้เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูป หน้าตัก 3 นิ้ว บรรจุเจดีย์

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย กองทุนพุทธานุภาพ, 27 กุมภาพันธ์ 2019.

 1. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 41 องค์ 25,395 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท

  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท

  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล และครอบครัว 1 องค์
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชน 1 องค์
  Rtha Kittimethanakin 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์
  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์

  รูปพระพุทธรูปที่สลักชื่อแล้ว ของ งวดวันที่ 8 มีนาคม 2562

  18502.jpg 18503.jpg 18504.jpg 18505.jpg 18506.jpg 18507.jpg 18508.jpg
   
 2. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 42 องค์ 26,395 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท

  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท

  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณปิยวรรณ ทองมาก และครอบครัว อุทิศให้บิดามารดาปู่ยาตายาย เจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  คุณพุฒิภัทร ใจอินผล และครอบครัว 1 องค์
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชน 1 องค์
  Rtha Kittimethanakin 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์
  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์
   
 3. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 42 องค์ 28,394 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท
  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท
  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณปิยวรรณ ทองมาก และครอบครัว อุทิศให้บิดามารดาปู่ยาตายาย เจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์ 999 บาท
  คุณจิรัฐพล พรอุดมบุนนาค 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชน 1 องค์
  Rtha Kittimethanakin 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์
  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์
   
 4. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 42 องค์ 28,394 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท
  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท
  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณปิยวรรณ ทองมาก และครอบครัว อุทิศให้บิดามารดาปู่ยาตายาย เจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์ 999 บาท
  คุณจิรัฐพล พรอุดมบุนนาค 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชน 1 องค์
  Rtha Kittimethanakin 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์
  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์
   
 5. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 42 องค์ 35,987 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท
  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท
  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณปิยวรรณ ทองมาก และครอบครัว อุทิศให้บิดามารดาปู่ยาตายาย เจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์ 999 บาท
  คุณจิรัฐพล พรอุดมบุนนาค 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์ 999 บาท
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1 องค์ 600 บาท
  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์
  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์
   
 6. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 42 องค์ 36,387 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท
  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท
  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณปิยวรรณ ทองมาก และครอบครัว อุทิศให้บิดามารดาปู่ยาตายาย เจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์ 999 บาท
  คุณจิรัฐพล พรอุดมบุนนาค 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์ 999 บาท
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์
  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์
   
 7. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  เจ้าภาพพระพุทธรูป ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562


  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์ 999 บาท
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1 องค์ 1,000 บาท

  19360.jpg 19361.jpg 19362.jpg 19363.jpg 19364.jpg 19365.jpg 19366.jpg 19367.jpg
   
 8. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 44 องค์ 39,585 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท
  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท
  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณปิยวรรณ ทองมาก และครอบครัว อุทิศให้บิดามารดาปู่ยาตายาย เจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์ 999 บาท
  คุณจิรัฐพล พรอุดมบุนนาค 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์ 999 บาท
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์ 999 บาท
  ป้าจำเริญสุข ดาวเรือง และครอบครัว 100 บาท
  คุณอำไพ กิติเวชานนท์ และครอบครัว 100 บาท
  คุณวนัสนันท์ จันทร์เขียว อุทิศให้ อาชา สรวิสูตร 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงาม 1 องค์ 1,000 บาท  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์
  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์
   
 9. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  รายการโอนถวายปัจจัย วันนี้ 999 บาท เจ้าภาพ คุณศุภิสรา - ด.ช.เกียรติค์ เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว สร้างพระบรรจุเจดีย์ จำนวน 1 องค์ 999 บาท 19/3/2019

  54279209_1712317508868100_1297537013423013888_n.jpg
   
 10. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 45 องค์ 40,584 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท
  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท
  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณปิยวรรณ ทองมาก และครอบครัว อุทิศให้บิดามารดาปู่ยาตายาย เจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์ 999 บาท
  คุณจิรัฐพล พรอุดมบุนนาค 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์ 999 บาท
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์ 999 บาท
  ป้าจำเริญสุข ดาวเรือง และครอบครัว 100 บาท
  คุณอำไพ กิติเวชานนท์ และครอบครัว 100 บาท
  คุณวนัสนันท์ จันทร์เขียว อุทิศให้ อาชา สรวิสูตร 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงาม 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภิสรา - ด.ช.เกียรติค์ เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท


  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์
  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์
   
 11. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  1,471
  ค่าพลัง:
  +1,705
  กองบุญสร้างพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ พระบรมธาตุเจดีย์นาคาธิบดีศรีหริภูญชัย ลำพูน
  อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม(ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  #ยอดร่วมบุญรวม 46 องค์ 42,582 บาท
  .
  ดต.ธนวัฒน์ มะยงค์ และตระกูล มะยงค์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 1 องค์ 1,000 บาท
  ครอบครัวเพทายประกายเพชร 1 องค์ 999 บาท
  คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภชัย ดำรงรัตน์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  นาย ฉัตรปรินทร์ โชติอนันต์วุฒิ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนกร คำแก้ว 1 องค์ 999 บาท
  คุณศักดิ์ชัย มุมมาลา 1 องค์ 1,000 บาท
  Yokki Jtjp 99 บาท
  คุณกานต์ชาญาน์ อินเหว่าวงค์ 100 บาท
  ไร่เจษฏาภรณ์ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณนิตยา หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสาวนภา นายเสกสรร ด.ช.นะโม หลวงอี่ 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสมใจ. เกษมาลัย 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณรักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณชิติสรรค์ เวชสถล 1 องค์ 999 บาท
  นายธนกร แสงทับทิม 1 องค์ 999 บาท
  น.ส สุภาพร โพธิ์ศรีและครอบครัว 9 บาท
  คุณศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ 100 บาท
  คุณพิสุทธิ์ ศรีอนันต์ 1 องค์ 999 บาท
  คุณปราณี ส 100 บาท
  นางตรึงตรา ไม้แก้ว และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณสรสิชฐ์. โลจนภีระพงศ์ 1 องค์ 999 บาท
  นส.ธีรตา รัตนิพนธ์ และครอบครัว อุทิศให้ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร.. 1 องค์ 1,000 บาท
  นายเจริญ สุดสวาท นางวัลยาสุดสวาท 1 องค์ 999 บาท
  คุณกฤษชาญา ทรัพย์มณีและครอบครัว นายโรเบิร์ท เอ คอลลินส์ น.ส คอนนี่ ชนกานต์ คอลลินส์ 1 องค์ 999 บาท
  ตระกูล น้ามังคละกุล 1 องค์ 999 บาท
  คุณจันทร์เพ็ญ อาคารและคุณโนรี สุขเจริญ 1 องค์ 1,000 บาท
  นางสิรินยารัตน์-นายทรงพล บุญเช็ง 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณณัฐกิจ บุญมีและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  คุณปัญญาพร ปิยะมาสิกพงษ์และครอบครัว 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณปิยวรรณ ทองมาก และครอบครัว อุทิศให้บิดามารดาปู่ยาตายาย เจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 1 องค์ 999 บาท
  คุณจิรัฐพล พรอุดมบุนนาค 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณสุชาดา มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณแม่สายใจ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณชนัญชิดา จันทร์ศร อุทิศบุญให้พ่อหยด จันทร์ศร 1 องค์ 999 บาท
  .คุณณัฐนันท์ ฉัตรน้อย อุทิศบุญให้พ่อจำนงค์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอำนาจ ฉัตรน้อย อุทิศให้พ่ออานนท์ ฉัตรน้อย 1 องค์ 999 บาท
  คุณอิสรีย์ เพชรสัมพันธ์ อุทิศบุญให้บิดามารดา 1 องค์ 999 บาท
  คุณรัชตวรรณ มีชนะ อุทิศบุญให้พ่อกำจัด มีชนะ 1 องค์ 999 บาท
  คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณฐนณัท จิรอาภากุล 1 องค์ 999 บาท
  ป้าจำเริญสุข ดาวเรือง และครอบครัว 100 บาท
  คุณอำไพ กิติเวชานนท์ และครอบครัว 100 บาท
  คุณวนัสนันท์ จันทร์เขียว อุทิศให้ อาชา สรวิสูตร 1 องค์ 999 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงาม 1 องค์ 1,000 บาท
  คุณศุภิสรา - ด.ช.เกียรติค์ เกียรติคณารัตน์ และครอบครัว 1 องค์ 999 บาท
  นายชนิต ศรีนฤมลและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท

  คุณสุวิทย์ สรรพช่างและครอบครัว 1 องค์ 999 บาท

  คุณศศิภา สมบุญเพ็ง (Sasipa Somboonpeng) 1 องค์
  Maynie K Robibaro 1 องค์
  ZRat Chm 1 องค์
  คุณรุ่งเพชร-กนกวรรณ-ปองคุณ รัตน์ประโคน 1 องค์

  19360.jpg 19361.jpg 19362.jpg 19363.jpg 19364.jpg 19365.jpg 19366.jpg 19367.jpg 19463.jpg 19510.jpg 20176.jpg 20211.jpg 20376.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...