เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

มีสติก็มีธรรมะ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

มีสติก็มีธรรมะ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา #มีสติก็มีธรรมะ #ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา #ศีลสมาธิปัญญา

Loading...