แจกฟรี วัตถุมงคลครูบาหล้าญาณวโร

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย พระอริโย, 29 ตุลาคม 2012.

 1. พระอริโย

  พระอริโย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +224
  [​IMG]
  ครูบาหล้า ญาณวโร วัดสันกู่ลื้อ ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่[/CENTER]
  อัตตโนประวัติ
  ท่านครูบาหล้า ญาณวโร นามเดิมท่านชื่อ ด.ช.ญาณวิทย์ วงค์ริยะ (หล้า)ท่านถือกำเนิดในวันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2533 ปี มะเมีย ณ บ้านเวียงทอง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงรายโยมบิดา-โยมมารดา ชื่อ นายดี และ นางฟองคำ วงค์ริยะ มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 2 คน
  1นายบรรพต วงค์ริยะ
  2.พระครูบาหล้า ญาณวโร
  ชีวิตในวัยเด็ก
  ในชีวิตวัยเยาว์ท่าน มีอุปนิสัยรักความเงียบสงบสันโดษ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ไม่ชอบการเล่นสนุกสนาน ชอบไปอยู่ที่วัดหาผ้ามาห่มคล้ายพระภิกษุ เอาลูกประคำมาแขวนคอ และถือไม้เท้า และนั่งสมาธินั่งสมาธิ ทำอย่างนี้เป็นประจำ ซึ่งอากัปกิริยาต่างๆแตกต่างกับเด็กในวัยเดี๋ยวกัน
  โยมพ่อกับโยมแม่ ของท่านเห็นแววความฉลาดกิริยามารยาท และคำรบเร้าของท่านไม่ไหวจึงตัดสินใจเอาท่านไปฝากเป็นเด็กวัดชึ่งตอนนั้นท่านอายุได้๕ขวบ ประกอบด้วยท่านมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด สามารถฟังและจดจำเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นได้ ท่านศึกษาร่ำเรียน บทสวดมนต์ตำนาน ๑๒ ตำนานและอักขระธรรมล้านนาและไทย ได้ตั้งตั้งอายุได้ตั้งแต่เล็กๆก่อนที่จะได้บรรพชาเป็นสามเณร
  การบรรพชาและการอุปสมบท
  ครูบาอาจารย์เห็นว่าท่านสามารถสวดมนต์ได้ คล่องทั้งมนต์พิธีแบบล้านนาและไทยรวมถึงคำบรรพชา จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรในวันวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ วัด ปางไตรแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยมีพระครูพิธาณพิพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้นามใหม่แก่สามเณรเป็นภาษาบาลีว่า (ญารวโวสามเณร)จนถึงการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา
  ข้อวัตรปฏิบัติ
  ท่านได้ประพฤติวัตรประปฏิบัติ ตั้งตนอยู่ในเสขิยวัตรและศีลของสามเณร อย่าเคร่งครัด และบำเพ็ญตนตามหลักทศบารมี๓๐ทัศของครูบาศรีวิชัย ท่านถือประพฤติธุดงค์วัตร ออกบัณฑิบาตรเป็นกิจวัตร นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตรและเอกาสะนิกังคะ(การฉันมื้อเดี๋ยว)แต่ท่านฉันเป็นอาหารอาหารมังสวิรัติ เพื่อกำจัดความอึดอัด อันเนื่องมาจากการฉันภัตตาหารมากเกินไป การติดในรสชาติอาหาร ฝึกเป็นผู้มีความมักน้อย และสามารถบำเพ็ญสมณธรรมอย่างสะดวกสบาย จนผู้คนได้ขนานนามท่านว่า (สามเณรศีลธรรม)หรือครูบาตาภาษาที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน เป็นที่รู้จักดีและแพร่หลายในแถมชุมชนนั้นถึงข้อวัตรของท่าน
  การนิโรธกรรมของท่านเริ่มขึ้นตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณรจึงถึงปัจจุบัน
  พิธีการนิโรธกรรมนั้นหมายถึง เป็นการตั้งจิตใจให้มั่นคงจากนั้น ภายใน 3-5-7-9 วัน จะไม่ฉันอาหาร ฉันเพียงแต่น้ำที่อยู่ในบาตร ขังตัวเองอยู่ในกุฏิหรือกระท่อมที่จัดสร้างขึ้นกว้าง 5 วา ยาว 5 วา มีประตูปิดเปิด ความหมายการเข้านิโรธกรรม คือ เข้า 3 วัน เปรียบหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้า 5 วันคือพระเจ้าห้าพระองค์ พระกะกุสันโธ โกนาคะมะโน กัสสะโป โคตะโมอริยเมตเตยโย เข้า 7 วัน คือ พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ สังวิทา ปุกะยะปะ
  เข้า 9 วัน คือ พระนวโลกุตรธรรมเจ้าเก้าประการ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ดับตัณหาได้สิ้นเชิง อันหมายถึงพระนิพพาน เป็นคุณสมบัติของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายและเป็นที่ปรารถนาของนักปฏิบัติที่ พึงเข้าถึงให้ได้การปฏิบัติเข้าออกนิโรธกรรมประจำปีของครูบาน้อย เป็นแบบเฉพาะที่ผสมผสานกับธุดงควัตร หมายถึง นิโรธกรรมสมมติสงฆ์ ดำเนินตามรอยของท่านครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา อันเป็นกุศโลบายเฉพาะ มุ่งขัดเกลากิเลสให้บางเบาลงไปเป็นครั้งเป็นคราว แตกต่างกับนิโรธสมาบัติของพระอริยเจ้าที่ตัดกิเลสได้ นิโรธกรรมสมมติสงฆ์ เป็นการดับอายตนะชั่วคราว เพื่อความสงบแห่งจิตเป็นแนวทางที่ครูบาน้อยยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นอาจาริยบูชา มาตาปิตุบูชา เป็นเวลา 3-5-7 วัน ตามกำลังที่จะปฏิบัติได้ ซึ่งท่านได้ยึดถือและปฎิบัติตามรอยของครูบาอาจารย์อยู่ตอลด
  การศึกษาและวิชาการความรู้
  ท่านได้ศึกษาร่ำเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่เป็นเด็กวัดจนถึงเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ท่านไดไปศึกษาและฝากตัวเป็นศิกษ์ศึกษาอยู่ที่วัดบ้านเด่น กับพระครูบาเทือง นาถสีโล และได้ศึกษาตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย และครูบาบุญชุ่ม และศึกษาคาถาทางด้านเมตตามหานิยม กับผู้ที่มีความรู้อีกหลายท่าน ทั้งเป็นพระสงฆ์ และ ฆราวาส อีกหลายท่านที่มีความรู้ในด้านนี้ตั้งแต่เป็นสามเณร อีกอย่างท่านยังมีความสนใจในทางด้านศิลปะในสายสล่า(ช่างปั้น) ชอบปั้นพระพุทธรูป แท่นแก้ว งานปิดทองคำเปลว โดยศึกษากับ ช่างวุฒิกร แก้วเงิน สล่าพื้นบ้าน และครูบาอาจารย์แบบครูพักลักจำ

  การก่อสร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา
  ร่วมสร้างวัดป่าพุทธคยา อินเดีย บูรณะพระประธานวัดบ่อเต่า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และวัดสันกู่ลื้อ ครูบาท่านยังใด้สร้าง งานศิลปะในพุทธศาสนาถวานเป็นพุทธบูชา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2012
 2. พระอริโย

  พระอริโย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +224
  หาท่านใดยังไม่ได้รับกรุณาส่ง pm มานะคับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2012
 3. ersudjud

  ersudjud เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  75
  ค่าพลัง:
  +107
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
  1 สีผึ้งเมตตา ๕๒๘

  ๒ ตะกรุต นกยุงคำ
  นายสมพงษ์ กุลวิทย์
  73/70 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
   
 4. PopAlifEz

  PopAlifEz สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +18
  นายธนพล เลิศจตุรานนท์ ขอรับ สีผึ้ง,ตะกรุดครับ ขอบคุณครับ
   
 5. Little Dragon

  Little Dragon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  3,424
  ค่าพลัง:
  +5,496
  ขอรับด้วยครับ

  1 สีผึ้งเมตตา ๕๒๘ 1 ตลับ
  2 ตะกรุต นกยุงคำ 1 ดอก

  อนุโมทนาครับ
  การุณ พรวิทย์วรกุล
   
 6. พระอริโย

  พระอริโย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +224
  สีผึ้งเมตตา ๕๒๘ ท่านครูบาได้เอามวลสารสีผึ้งของครูบาอาจารย์ต่างๆ ของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ร่ำเรียนมา นำมาผสม ใช้มวลสารมากมายในทางเมตตามมหานิยม และใดเสกตลอดพรรษา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 ตุลาคม 2012
 7. itr

  itr เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  1,112
  ค่าพลัง:
  +4,871
  นายวณัฐพงศ์ ขอรับไว้บูชา
  1 สีผึ้งเมตตา ๕๒๘ 1 ตลับ
  2 ตะกรุต นกยุงคำ 1 ดอก
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
   
 8. ซักวันจะคิดออก

  ซักวันจะคิดออก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  5,577
  ค่าพลัง:
  +6,310
  ขอรับด้วยครับผม

  ทั้ง สีผึ้งเมตตา ๕๒๘ และ ตะกรุต นกยูงคำ อย่างละ ๑ ครับผม
   
 9. ส่างปา

  ส่างปา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  2,555
  ค่าพลัง:
  +11,221
  ขอรับสีผึงเมตตา ๕๑๘ และตะกรุดนกยูงคำ อย่างละ 1 ครับ
   
 10. sun2555

  sun2555 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2012
  โพสต์:
  1,098
  ค่าพลัง:
  +6,666
  ขอรับด้วยครับผม

  สีผึ้งเมตตา ๕๒๘ และ ตะกรุต นกยูงคำ อย่างละ ๑ ครับผม
  โมทนาบุญครับ
   
 11. pho2601

  pho2601 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  826
  ค่าพลัง:
  +1,026
  อนุโมทนาด้วยครับ
  ขอรับด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ
  วรุณ บุษราคัมวดี
   
 12. Palilai

  Palilai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  355
  ค่าพลัง:
  +431
  ขอรับอย่างละ 1 ค่ะ
   
 13. vachira_b

  vachira_b Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +26
  อนุโมทนาด้วยครับ
  ขอบคุณครับ
  วชิร บุษราคัมวดี<!-- google_ad_section_end -->
   
 14. หลวงแมว

  หลวงแมว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  544
  ค่าพลัง:
  +1,602

  ขอรับอย่างละ 1 ครับ
  อนุโมทนาครับ

  ขอบคุณครับ
   
 15. @ahingsaka@

  @ahingsaka@ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  206
  ค่าพลัง:
  +914
  ขอรับไว้บูชา
  1 สีผึ้งเมตตา ๕๒๘ 1 ตลับ
  2 ตะกรุต นกยุงคำ 1 ดอก
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
   
 16. คุณไก่โต้ง

  คุณไก่โต้ง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กรกฎาคม 2012
  โพสต์:
  210
  ค่าพลัง:
  +2,022
  :cool::cool:โมทนาบุญครับ ขอรับไว้บูชาด้วยครับอย่างละ ๑ ขอบคุณมากครับ:cool::cool:
   
 17. pinrat

  pinrat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  795
  ค่าพลัง:
  +1,254
  ขอรับอย่างละ 1 ชุดครับ
   
 18. suntirut

  suntirut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  202
  ค่าพลัง:
  +909
  ขอรับไว้บูชา
  1 สีผึ้งเมตตา ๕๒๘ 1 ตลับ
  2 ตะกรุต นกยุงคำ 1 ดอก
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
   
 19. วารินทร์ นานา

  วารินทร์ นานา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  1,003
  ค่าพลัง:
  +1,208
  ขอรับ สีผึ้ง1 ตระกรุด 1 ครับ ขอบคุณมาก
   
 20. yokeyTH

  yokeyTH เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  199
  ค่าพลัง:
  +371
  ขอรับไว้บูชา
  สีผึ้งเมตตา ๕๒๘ 1 ตลั บ
  ตะกรุต นกยุงคำ 1 ดอก
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...