[ UPDATE ] หล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น. วัดท่าขนุน

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย Apinya Smabut, 5 มิถุนายน 2018.

 1. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. Apinya Smabut

  Apinya Smabut นิพพานังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  987
  กระทู้เรื่องเด่น:
  26
  ค่าพลัง:
  +1,536
  [ UPDATE ]
  กำหนดการหล่อหลวงพ่อทองคำวัดท่าขนุน
  วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  เวลา ๑๒.๓๐ น.


  หลังจากที่หล่อองค์พระทองคำเสร็จแล้ว

  หากมีทองคำเหลือ หลวงพ่อบอกว่า
  จะนำมาเข้าร่วมหล่อพระพุทธรูปปางยืนอีก ๒ องค์ครับ

  ยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
  หากสนใจติดตามข่าวสารเรื่องการทำบุญกับทางวัด
  สามารถติดตามได้ที่ วัดท่าขนุน ได้เลยครับ
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 4. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. sumobaimon

  sumobaimon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  933
  ค่าพลัง:
  +1,177
  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 100 บาทครับ

  ข้าพเจ้าและครอบครัว

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. วิทยามา

  วิทยามา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,124
  ค่าพลัง:
  +2,353
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
  ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. ใจเป็นใหญ่

  ใจเป็นใหญ่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  44
  ค่าพลัง:
  +382
  วันนี้ข้าพเจ้า นางสาวปาลิกา เพ็ชรัตน์และคณะญาติมิตรพี่น้องร่วมบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำ จำนวน 5,209.- บาทค่ะ

  1541493747670.jpg
   
 16. พุทธเจริญ

  พุทธเจริญ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ธันวาคม 2015
  โพสต์:
  275
  ค่าพลัง:
  +6,077
  ข้าพเจ้านายพีระเดช พุทธเจริญ นางกมลลักษณ์ พุทธเจริญ ด.ช.พัทธดนย์ พุทธเจริญและครอบครัวร่วมทำบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำหน้าตัก 19 นิ้ววัดท่าขนุน เป็นจำนวนเงิน 100 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. Greenpleace

  Greenpleace ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2012
  โพสต์:
  891
  ค่าพลัง:
  +8,743
  ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ศรัทธาคณะทำบุญทุกวัน ขอโมทนาครับ
  https://web.facebook.com/sunyapong.borvonsin
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 30.png
   30.png
   ขนาดไฟล์:
   55.5 KB
   เปิดดู:
   22
 18. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  69
  ค่าพลัง:
  +101,896
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,622
  กระทู้เรื่องเด่น:
  69
  ค่าพลัง:
  +101,896
  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. murata_19

  murata_19 ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  1,348
  ค่าพลัง:
  +7,336
  ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำ-อานิสงส์มหาศาล. ขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกๆท่านที่ได้ทำบุญคำอธิษฐานบารมี=ขอให้ผมมีชื่อในบัญชีสีทองเพชรสะท้อนแสงพระอาทิตย์ของท่านปู่สหัมบดีพรหมคือไปพระนิพพานที่เดียวในชาติปัจจุบันนี้ และสำเร็จฌานสมาบัติขั้นสูงสุดคือนิโรธสมาบัติและผลสมาบัติ รูปฌานสมาบัติทั้ง4(ปฐมฌานสมาบัติ-จตุตถฌานสมาบัติ) ขอให้อานิสงส์ทั้งหมดส่งผลให้ผมสำเร็จพระอริยบุคคลทุกขั้นตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิทาญาณ(ขั้นสูงสุด)ทุกขั้นเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เร็วที่สุดและขอคำว่าไม่ได้ ไม่มี ไม่สำเร๋็จ ไม่มีความสุข ทุกข์ ความจน จงอย่าปรากฏแก่ผมและผู้มีพระคุณของผมตลอดไปทุกชาติจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 20765.jpg
   20765.jpg
   ขนาดไฟล์:
   143.6 KB
   เปิดดู:
   23

แชร์หน้านี้

Loading...