เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา, 13 กันยายน 2021 at 19:13
เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

เพียงผ้าเก่าๆผืนเดียว ถ้ามีความตั้งใจจริง อานิสงฆ์ส่งผลให้ไปเกิดในยุคพระศรีอารีย์ได้

เพียงผ้าเก่าๆผืนเดียว ถ้ามีความตั้งใจจริง อานิสงฆ์ส่งผลให้ไปเกิดในยุคพระศรีอารีย์ได้ #ถ้ามีความตั้งใจจริง #เพียงผ้าเก่าๆผืนเดียว #อานิสงฆ์ส่งผลให้ไปเกิดในยุคพระศรีอารีย์

Loading...