ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. muisun
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    56
   2. ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    1,057
   3. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    459
   4. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    841
   5. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    422
   6. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    110
   7. ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    398
   8. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    342
   9. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    30
   10. ตอบ:
    47
    เปิดดู:
    2,705
   11. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    252
   12. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    358
   13. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,580
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    64
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    73
   16. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    64
   17. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    66
   18. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    60
   19. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    69
   20. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    64
   21. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    49
   22. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    268
   23. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    134
   24. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    71
   25. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    73
   26. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    60
   27. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    63
   28. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    48
   29. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    69
   30. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    63

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...