ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    23
   2. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    54
   3. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   4. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    130
   5. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,283
   6. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    185
   7. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    191
   8. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,338
   9. Nunclub
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    184
   10. supatorn
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    242
   11. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    267
   12. สายชน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    12,578
   13. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,046
   14. deneta
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,669
   15. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,522
   16. boydd
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,231
   17. NoOTa
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,337
   18. ล้ำ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,676
   19. J.Sayamol
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,021
   20. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,498
   21. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    16,359
   22. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    16,449
   23. J.Sayamol
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,741
   24. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,306
   25. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    482
   26. WebSnow
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,643
   27. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,643
   28. ล้ำ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,344
   29. VANCO
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,563
   30. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,003
   31. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    1,828
   32. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    9,029
   33. boydd
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,031
   34. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,071
   35. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,631
   36. ระฆัง
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,515
   37. neo22
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,050
   38. J.Sayamol
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,963
   39. em1979
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,315
   40. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,955
   41. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    671
   42. J.Sayamol
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,926
   43. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,500
   44. NoOTa
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,470
   45. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    334
   46. noinong
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,087
   47. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,191
   48. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,127
   49. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    9,887
   50. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    4,828

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...