"ให้รักษาใจดวงนี้แหละ" (หลวงปู๋เหรียญ วรลาโภ)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 2 เมษายน 2024.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  2,827
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,489
  ค่าพลัง:
  +12,353
  3หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (4).jpg

  .
  "ให้รักษาใจดวงนี้แหละ"

  " .. ขึ้นชื่อว่าจิตใจนี้ "ถ้าปล่อยให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาก ๆ เข้าแล้ว คิดไปทางอกุศล" ไม่เป็นหนทางแห่งความสุขเลย "อันบุคคลจะมีความสุขได้ ก็เพราะมารักษาใจดวงนี้แหละ" ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรม

  "ตั้งมั่นอยู่ในศีล ทางกาย ทางวาจา ก็ไม่ล่วงพุทธบัญญัติ อันนี้ก็เป็นความสุขขั้นหนึ่ง" บุคคลผูเม่มีบาปอยู่ในกาย อยู่ในวาจา อยู่ในใจแล้วก็มี ความสุขขั้นหนึ่งอยู่แล้ว แต่สุขขั้นนี้ก็ยังไม่พอ

  "ต้องเจริญสมาธิสมถภาวนา เข้าไปเพ่งใจ ให้เข้าถึงความสงบ ให้นิวรณธรรมทั้งห้าระงับดับไป ใจรวมลงเป็นหนึ่ง" อันนี้ยิ่งมีความสุขมากกว่านั้นอีก "มีความสุขมากกว่ารักษาศีลนั้นอีก" .. "

  "ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
  (หลวงปู๋เหรียญ วรลาโภ)
   

แชร์หน้านี้

Loading...