“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเป็นประธาน พิธีประกาศเกียรติคุณ “พระอาจารย์มั่น”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 16 มกราคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  b897e0b8b1e0b988e0b8a7e0b982e0b8a5e0b881e0b980e0b889e0b8a5e0b8b4e0b8a1e0b889e0b8a5e0b8ade0b887-1.jpg

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติให้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ และจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

  นายอิทธิพลกล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ มีกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมศาสนพิธี หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพฯ อาทิ การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิวิปัสสนา ตามธรรมเนียมและความเหมาะสมของแต่ละวัด 2.จัดกิจกรรมศาสนพิธีหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพฯ ตลอดช่วงวาระปีแห่งการเฉลิมฉลอง พ.ศ.2563-2564 ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละวัด นอกจากนี้ ยังมีพิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวันที่ 20 มกราคม พร้อมกันทั่วประเทศ กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ 20 มกราคม เวลา 18.15 น. พร้อมกันทั่วประเทศ มีการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการฝึกสมาธิก่อนเวลา เพื่อปลุกกระแสสมาธิในจิตใจของผู้คนเพื่อสันติภาพ และสันติสุขในสังคมไทย

  “นอกจากนี้ ยังจัดทำองค์ความรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมสมาธิ หรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน, จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2563, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.th เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” นายอิทธิพล กล่าว

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/education/news_1895874
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพทั่วโลก 20 ม.ค. 2563 ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2563-2564 และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

  นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ มีกิจกรรม ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมศาสนพิธี หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพฯ อาทิ การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิวิปัสสนา ตามธรรมเนียมและความเหมาะสมของแต่ละวัด ๒. จัดกิจกรรมศาสนพิธีหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพฯ ตลอดช่วงวาระปีแห่งการเฉลิมฉลอง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละวัด นอกจากนี้ยังมีพิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. พร้อมกันทั่วประเทศ มีการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการฝึกสมาธิก่อนเวลา เพื่อปลุกกระแสสมาธิในจิตใจของผู้คนเพื่อสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย

  e0b8b4e0b88de0b8aae0b8a1e0b8b2e0b898e0b8b4e0b8a0e0b8b2e0b8a7e0b899e0b8b2e0b897e0b8b1e0b988e0b8a7.jpg
  นอกจากนี้ ยังจัดทำองค์ความรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมสมาธิหรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน,จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.th เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862416
   
 3. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  e0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b897e0b8b1e0b988e0b8a7e0b982e0b8a5e0b881e0b89de0b8b6e0b881.jpg
  วธ.ชวนชาวพุทธทั่วโลกฝึกสมาธิ เฉลิมฉลองยูเนสโกยกย่อง“พระอาจารย์มั่น”บุคคลสำคัญของโลก

  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ 19 ม.ค. ที่วัด เจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ ซึ่งพระอาจารย์มั่น เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาส และบูรพจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน มีการจัดกิจกรรม บำเพ็ญกุศล 150 ปี ชาตกาล โดยมีการอัญเชิญอัฐิธาตุและฟันกรามของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาให้ประชาชนสักการะ จากนั้น ในวันที่ 20 ม.ค. 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทั่วโลก ร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า เวลา 06.00 น. ที่วัดปทุมวนาราม มีพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้น มี พิธีประกาศเกียรติคุณ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯ เป็นประธาน

  ส่วนช่วงเย็น ได้ร่วมกับวัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธี เจริญสมาธิภาวนา (ปฏิบัติสมาธิ) เวลา 15 นาทีพร้อมกันเวลาทั่วไทย ทั่วโลก18.15 น. เพื่อเรียนรู้การฝึกสมาธิ หลักธรรม หลักปฏิบัติสมาธิ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการปลุกกระแสเรื่องสมาธิเข้าสู่หัวใจของชาวพุทธ ให้เกิดปัญญา และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ในส่วนกลางจัดที่ พระอุโบสถ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง โดยก่อนเวลา 18.15 น.พระวิทยากร/อนุศาสนจารย์ หรือ ผู้นำปฏิบัติ จะบรรยายประโยชน์และคุณค่าของการฝึกสมาธิ หลักธรรม หลักการปฏิบัติ วิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก่อนบรรยายเรื่องสมาธิ และสันติภาพ และในเวลา 18.15 – 18.30 น.มีการ เจริญสมาธิภาวนา

  ทั้งนี้ วธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม การฝึกสมาธิต่อเนื่องจากวันที่ 20 ม.ค. ไปจนถึงตลอดปี 2563 – 2564 ซึ่งในการสร้างสมาธิเพื่อสันติภาพ ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยขอเชิญวัด/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ จัดห้องปฏิบัติสมาธิ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจประชาชน โดย ตั้งเป้า มีวัดทั่วประเทศร่วมกิจกรรม จำนวน 41,662 วัด วัดไทยต่างประเทศ 21 ประเทศ จำนวน 892 วัด สถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้แก่ วัดเครือข่าย 298 แห่ง และวัดต่างประเทศทุกแห่ง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ หลักธรรม หลักปฏิบัติสมาธิ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ด้วย และสามารถนำมาใช้ฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ

  ขอขอบคุณที่มา
  https://mgronline.com/qol/detail/9630000005217
   
 4. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  e0b8a1e0b8b2e0b898e0b8b4e0b8a0e0b8b2e0b8a7e0b899e0b8b2-20-e0b8a1-e0b884-e0b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2.jpg
  เจริญสมาธิภาวนา 20 ม.ค. ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2563-2564 และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ และจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

  นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ มีกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมศาสนพิธี หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพฯ อาทิ การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิวิปัสสนา ตามธรรมเนียมและความเหมาะสมของแต่ละวัด 2. จัดกิจกรรมศาสนพิธีหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพฯ ตลอดช่วงวาระปีแห่งการเฉลิมฉลอง พ.ศ. 2563-2564 ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละวัด นอกจากนี้ยังมีพิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 18.15 น. พร้อมกันทั่วประเทศ มีการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการฝึกสมาธิก่อนเวลา เพื่อปลุกกระแสสมาธิในจิตใจของผู้คนเพื่อสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย

  นอกจากนี้ยังจัดทำองค์ความรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมสมาธิหรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน,จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2563, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.th เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/education/177068
   
 5. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  e0b8a7e0b982e0b8a5e0b881e0b89de0b8b6e0b881e0b8aae0b8a1e0b8b2e0b898e0b8b4e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3.jpg
  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ 19 ม.ค. ที่วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรม บำเพ็ญกุศล 150 ปี ชาตกาล โดยอัญเชิญอัฐิธาตุและฟันกรามของพระอาจารย์มั่นมาให้ประชาชนสักการะ และในวันที่ 20 ม.ค. เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล

  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวลา 06.00 น. ที่วัดปทุมวนาราม มีพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้นมีพิธีประกาศเกียรติคุณ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธาน และในช่วงเย็น ร่วมกับวัดทั่วประเทศและวัดไทยทั่วโลก จัดพิธีเจริญสมาธิภาวนา เวลา 15 นาทีพร้อมกันทั่วไทย ทั่วโลก เวลา 18.15 น. เพื่อเรียนรู้การฝึกสมาธิ หลักธรรม หลักปฏิบัติสมาธิของพระอาจารย์มั่น โดยในส่วนกลางจัดที่วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง อย่างไรก็ตาม วธ.จะส่งเสริมการฝึกสมาธิต่อเนื่องจากวันที่ 20 ม.ค. ไปจนถึงตลอดปี 2563-2564 โดยขอเชิญวัด/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างๆ จัดห้องปฏิบัติสมาธิ ตั้งเป้ามีวัดทั่วประเทศร่วมกิจกรรม 41,662 วัด วัดไทยต่างประเทศ 21 ประเทศ จำนวน 892 วัด.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/1750295
   
 6. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  e0b8b2e0b895e0b881e0b8b2e0b8a5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8ade0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98ce0b8a1.jpg

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค.นพ.อาทิตย์ วงศ์แสนสุข ประธานฝ่ายจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 20 ม.ค.2563 เป็นวันครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หรือ หลวงปู่มั่น พระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ความเคารพนับถือ

  อีกทั้งองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่อง หลวงปู่มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ตนในฐานะศิษยานุศิษย์ และเป็นประธานฝ่ายจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ฯ เล็งเห็นว่า วันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มต้นผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บรรจุหลักสูตรวิชาศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมืองให้เด็กได้เรียนอย่างจริงจังตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา โดยช่วง ป.4-6 ให้เรียนวิชาศีลธรรม จริยธรรม ม.1-3 เรียนหน้าที่พลเมือง และ ม.4-6 เรียนเรื่องปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน

  “การผลักดันเรื่องนี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กมีศีลธรรม จริยธรรมตั้งแต่เล็ก ๆ เมื่อโตขึ้นมาก็ให้รู้จักหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นคนดี เมื่อโตขึ้นไปอีกในกรณีของเด็กพุทธหากเป็นเด็กที่มีใจอยากบวช ก็จะเป็นเรื่องง่าย และจะทำให้เมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน เพราะเราได้เตรียมเด็กเล็ก ๆ โดยไม่ต้องบังคับ ที่สำคัญธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถใช้ได้กับทุกศาสนา”นพ.อาทิตย์กล่าว

  นพ.อาทิตย์ กล่าวต่อว่า จริง ๆ หลักสูตรเดิมก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้หยิบขึ้นมาทำอย่างจริงจัง วันนี้ถึงเวลาที่สังคมต้องเปลี่ยน เพราะสังคมวันนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ ดังนั้นการนำศีลธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองเข้าไปส่งเสริมจะเป็นการเกาถูกที่คัน โดยจะอาศัยงานเฉลิมฉลอง 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น เป็นจุดเริ่มต้นการผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดความยั่งยืน

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/752679
   
 7. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ยูเนสโกมีมติรับรองยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เนื่องในวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

  วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มีมติรับรองยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เนื่องในวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
  0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89be0b987.jpg

  โอกาสนี้ เสด็จไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และถวายสักการะอัฐิธาตุ ณ กุฎีซึ่งเคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดปทุมวนาราม

  อนึ่ง องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้

  “เนื่องในอภิลักขิตสมัย ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศเกียรติคุณท่าน เป็นบุคคลสำคัญ ผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก สาขาสันติภาพ ดังต่อไปนี้

  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอุดมบัณฑิต ณ ปัจจุบันสมัย เป็นปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย เป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์กรรมฐาน เพียบพร้อมด้วยปรีชาญาณแห่งไตรสิกขา บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร สง่างามด้วยเนกขัมมปฏิบัติเป็นเนติแบบแผนอันโสภณของหมู่สงฆ์ ดำรงสมณคุณอดุลยกิตติประวัติ มั่นคงในอจลพรหมจริยาภิรัตมิหวั่นไหวต่อโลกามิส อุทิศสรรพกำลังเพื่อสั่งสอนการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา กระทั่งขยายอาณาแพร่หลายไปสู่มหาชนทั่วโลกในปัจจุบัน มิจำกัดแต่ภายในประเทศ หากแผ่เผยขอบเขตแห่งคุณานุคุณ ไปค้ำจุนความสงบร่มเย็นถึงไพรัชทวีป มีอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ตลอดทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย เป็นอาทิ แม้หมู่ผู้มิได้เป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัท ครั้นได้น้อมนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติตาม ก็บังเกิดความสงบพบวิธีทุเลาความเร่าร้อนในตัวตน คือสาเหตุซึ่งอำนวยผลเป็นหนทางใหม่ในชีวิต ผลิตสันติรสคือความสงบเยือกเย็นใจ เป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วไปในหมู่ผู้ใฝ่ธรรม ฉะนี้แม้ที่สุดย่อมนำมาซึ่งสันติภาพแก่โลกได้อย่างยั่งยืน

  ปฏิปทาและอนุศาสนีแห่งความสงบ เรียบง่าย สันโดษ ไม่เบียดเบียน มุ่งประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่น้อมจิตไปในทางขวนขวายทะเยอทะยานอยากได้ความสุขภายนอก อันจำต้องพึ่งพาวัตถุธรรม หากเน้นย้ำการรักษาจิตใจตนเอง ดูใจตนเอง ไม่เพ่งโทษโกรธขึ้งถึงความบกพร่องของผู้อื่น ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน ดำเนินอุบายโกศลให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ เป็นบาทฐานแห่งสติชอบอันประกอบด้วยปัญญา ครองจริยาอยู่ในระเบียบวินัย ส่งผลให้มนุษยชาติทุเลาการวิวาทบาดหมาง มุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อหนทางทุเลาความเร่าร้อนแห่งกิเลส เป็นเหตุให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้ดำเนินนำ ศาสนธรรมอันท่านได้จุดประกายแห่งปัญญาไว้ แผ่ขยายความสว่างไสวออกไปสู่สังคมโลกได้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังเป็นคุรุฐานียบุคคลผู้ประเสริฐของพระเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นต้นสายแห่งพระอาราม อาราม และสำนัก จำนวนเรือนพัน ซึ่งมีฉันทจริตติดตามต่อประทีปทางปัญญา มุ่งมั่นดำเนินกรณียกิจนานา เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธธรรม ให้กำจรไปสู่บรรดามหาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย เผ่าพันธุ์ วรรณะ ศาสนา และความเชื่อ เอื้อเฟื้อให้บังเกิดสันติภาพเอิบอาบดวงจิตของปัจเจกบุคคล ขยายผลไปสู่สันติภาพในโลกได้ตราบเท่าทุกวันนี้

  โอวาทานุสาสนี วิถีจริยาสัมมาปฏิบัติ และกัลยาณประวัติอันงามพิสุทธิ์ ยังคงเสถียรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติคุณแห่งมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุดั่งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก สาขาสันติภาพ เนื่องในอภิลักขิตสมัย ๑๕๐ ปีชาตกาล

  ขอกิตติประวัติอัจฉริยคุณแห่ง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จงดำรงอยู่คู่พระบวรพุทธศาสนา เป็นดวงประทีปทางปัญญาของชาวโลกสืบไป ตราบนิจนิรันดร.”

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/education/177357
   
 8. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  e0b881e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b881e0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b895e0b8b4e0b884e0b8b8.jpg

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่วัดปทุมวนาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาไทย และมิสเตอร์ ชิเกรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาอังกฤษ
  b881e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b881e0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b895e0b8b4e0b884e0b8b8-1.jpg

  โดยนายอิทธิพล กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม หลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน แนะนำเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลกเนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม วธ. กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพร้อมกัน โดยในส่วนกลางได้รับความอนุเคราะห์จากวัดปทุมวนาราม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของท่านในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกให้ปรากฏแผ่ไพศาลสืบไป
  b881e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b881e0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b895e0b8b4e0b884e0b8b8-2.jpg

  “วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธและคนไทยที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เพราะเห็นว่า แนวทางปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิทำให้คนทุกชาติ ทุกศาสนาได้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้หลักธรรมชาติ การนั่งสมาธิทำให้เกิดสติปัญญาทำให้คนสามัคคีกลมเกลียว ในการนี้ทางวธ. และศธ.จึงร่วมประกาศเกียติคุณในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาล ซึ่งวันที่ 20 มกราคม ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์มั่น ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสสำคัญ ขณะเดียวกันในเวลา 18.15 น.ขอความร่วมมือวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ เป็นเวลา 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พุทธศาสนิกชนที่ต้องการทราบชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สามารถติดตามได้ที่ www.luangpumun.dra.go.th และ www.dra.go.th ” นายอิทธิพลกล่าว
  b881e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b881e0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b895e0b8b4e0b884e0b8b8-3.jpg

  ในการนี้นายอิทธิพล กล่าวประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัย 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 20 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศเกียรติคุณท่านเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกสาขาสันติภาพ ดังต่อไปนี้ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอุดมบัณฑิต ณ ปัจจุบันสมัย เป็นปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย เป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์กรรมฐาน เพียบพร้อมด้วยปรีชาญาณแห่งไตรสิกขา บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร สง่างามด้วยเนกขัมมปฏิบัติ เป็นเนติแบบแผนอันโสภณของหมู่สงฆ์ ดำรงสมณคุณอดุลยกิตติประวัติ มั่นคงในอจลพรหมจริยาภิรัต มิหวั่นไหวต่อโลกามิส อุทิศสรรพกำลังเพื่อสั่งสอนการปฏิบัติสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา กระทั่งขยายอาณาแพร่หลายไปสู่มหาชนทั่วโลกในปัจจุบัน มิจำกัดแต่ภายในประเทศ หากเผยแผ่ขอบเขตแห่งคุณานุคุณ ไปค้ำจุนความสงบร่มเย็นถึงไพรัชทวีป มีอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ตลอดทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย เป็นอาทิ แม้หมู่ผู้มิได้เป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัท ครั้นได้น้อมนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติตาม ก็บังเกิดความสงบ พบวิธีทุเลาความเร่าร้อนในตัวตน คือสาเหตุซึ่งอำนวยผลเป็นหนทางใหม่ในชีวิต ผลิตสันติรสคือความสงบเยือกเย็นใจ เป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วไปในหมู่ผู้ใฝ่ธรรม ฉะนี้แม้ที่สุดย่อมนำมาซึ่งสันติภาพแก่โลกได้อย่างยั่งยืน
  b881e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b881e0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b895e0b8b4e0b884e0b8b8-4.jpg
  b881e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b881e0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b895e0b8b4e0b884e0b8b8-5.jpg

  ปฏิปทาและอนุศาสนีแห่งความสงบ เรียบง่าย สันโดษ ไม่เบียดเบียน มุ่งประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่น้อมจิตไปในทางขวนขวายทะเยอทะยานอยากได้ความสุขภายนอก อันจำต้องพึ่งพาวัตถุธรรม หากเน้นย้ำการรักษาจิตใจตนเอง ดูใจตนเอง ไม่เพ่งโทษโกรธขึ้งถึงความบกพร่องของผู้อื่น ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน ดำเนินอุบายโกศลให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ เป็นบาทฐานแห่งสติชอบอันประกอบด้วยปัญญา ครองจริยาอยู่ในระเบียบวินัย ส่งผลให้มนุษยชาติทุเลาการวิวาทบาดหมาง มุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อหนทางทุเลาความเร่าร้อนแห่งกิเลส เป็นเหตุให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้ดำเนิน นำศาสนธรรมอันท่านได้จุดประกายแห่งปัญญาไว้ แผ่ขยายความสว่างไสวออกไปสู่สังคมโลกได้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังเป็นคุรุฐานียบุคคลผู้ประเสริฐของพระเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นต้นสายแห่งพระอาราม อาราม และสำนัก จำนวนเรือนพัน ซึ่งมีฉันทจริตติดตามต่อประทีปทางปัญญา มุ่งมั่นดำเนินกรณียกิจนานา เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธธรรม ให้กำจรไปสู่บรรดามหาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย เผ่าพันธุ์ วรรณะ ศาสนา และความเชื่อ เอื้อเฟื้อให้บังเกิดสันติภาพเอิบอาบดวงจิตของปัจเจกบุคคล ขยายผลไปสู่สันติภาพในโลกได้ตราบเท่าทุกวันนี้
  b881e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b881e0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b895e0b8b4e0b884e0b8b8-6.jpg

  โอวาทานุสาสนี วิถีจริยาสัมมาปฏิบัติ และกัลยาณประวัติอันงามพิสุทธิ์ ยังคงเสถียรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติคุณแห่งมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุดั่งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก สาขาสันติภาพ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 150 ปีชาตกาล ขอกิตติประวัติอัจฉริยคุณแห่งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จงดำรงอยู่คู่พระบวรพุทธศาสนา เป็นดวงประทีปทางปัญญาของชาวโลกสืบไป ตราบนิจนิรันดร
  b881e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b980e0b881e0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b895e0b8b4e0b884e0b8b8-7.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_1903663
   
 9. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b980e0b89be0b987e0b899e0b89be0b8a3.jpg
  สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณ”พระอาจารย์มั่น” ซึ่งยูเนสโก ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำพุทธศักราช 2563-2564

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค.เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน ทรงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก มีมติรับรองยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำพุทธศักราช 2563-2564 เนื่องในวาระ 150 ปีชาตกาล 20 มกราคม 2563
  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b980e0b89be0b987e0b899e0b89be0b8a3-1.jpg

  ทั้งนี้้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และถวายสักการะอัฐิธาตุ ณ กุฎีซึ่งเคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตที่วัดปทุมวนาราม

  อย่างไรก็ตาม ยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอุดมบัณฑิต ณ ปัจจุบันสมัย เป็นปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย เป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์กรรมฐาน เพียบพร้อมด้วยปรีชาญาณแห่งไตรสิกขา บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร สง่างามด้วยเนกขัมมปฏิบัติเป็นเนติแบบแผนอันโสภณของหมู่สงฆ์

  ดำรงสมณคุณอดุลยกิตติประวัติ มั่นคงในอจลพรหมจริยาภิรัตมิหวั่นไหวต่อโลกามิส อุทิศสรรพกำลังเพื่อสั่งสอนการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา กระทั่งขยายอาณาแพร่หลายไปสู่มหาชนทั่วโลกในปัจจุบัน มิจำกัดแต่ภายในประเทศ หากแผ่เผยขอบเขตแห่งคุณานุคุณ ไปค้ำจุนความสงบร่มเย็นถึงไพรัชทวีป มีอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ตลอดทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย เป็นอาทิ แม้หมู่ผู้มิได้เป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัท
  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b980e0b89be0b987e0b899e0b89be0b8a3-2.jpg

  ครั้นได้น้อมนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติตาม ก็บังเกิดความสงบพบวิธีทุเลาความเร่าร้อนในตัวตน คือสาเหตุซึ่งอำนวยผลเป็นหนทางใหม่ในชีวิต ผลิตสันติรสคือความสงบเยือกเย็นใจ เป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วไปในหมู่ผู้ใฝ่ธรรม ฉะนี้แม้ที่สุดย่อมนำมาซึ่งสันติภาพแก่โลกได้อย่างยั่งยืน

  ปฏิปทาและอนุศาสนีแห่งความสงบ เรียบง่าย สันโดษ ไม่เบียดเบียน มุ่งประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่น้อมจิตไปในทางขวนขวายทะเยอทะยานอยากได้ความสุขภายนอก อันจำต้องพึ่งพาวัตถุธรรม หากเน้นย้ำการรักษาจิตใจตนเอง ดูใจตนเอง ไม่เพ่งโทษโกรธขึ้งถึงความบกพร่องของผู้อื่น ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน

  ดำเนินอุบายโกศลให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ เป็นบาทฐานแห่งสติชอบอันประกอบด้วยปัญญา ครองจริยาอยู่ในระเบียบวินัย ส่งผลให้มนุษยชาติทุเลาการวิวาทบาดหมาง มุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อหนทางทุเลาความเร่าร้อนแห่งกิเลส เป็นเหตุให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้ดำเนินนำ ศาสนธรรมอันท่านได้จุดประกายแห่งปัญญาไว้ แผ่ขยายความสว่างไสวออกไปสู่สังคมโลกได้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b980e0b89be0b987e0b899e0b89be0b8a3-3.jpg

  ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังเป็นคุรุฐานียบุคคลผู้ประเสริฐของพระเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นต้นสายแห่งพระอาราม อาราม และสำนัก จำนวนเรือนพัน ซึ่งมีฉันทจริตติดตามต่อประทีปทางปัญญา มุ่งมั่นดำเนินกรณียกิจนานา เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธธรรม ให้กำจรไปสู่บรรดามหาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย เผ่าพันธุ์ วรรณะ ศาสนา และความเชื่อ เอื้อเฟื้อให้บังเกิดสันติภาพเอิบอาบดวงจิตของปัจเจกบุคคล ขยายผลไปสู่สันติภาพในโลกได้ตราบเท่าทุกวันนี้

  โอวาทานุสาสนี วิถีจริยาสัมมาปฏิบัติ และกัลยาณประวัติอันงามพิสุทธิ์ ยังคงเสถียรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติคุณแห่งมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุดั่งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก สาขาสันติภาพ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 150 ปีชาตกาล

  ขอกิตติประวัติอัจฉริยคุณแห่ง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จงดำรงอยู่คู่พระบวรพุทธศาสนา เป็นดวงประทีปทางปัญญาของชาวโลกสืบไป ตราบนิจนิรันดร”
  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b980e0b89be0b987e0b899e0b89be0b8a3-4.jpg
  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b980e0b89be0b987e0b899e0b89be0b8a3-5.jpg
  b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b980e0b89be0b987e0b899e0b89be0b8a3-6.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.posttoday.com/dhamma/612259
   
 10. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ภาพและข้อความ พระกรณียกิจบางประการ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ความว่า

  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มีมติรับรองยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำพุทธศักราช 2563-2564 เนื่องในวาระ 150 ปีชาตกาล 20 มกราคม 2563
  0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b.jpg

  โอกาสนี้ เสด็จไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และถวายสักการะอัฐิธาตุ ณ กุฎีซึ่งเคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดปทุมวนาราม

  อนึ่ง องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้

  “เนื่องในอภิลักขิตสมัย 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 20 มกราคม พุทธศักราช 2563 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศเกียรติคุณท่าน เป็นบุคคลสำคัญ ผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก สาขาสันติภาพ ดังต่อไปนี้
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-1.jpg

  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอุดมบัณฑิต ณ ปัจจุบันสมัย เป็นปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย เป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์กรรมฐาน เพียบพร้อมด้วยปรีชาญาณแห่งไตรสิกขา บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร สง่างามด้วยเนกขัมมปฏิบัติเป็นเนติแบบแผนอันโสภณของหมู่สงฆ์ ดำรงสมณคุณอดุลยกิตติประวัติ มั่นคงในอจลพรหมจริยาภิรัตมิหวั่นไหวต่อโลกามิส อุทิศสรรพกำลังเพื่อสั่งสอนการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา กระทั่งขยายอาณาแพร่หลายไปสู่มหาชนทั่วโลกในปัจจุบัน มิจำกัดแต่ภายในประเทศ หากแผ่เผยขอบเขตแห่งคุณานุคุณ ไปค้ำจุนความสงบร่มเย็นถึงไพรัชทวีป มีอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ตลอดทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย เป็นอาทิ แม้หมู่ผู้มิได้เป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัท ครั้นได้น้อมนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติตาม ก็บังเกิดความสงบพบวิธีทุเลาความเร่าร้อนในตัวตน คือสาเหตุซึ่งอำนวยผลเป็นหนทางใหม่ในชีวิต ผลิตสันติรสคือความสงบเยือกเย็นใจ เป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วไปในหมู่ผู้ใฝ่ธรรม ฉะนี้แม้ที่สุดย่อมนำมาซึ่งสันติภาพแก่โลกได้อย่างยั่งยืน
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-2.jpg

  ปฏิปทาและอนุศาสนีแห่งความสงบ เรียบง่าย สันโดษ ไม่เบียดเบียน มุ่งประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่น้อมจิตไปในทางขวนขวายทะเยอทะยานอยากได้ความสุขภายนอก อันจำต้องพึ่งพาวัตถุธรรม หากเน้นย้ำการรักษาจิตใจตนเอง ดูใจตนเอง ไม่เพ่งโทษโกรธขึ้งถึงความบกพร่องของผู้อื่น ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน ดำเนินอุบายโกศลให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ เป็นบาทฐานแห่งสติชอบอันประกอบด้วยปัญญา ครองจริยาอยู่ในระเบียบวินัย ส่งผลให้มนุษยชาติทุเลาการวิวาทบาดหมาง มุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อหนทางทุเลาความเร่าร้อนแห่งกิเลส เป็นเหตุให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้ดำเนินนำ ศาสนธรรมอันท่านได้จุดประกายแห่งปัญญาไว้ แผ่ขยายความสว่างไสวออกไปสู่สังคมโลกได้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังเป็นคุรุฐานียบุคคลผู้ประเสริฐของพระเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นต้นสายแห่งพระอาราม อาราม และสำนัก จำนวนเรือนพัน ซึ่งมีฉันทจริตติดตามต่อประทีปทางปัญญา มุ่งมั่นดำเนินกรณียกิจนานา เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธธรรม ให้กำจรไปสู่บรรดามหาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย เผ่าพันธุ์ วรรณะ ศาสนา และความเชื่อ เอื้อเฟื้อให้บังเกิดสันติภาพเอิบอาบดวงจิตของปัจเจกบุคคล ขยายผลไปสู่สันติภาพในโลกได้ตราบเท่าทุกวันนี้
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-3.jpg

  โอวาทานุสาสนี วิถีจริยาสัมมาปฏิบัติ และกัลยาณประวัติอันงามพิสุทธิ์ ยังคงเสถียรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติคุณแห่งมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุดั่งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก สาขาสันติภาพ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 150 ปีชาตกาล
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-4.jpg

  ขอกิตติประวัติอัจฉริยคุณแห่ง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จงดำรงอยู่คู่พระบวรพุทธศาสนา เป็นดวงประทีปทางปัญญาของชาวโลกสืบไป ตราบนิจนิรันดร.”
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-5.jpg
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-6.jpg
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-7.jpg
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-8.jpg
  888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-9.jpg
  88e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b980e0b89b-10.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://siamrath.co.th/n/127766
   
 11. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b983e0b8abe0b88de0b988150e0b89be0b8b5e0b88ae0b8b2e0b895e0b881e0b8b2e0b8a5.jpg
  สกลนคร-ยูเนสโกยกย่อง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ สกลนครจัดใหญ่ครบรอบ 150 ปีชาตกาล

  เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 ที่หอนาฬิกา ถนนสุขเกษม เขตเทศบาลนครสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร นำพุทธศาสนิกชนกว่า 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 150 รูป โดยเส้นทางบิณฑบาต เริ่มจากแยกหอนาฬิกา เดินทางไปตามถนนสุขเกษม ไปจนถึงหน้าเทศบาลนครสกลนคร โดยพระสงฆ์เดินบิณฑบาตเป็นสองแถว ระยะทางกว่า 500 เมตร จากนั้นเดินทางกลับวัด

  ต่อมา เวลา 10.30 น. ที่วัดป่าสุทธาวาส เขตเทศบาลนครสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ เป็นประธานเปิดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อประกาศเกียรติคุณและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริธัตโต ซึ่ง UNESCO ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยมีพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร ฝ่ายธรรมยุตินิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยบรรยากาศภายใน วัดป่าสุทธาวาส มีข้าราชการ, พ่อค้า, ประชาชน, นักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชน เดินทางมาร่วมงานนับหมื่นคน มีการจัดนิทรรศการความเป็นมา ชีวประวัติของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บรรดาพุทธศาสนิกชนเดินทางขึ้นไปกราบนมัสการรูปเหมือน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในอาคารพิพิธภัณฑ์บริขารของท่าน ซึ่งภายในมีอัฐิบริขารและของใช้ประจำวัน

  นอกจากนี้ยังมีอัฐิธาตุของท่านซึ่งมีลักษณะใสเหมือนแก้วอยู่ด้วย จากนั้น พระราชวิสุทธินายก ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อคารวะต่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก่อนที่จะทำการเททองเพื่อหล่อพระหลวงพ่อใหญ่ ท่ามกลางพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ต่อมา ผวจ.สกลนคร ได้เป็นประธานการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าสุทธาวาส
  3e0b888e0b8b1e0b894e0b983e0b8abe0b88de0b988150e0b89be0b8b5e0b88ae0b8b2e0b895e0b881e0b8b2e0b8a5-1.jpg
  3e0b888e0b8b1e0b894e0b983e0b8abe0b88de0b988150e0b89be0b8b5e0b88ae0b8b2e0b895e0b881e0b8b2e0b8a5-2.jpg
  3e0b888e0b8b1e0b894e0b983e0b8abe0b88de0b988150e0b89be0b8b5e0b88ae0b8b2e0b895e0b881e0b8b2e0b8a5-3.jpg
  3e0b888e0b8b1e0b894e0b983e0b8abe0b88de0b988150e0b89be0b8b5e0b88ae0b8b2e0b895e0b881e0b8b2e0b8a5-4.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.posttoday.com/social/local/612313
   
 12. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  ชาวพุทธทั่วไทย ทั่วโลก นั่งสมาธิพร้อมกัน เป็นเวลา 15 นาที ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ
  0b898e0b897e0b8b1e0b988e0b8a7e0b984e0b897e0b8a2-e0b89ee0b8a3e0b989e0b8ade0b8a1e0b983e0b888e0b899.jpg

  วานนี้ (20 ม.ค.) พระพรหมมงคลญาณ วิ. เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี “เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  898e0b897e0b8b1e0b988e0b8a7e0b984e0b897e0b8a2-e0b89ee0b8a3e0b989e0b8ade0b8a1e0b983e0b888e0b899-1.jpg

  นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม
  898e0b897e0b8b1e0b988e0b8a7e0b984e0b897e0b8a2-e0b89ee0b8a3e0b989e0b8ade0b8a1e0b983e0b888e0b899-2.jpg

  หลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน แนะนำเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลก

  นายกฤษศญพงษ์ กล่าวต่อว่า เนื่องโอกาสอันเป็นมงคลในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้ และประกาศถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นคติตัวอย่างอันดี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  ทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น
  ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และทุกภูมิภาคทั่วโลก พร้อมกันในเวลา 18.15 น.
  898e0b897e0b8b1e0b988e0b8a7e0b984e0b897e0b8a2-e0b89ee0b8a3e0b989e0b8ade0b8a1e0b983e0b888e0b899-3.jpg

  ทั้งนี้ ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ณ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค อาทิ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (ธ) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าสุทธาวาส (ธ) จังหวัดสกลนคร วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ วัดไทยในต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัดไทยในต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรม
  898e0b897e0b8b1e0b988e0b8a7e0b984e0b897e0b8a2-e0b89ee0b8a3e0b989e0b8ade0b8a1e0b983e0b888e0b899-4.jpg

  นอกจากนี้ ยังจัดทำองค์ความรู้ โดยจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 6 เล่ม, จัดทำสารคดีชุด “ตามรอยธุดงควัตร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”, จัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา, การจัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงาน และหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเนื้อหานิทรรศการ มอบให้วัดและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในการเฉลิมฉลองฯ ดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, จัดกิจกรรมสมาธิหรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน, จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.th เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863050
   
 13. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,865
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,299
  e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b897e0b8a3e0b887e0b895e0b8a3e0b8a7.jpg

  22 ม.ค.2563 – เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เพิ่มโพสต์รูปภาพ พร้อมข้อความ ระบุว่า วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหารคด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงตรวจความเรียบร้อยในการจัดเตรียมงานสมโภชพระอาราม เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 22 มกราคม 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

  อนึ่งวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส และทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระอาราม ทั้งนี้ จะได้ทรงจุดเทียนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานเลี้ยงเพลิงไว้ในบุษบกเพลิงภายในพระอุโบสถ เพื่อให้สาธุชนต่อเทียน สำหรับการเดินเทียนประทักษิณสมโภชพระอารามถวายเป็นพุทธบูชาในเวลาค่ำ

  ขอเชิญชวนสาธุชนมาร่วมเดินเทียนประทักษิณสมโภชพระอารามถวายเป็นพุทธบูชาในเวลาค่ำวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 และชมนิทรรศการเนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

  ในระหว่างงานสมโภช วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชมพระอารามและนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 21.00 น. วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เปิดให้เข้าชมพระอารามและนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 22.00 น.โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารงานสมโภชพระอาราม เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่เพจ : สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thaipost.net/main/detail/55202
   

แชร์หน้านี้

Loading...