วิญญาณนิพพาน, 20 กุมภาพันธ์ 2021
วิญญาณนิพพาน

วันนี้ในอดีต ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๑ ซ้อมพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

นายทวี บุญยเกตุ ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดให้มีการซ้อมเพื่อพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม อ่านต่อที่ https://youtu.be/bBC803ei5fQ

  ไม่มีความคิดเห็น
 • หมวดหมู่:
  ไทย
  อัปโหลดโดย:
  วิญญาณนิพพาน
  Date:
  20 กุมภาพันธ์ 2021
  เปิดดู:
  364
  ความเห็น:
  0
Loading...