เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

การคิดอาฆาตพยาบาทก็ เหมือนไฟเผาตน

การคิดอาฆาตพยาบาทก็ เหมือนไฟเผาตน

Loading...