“ในหลวง-ราชินี”ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล, พระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนี

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 10 มิถุนายน 2009.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,991
  กระทู้เรื่องเด่น:
  261
  ค่าพลัง:
  +63,484
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>“ในหลวง-ราชินี”ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล, พระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนี</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>9 มิถุนายน 2552 22:11 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=450 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=450>[​IMG] </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2552 เวลา 17.49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</STRONG>

  </TD></TR><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=450 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=450>[​IMG] </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> เมื่อเสด็จฯลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริงแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แทนพระบรมอัฐิ แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 15 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระราชธรรมวาที วัดประยูรวงศาวาส ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และพระฉายาลักษณ์ฯ แทนพระบรมอัฐิ ทรงธรรม แล้วประทับพระราชอาสน์ที่เดิม ทรงศีล พระราชธรรมวาที ถวายศีล และถวายธรรมเทศนา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วเสด็จฯขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  ---------
  Manager Online
   
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]
  เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

  วันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี ไม่ใช่เป็นแต่เพียงครบรอบคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เพียงเท่านั้น แต่ย้อนหลังในวันนี้ไปเมื่อ ๓ ปี คือวันที่ชาวไทยเราได้ร่วมชมพระบารมีของพระองค์ท่านตอนเสด็จออกสีหบัญชร ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราลืมเลือนความสุขในวันนั้นกันหรือยัง

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 3. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,465
  นโมฯ ด้วยความนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย

  ข้าพเจ้า ขอน้อมเกล้าถวายกุศลผลบุญคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดีทุกประการ บูชาพระพุทธเจ้า และน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เอกอัครศาสนูปถัมภก องค์พระประมุขของชาติ พร้อมด้วย อดีตพระบุรพมหากษัตราธิราชเจ้า พระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์ ขอจงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีความสุขเกษมสำราญ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ <O:p</O:p

  สาธุ เจ้าค่ะ ฯ <O:p</O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มิถุนายน 2009
 4. kob_per

  kob_per สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  76
  ค่าพลัง:
  +21
  สาธุขออนุโมทนาด้วยคับ ขอให้พระองค์ ทรงได้พบพระนิพพานในชาตินี้ด้วยเถอญ
  ส่วนข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อพระองค์ และเพื่อนประเทศชาติคับ
   
 5. kcsn

  kcsn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2009
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +111
  สาูธุ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 6. bortong

  bortong สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 เมษายน 2009
  โพสต์:
  134
  ค่าพลัง:
  +24
  chrong pra jarung ka
   
 7. สังสารวัฏ

  สังสารวัฏ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +5,379

แชร์หน้านี้

Loading...