แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยโลกุตตรกุศลจิต

ในห้อง 'พระไตรปิฎก เสียงอ่าน' ตั้งกระทู้โดย wvichakorn, 15 มกราคม 2013.

 1. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,533
  ค่าพลัง:
  +9,140
  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุท ธสฺส
  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุท ธสฺส
  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุท ธสฺส


  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
  ขอนอบน้อมแด่พระธรรม พระสงฆ์

  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๒
  วิภังคปกรณ์


  แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยโลกุตตรกุศลจิต
  ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
  ๑. อัตถปฏิสัมภิทา
  ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
  ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
  ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
  ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน
  โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก
  ให้เข้าสู่นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
  อกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
  อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรม
  เป็นกุศล ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตก
  ฉานในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น
  ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิ-
  *สัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

  เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕ บรรทัดที่ ๑๐๒๐๙ - ๑๐๒๒๔. หน้าที่ ๔๔๑ - ๔๔๒.
  http://84000.org/tipitaka/pitaka3/v.php?B=35&A=10209&Z=10224&pagebreak=0
  สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕
  http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๕
  http://84000.org/tipitaka/read/?index_35


  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.2451613/[/MUSIC]​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...