เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา, 11 กันยายน 2021 at 19:05
เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ด่วน!!ประกาศเตือนพายุโกนเซิน น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ54แห่ง เตรียมรับมือน้ำขึ้นสูง

ด่วน!!ประกาศเตือนพายุโกนเซิน น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ54แห่ง เตรียมรับมือน้ำขึ้นสูง #ด่วน!!ประกาศเตือนพายุโกนเซิน #น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ54แห่ง #เตรียมรับมือน้ำขึ้นสูง

Loading...