๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กำหนดงานทำบุญวันออกพรรษา-วันตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย LP_TON, 26 กันยายน 2017.

 1. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ขอคำว่า ไม่มี จงอย่าปรากฏมีแก่ทุกท่าน จนกว่าจะเข้าพระนิพพาน
  กำหนดการ
  งานทำบุญวันออกพรรษา – วันตักบาตรเทโวโรหนะ
  วันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
  วันทอดกฐินมหาสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
  วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ร่วมบุญออกร้านโรงทาน โทร.๐๘๔ ๙๗๗ ๓๓๓๙
  *********
  คลิปเสียง...อานิสงส์กฐิน..โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLHouApeSUIR8b7ykX7YWfWfwhl-FawIs4
  #วัดวีระโชติธรรมาราม
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  พระธรรมเทศนา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เรื่องอานิสงส์กฐิน
  อานิสงส์กฐิน ตอนที่ ๑

  อานิสงส์กฐิน ตอนที่ ๒

  #วัดวีระโชติธรรมาราม
   
 3. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  พระธรรมเทศนา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่อง วันออกพรรษา

  เรื่อง วันออกพรรษา ตอนที่ ๑

  เรื่อง วันออกพรรษา ตอนที่ ๒
   
 4. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  (คำอธิษฐานจังหวะถวายกฐิน)

  พระสงฆ์จะกล่าวดังนี้

  “ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ เป็นของ.......ผู้กอปรด้วยศรัทธาอุตสาหะ น้อมนำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้”
  (พวกเราตั้งจิตอธิษฐานดังนี้) “หากข้าพเจ้าได้เคยสร้างกรรมดำใด ๆ ไว้ ไม่ว่าภพชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าอานิสงส์ผลบุญจากการสร้างสมบุญอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ จงส่งให้กรรมทั้งหมดเป็นอันสิ้นสุด ณ บัดนี้ ส่วนใดที่เป็นบุญสำเร็จเป็นผลแล้วหรือการสะสมเก็บซ่อนรักษาทรัพย์ใด ๆ ไว้ในอดีตชาติ ข้าพเจ้าขอใช้ทรัพย์นั้นวันนี้ตอนนี้”

  ช่วงสอง พระสงฆ์กรานกฐินดังนี้

  “ก็แล..ผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ ดุจเลื่อนลอยมาดังนภากาศ แลตกลงยังท่ามกลางภิกษุสงฆ์.....”
  (พวกเราตั้งจิตอธิษฐานดังนี้) “ข้าพเจ้า ชื่อ .......... ข้าพเจ้าขอให้ท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งโลกธาตุและผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่ทิศ โปรดจดจำชื่อของข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้า เป็นผู้มีศรัทธาสูงสุดต่อคุณพระรัตนตรัย ค้ำจุน สืบสานและถ่ายทอดพระพุทธศาสนา ด้วยอานิสงส์ผลบุญจากการถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติ” แล้วสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นครับ

  จังหวะที่พระท่านกล่าว “สาธุ” ให้พวกเราอธิษฐานอีกดังนี้ “ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ทั้ง 4 ทิศโปรดจดจำชื่อของข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาสูงสุดและตั้งมั่นบูชาในคุณพระรัตนตรัย ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา หญิง หรือชาย โปรดจงจดจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติ”
  พอพระท่านกรวดน้ำ “ยะถา....” ก็อธิษฐานขออานิสงส์ผลบุญจากการมาร่วมงานกฐินในครั้งนี้ ขอความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพพาน จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว พอจบก็ “สัพพีติโย...” ก็อธิษฐานต่อ ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ตัวข้าพเจ้าแล้วจะอุทิศให้ใครก็ให้ไปครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันมหาปวารณาออกพรรษา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันตักบาตรเทโวโรหนะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_6992.JPG
   IMG_6992.JPG
   ขนาดไฟล์:
   568.7 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_6993.JPG
   IMG_6993.JPG
   ขนาดไฟล์:
   452.9 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_6994.JPG
   IMG_6994.JPG
   ขนาดไฟล์:
   394.1 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_6995.JPG
   IMG_6995.JPG
   ขนาดไฟล์:
   490 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_6996.JPG
   IMG_6996.JPG
   ขนาดไฟล์:
   445.2 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_6997.JPG
   IMG_6997.JPG
   ขนาดไฟล์:
   490.3 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_6999.JPG
   IMG_6999.JPG
   ขนาดไฟล์:
   504.9 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7000.JPG
   IMG_7000.JPG
   ขนาดไฟล์:
   502.6 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7001.JPG
   IMG_7001.JPG
   ขนาดไฟล์:
   414.3 KB
   เปิดดู:
   20
  • IMG_7003.JPG
   IMG_7003.JPG
   ขนาดไฟล์:
   421.2 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7004.JPG
   IMG_7004.JPG
   ขนาดไฟล์:
   299.7 KB
   เปิดดู:
   20
  • IMG_7005.JPG
   IMG_7005.JPG
   ขนาดไฟล์:
   179.4 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7006.JPG
   IMG_7006.JPG
   ขนาดไฟล์:
   225.4 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7007.JPG
   IMG_7007.JPG
   ขนาดไฟล์:
   394.2 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7008.JPG
   IMG_7008.JPG
   ขนาดไฟล์:
   382.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7009.JPG
   IMG_7009.JPG
   ขนาดไฟล์:
   486.4 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7010.JPG
   IMG_7010.JPG
   ขนาดไฟล์:
   469.2 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7011.JPG
   IMG_7011.JPG
   ขนาดไฟล์:
   280.2 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7012.JPG
   IMG_7012.JPG
   ขนาดไฟล์:
   298.1 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7013.JPG
   IMG_7013.JPG
   ขนาดไฟล์:
   368 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7014.JPG
   IMG_7014.JPG
   ขนาดไฟล์:
   461.7 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7015.JPG
   IMG_7015.JPG
   ขนาดไฟล์:
   375.9 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7016.JPG
   IMG_7016.JPG
   ขนาดไฟล์:
   402.5 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7017.JPG
   IMG_7017.JPG
   ขนาดไฟล์:
   274.5 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_7018.JPG
   IMG_7018.JPG
   ขนาดไฟล์:
   375.9 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7019.JPG
   IMG_7019.JPG
   ขนาดไฟล์:
   403.9 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7020.JPG
   IMG_7020.JPG
   ขนาดไฟล์:
   246.5 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7021.JPG
   IMG_7021.JPG
   ขนาดไฟล์:
   275.2 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7022.JPG
   IMG_7022.JPG
   ขนาดไฟล์:
   284.7 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7023.JPG
   IMG_7023.JPG
   ขนาดไฟล์:
   301.4 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7024.JPG
   IMG_7024.JPG
   ขนาดไฟล์:
   397.7 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7025.JPG
   IMG_7025.JPG
   ขนาดไฟล์:
   340 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7027.JPG
   IMG_7027.JPG
   ขนาดไฟล์:
   487.9 KB
   เปิดดู:
   21
  • IMG_7028.JPG
   IMG_7028.JPG
   ขนาดไฟล์:
   517.3 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7029.JPG
   IMG_7029.JPG
   ขนาดไฟล์:
   558.1 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7030.JPG
   IMG_7030.JPG
   ขนาดไฟล์:
   389.8 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7031.JPG
   IMG_7031.JPG
   ขนาดไฟล์:
   540.8 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7032.JPG
   IMG_7032.JPG
   ขนาดไฟล์:
   197.9 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_7033.JPG
   IMG_7033.JPG
   ขนาดไฟล์:
   195.1 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7034.JPG
   IMG_7034.JPG
   ขนาดไฟล์:
   224.3 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7035.JPG
   IMG_7035.JPG
   ขนาดไฟล์:
   249.4 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7036.JPG
   IMG_7036.JPG
   ขนาดไฟล์:
   254.4 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7037.JPG
   IMG_7037.JPG
   ขนาดไฟล์:
   392.1 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7038.JPG
   IMG_7038.JPG
   ขนาดไฟล์:
   402.9 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7039.JPG
   IMG_7039.JPG
   ขนาดไฟล์:
   380.2 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7040.JPG
   IMG_7040.JPG
   ขนาดไฟล์:
   298.6 KB
   เปิดดู:
   14
  • IMG_7042.JPG
   IMG_7042.JPG
   ขนาดไฟล์:
   395.3 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7043.JPG
   IMG_7043.JPG
   ขนาดไฟล์:
   399 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7044.JPG
   IMG_7044.JPG
   ขนาดไฟล์:
   344.1 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7045.JPG
   IMG_7045.JPG
   ขนาดไฟล์:
   356.6 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7046.JPG
   IMG_7046.JPG
   ขนาดไฟล์:
   340.5 KB
   เปิดดู:
   15
  • IMG_7047.JPG
   IMG_7047.JPG
   ขนาดไฟล์:
   327.3 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7048.JPG
   IMG_7048.JPG
   ขนาดไฟล์:
   303.2 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7051.JPG
   IMG_7051.JPG
   ขนาดไฟล์:
   279.9 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7052.JPG
   IMG_7052.JPG
   ขนาดไฟล์:
   273.1 KB
   เปิดดู:
   21
  • IMG_7053.JPG
   IMG_7053.JPG
   ขนาดไฟล์:
   268.6 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7054.JPG
   IMG_7054.JPG
   ขนาดไฟล์:
   313.7 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7055.JPG
   IMG_7055.JPG
   ขนาดไฟล์:
   255 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7056.JPG
   IMG_7056.JPG
   ขนาดไฟล์:
   347.9 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7057.JPG
   IMG_7057.JPG
   ขนาดไฟล์:
   381 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7058.JPG
   IMG_7058.JPG
   ขนาดไฟล์:
   383.1 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7059.JPG
   IMG_7059.JPG
   ขนาดไฟล์:
   371.6 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7060.JPG
   IMG_7060.JPG
   ขนาดไฟล์:
   246.1 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7061.JPG
   IMG_7061.JPG
   ขนาดไฟล์:
   318.2 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7062.JPG
   IMG_7062.JPG
   ขนาดไฟล์:
   277.5 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_7064.JPG
   IMG_7064.JPG
   ขนาดไฟล์:
   332 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_7068.JPG
   IMG_7068.JPG
   ขนาดไฟล์:
   297.9 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_7069.JPG
   IMG_7069.JPG
   ขนาดไฟล์:
   359.3 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7070.JPG
   IMG_7070.JPG
   ขนาดไฟล์:
   373.8 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7071.JPG
   IMG_7071.JPG
   ขนาดไฟล์:
   331.2 KB
   เปิดดู:
   20
  • IMG_7072.JPG
   IMG_7072.JPG
   ขนาดไฟล์:
   377.2 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7075.JPG
   IMG_7075.JPG
   ขนาดไฟล์:
   366.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • IMG_7079.JPG
   IMG_7079.JPG
   ขนาดไฟล์:
   477.3 KB
   เปิดดู:
   18
  • IMG_7080.JPG
   IMG_7080.JPG
   ขนาดไฟล์:
   412.1 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_7081.JPG
   IMG_7081.JPG
   ขนาดไฟล์:
   436 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_7082.JPG
   IMG_7082.JPG
   ขนาดไฟล์:
   347.9 KB
   เปิดดู:
   20
  • IMG_7083.JPG
   IMG_7083.JPG
   ขนาดไฟล์:
   330.1 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_7084.JPG
   IMG_7084.JPG
   ขนาดไฟล์:
   234.9 KB
   เปิดดู:
   20
 7. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดงานทำบุญวันออกพรรษา-วันตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ 34366309_1779257142165412_6563141835710005248_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
  กำหนดงานทำบุญวันออกพรรษา-วันตักบาตรเทโวโรหนะ
  ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

  61897498_1173648736147034_699489832799305728_o.jpg 61989210_1173651189480122_6944670618201620480_o.jpg 61992934_1173649492813625_2356756767016222720_o.jpg 62004007_1173653149479926_8412481957966905344_o.jpg 62012424_1173649812813593_2214904386755231744_o.jpg 62017946_1173651702813404_234758020431609856_o.jpg 62026042_1173652289480012_3048478889467707392_o.jpg 62033420_1173653429479898_3538897604152655872_o.jpg 62034528_1173652399480001_952753084897951744_o.jpg 62050380_1173649939480247_2414496902889340928_o.jpg 62065829_1173649062813668_4750777155623845888_o.jpg 62088651_1173653249479916_5304465853884923904_o.jpg 62100273_1173649376146970_5191837560682315776_o.jpg 62113184_1173649199480321_7266097565383262208_o.jpg 62121639_1173651569480084_2144329771910168576_o.jpg 62144361_1173650282813546_7269836901350113280_o.jpg 62154045_1173652852813289_5371657069587857408_o.jpg 62156442_1173651006146807_2457554370938535936_o.jpg 62159891_1173651899480051_2702496166850854912_o.jpg 62181782_1173652009480040_863805884155822080_o.jpg 62194493_1173648876147020_5514927858503385088_o.jpg 62227457_1173652572813317_2209771879361675264_o.jpg 62243658_1173652996146608_18444088512610304_o.jpg 62309311_1173652709479970_7308077975893704704_o.jpg 62312260_1173651309480110_8070591591858831360_o.jpg 62327922_1173652146146693_6296333648329179136_o.jpg 62407956_1173651459480095_1493659049953067008_o.jpg 62448001_1173650079480233_6755080075877548032_o.jpg 62647146_1173649612813613_5621252969371533312_o.jpg 64216383_1173650832813491_6526918352118480896_o.jpg
   
 9. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  กำหนดงานทำบุญวันออกพรรษา-วันตักบาตรเทโวโรหนะ
  ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ 1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ❖ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ ❖
  #กิจกรรม ❖ ปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายภัตตาหารเพล หล่อพระ จิตอาสาออกโรงทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ❖ แด่ #พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันสวรรคต อาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
  #สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่๒๘ #วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

  #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
  #พระภาวนาประชานุกูล เจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดวีระโชติธรรมาราม
  800px-Bhumibol_adulyadej.jpg 800px-Chulalongkorn_LoC.jpg 71768959_2962774797085766_7223826888098054144_o.jpg 71775826_2962777857085460_7383502287420784640_o.jpg 71782391_2962772417086004_3459305112764153856_o.jpg 71808539_2962778260418753_993146504992522240_o.jpg 71826829_2962785367084709_7513326465740439552_o.jpg 71881552_2962785993751313_402216849682464768_o.jpg 71960506_2962777127085533_4280515066056409088_o.jpg 71964484_2962775010419078_8719329578532732928_o.jpg 72044101_2962782850418294_1401076550236897280_o.jpg 72049301_2962775737085672_2793053147105329152_o.jpg 72051803_2962782640418315_1190673889181564928_o.jpg 72061444_2962775203752392_848698267972665344_o.jpg 72070974_2962773270419252_5081596951468703744_o.jpg 72084812_2962775400419039_2105738992539402240_o.jpg 72086119_2962780460418533_8258350815962464256_o.jpg 72105487_2962783010418278_4228118470794936320_o.jpg 72122203_2962772407086005_4487532459658838016_o.jpg 72126597_2962774247085821_2034329942858137600_o.jpg 72128642_2962780953751817_1134416805515755520_o.jpg 72129600_2962776553752257_1460694570365878272_o.jpg 72133910_2962777483752164_2045656304193634304_o.jpg 72144416_2962780533751859_7937995239782875136_o.jpg 72182257_2962786313751281_2561157950009769984_o.jpg 72202752_2962775517085694_2865051994580582400_o.jpg 72203425_2962785763751336_7185964470756179968_o.jpg 72207929_2962778677085378_2860199974321258496_o.jpg 72220237_2962782423751670_2491707809142407168_o.jpg 72223632_2962779670418612_3440637243570520064_o.jpg 72228770_2962778383752074_5649331077550964736_o.jpg 72236413_2962774830419096_5333977720932007936_o.jpg 72245307_2962785033751409_720759326892883968_o.jpg 72248817_2962781610418418_4621248389449777152_o.jpg 72256646_2962782940418285_1112599909250367488_o.jpg 72261159_2962782443751668_6483962859477794816_o.jpg 72261912_2962779900418589_4789277066371530752_o.jpg 72277588_2962777533752159_7008425602369716224_o.jpg 72279250_2962774530419126_4594150500181475328_o.jpg 72287271_2962776777085568_7926005409079361536_o.jpg 72291331_2962775973752315_8569891388378841088_o.jpg 72296354_2962785160418063_5340686034646597632_o.jpg 72296358_2962782250418354_9023000950524084224_o.jpg 72298082_2962780370418542_82224339973308416_o.jpg 72298736_2962772870419292_2908647527542685696_o.jpg 72298919_2962780783751834_3093950124842287104_o.jpg 72305796_2962775550419024_9160079637844328448_o.jpg 72313135_2962779313751981_6255305801435447296_o.jpg 72327588_2962785290418050_5035380449073954816_o.jpg 72329138_2962779603751952_4004097791293915136_o.jpg 72329139_2962777903752122_4317953522881527808_o.jpg 72330365_2962784263751486_6787930549852831744_o.jpg 72342242_2962779800418599_2869892358298664960_o.jpg 72342480_2962780297085216_2107391244983336960_o.jpg 72342932_2962773120419267_6907397650761383936_o.jpg 72342932_2962779053752007_3630796297830662144_o.jpg 72346911_2962772050419374_7636844244795129856_o.jpg 72348475_2962774353752477_4974319663530901504_o.jpg 72358479_2962773780419201_6403717915312390144_o.jpg 72363093_2962775743752338_2876672208988536832_o.jpg 72364941_2962773060419273_7085318483474382848_o.jpg 72368087_2962782207085025_6767702761422192640_o.jpg 72370965_2962780313751881_4826814139940732928_o.jpg 72371143_2962773957085850_2334305151893897216_o.jpg 72386043_2962785443751368_3227226344471396352_o.jpg 72399893_2962780643751848_5616239265068351488_o.jpg 72400690_2962781063751806_300611856333012992_o.jpg 72401724_2962776303752282_2696519835822587904_o.jpg 72404034_2962772940419285_1702528901604966400_o.jpg 72413759_2962783227084923_8955542592150306816_o.jpg 72415159_2962773310419248_4130212565273804800_o.jpg 72422427_2962783607084885_3897082298792673280_o.jpg 72426265_2962781240418455_8725601046828679168_o.jpg 72438904_2962785880417991_268428785915789312_o.jpg 72447885_2962783837084862_5444378738584190976_o.jpg 72448680_2962776347085611_1279962136096800768_o.jpg 72460169_2962779743751938_3102092360633286656_o.jpg 72462666_2962779087085337_6629951559532806144_o.jpg 72467856_2962776113752301_1381096461160153088_o.jpg 72470157_2962774420419137_3700515432499773440_o.jpg 72475793_2962778023752110_1356710092119998464_o.jpg 72481878_2962785590418020_2621966032562028544_o.jpg 72482899_2962779397085306_4961860508866052096_o.jpg 72488085_2962772540419325_9055755595189059584_o.jpg 72522759_2962782750418304_8644552007476051968_o.jpg 72526649_2962783727084873_7780234472456192_o.jpg 72549747_2962776870418892_3937413218523152384_o.jpg 72552717_2962786167084629_8604468855818944512_o.jpg 72554812_2962772617085984_5803242845510828032_o.jpg 72557682_2962780477085198_3614924830303846400_o.jpg 72562451_2962780223751890_4098364489420767232_o.jpg 72568990_2962776240418955_8268828989976477696_o.jpg 72575090_2962774653752447_4894214692349673472_o.jpg 72597288_2962782107085035_6643330266695729152_o.jpg 72606386_2962781923751720_6722492325051760640_o.jpg 72622703_2962780690418510_1602656261839519744_o.jpg 72623291_2962778123752100_4667884230976471040_o.jpg 72657094_2962777053752207_1868740085806006272_o.jpg 72662244_2962783967084849_8632679493804228608_o.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...