บันทึกการสนทนา

 • fatman: อย่าส่งเสริมเรื่องที่เป็นไปเพื่อ การไม่ละซึ่ง "กามคุณ ทั้ง ๕" กันอีกเลย 20 กันยายน 2019 at 05:11
 • Chat Bot: fatman ได้เข้าห้อง. 20 กันยายน 2019 at 05:08
 • Chat Bot: Mood ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 23:03
 • Chat Bot: PhraMaha SomChai ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 22:35
 • [ลับ]
 • Chat Bot: สยบฟ้า ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 22:29
 • Chat Bot: <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 22:25
 • Chat Bot: ต่อกิจ ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 22:10
 • Chat Bot: เกิดมาสร้างบารมี ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 22:08
 • Mood: สวัสดีครับ 19 กันยายน 2019 at 22:08
 • Chat Bot: Mood ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 22:08
 • Chat Bot: Red Leaf ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 21:58
 • Chat Bot: บักไฮ้ แซ่จิว ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 21:45
 • Chat Bot: Kanittha12 ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 21:37
 • Chat Bot: aiooz ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 20:21
 • Chat Bot: sit klongsan ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 20:11
 • Chat Bot: หลาโอน ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 20:11
 • Chat Bot: เพื่อนผู้รอนาน ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 19:50
 • Chat Bot: konun88 ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 19:36
 • Chat Bot: ขุนแผนครับ ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 19:32
 • Chat Bot: หลาโอน ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 16:44
 • Chat Bot: จิรปุญฺโญ ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 16:43
 • Chat Bot: jaxjax ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 16:40
 • Chat Bot: boonnaphoj ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 16:36
 • Chat Bot: thawat32 ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 16:18
 • Chat Bot: chan2510 ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 16:16
 • Teeyai24: หวัดีคัฟท่าอาจารย์ทุกท่าน 19 กันยายน 2019 at 16:08
 • Chat Bot: Teeyai24 ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 16:05
 • Chat Bot: แก้วใบว่าง ได้ออกจากห้อง 19 กันยายน 2019 at 16:03
 • Chat Bot: แก้วใบว่าง ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 16:03
 • Chat Bot: mancshcu ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 15:58
 • Chat Bot: chiangmainavigator ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 15:47
 • Chat Bot: แก้วใบว่าง ได้ออกจากห้อง 19 กันยายน 2019 at 15:44
 • Chat Bot: แก้วใบว่าง ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 15:41
 • Chat Bot: Juriscivil ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 15:34
 • อนัตตา: One way ticket. ไปไม่กลับ :D 19 กันยายน 2019 at 15:29
 • อนัตตา: :rolleyes: 19 กันยายน 2019 at 15:28
 • Chat Bot: Ekkapony ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 15:14
 • Chat Bot: Ter chanincb ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 15:10
 • Chat Bot: แก้วใบว่าง ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 15:06
 • Chat Bot: sakolpat patcharapak ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 13:03
 • Chat Bot: rong2514 ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 12:47
 • Chat Bot: Klay9 ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 12:33
 • Chat Bot: atitatkosit ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 12:19
 • Chat Bot: sirapobch ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 11:59
 • Chat Bot: Bopapar ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 11:55
 • Chat Bot: จิรปุญฺโญ ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 11:51
 • Chat Bot: rmninthailand ได้เข้าห้อง. 19 กันยายน 2019 at 11:48
 • Chat Bot: dadeedaa ได้เข้าห้อง. 18 กันยายน 2019 at 23:37
 • Chat Bot: นักรบอธรรม ได้เข้าห้อง. 18 กันยายน 2019 at 23:34
Loading...