เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา, 22 มิถุนายน 2022 at 19:57
เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

หากทำไม่ได้ตามนี้ ก็จะไม่สอน วิธีฝึกกรรมฐาน แนวทางหลวงปู่เสาร์ กัตสีโล

หากทำไม่ได้ตามนี้ ก็จะไม่สอน วิธีฝึกกรรมฐาน แนวทางหลวงปู่เสาร์ กัตสีโล #หากทำไม่ได้ตามนี้ ก็จะไม่สอน #สมาธิแนวทางหลวงปู่เสาร์ กัตสีโล #วิธีฝึกกรรมฐาน แนวทางหลวงปู่เสาร์ กัตสีโล

Loading...