เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา, 18 กุมภาพันธ์ 2024
เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

สะพรึงหนัก คำทำนายพิบัติ แม่ธรณี กำลังจะแตกแยก ผู้คนจะล้มหายจำนวนมาก

สวดมนต์แล้ว ขนลุกมากๆ อย่าตกใจ อาจจะมีผู้มาขอส่วนบุญ ครูบาอาจารย์ ให้แก้ไขแบบนี้ โลกเข้าาสู่กลียุค เข้ากึ่งพุทธกาล พิบัติแห่งไฟ จะเผาพลาญถึงพรหมโลก ขนลุก!!หมอดูดังระดับโลก 2567 โลกจะวิกฤติ ผู้คนจะล้มหาย จำนวนมาก ขนลุก!! หมอดูดังทำนาย ต้นปีหน้าให้ระวังอุบัติเหตุใหญ่...

Loading...