เรื่องเด่น “ขุมทรัพย์ใหญ่ของมวลมนุษยชาติ”

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 12 มีนาคม 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,764
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,204
  ค่าพลัง:
  +32,424
  “ขุมทรัพย์ใหญ่ของมวลมนุษยชาติ”
  บทธรรมแต่ละหมวด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์สอนไว้แล้วมีบันทึกในพระไตรปิฎก ล้วนคือ “ขุมทรัพย์ใหญ่ของมวลมนุษยชาติ” ความรู้ทางโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย แต่ความรู้ในพระไตรปิฎกเป็น อกาลิโก คือไม่ขึ้นกับกาล จะยุคไหนสมัยไหนก็ไม่มีเชย


  you02130360p1.jpg


  ขณะที่ ไอสไตน์ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมา เป็นชาวยิวที่ย้ายมาอยู่อเมริกา คือเกิดมาในศาสนาอื่น แต่ต่อมาได้มาสัมผัสกับพระพุทธศาสนา มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า ไอสไตน์ก็ตกตะลึงว่า มีคำสอนที่ยอดเยี่ยม และวิเศษอย่างนี้ด้วยหรือ จนเขาได้บันทึกไว้ว่า ศาสนาแห่งอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งสากลจักรวาล หรือ “Cosmic Region” สามารถปฏิบัติจนเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องเหตุและผลได้ และศาสนานั่นคือ “พระพุทธศาสนา”


  b8b5e0b988-e0b984e0b8ade0b8aae0b984e0b895e0b899e0b98c-e0b980e0b884e0b8a2e0b896e0b8b2e0b8a1e0b899.jpg


  ไอสไตน์ ได้สรุปไว้ว่า คำสอนที่เลิศอย่างนี้ไม่ควรจะเป็นคำสอนของคนทั้งโลกอย่างเดียว ต่อให้มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาในจักรวาลอื่น ก็ควรจะนับถือพระพุทธศาสนาด้วย เพราะไม่มีคำสอนใดจะเลิศไปกว่านี้อีกแล้ว
  บัดนี้จะได้อธิบายขยายความในหัวข้อธรรมเรื่อง สัปปุริสธรรม 7 ธรรมที่ทำให้คนเป็นสัตบุรุษ คือคนที่เก่ง ดี คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มี 7 ข้อ คือ
  1.ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ หมายถึง เราเห็นอะไรเกิดขึ้นมา ก็สามารถมองออกว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้คืออะไร
  2.อัตถัญญู เป็นผู้รู้จักผล หมายถึง เห็นอะไรก็สามารถบอกได้ว่านี่เป็นสัญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต จะได้วางแผนการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด
  3.อัตตัญญู เป็นผู้รู้จักตน หมายถึงรู้จักตัวเอง รู้จักคุณธรรม ความรู้ ความสามารถของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ว่าเรามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ไม่หลงไปตามกระแส มีตัวอย่างหนึ่ง คือ บิล เกตส์ เจ้าของ ไมโครซอพท์ เขาสร้างตัวเองจากคนที่ไม่รวย จนเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตอนอายุเพียง 39 ปี ที่เขามีทุกวันนี้เพราะ 1. เขามีความศรัทธา มีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 2. มีวินัยในตัวเอง ควบคุมตัวเองได้ 3. มีความรู้ 4. มีความเสียสละ และ 5. เขามีปัญญา
  4.มัตตัญญู เป็นผู้รู้จักประมาณ ประมาณความรู้ความสามารถของตนเองให้ได้ว่าเรามีกำลังแค่ไหนในการจะทำอะไรสักอย่าง เช่น การทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็เยอะ ถ้าทำไม่ถูกจังหวะโอกาสที่จะล้มเหลวก็มีมาก เพราะฉะนั้นต้องหยั่งสถานการณ์ให้ดี ก้าวแต่ละก้าวอย่างสุขุม ไม่น้อยไปและไม่มากไป เมื่อโอกาสมาถึง ถ้าไม่ทำก็จะผ่านเลยไป จะต้องใช้โอกาสนั้นให้ดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถของตน
  5. กาลัญญู รู้จักกาล หมายถึง 1. รู้จักแบ่งเวลา เพราะเวลาคือทรัพยากรที่เป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดของชีวิต ที่ทุกคนมีเท่ากันวันละ 24 ชั่วโมง ใครใช้ได้ดีชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ 2. มีจังหวะในการทำเรื่องต่างๆ ได้ดี ทำถูกจังหวะก็จะประสบความสำเร็จ ถ้าทำผิดก็จะล้มเหลว
  6. ปริสัญญู รู้จักชุมชน คือ เข้าใจคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมด อยู่ที่ไหนก็รู้จักว่าคนรอบข้างเรา ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร จะได้กลมกลืนกับเขาได้ ถ้าทำธุรกิจก็ต้องเข้าใจลูกค้า เข้าใจคู่แข่ง ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะประสบความสำเร็จในการทำงานทุกอย่าง
  7. ปุคคลัญญู รู้จักบุคคล คือรู้จักคนที่เราจะติดต่อด้วยว่าเขามีอัธยาศัยอย่างไร ถ้าเป็นผู้บริหารก็ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน ถ้าเป็นผู้น้อยติดต่อกับผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักอัธยาศัยเขา ทำอะไรก็จะได้ถูกใจ ชีวิตก็จะก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

  20429804_10213870670750611_2869054185790867453_n.jpg

  ทั้งหมด 7 ข้อนี้ คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล บุคคลใดมี 7 ข้อนี้ ได้ชื่อว่าสัตบุรุษ จะทำการใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จ นี่คือหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนเอาไว้


  ขอบคุณที่มา
  https://thekiller994.wordpress.com/2018/03/03/ขุมทรัพย์ใหญ่ของมวลมน/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 มีนาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...