เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

เมื่อโลกถึงภัยพิบัติ ผลกรรมหมู่สัตว์โลก หลวงปู่ชี้แนวทางรอดให้พระคาถาบทนี้

เมื่อโลกถึงภัยพิบัติ กรรมหมู่สัตว์โลก หลวงปู่ชี้แนวทางรอด #โลกกำลังเข้าสู่ยุคภัยพิบัติ #ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ต้องชดใช้กรรม #น้ำบวกลมจะเพิ่มกำลังในการทำลาย #ผู้มีบุญจงฟังเถิด #เกิดมาเป็นมนุษย์ดีอย่างไร #เกิดมาพบพระพุทธศาสนาดีอย่างไร #มนุษย์ทุกคนมีตาที่3 #...

Loading...