๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กำหนดงานทำบุญวันออกพรรษา-วันตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย LP_TON, 26 กันยายน 2017.

 1. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,153
  ค่าพลัง:
  +5,541
  ขอคำว่า ไม่มี จงอย่าปรากฏมีแก่ทุกท่าน จนกว่าจะเข้าพระนิพพาน
  กำหนดการ
  งานทำบุญวันออกพรรษา – วันตักบาตรเทโวโรหนะ
  วันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
  วันทอดกฐินมหาสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
  วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ร่วมบุญออกร้านโรงทาน โทร.๐๘๔ ๙๗๗ ๓๓๓๙
  *********
  คลิปเสียง...อานิสงส์กฐิน..โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLHouApeSUIR8b7ykX7YWfWfwhl-FawIs4
  #วัดวีระโชติธรรมาราม
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,153
  ค่าพลัง:
  +5,541
  พระธรรมเทศนา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เรื่องอานิสงส์กฐิน
  อานิสงส์กฐิน ตอนที่ ๑

  อานิสงส์กฐิน ตอนที่ ๒

  #วัดวีระโชติธรรมาราม
   
 3. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,153
  ค่าพลัง:
  +5,541
  พระธรรมเทศนา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่อง วันออกพรรษา

  เรื่อง วันออกพรรษา ตอนที่ ๑

  เรื่อง วันออกพรรษา ตอนที่ ๒
   
 4. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,153
  ค่าพลัง:
  +5,541
  (คำอธิษฐานจังหวะถวายกฐิน)

  พระสงฆ์จะกล่าวดังนี้

  “ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ เป็นของ.......ผู้กอปรด้วยศรัทธาอุตสาหะ น้อมนำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้”
  (พวกเราตั้งจิตอธิษฐานดังนี้) “หากข้าพเจ้าได้เคยสร้างกรรมดำใด ๆ ไว้ ไม่ว่าภพชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าอานิสงส์ผลบุญจากการสร้างสมบุญอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ จงส่งให้กรรมทั้งหมดเป็นอันสิ้นสุด ณ บัดนี้ ส่วนใดที่เป็นบุญสำเร็จเป็นผลแล้วหรือการสะสมเก็บซ่อนรักษาทรัพย์ใด ๆ ไว้ในอดีตชาติ ข้าพเจ้าขอใช้ทรัพย์นั้นวันนี้ตอนนี้”

  ช่วงสอง พระสงฆ์กรานกฐินดังนี้

  “ก็แล..ผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ ดุจเลื่อนลอยมาดังนภากาศ แลตกลงยังท่ามกลางภิกษุสงฆ์.....”
  (พวกเราตั้งจิตอธิษฐานดังนี้) “ข้าพเจ้า ชื่อ .......... ข้าพเจ้าขอให้ท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งโลกธาตุและผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่ทิศ โปรดจดจำชื่อของข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้า เป็นผู้มีศรัทธาสูงสุดต่อคุณพระรัตนตรัย ค้ำจุน สืบสานและถ่ายทอดพระพุทธศาสนา ด้วยอานิสงส์ผลบุญจากการถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติ” แล้วสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นครับ

  จังหวะที่พระท่านกล่าว “สาธุ” ให้พวกเราอธิษฐานอีกดังนี้ “ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ทั้ง 4 ทิศโปรดจดจำชื่อของข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาสูงสุดและตั้งมั่นบูชาในคุณพระรัตนตรัย ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา หญิง หรือชาย โปรดจงจดจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติ”
  พอพระท่านกรวดน้ำ “ยะถา....” ก็อธิษฐานขออานิสงส์ผลบุญจากการมาร่วมงานกฐินในครั้งนี้ ขอความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพพาน จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว พอจบก็ “สัพพีติโย...” ก็อธิษฐานต่อ ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ตัวข้าพเจ้าแล้วจะอุทิศให้ใครก็ให้ไปครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,153
  ค่าพลัง:
  +5,541
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันมหาปวารณาออกพรรษา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,153
  ค่าพลัง:
  +5,541
  วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันตักบาตรเทโวโรหนะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_6992.JPG
   IMG_6992.JPG
   ขนาดไฟล์:
   568.7 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_6993.JPG
   IMG_6993.JPG
   ขนาดไฟล์:
   452.9 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_6994.JPG
   IMG_6994.JPG
   ขนาดไฟล์:
   394.1 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_6995.JPG
   IMG_6995.JPG
   ขนาดไฟล์:
   490 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_6996.JPG
   IMG_6996.JPG
   ขนาดไฟล์:
   445.2 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_6997.JPG
   IMG_6997.JPG
   ขนาดไฟล์:
   490.3 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_6999.JPG
   IMG_6999.JPG
   ขนาดไฟล์:
   504.9 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7000.JPG
   IMG_7000.JPG
   ขนาดไฟล์:
   502.6 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7001.JPG
   IMG_7001.JPG
   ขนาดไฟล์:
   414.3 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7003.JPG
   IMG_7003.JPG
   ขนาดไฟล์:
   421.2 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7004.JPG
   IMG_7004.JPG
   ขนาดไฟล์:
   299.7 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7005.JPG
   IMG_7005.JPG
   ขนาดไฟล์:
   179.4 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7006.JPG
   IMG_7006.JPG
   ขนาดไฟล์:
   225.4 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_7007.JPG
   IMG_7007.JPG
   ขนาดไฟล์:
   394.2 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7008.JPG
   IMG_7008.JPG
   ขนาดไฟล์:
   382.8 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_7009.JPG
   IMG_7009.JPG
   ขนาดไฟล์:
   486.4 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7010.JPG
   IMG_7010.JPG
   ขนาดไฟล์:
   469.2 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7011.JPG
   IMG_7011.JPG
   ขนาดไฟล์:
   280.2 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7012.JPG
   IMG_7012.JPG
   ขนาดไฟล์:
   298.1 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7013.JPG
   IMG_7013.JPG
   ขนาดไฟล์:
   368 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7014.JPG
   IMG_7014.JPG
   ขนาดไฟล์:
   461.7 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7015.JPG
   IMG_7015.JPG
   ขนาดไฟล์:
   375.9 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7016.JPG
   IMG_7016.JPG
   ขนาดไฟล์:
   402.5 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_7017.JPG
   IMG_7017.JPG
   ขนาดไฟล์:
   274.5 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7018.JPG
   IMG_7018.JPG
   ขนาดไฟล์:
   375.9 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7019.JPG
   IMG_7019.JPG
   ขนาดไฟล์:
   403.9 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7020.JPG
   IMG_7020.JPG
   ขนาดไฟล์:
   246.5 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7021.JPG
   IMG_7021.JPG
   ขนาดไฟล์:
   275.2 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7022.JPG
   IMG_7022.JPG
   ขนาดไฟล์:
   284.7 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7023.JPG
   IMG_7023.JPG
   ขนาดไฟล์:
   301.4 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_7024.JPG
   IMG_7024.JPG
   ขนาดไฟล์:
   397.7 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7025.JPG
   IMG_7025.JPG
   ขนาดไฟล์:
   340 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7027.JPG
   IMG_7027.JPG
   ขนาดไฟล์:
   487.9 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7028.JPG
   IMG_7028.JPG
   ขนาดไฟล์:
   517.3 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7029.JPG
   IMG_7029.JPG
   ขนาดไฟล์:
   558.1 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7030.JPG
   IMG_7030.JPG
   ขนาดไฟล์:
   389.8 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7031.JPG
   IMG_7031.JPG
   ขนาดไฟล์:
   540.8 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7032.JPG
   IMG_7032.JPG
   ขนาดไฟล์:
   197.9 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7033.JPG
   IMG_7033.JPG
   ขนาดไฟล์:
   195.1 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_7034.JPG
   IMG_7034.JPG
   ขนาดไฟล์:
   224.3 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7035.JPG
   IMG_7035.JPG
   ขนาดไฟล์:
   249.4 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7036.JPG
   IMG_7036.JPG
   ขนาดไฟล์:
   254.4 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7037.JPG
   IMG_7037.JPG
   ขนาดไฟล์:
   392.1 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7038.JPG
   IMG_7038.JPG
   ขนาดไฟล์:
   402.9 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7039.JPG
   IMG_7039.JPG
   ขนาดไฟล์:
   380.2 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7040.JPG
   IMG_7040.JPG
   ขนาดไฟล์:
   298.6 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_7042.JPG
   IMG_7042.JPG
   ขนาดไฟล์:
   395.3 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7043.JPG
   IMG_7043.JPG
   ขนาดไฟล์:
   399 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7044.JPG
   IMG_7044.JPG
   ขนาดไฟล์:
   344.1 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7045.JPG
   IMG_7045.JPG
   ขนาดไฟล์:
   356.6 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7046.JPG
   IMG_7046.JPG
   ขนาดไฟล์:
   340.5 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_7047.JPG
   IMG_7047.JPG
   ขนาดไฟล์:
   327.3 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7048.JPG
   IMG_7048.JPG
   ขนาดไฟล์:
   303.2 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7051.JPG
   IMG_7051.JPG
   ขนาดไฟล์:
   279.9 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7052.JPG
   IMG_7052.JPG
   ขนาดไฟล์:
   273.1 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7053.JPG
   IMG_7053.JPG
   ขนาดไฟล์:
   268.6 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7054.JPG
   IMG_7054.JPG
   ขนาดไฟล์:
   313.7 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7055.JPG
   IMG_7055.JPG
   ขนาดไฟล์:
   255 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7056.JPG
   IMG_7056.JPG
   ขนาดไฟล์:
   347.9 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7057.JPG
   IMG_7057.JPG
   ขนาดไฟล์:
   381 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7058.JPG
   IMG_7058.JPG
   ขนาดไฟล์:
   383.1 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7059.JPG
   IMG_7059.JPG
   ขนาดไฟล์:
   371.6 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7060.JPG
   IMG_7060.JPG
   ขนาดไฟล์:
   246.1 KB
   เปิดดู:
   12
  • IMG_7061.JPG
   IMG_7061.JPG
   ขนาดไฟล์:
   318.2 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7062.JPG
   IMG_7062.JPG
   ขนาดไฟล์:
   277.5 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7064.JPG
   IMG_7064.JPG
   ขนาดไฟล์:
   332 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7068.JPG
   IMG_7068.JPG
   ขนาดไฟล์:
   297.9 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7069.JPG
   IMG_7069.JPG
   ขนาดไฟล์:
   359.3 KB
   เปิดดู:
   10
  • IMG_7070.JPG
   IMG_7070.JPG
   ขนาดไฟล์:
   373.8 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7071.JPG
   IMG_7071.JPG
   ขนาดไฟล์:
   331.2 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7072.JPG
   IMG_7072.JPG
   ขนาดไฟล์:
   377.2 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7075.JPG
   IMG_7075.JPG
   ขนาดไฟล์:
   366.8 KB
   เปิดดู:
   11
  • IMG_7079.JPG
   IMG_7079.JPG
   ขนาดไฟล์:
   477.3 KB
   เปิดดู:
   13
  • IMG_7080.JPG
   IMG_7080.JPG
   ขนาดไฟล์:
   412.1 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7081.JPG
   IMG_7081.JPG
   ขนาดไฟล์:
   436 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7082.JPG
   IMG_7082.JPG
   ขนาดไฟล์:
   347.9 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7083.JPG
   IMG_7083.JPG
   ขนาดไฟล์:
   330.1 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7084.JPG
   IMG_7084.JPG
   ขนาดไฟล์:
   234.9 KB
   เปิดดู:
   15
 7. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,153
  ค่าพลัง:
  +5,541
  ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดงานทำบุญวันออกพรรษา-วันตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ 34366309_1779257142165412_6563141835710005248_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,153
  ค่าพลัง:
  +5,541
  ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
  กำหนดงานทำบุญวันออกพรรษา-วันตักบาตรเทโวโรหนะ
  ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

  61897498_1173648736147034_699489832799305728_o.jpg 61989210_1173651189480122_6944670618201620480_o.jpg 61992934_1173649492813625_2356756767016222720_o.jpg 62004007_1173653149479926_8412481957966905344_o.jpg 62012424_1173649812813593_2214904386755231744_o.jpg 62017946_1173651702813404_234758020431609856_o.jpg 62026042_1173652289480012_3048478889467707392_o.jpg 62033420_1173653429479898_3538897604152655872_o.jpg 62034528_1173652399480001_952753084897951744_o.jpg 62050380_1173649939480247_2414496902889340928_o.jpg 62065829_1173649062813668_4750777155623845888_o.jpg 62088651_1173653249479916_5304465853884923904_o.jpg 62100273_1173649376146970_5191837560682315776_o.jpg 62113184_1173649199480321_7266097565383262208_o.jpg 62121639_1173651569480084_2144329771910168576_o.jpg 62144361_1173650282813546_7269836901350113280_o.jpg 62154045_1173652852813289_5371657069587857408_o.jpg 62156442_1173651006146807_2457554370938535936_o.jpg 62159891_1173651899480051_2702496166850854912_o.jpg 62181782_1173652009480040_863805884155822080_o.jpg 62194493_1173648876147020_5514927858503385088_o.jpg 62227457_1173652572813317_2209771879361675264_o.jpg 62243658_1173652996146608_18444088512610304_o.jpg 62309311_1173652709479970_7308077975893704704_o.jpg 62312260_1173651309480110_8070591591858831360_o.jpg 62327922_1173652146146693_6296333648329179136_o.jpg 62407956_1173651459480095_1493659049953067008_o.jpg 62448001_1173650079480233_6755080075877548032_o.jpg 62647146_1173649612813613_5621252969371533312_o.jpg 64216383_1173650832813491_6526918352118480896_o.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...