์ไม่ถือพระองค์ยังสามารถท<WBR>ำให้ ไทยเป็นที่ปรากฏแก่ ชาวโลก โดยส่งทหารไป ช่วยสงครามโลกครั้งที่1. จึงจำต้องใช้เงินมาก แม้จะใช้เงินมาก แต่ก็เกิดประโยชน์ก็เกิดแก่ประเ<WBR>ทศชาติอย่างหนัก

  รัชกาลที่7. นั่งทนทุกข์ พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ<WBR>์ตกอับพอดี เงินท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชกา<WBR>ลก่อน พระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุ<WBR>กข์ ต้องดุลข้าราชการออกเป็นจำนวนมา<WBR>ก เท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้<WBR>องจำพระทัยสละราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์ ต่อดุลข้าราชการออกเป็นจำนวนมาก<WBR> เท่านั้นยังไม่พอ ต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราช<WBR>สมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้น<WBR>พระชนม์

  รัชกาลที่ที่8.ยุค ทมิฬ บ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามโลกค<WBR>รั้งที่2. ประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอย<WBR>ากแค้นแสนสาหัส พระมหากษัตริย์ลูกลอบปลงพระชนม์<WBR>จนสวรรคต

  รัชกาลที่9.ทำนายว่า ถิ่นกาขาว เราก็เห็นว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้า<WBR>น เต็มเมืองล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั<WBR>้น

  รัชกาลต่อไป คือรัชกาลที่ 10. ทำนายว่า ชาววิไล หมายความว่า บ้านเมืองของเราได้ผ่านยุคเข็ญ จะประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเส<WBR>ียที
  เราจะมั่งคั่งสมบูรญ์เหมือนานาอ<WBR>รยะธรรมประเทศที่เจริญแล้วทั้งห<WBR>ลาย

  ราชวงศ์จักรีจะมีเพียง 10 รัชกาลเท่านั้นรึ ?
  ปัญหาที่น่าคิดไปคือว่า ทำไมพระพุทธโฆษาจารย์จำทำนายเหต<WBR>ุการณ์บ้านเมืองไว้เพียง 10 รัชกาลเท่านั้น ?

  กรุงเทพ มหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียง 10 พระองค์เท่านั้นหรือ ? เป็นเรื่องที่อาตมาสนใจเป็นพิเศ<WBR>ษ จึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่<WBR>อปาน และพระอาจารย์ต่างๆ ซึ่งจิตของท่านเองเป็นสมาธิเข้า<WBR>ถึงขั้นอภิญญา สามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีต<WBR>ปัจจุบัน อนาคต ซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆองค์ขณะนี้<WBR> ทุกๆรูปอาตมาได้สอบถามจากท่านเร<WBR>ื่องต่างก็ยืนยันตรงกันว่า

  พระ มหากษัตริย์จะมียังมีอยู่คู่กับ<WBR>ชาติไทยตลอดไปอีกนาน มิใช่เพียงแค่ 10 พระองค์ เท่านั้น แต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็<WBR>เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1<WBR>0 เป็นต้นไป บ้างเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ ร่มเย็นผาสุก ประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทย<WBR>จะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่<WBR>ง ซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไป ไม่ล้มลุกคลุกคลานดังที่แล้วมา จึงไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ต่อไป<WBR>อีก  **********************************************
  ********************

  พระพุทธทำนายเหตุการณ์ของโลก

  ประการ ที่ ๒. ที่ยืนยันว่าประเทศไทยจักไม่ตกเ<WBR>ป็นทาสของใครๆ นั้นคือ พระพุทธทำนายเหตุการณ์ของโลก พระพุทธทำนายนี้ก็มีปรากฏ ในสมุดข่อยของพระพุทธโฆษาจารย์เ<WBR>ช่นเดียวกัน ซึ่งมีข้อความปรากฏโดยสังเขปดัง<WBR>นี้

  “..อา นันทะ ดูก่อน อานนท์ โลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความเร่าร้<WBR>อน ก่อนกึ่งพุทธกาล ๑๕ ปี (ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๕) จะมีฝนเหล็กตกจากอากาศ จะมีไฟลุกจากอากาศ เหล็กกล้าจะผุดจากน้ำมาทำลายมนุ<WBR>ษย์ มนุษย์และสมณะชีพราหมณ์จะตายกัน<WBR>มาก

  แต่ว่า.. อานนท์ ความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาลนั้<WBR>น ยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่า ความเร่าร้อนหลังกึ่งพุทธกาล

  หลัง กึ่งพุทธกาลจะมีความร้ายแรงยิ่ง<WBR>ไปกว่านั้น ยักษ์หินที่ถูกสาปจะลุกขึ้นมาอา<WBR>ละวาดสมณะชีพราหมณ์จะล้มตาย ยักษ์นอกพระพุทธศาสนาทั้งหลายจะ<WBR>ฆ่าฟันกันและกัน จะตายกันไปคนละครึ่ง จึงจะหยุดยั้งเลิกรบกัน

  แต่ทว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศ<WBR>าสนาอย่างแน่นแฟ้น จะมีภัยเช่นนี้เหมือนกัน แต่ไม่มากนัก”

  ความแม่นยำของพุทธทำนาย

  จากพระ พุทธเจ้าทำนายนี้เราก็จะเห็นได้<WBR>ชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกอย่าง ก่อนพุทธกาลได้เกิด สงครามโลกครั้งที่ ๒. ลูกระเบิดต่างๆ ซึ่งเป็นเหล็กเป็นไฟได้หลั่งไหล<WBR>ลงมาจากอากาศพิฆาตมนุษย์

  หลังกึ่งพุทธกาลได้เกิดสงครามลั<WBR>ทธิคือพวกยักษ์นอกศาสนา เพิ่งจะเลิกรากันไป แต่เมืองไทย ก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจน<WBR>กระทั่งบัดนี้

  มีเพียงไทยที่นับถือพุทธอย่างมั<WBR>่นคง

  ตามพระ พุทธทำนายนั้นได้บ่งชี้ชัดว่าปร<WBR>ะเทศ ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้<WBR>างแต่ไม่ มากนัก หากเราพิจารณาให้ดีๆ ก็จะเห็นเด่นชัดว่า ประเทศไทย นี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาส<WBR>นาอย่างมั่นคง และเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธ<WBR>ศาสนา ยังเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี<WBR>้ ประเทศอื่นๆ รอบบ้านเราก็กลายเป็นพวกเดียรถี<WBR>ย์นอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดแล้ว

  เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที<WBR>่พระพุทธศาสนา จะสถิตสถาพรอยู่ได้ตลอดไป

  พระเจ้าอังครัฐตั้งจิตขอพบพระอร<WBR>หันต์

  ในพระพุทธทำนายซึ่งปรากฏในตำนาน<WBR>บางแห่งได้เล่าไว้ว่า

  พระ เจ้าอังครัฐ เจ้าเมืองอังครัฐ ซึ่งเป็นเมืองที่ประดิษฐาน พระธาตุจอมทอง อยู่ในขณะนี้ ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระอง<WBR>ค์ได้พบพระอรหันต์ ขอให้พระอรหันต์เสด็จมาโปรด

  พระ พุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของพระเจ<WBR>้าอังครัฐ จึงทรงส่งพระโมคคัลลาน์ พร้อมด้วยพระเถระรวม ๔ รูป เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที<WBR>่เมืองอังครัฐก่อน

  ศาสนาจะอยู่ในเมืองไทยครบ ๕,๐๐๐ ปี

  ส่วนพระองค์ได้เสด็จมาภายหลัง เมื่อเสด็จมาถึงเมืองนั้น ได้ทรงพยากรณ์เกี่ยวกับความเป็น<WBR>ไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้ว่า<WBR> “พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต<WBR>ั้งมั่นอยู่ในท้องถิ่นนี้ถึง ๕,๐๐๐ ปี”

  เมื่อ พระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยู่ได้<WBR>ในผืนแผ่นดินไทยตามพระพุทธทำนาย<WBR> ก็หมายความว่าเมืองไทยจะต้องไม่<WBR>ตกเป็นทาสของใครๆ เพราะความมั่นคงของชาติและพระพุ<WBR>ทธศาสนาเป็นของคู่กันมาแต่บรรพก<WBR>าล เมืองไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใคร

  จากคำ พยากรณ์ของพระพุทธโฆษาจารย์ก็ดี<WBR> คำบอกเล่าของพระเถระผู้ได้ฌานสม<WBR>าบัติก็ดี และจากพระพุทธทำนายก็ดี เป็นหลักชี้ชัดให้เรามั่นใจได้ว<WBR>่า

  “เมืองไทยเรานี้จะต้องเป็นปึกแผ<WBR>่นมั่นคงตลอดไป ไม่ตกเป็นทาสของใครๆ พวกนอกศาสนาจะไม่สามารถย่ำยีเมื<WBR>องไทยได้

  แต่ข้อ สำคัญนั้น เราทุกคนอย่าประมาท ต้องรักกัน สามัคคีกันไว้ ไม่แตกแยกกันและไม่ลุ่มหลงไปกับ<WBR> คำยุแหย่ของบุคคลผู้มุ่งร้ายต่อ<WBR>ชาติบ้าน เมือง”

  ดวงทหารคู่กับดวงเมือง

  ขอให้ ทหารทุกคนจงสำนึกตนเองว่า เราต้องมีความสามัคคี-เด็ดเดี่ย<WBR>ว-ไม่ประมาท-กล้าหาญ-และพร้อมที<WBR>่จะยอมตาย เพื่อชาติบ้านเมืองและพระบวรพุท<WBR>ธศาสนา เมื่อถึงคราวจำเป็น

  เพราะ บ้านเมืองจะอยู่รอดปลอดภัยก็เพร<WBR>าะทหารเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพร<WBR>ะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑. เมื่อพระองค์จะเริ่มสร้างเมืองห<WBR>ลวงใหม่ ได้ทรงผูกดวงเมืองและวางลัคนาดว<WBR>งเมืองไว้ให้คู่กับดวงทหาร โดยให้ทหารเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอ<WBR>งบ้านเมือง บ้านเมืองจึงจะอยู่รอด

  ที่พูด นี้มิใช่จะมายุยงให้ท่านทั้งหลา<WBR>ยกระด้างกระเดื่อง ทำการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจจ<WBR>ากใครๆ เพียงแต่...ขอให้เราทุกคนช่วยกั<WBR>นควบคุมสถานการณ์ไว้ให้บ้านเมือ<WBR>งสงบสุขเท่า นี้ก็ได้ชื่อว่าทหารควบคุมรักษา<WBR>เมืองแล้ว

  ดวง ชะตาของทหารนั้น เข้าเกณฑ์ "ราชาโชค" ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๑๘ แล้ว และจะโคจรเข้าควบคู่กับดวงเมือง<WBR>ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๑๙ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีอิทธิพลให้ประเทศชาติบ้<WBR>านเมืองค่อยคลี่คลายไปในทางดีขึ<WBR>้น ขณะนี้บ้านเมืองของเราอยู่ในสภา<WBR>พป่วยไข้ จำเป็นจะต้องได้รับการเยียวยารั<WBR>กษาหรืออาจจะต้องถึงกับผ่าตัดบ้<WBR>าง อาการของบ้านเมืองจึงจะดีขึ้น

  เมืองไทยมีขุมทรัพย์มหาศาล

  สภาพ การณ์ของบ้านเมืองจะคลี่คลายไปใ<WBR>นทางดี เริ่มแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นไป และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ประเทศชาติและประชาชนจะเริ่มพบก<WBR>ับความสุขสบายขึ้นบ้าง แต่ก็ยังไม่มากนัก แต่จะปรากฏเด่นชัดว่าประเทศชาติ<WBR>และประชาชนจะร่ำรวยขึ้น มีความสุขสมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นไป

  เพราะ เรามีทรัพยากรมากมายมหาศาลล้วนแ<WBR>ต่เป็น ของมีค่าทั้งสิ้น อาทิเช่น น้ำมัน แร่ทองคำ แร่ยูเรเนียม วัตถุธาตุต่างๆ เหล่านี้มีอยู่พร้อมในเมืองไทย และเราก็ได้พบแล้ว แต่เรายังไม่สามารถจะนำเอาออกมา<WBR>ใช้ได้ เพราะเรามีขีดความสามารถอันจำกั<WBR>ด

  ทรัพยากรน้ำมันในประเทศไทย

  อย่าง น้ำมัน ซึ่ง เป็นสิ่งจำเป็นและมีค่าที่สุดขอ<WBR>งคนทั้งโลกนั้น ในเมืองไทยเรามีมากมาย น้ำมันที่ใช้อยู่ในโลกขณะนี้มีไ<WBR>ม่ถึงหนึ่งในสามที่มีในเมืองไทย<WBR>เรา

  ที่อาตมาพูดเช่นนี้มิได้กล่าวเก<WBR>ินความจริง แต่เป็นการกล่าวที่เกิดจากประสบ<WBR>การณ์ที่พอเชื่อถือได้ กล่าวคือ

  เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๑๗ อาตมาพร้อมด้วย พล.อ.ต.มรว. เสริม สุขสวัสดิ์ เจ้ากรมการสื่อสารทหารอากาศ ได้เดินทางไปยังจังหวัดชุมพร พักอยู่ ณ บ้านพักหลังหนึ่ง หลังจากคุยกันประมาณห้าทุ่มเศษก<WBR>็เข้านอน

  พอไฟดับลงเท่านั้น ก็มองเห็นภาพคนดำใหญ่เดินเข้ามา<WBR>ในห้องโดยไม่เปิดประตู เขาเดินเข้าเดินออกโดยไม่ต้องเป<WBR>ิดประตู
  จึงถามเขาไปว่า อยู่ที่ไหน
  เขาบอกว่า อยาในห้องนี้แหละ
  แล้วก็คุยกันด้วยเรื่องต่างๆ เจ้าเทวดาดำใหญ่ได้เล่าให้ฟังว่<WBR>า

  “เมืองไทยเรานี้มีน้ำมันมากมายม<WBR>หาศาลเป็นลำธารกว้างขนาด ๑ กิโลเมตร และยาวหลายร้อยกิโลเมตร ไหลผ่านประเทศไทยไปลงทะเล

  เมื่อใดที่ผู้บริหารดีทรัพยากรจ<WBR>ะปรากฏขึ้น

  เขาบอกว่า
  น้ำมัน นี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะขุดนำมาใช<WBR>้เพราะฝ่ายบริหารยังไม่ดีพอ หากปรากฏขึ้นในขณะนี้ พวกทุจริตก็จะงุบงิบเอาไปเป็นผล<WBR>ประโยชน์ส่วนตนหมด

  เมื่อใดผู้บริหารประเทศมีมือสะอ<WBR>าดซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคั<WBR>ญ ขุมทรัพย์มหาศาลในเมืองไทย
  เช่น บ่อน้ำมัน ก็จะค่อยผุดขึ้นมาให้เห็นเรื่อย<WBR>ๆ ไป ซึ่งจะนำผลรายได้อันมหาศาลมาให้<WBR>เมืองไทย ทำให้เมืองไทยกลายเป็นเศรษฐีมีช<WBR>ื่อเสียงระบือไปทั่วโลก และจะได้เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่<WBR>งในเอเชีย”

  ไปพิสูจน์สถานที่มีน้ำมันอยู่

  เจ้า เทวดาดำใหญ่ให้หลักฐานยืนยันคำพ<WBR>ูดของตนว่า หากอยากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำ<WBR>มัน ให้ไป ดูบ่อน้ำมันที่เมืองมะริด ในเขตพม่า ซึ่งเป็นบ่อน้ำมันสายเดียวกันอย<WBR>ู่ห่างจากผืนแผ่นดินไทยประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

  ณ. ที่นั้นจะมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่<WBR>ง มีน้ำมันลอยฟ่องเต็มไปหมด ถ้าอยากเห็นให้ไปดูด้วยตนเอง

  อาตมา อยากพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเร<WBR>ื่องนี้ จึงได้เดินทางไปดูสถานที่แห่งนั<WBR>้น เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นี้เอง ปรากฏว่าเป็นความจริงทุกอย่าง

  บริเวณ นั้นมีหนองน้ำซึ่งมีน้ำมันลอยเต<WBR>็มไปหมด ชาวบ้านนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได<WBR>้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าเทวดาดำองค์นั้น<WBR>ไม่โกหก เมืองไทยเรามีน้ำมันแน่ๆ

  ต่อ เมื่อใดผู้บริหารใจซื่อมือสะอาด<WBR>มาบริหารชาติบ้านเมือง ทรัพยากรเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห<WBR>็น และนำมาใช้ให้บ้านเมืองเรามีควา<WBR>มอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 เมษายน 2011
 2. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +35,193
  *
  [​IMG]

  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่
  เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่าน

  <IFRAME style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 600px; HEIGHT: 300px; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FBuddhaSattha%2F158726110822792&width=600&connections=20&stream=true&header=false&height=300" frameBorder=0 allowTransparency scrolling=no></IFRAME>
  *<!-- google_ad_section_end -->
  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p

  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com
  <O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

  [​IMG]</O:p>
   
 3. trirut

  trirut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2008
  โพสต์:
  1,420
  ค่าพลัง:
  +1,498
  ต่อ เมื่อใดผู้บริหารใจซื่อมือสะอาด<WBR>มาบริหารชาติบ้านเมือง ทรัพยากรเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห<WBR>็น และนำมาใช้ให้บ้านเมืองเรามีควา<WBR>มอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว
  สาธุครับ หวังไว้อย่างยิ่งว่าคงจะมีวันนั้นสักวัน
   
 4. พระดนัย

  พระดนัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +1,477
  เมื่อใดผู้บริหารใจซื่อมือสะอาด<WBR>มาบริหารชาติบ้านเมือง ทรัพยากรเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห็<WBR>น และนำมาใช้ให้บ้านเมืองเรามีควา<WBR>มอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว


  สาธุ กราบแทบเท้าหลวงปู่ที่ลูกเคารพรักอย่างสูง


  อนุโมทนากับเจ้าของกระทู้ด้วย
   
 5. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  148
  ค่าพลัง:
  +147,560
  พระมหากษัตริย์จะมียังมีอยู่คู่กับ<WBR>ชาติไทยตลอดไปอีกนาน
  มิใช่เพียงแค่ 10 พระองค์ เท่านั้น

  กราบโมทนาครับ
   
 6. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,929
  [​IMG]
  [​IMG]
  ทริปธรรมสัญจร (๖) เป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน-อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ- ย้อนรอยโรงถ่ายตำนานสมเด็จ "พระนเรศวร" ๗ พ.ค. (เสาร์ ๕)
  [/COLOR]
   
 7. Santajitto

  Santajitto เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2010
  โพสต์:
  263
  ค่าพลัง:
  +454
  กราบอนุโมทนาสาธุ ครับ
  เป็นบุญของลูกที่ได้เกิดในบ้านนี้เมืองนี้ ลูกขอปฎิญาณตนว่าจะปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ จนกว่าชีวิตจะหาไม่
   
 8. รจเรข

  รจเรข Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  225
  ค่าพลัง:
  +42
  อนุโมทนา สาธุ:cool::cool::cool:
  <iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/fhTz7eFs3Ds" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
 9. เพชรกร

  เพชรกร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  291
  ค่าพลัง:
  +1,260
  ผมเคยลงเกียวกับคำทำนายนี้เเล้วตั้งเเต่เมื่อวานเเต่ก็ถูกหลายท่านเเย้งว่าไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำทั้งๆที่มีลูกศิษย์บางคนได้เเต่กลอนมาเป็นอย่างนี้

  คำทำนายที่เคยมีช้านานนัก (คำกลอนนี้น่าจะเป็นศิษย์ของหลวงพ่อนำเรื่องที่หลวงพ่อพูดมาเเต่งเป็นคำกลอน ไม่ใช่หลวงพ่อเเต่งกลอน)
  เริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้ หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนาย
  เมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามา ประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟุ้ง
  น้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่า พวกกาขาวจะบินรี้หนีเข้ามา
  เป็นประชาจนเต็มพระนคร ชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่าน
  ชื่อกระฉ่อนร่อนทั่วทุกสิงขร ออกพระนามลือชื่อดั่งทินกร
  องค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดิน ชาวประชาจะปิติยิ้มสดใส
  แต่อกไหม้หนอนกินข้างในสิ้น จะมีพวกกาฝากคอยกัดกิน
  เพื่อให้ได้สิ่งถวิลสมจินตนา จะมีการต่อตีกันกลางเมือง
  ขุนนางเขื่องกังฉินกินทั่วหล้า คอรัปชั่นจะกัดกร่อนทั้งพารา
  ประดุจปลวกกินฝานั้นปะไร ข้าราชการตงฉินถูกประนาม
  สามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้ เกิดวิกฤติผิดเพี้ยนโดยทั่วไป
  โกลาหลหม่นไหม้ไร้ความดี ประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่ว
  ถ้วนทุกทั่วจะหมุดขุดรูหนี ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดี
  เกรงเป็นผีตายตกไปตามกัน พุทธศาสน์จะถูกรุกและล้ำ
  มิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสัญ เกิดวิกฤติธรรมชาติอุบาทว์ครัน
  พายุลั่นน้ำถล่มดินทลาย แผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยาก
  เกิดวิบากทุกข์เข็ญระส่ำระสาย เกิดการปราบจลาจลชนล้มตาย
  เลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดิน ข้าเป็นนายนายเป็นข้าน่าสมเพช
  ผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้น ทั้งพฤฒาอาจารย์ลือระบิล
  จะร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลม ความระทมจะถมทับนับเทวศ
  ดั่งดวงเนตรมืดบอดสุดขื่นขม คนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทม
  ส่วนคนชั่วหัวร่อร่าทำท่าดัง จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว
  ควงคฑามุ่งสู่ดาวสร้างความหวัง ผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง
  สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ ศิวิไลซ์จะบังเกิดในสยาม
  หลังฝนคร้ามลั่นครืนจะยืนได้ จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไป
  เปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชา คนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้น
  แผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหา ประเทศชาติผ่านวิกฤติด้วยศรัทธา
  ยามเมื่อฟ้าศรีทองผ่องอำไพ


  หลังจากที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต ) พรหมรังษี ได้มรณภาพลง เมื่อวันเสาร์แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2415

  ตอนเที่ยงคืน เช้าวันรุ่งขึ้น นายอาญาราช ( อิ่ม ) ศิษย์ก้นกุฏิ ของเจ้าประคุณสมเด็จ เข้าไปเก็บกวาด ในกุฏิของท่าน ขณะทำความสะอาดพื้นกุฏิ นายอาญาราชได้พบ เศษกระดาษชิ้นหนึ่งซุก อยู่ใต้เสื่อเป็นลายมือของเจ้าประคุณสมเด็จ เขียนสั้นๆ โดยสังเขป เป็นคำทำนายชะตาเมือง มีความว่า

  “มหากาฬ พาลยักษ์ รักมิตร สินทธรรม จำแขนขาด ราษฎร์จน ชนร้องทุกข์ ยุคทมิฬ ถิ่นกาขาว ชาววิไล”

  คำทำนายนี้ก็ค้นพบเป็นบันทึกในห้องของสมเด็จโตตอนท่านได้ละสังขารไปเเล้วเหมือนกัน

  เเละหลวงพ่อก็นำมาขยายความหรือเปล่าผมไม่ทราบเเต่คำกลอนนี้หลายคนเชื่อว่าเป็นการเเต่งโดยนำสิ่งที่หลวงพ่อเขียนมาเเต่งเป็นกลอนเเต่เนื้อหาตามนั้น


  จริงเท็จประการใดถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมความรู้น้อยจริงๆ เเต่ถ้าจะเอาให้เคลียร์ชัดเจนไปเลยก็น่าจะดีว่าคำกลอนนี้เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหรือเปล่า

  ยังไงอย่าลืมหลัก กาลามสูตร ด้วยนะครับ ตอนนี้เอาตัวรอดไว้ก่อนเเล้วค่อยช่วยคนอื่นจะดีที่สุด


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 เมษายน 2011
 10. Ashita-p

  Ashita-p Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 เมษายน 2008
  โพสต์:
  355
  ค่าพลัง:
  +95
  ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ

  กราบโมทนา ค่ะ
   
 11. itidach

  itidach สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +1
  ขออนุโมทนา สาธุ จะขอรักษาพระพุทธศาสนาตลอดไป ในส่วนที่จะทำได้
   
 12. อนันตา.

  อนันตา. ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +105
  [​IMG]
   
 13. kiyomaro

  kiyomaro Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +25
  พระร่วงเอกบุรุษผู้รุ่งเรืองสูงสุดแห่งปรำปราไทย รูปงามเจ้าปัญญา เสียสละกล้าหาญถึงพร้อมด้วยสัจจะ บารมี
  ดีใจปิติที่ได้เกิดมารับรู้ถึงเรื่องราวทั้งหลายเกี่ยวกับท่าน
  แต่ก็เสียใจที่เกิดไม่ทันคราวท่านมีชีวิต
   
 14. 555MAN

  555MAN สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2011
  โพสต์:
  21
  ค่าพลัง:
  +5
  กราบท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ขออนุโมทนา สาธุครับ
   
 15. Pandhaka

  Pandhaka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  672
  ค่าพลัง:
  +458
  ขอให้คำทำนายเป็นจริง เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจิตวิญญาณของชาวไทยตลอดกาลนาน
   
 16. พิสูจต์

  พิสูจต์ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +1
  :cool:อนุโมทนาสาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • p10035.jpg
   p10035.jpg
   ขนาดไฟล์:
   26.3 KB
   เปิดดู:
   283
 17. sasuk

  sasuk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2010
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +113
  กราบอนุโมทนาสาธุ ขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายอย่างราบรื่นด้วยเถิด สาธุ
   
 18. deity

  deity เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,139
  ค่าพลัง:
  +1,644
  ......ใช่ครับ

  แต่ถ้า ร.10 มา

  ใจหนึ่งคนไทยก็เสียใจ

  แต่ในขณะเดียวกัน

  ใจหนึ่งคนไทยก็ดีใจ.......

  เสียใจในการสวรรคต

  ดีใจได้ชมพระบารมี ร.10


   
 19. แมวน้ำ9

  แมวน้ำ9 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +496
  ยังอยู่ค่ะ ยังอยู่ทั้ง2พระองค์ค่ะเท่าที่ครูบาอาจารย์ได้เล่าให้ฟัง กราบโมทนา สาธุ ค่ะ
   
 20. deity

  deity เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,139
  ค่าพลัง:
  +1,644
  หมายถึง พระบรมชนก............
   

แชร์หน้านี้

Loading...