[18/12/54] บรรจุร่างหลวงปู่ละมัย ฐิตมโน ลงโลงแก้วครับ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย นายตะโก้, 8 ธันวาคม 2011.

 1. สิงห์เล็ก

  สิงห์เล็ก สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +10
  กราบลาหลวงปู่สู่แดนพระนิพพาน......หลวงปู่ท่านคายชานหมากแล้วคลึงใส่มือ ร่ายคาถาพอเป่าปุ๊บแข็งอย่างกับหิน.........................สาธุ สาธุ สาธุ
   
 2. nahpee

  nahpee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  554
  ค่าพลัง:
  +661
  สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ
  นิพพานัง ปรมังสุขัง นิพพานัง ปรมังสุญญัง นิพพานะ ปัจจโยโหตุ
  ด้วยความเคารพครับ
   
 3. สิงโตหิน

  สิงโตหิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กันยายน 2008
  โพสต์:
  252
  ค่าพลัง:
  +209
  ขอกราบหลวงปู่ ด้วยความอาลัยครับ
   
 4. aetipp

  aetipp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2010
  โพสต์:
  797
  ค่าพลัง:
  +1,505
  น้อมไว้อาลัยซึ่งหลวงปู่ด้วยครับผม
   
 5. beauty cosme'

  beauty cosme' สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  68
  ค่าพลัง:
  +24
  น้อมกราบสักการะหลวงปู่ครับ
   
 6. B2K32

  B2K32 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  202
  ค่าพลัง:
  +507
  ลูกขอเป็นตัวแทนของครอบครัว
  ขอน้อมกราบนมัสการหลวงปู่ละมัย ฐิตมโน สู่แดนพระนิพพาน

  กรรมใดที่ลูกได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งหลาย ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี
  ที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ชาติก่อนทุกๆชาติก็ดี ชาติปัจจุปันนี้ก็ดี
  ทางกาย วาจา ใจ เจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดี หรือผลกรรมทั้งหลายที่ได้กระทำไว้
  ขอให้หลวงปู่ละมัย ฐิตมโน โปรดเมตตาอโหสิกรรมทั้งหลายให้แก่ลูกและครอบครัวด้วยเทอญ
   
 7. blackcat666

  blackcat666 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +113
  กราบนมัสการหลวงปู่ครับ
   
 8. lukhin_inter

  lukhin_inter สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +11
  ทันได้มีบุญกราบหลวงปู่เลย ลูกขอน้อมกราบนมัสการหลวงปู่สู่แดนพระนิพพานด้วยเทอญ
   
 9. goldbell

  goldbell เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  183
  ค่าพลัง:
  +1,340
  กราบนอบน้อมนมัสการ หลวงปู่ละมัย ฐิตมโน ที่เคารพยิ่ง

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
  ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
  ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

  มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
  มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
  มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

  กรรมใดที่ลูกได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อหลวงปู่ทั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกาย หรือวาจาก็ดีหรือ ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาประทานงดโทษให้แก่ข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
  ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการน้อมส่งหลวงปู่ละมัย เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานตามแนวทางคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ธรรมใดที่หลวงปู่รู้แจ้งประจักษ์ใจแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งการรู้แจ้งประจักษ์ในธรรมนั้นด้วยเช่นกันเทอญ
  ขอแสดงมุทิตาจิตอาลัยต่อการจากไปของท่านอริยสงฆ์.<!-- google_ad_section_end -->
   
 10. choo2521

  choo2521 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2011
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +4
  กราบลาหลวงปู่ครับ ตั้งใจว่าจะไปกราบหลวงปู่่ แต่ไม่มีบุญพอที่จะได้ไป หลวงปู่ท่านก็ละสังขารไปเสียแล้ว
   
 11. nai_joe

  nai_joe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2006
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +113
  หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน หลวงปู่ไว้ ในชาตินี้ หรือ ชาติก่อนๆ ก็ดี ด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี
  เจตนา ไม่เจตนา หรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอได้โปรดประทานอภัยและอโหสิแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

  ธรรมใดที่หลวงปู่รู้แจ้งประจักษ์ใจแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งการรู้แจ้งประจักษ์ในธรรมนั้นด้วยเช่นกันเทอญ

  ขอหลวงปู่ โปรดอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเทอญ
   
 12. thexjeab

  thexjeab เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  904
  ค่าพลัง:
  +684
  น้อมนมัสการกราบลาหลวงปู่ ด้วยความนอบน้อมและอาลัยยิ่ง

  ขอท่านไปสู่แดนพระนิพพานเทอญ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 13. Sikkha

  Sikkha เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  556
  ค่าพลัง:
  +420
  กราบนมัสการ หลวงปู่ละมัย ครับ
   
 14. kamkling

  kamkling เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2009
  โพสต์:
  222
  ค่าพลัง:
  +560
  ขอกราบนมัสการลาหลวงปู่ครับ
   
 15. poon-pan

  poon-pan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  2,353
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +7,036
  ขอลบข้อความ เนื่องจากลงผิดห้องครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 ธันวาคม 2011
 16. คหบดี

  คหบดี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2010
  โพสต์:
  103
  ค่าพลัง:
  +100
  กราบนมัสการ หลวงปู่ละมัย ขอน้อมส่งองค์หลวงปู่ละมัยสู่แดนนิพพาน การใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม นับตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ขอองค์หลวงปู่ละมัยโปรดอโหสิกรรมและงดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอขมาด้วยจิตอันตั้งมั่นและบริสุทธิ์ และธรรมใดก็ตามที่องค์หลวงปู่รู้แจ้งแล้วธรรมนั้นจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และด้วยความรู้แจ้งแห่งธรรมที่องค์หลวงปู่รู้แจ้งจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งบิดามารดาญาติทั้งหลายนายเวรทุกท่านครูอาจารย์จงถึงซึ่งนิพพานในปัจจุบันด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
  พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ปัจจโยโหตุ
   
 17. ไม้ในป่า

  ไม้ในป่า สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +13
  กราบนมัสการลาหลวงปู่ด้วยกายวาจาใจ
   
 18. Chart072

  Chart072 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  124
  ค่าพลัง:
  +258
  กราบนมัสการ ลป.ละมัย ด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงยิ่ง ขอน้อมจิตส่ง ลป.ไปแดนพระนิพพาน ด้วยความอาลัยยิ่ง กรรมใดที่ลูกเคยล่วงเกินต่อ ลป. ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ลูกขอกราบขอขมา ขอ ลป. เมตตาอโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วย ขออาราธบารมี ลป. สงเคราะห์ ลูกให้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เสียใจที่ยังไม่มีโอกาสไปกราบ ลป.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 ธันวาคม 2011
 19. หนึ่ง1

  หนึ่ง1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,454
  ค่าพลัง:
  +7,619
  ขอกราบไว้อาลัยต่อการจากไปของหลวงปู่ กราบ กราบ กราบ
   
 20. เหมียว_วัฒ

  เหมียว_วัฒ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2011
  โพสต์:
  272
  ค่าพลัง:
  +105
  ขอกราบนมัสการลาหลวงปู่ เจ้าค่ะ
  พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
   

แชร์หน้านี้

Loading...