แนะนำรายชื่อวัดที่มีพระปางค์ไสยาสน์หรือพระนอน

ในห้อง 'วัดและศาสนสถาน' ตั้งกระทู้โดย na_krub, 18 พฤศจิกายน 2022.

 1. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ขออนุญาตแนะนำรายชื่อของวัดที่มีพระปางค์ไสยาสน์หรือพระนอน สำหรับผู้ที่ต้องการไปกราบไหว้ เพื่อเสริมบารมีหรือเพื่อความศรัทธาในธรรม

  ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก google.com
   
 2. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑ วัดป่าสว่างบุญ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ความยาวประมาณ 209 เมตร วัดป่าสว่างบุญ.jpg
   
 3. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๒ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ความยาวประมาณ 85 เมตร
  วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี.jpg
   
 4. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๓ วัดสะพานเลือก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ความยาวประมาณ 56 เมตร
  วัดสะพานเลือก1.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2022
 5. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๔ วัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ความยาวประมาณ 53 เมตร วัดบางพลีใหญ่กลาง.jpg
   
 6. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๕ วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวประมาณ 52 เมตร
  วัดสะตือ.jpg
   
 7. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๖ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาวประมาณ 50 เมตร
  วัดขุนอินทร.jpg
   
 8. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๗ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวประมาณ 47.42 เมตร
  วัดพระนอนจักรสีห์.jpg
   
 9. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๘ วัดไทยวัฒนาราม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ความยาวประมาณ 46.5 เมตร
  วัดไทยวัฒนาราม.jpg
   
 10. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๙ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ความยาวประมาณ 46 เมตร
  วัดดพธิ์.jpg
   
 11. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๐ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ความยาวประมาณ 43 เมตร
  วัดพระนอน เพชรบุรี.JPG
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤศจิกายน 2022
 12. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๑ วัดโลกยสุทธาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวประมาณ 42 เมตร
  โลกยสุทธาราม.jpg
   
 13. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๒ วัดพิกุลโสคันธ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวประมาณ 40 เมตร
  วัดพิกุล.JPG
   
 14. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๓ วัดท้ายย่าน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ความยาวประมาณ 36 เมตร
  วัดท้ายย่าน.jpg
   
 15. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๔ วัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ความยาวประมาณ 33 เมตร
  วัดกู้.JPG
   
 16. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๕ วัดราษฎร์ประคองธรรม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความยาวประมาณ 32 เมตร
  วัดราษฎร์ประคองธรรม.jpg
   
 17. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๖ วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาวประมาณ 22 เมตร
  วัดป่าโมก.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 สิงหาคม 2023
 18. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๗ วัดกลางเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ความยาวประมาณ 22 เมตร
  วัดกลางเกร็ด.jpg
   
 19. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๘ วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวประมาณ 21 เมตร
  วัดใหญ่ชัยมงคล.jpg
   
 20. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916
  ๑๙ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ความยาวประมาณ 17 เมตร
  วัดพระปฐมเจดีย์.jpg
  พระปฐมเจดีย์.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2022

แชร์หน้านี้

Loading...