เรื่องเด่น “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 11 ธันวาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,321
  กระทู้เรื่องเด่น:
  679
  ค่าพลัง:
  +2,041
  “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเป็นประธานณพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “ รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60" ประดับพระนามย่อ ออป

  97719_th.jpg

  124588.jpg

  “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60" ประดับพระนามย่อ ออป เพื่อสนับสนุนจัดทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  S__4924079.jpg
  S__4924059.jpg

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระเมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60" ประดับพระนามย่อ ออป. และทรงมีพระเมตตาร่วมนั่งอธิษฐานจิตภาวนา ในช่วงที่พระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จำนวน 9 รูป นำโดยพระพรหมมุนี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นมงคลในพิธี ร่วมกับพระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี พระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤษีตาไฟ) วัดเทพหิรัญ จังหวัดชัยนาท พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภททจาโร)วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม และพระครูพิจิตรสรคุณ (หลวงพ่อพร ปภากโร) วัดบางแก้ว จังหวัดนครปฐม เพื่อให้วัตถุมงคลรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นมหามงคลต่อผู้บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

  S__4924066.jpg

  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานโครงการจัดสร้างพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60" กล่าวว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดสร้างพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60” ซึ่งมีการเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองเป็นยอดทั้งสิ้น กว่า 30 ล้านบาท อันเนื่องมาจากพระบารมีแห่งหลวงพ่อพุทธโสธร รวมทั้ง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และความใจบุญของคนไทย โดยจะดำเนินการสร้างตามจำนวนที่มีการสั่งจองเท่านั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ ในการช่วยเหลือให้เด็กยากไร้ได้เรียนหนังสือ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนติดต่อกันมาทุกปี และที่สำคัญการจัดสร้างพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60” นี้ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานอักษรพระนาม “ออป.” ประดิษฐานผ้าทิพย์พระกริ่งพระพุทธโสธร จึงถือได้ว่า ผู้ที่สั่งจองจะได้สิ่งที่เป็นศิริมงคล คือ พระพุทธโสธร ที่มีพระนามย่อแห่งสมเด็จพระสังฆราชผู้มีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม

  S__4924074.jpg

  ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมรณรงค์หาทุนการศึกษาดังกล่าวของมูลนิธิฯในครั้งนี้ มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจอง พระกริ่ง-เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สั่งจองสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย โดยได้กำหนดพิธีพุทธาภิเษกขึ้น 2 ครั้ง คือวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.59 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.59 น. ณ พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

  S__4924077.jpg

  ดร.วันดี กล่าวเสริมว่า พระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60" นี้ ดำเนินการสร้างตามจำนวนที่มีการสั่งจองเท่านั้น ไม่มีให้เช่าบูชาแล้ว หากท่านใดมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการร่วมทำบุญเพื่อสร้างอนาคตให้เด็กยากไร้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็สามารถบริจาคเงินได้ผ่านทางมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตึกมหิดล ชั้น 4 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร โทร 0-2354-7391 - 4 ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือโอนเงินเข้าบัญชี : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ร.พ.รามาธิบดี) เลขที่บัญชี : 404-204226-6

  “ผู้ที่ร่วมบริจาคนอกจากจะได้บุญกุศลจากการช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วประเทศให้ได้มีทุนการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย” ดร.วันดี กล่าวย้ำ

  ขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/97719
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 ธันวาคม 2017
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร
 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,247
 2. กลอง
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  97
 3. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  527
 4. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  93

แชร์หน้านี้

Loading...