เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

3พระคาถาสั้นๆ ของพระอานนท์ ป้องกัน วันโลกดับ แนะให้สวดทุกวัน โลกเข้ากลียุค

3พระคาถาสั้นๆ ของพระอานนท์ ป้องกัน วันโลกดับ แนะให้สวดทุกวัน โลกเข้ากลียุค คาถาห้ามยักษ์ ครูบาศรีวิชัย เชื่อ ศักดิ์สิทธิ์มาก ช่วยฟื้น จากความตาย สวดมนต์แล้ว ขนลุกมากๆ อย่าตกใจ อาจจะมีผู้มาขอส่วนบุญ ครูบาอาจารย์ ให้แก้ไขแบบนี้ โลกเข้าาสู่กลียุค เข้ากึ่งพุทธกาล พิบัติแห่งไฟ...

Loading...