เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

คาถาปราบพญามาร บทที่1เอาชนะศัตรูหมู่มาก

คาถาปราบพญามาร บทที่1เอาชนะศัตรูหมู่มาก #คาถาปราบพญามาร #บทที่1เอาชนะศัตรูหมู่มาก #น้ำบวกลมจะเพิ่มกำลังในการทำลาย #ผู้มีบุญจงฟังเถิด #เกิดมาเป็นมนุษย์ดีอย่างไร #เกิดมาพบพระพุทธศาสนาดีอย่างไร #มนุษย์ทุกคนมีตาที่3 # สามารถล่วงรู้อนาคตได้ # สอนวิธีเปิดตาที่3...

Loading...