"๑๕ วันแห่งกำไรชีวิตพรหมจรรย์" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 3 เมษายน 2024.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  2,820
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,488
  ค่าพลัง:
  +12,347
  หลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป (6).jpg

  .
  "๑๕ วันแห่งกำไรชีวิตพรหมจรรย์"

  " .. ให้เอาสติควบคุมจิต ดึงเข้ามาอยู่ที่หัวใจ ให้ว่า "พุทโธ ๆ จนจิตสงบ แล้วใช้ปัญญาพิจารณากายของตน" ตั้งแต่หนังที่หุ้มห่อร่างกายอยู่นี้ ให้จิตเห็นเป็นอสุภกรรมฐาน เป็นของสกปรกน่าเกลียด เมื่อตายแล้วไม่มีใครต้องการ "สังขารทั้งปวงตกอยู่ในไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ด้วยกันทั้งนั้น" .. "

  โอวาทธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  ที่นำกำไรแห่งชีวิตพรหมจรรย์มาสู่หลวงปู่จันทร์ศรี

  หลวงปู่จันทร์ศรี เล่าถึงประวัติท่านต่อว่า ..

  " .. หลวงปู่ได้หลักการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน จากหลวงปู่มั่น ภูริทตฺต มหาเถร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิปัสสนาธุระ เป็นพระบูรพาจารย์ของพระธุดงคกัมมัฏฐานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคอีสาน

  การที่ได้รับการศึกษา "อบรมจิตภาวนากับท่าน ๑๕ วัน" สามารถทำจิตของตนให้มั่นคงในการดำรงเพศสมณะ ตั้งแต่นั้นมาพยายามภาวนาตามแบบที่ท่านสอน คือ "เอาพุทโธ คำเดียวนั่นล่ะและก็พิจารณาอสุภกรรมฐานไปด้วย" ผลที่ได้รับคือจิตสงบ เยือกเย็น จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะมากระทบทางตา หูจมูก ลิ้น กายและใจ ได้รับแสงสว่าง อันเกิดจากภาวนาตามสมควรแก่ฐานะ

  "นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐ ซึ่งเกิดจากดวงจิตของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก" ถึงกับท่านพูดกับหลวงปู่ว่า "มหาภาวนาเป็น ควรเลิกเรียนปริยัติ ออกปฏิบัติกัมมัฏฐานอีก จะได้พ้นทุกข์ ประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ ไม่ต้อง เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีก ดังนี้ เป็นต้น"

  เป็นอันว่า ได้อุปัฏฐากใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ชั่วระยะหนึ่งเป็นเวลา ๑๕ วัน ท่านจึงจากไป ในปีนั้นหลวงปู่ได้กำไรแห่งชีวิต ทำศาสนกิจอยู่ในเพศพรหมจรรย์ จนถึงปัจจุบัน .. "

  "สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม"
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 เมษายน 2024

แชร์หน้านี้

Loading...