เสียงธรรม ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร(๑๓๕ ชุด)

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 20 ธันวาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  PramahaBoonchuyPanyavachiro.jpg
  ธรรมะคลายทุกข์ .... เวรกรรม พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร


  namo putaya
  Published on Dec 18, 2017

  การแก้กรรมทำได้หรือไม่
  เวรกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร
  ทำอย่างไรให้กรรมลดการส่งผลจากหนักเป็นเบาลง
  มาฟังพระอาจารย์ท่านให้ข้อคิดในการแก้กรรมตามแนวทางพระพุทธเจ้ากัน
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  ใครรู้สึกทุกข์แวะมาฟังอุบายคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  สารธรรมนำใจ
  Published on Dec 8, 2017
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์

  เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 135
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 134
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 133
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 132
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 131
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 130

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 129


  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 128

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 127
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 126
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 125
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 124
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 123
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 122
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 121
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 120
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 119
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 118
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 117
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 116
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 115
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 114
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 113
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 112
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 111
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 110
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 109
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 108
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 107
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 106
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 105
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 104
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 103
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 102
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 101
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 100
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 99
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 98
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 97
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 96
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 95
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 94
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 93
  .ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 92
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 91
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 90
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 89
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 88
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 87
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 86
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 85
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 84
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 83
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 82
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 81
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 80
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 79
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 78
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 77
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 76
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 75
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 74
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 73
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 72
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 71
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 70
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 69
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 68
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 67
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 66
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 65
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 64
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 63
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 62
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 61
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 60
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 59
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 58
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 57
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 56
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 55
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 54
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 53
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 52
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 51
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 50
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 49
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 48
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 47
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 46
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 45
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 44
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 43
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 42
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 41
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 40
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 39
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 38
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 37
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 36
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 35
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 34
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 33
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 32
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 31
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 30
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 29
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 28
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 27
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 26
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 25
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่v24
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 23
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 22
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 21

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 20
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 19
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 18
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 17
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 16
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 15
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 14
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 13
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 12
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 11
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 10
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 09
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 08
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 07
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 06
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 05
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 04
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 03
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 02
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 01


  เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
  พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th
  หรือโทรแจ้ง 087-519-5758 (คุณอดุล)
  Facebook :- https://www.facebook.com/phramahabunchuay
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  ธรรมะคลายทุกข์เรื่อง...ทศพลญาณ คือ พระญาณของพระพุทธเจ้า ๑๐ ประการ

  namo putaya
  Published on Dec 22, 2017


  อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ พระญาณที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (อรหัตตมรรค)พระญาณทั้ง ๒ ก็เป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ทศพลญาณก็มีพร้อมกับการตรัสรู้. เข้าใจว่าต่างกันที่รายละเอียด คือ ทศพลญาณ จำแนกเป็น ๑๐ ข้อ
  ตถาคตพลญาณ ๑๐ ประการ หรือ ทศพลญาณ มีดังนี้
  ๑. ทรงหยั่งรู้สิ่งที่เป็นไปได้ และ เป็นไปไม่ได้
  ๒. ทรงหยั่งรู้ผลแห่งการกระทำทั้ง อดีต ปัจจุบัน อนาคต
  ๓. ทรงหยั่งรู้ข้อปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่คติทั้งปวง (คติ-ทางที่จะไปในอนาคต)
  ๔. ทรงหยั่งรู้สภาวของโลก อันประกอบด้วยธาตุต่างๆ
  ๕. ทรงหยั่งรู้ความโน้มเอียง และความถนัดแห่งบุคคล
  ๖. ทรงหยั่งรู้ความยิ่งและความหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย)
  ๗. ทรงหยั่งรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว การออกแห่งญาณ สมาธิ และ สมาบัติ
  ๘. ทรงหยั่งรู้ชาติก่อนๆในอดีต
  ๙. ทรงหยั่งรู้จุติ และอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย
  ๑๐. ทรงหยั่งรู้ความสิ้นไป แห่งอาสวะทั้งหลาย

   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  นางเปรตไม่มีเสื้อผ้า พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  namo putaya
  Published on Sep 20, 2017
   

แชร์หน้านี้

Loading...