ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    148
   2. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    184
   3. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    385
   4. ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    2,402
   5. ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    175
   6. supatorn
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    95
   7. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   8. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    33
   9. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    22
   10. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    24
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    24
   12. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    204
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    34
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    40
   16. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    87
   17. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    43
   18. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    37
   19. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    30
   20. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    32
   21. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    37
   22. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   23. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    63
   24. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   25. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   26. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    55
   27. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    59
   28. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    70
   29. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    55
   30. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    50

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...