เรื่องเด่น “พรรคชาวพุทธ”อุบัติแล้ว ชูธงปกป้อง”พุทธศาสนา”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 11 กรกฎาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,213
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,171
  ค่าพลัง:
  +4,096
  สัปดาห์นี้ตั้งใจจะเขียนเล่าเรื่องการเดินทาง ไปแจกของที่รัฐมอญประเทศพม่า ที่พบเห็นก็คือ บทบาทของ “พระสงฆ์มอญ” ในพม่า ปัจจุบันไม่ต่างกับบทบาทของ “พระสงฆ์ไทย” ในอดีตมากนัก การทำงานหน้าที่ร่วมพัฒนาประเทศ คือ เป็นแกนนำพัฒนาและอบรมสั่งสอนประชาชน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่บ้านตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาครัฐและบุคคลภายนอก

  โดยบทบาทเหล่านี้คณะสงฆ์ไทยในอดีต เคยทำมาแล้วทั้งสิ้น ปัจจุบันภาครัฐได้เข้ามาทำหน้าที่แทนและบางบทบาทภาครัฐก็ได้เข้ามาควบคุมไปด้วยในตัว แต่ขอติดหนี้เรื่องนี้เอาไว้ก่อน หากมีโอกาสจะมาเล่าสู่กันฟัง

  เมื่อกลับมาที่ไทย มีเพื่อนๆ ส่งรายชื่อกรรมการบริหาร “พรรคแผ่นดินธรรม” มาให้พิจารณา ก็เป็นไปอย่างที่คาดคิดเอาไว้ว่า พรรคแผ่นดินธรรมก็คือ กลุ่มคนของสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนเรื่องพระพุทธศาสนามาต่อเนื่อง เป็นกระบอกเสียงให้ชาวพุทธในการค้ดค้านปกป้องพระพุทธศาสนามาหลายปี

  e0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8ade0b8b8e0b89ae0b8b1e0b895e0b8b4e0b981e0b8a5e0b989e0b8a7.jpg

  กลุ่มคนส่วนใหญ่ก็คือ “คนวัด” โดยรวบรวม DNA เลือดแท้ของชาวพุทธ ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็มาจากผ้าเหลือง โดยผ่านการบวชเรียนจากสถาบันหลักมหาลัยสงฆ์คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) รวมถึงคนวัดที่รักและหวงแหนพระพุทธศาสนา

  เพราะฉะนั้นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคแผ่นดินธรรมกลุ่มนี้ จึงเข้าใจพระพุทธศาสนาและภัยพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี “พรรคแผ่นดินธรรม” จึงมีนโยบาย ชูธง!!…ปกป้องพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมศาสนาและพัฒนาประเทศ ด้วย หลักศีลธรรม และอาสาเป็นตัวแทนพระสงฆ์และชาวพุทธในประเทศไทย เน้นบริหารประเทศ ด้วยหลักศีลธรรม “คืนวิถีไทย วิถีพุทธ” นำความสามัคคีปรองดอง คืนสู่สังคมไทย ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า พร้อมใช้ดัชนีชี้วัดความทุกข์ มาใช้คู่ขนานกับดัชนีชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีนโยบาย ด้านต่างๆ อาทิ…

  b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8ade0b8b8e0b89ae0b8b1e0b895e0b8b4e0b981e0b8a5e0b989e0b8a7-1.jpg

  ด้านพระพุทธศาสนา ตั้งธนาคารพุทธ บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ปฏิรูปคณะสงฆ์โดยคณะสงฆ์ ปฏิรูปสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ รับรองโรงเรียนพระปริยัติสามัญ ให้เป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ ให้พระป่ามีส่วนร่วมในการดูแลป่าไม้ ร่วมดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกับภาครัฐ

  ด้านการศึกษา เพิ่มหลักสูตรสมาธิภาวนา ในหลักสูตรทุกระดับ พร้อมวิชาเอาตัวรอด และรับรองโรงเรียนพระปริยัติสามัญเป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ

  ด้านการเมืองการปกครอง แยกกทม. เป็น 2 มหานคร คือ กทม. และ ธนบุรี พิจารณาแก้ไขกฎหมายควบคุมความเร็วไม่เกิน 80 กม. ให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการเดินทาง และตั้งครม.หมู่บ้าน พร้อมให้งบบริหารปีละ 1 ล้านบาทต่อหมู่บ้าน

  ด้านเกษตร ส่งเสริมเกษตรตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) อาหารเมืองไทยต้องไร้สารพิษ สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมี ยกโควต้าสินค้าเกตรส่งออกให้สหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

  b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8ade0b8b8e0b89ae0b8b-2e0b895e0b8b4e0b98-2e0b8a5e0b989e0b8a7-2.jpg

  ด้านแรงงาน ให้วันเกิดทุกคนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  ด้านเด็กสตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเงินสด ให้สวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท พร้อมตั้งทีมปฏิบัติการค้นหา เด็ก ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

  ด้านสาธารณสุข ตั้งโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือก เป็นโรงพยาบาลรัฐที่รักษาแพทย์แผนไทยและจีน และเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม. เดือนละ 2,500 บาท

  ด้านคมนาคม สนับสนุนขุดคลองไทย เพื่อเชื่อม 2 มหาสมุทรเป็นทางเดินเรือ เพื่อเก็บค่าผ่านทาง

  -3e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8ade0b8b8e0b89ae0b8b-3e0b895e0b8b4e0b98-3e0b8a5e0b989e0b8a7-3.jpg

  นี่คือนโยบายของพรรคแผ่นดินธรรมที่ถือว่าเป็น DNA ชาวพุทธขนานแท้ ส่วนใครจะว่าสุดโต่ง หรือจะดูถูกดูแคลนว่าไปไม่รอด อ่อนประสบการณ์ขึ้นอยู่กับมุมมอง แต่ก็ถือว่าเป็นพรรคทางเลือกหนึ่งของชาวพุทธในประเทศไทย และฟังธงได้เลยว่าเป็นอีกพรรค ที่อยู่ตรงกันข้ามกับพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์ นิติตะวัน แน่นอน.
  ……………………………
  คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
  โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com.
  ขอบคุณแหล่งภาพ : @สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/article/654206
   

แชร์หน้านี้

Loading...