บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: BIGBANG.POWER ได้ออกจากห้อง 24 กรกฎาคม 2021 at 23:11
 • Chat Bot: BIGBANG.POWER ได้เข้าห้อง. 24 กรกฎาคม 2021 at 23:09
 • Chat Bot: Fourthman ได้เข้าห้อง. 24 กรกฎาคม 2021 at 10:14
 • Chat Bot: Teenee102 ได้เข้าห้อง. 24 กรกฎาคม 2021 at 10:10
 • Chat Bot: kriengkripob ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 21:42
 • Chat Bot: ดวิน ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 21:35
 • Chat Bot: jbtsaccount ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 21:28
 • Chat Bot: คน153 ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 12:26
 • Chat Bot: TeCho ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 11:51
 • Chat Bot: พระจันทร์แดง ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 11:41
 • Chat Bot: romegat ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 11:33
 • Chat Bot: นะ จัง งัง ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 11:08
 • Chat Bot: Fourthman ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 10:44
 • Chat Bot: Yammies ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 10:41
 • Chat Bot: สันตุฏฐี ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 08:53
 • Chat Bot: yui_61 ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 08:48
 • นะ จัง งัง: [​IMG] 20 กรกฎาคม 2021 at 08:24
 • Chat Bot: นะ จัง งัง ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021 at 08:23
 • Chat Bot: Tony8625 ได้เข้าห้อง. 19 กรกฎาคม 2021 at 15:15
 • Chat Bot: Good Good ได้เข้าห้อง. 19 กรกฎาคม 2021 at 15:11
 • Chat Bot: kittikorn ได้เข้าห้อง. 19 กรกฎาคม 2021 at 10:38
 • Chat Bot: chantra_aor ได้เข้าห้อง. 19 กรกฎาคม 2021 at 10:31
 • Chat Bot: catsand ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: birdyik ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: fmeko6336 ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: bee peung ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: paprica ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: watsritawee ได้ออกจากห้อง 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: watsritawee ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: paprica ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • paprica: พระพุทธเจ้าบอกจักรวานมีการเกิดการดับเป็นธรรมดาตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ค้นพบว่าดาวฤกษ์มีการดับและฝุ่นละอองดาวมีเกิดการรวมตัวใหม่เป็นดาวอีกครั้ง 18 กรกฎาคม 2021
 • paprica: พระพุทธเจ้าพูดจริงว่ามีหลายจักรวาน นักวิทยาศาสตร์ค้นพบภายหลังว่ามีหลายกาแล๊คซี่ จักรที่พระพุทธเจ้าพูดถึงควหมายถึงกาแล๊คซี่ 18 กรกฎาคม 2021
 • paprica: พวกเก่งๆอะ ลองรับกระแสจิตสัตว์ต่างดาวแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคิดอะไร 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: paprica ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: PichsineeS ได้เข้าห้อง. 16 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: fmeko6336 ได้เข้าห้อง. 15 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: Ton Huang ได้เข้าห้อง. 15 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ธรรมในจิต ได้เข้าห้อง. 15 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: Police@2514 ได้เข้าห้อง. 14 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ทิกเกอร์_ทิกเกอร์ ได้เข้าห้อง. 14 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: superthorn1 ได้เข้าห้อง. 13 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: TB. ได้เข้าห้อง. 13 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ทิกเกอร์_ทิกเกอร์ ได้เข้าห้อง. 13 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ก้นกุฏิวัด ได้เข้าห้อง. 13 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: jiab_pink ได้เข้าห้อง. 13 กรกฎาคม 2021
 • ทิกเกอร์_ทิกเกอร์: มีทีมงานอยู่ม๊ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย 13 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ทิกเกอร์_ทิกเกอร์ ได้เข้าห้อง. 13 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ผู้รักษาศีล ได้เข้าห้อง. 12 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ผู้รักษาศีล ได้เข้าห้อง. 12 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ธรรมในจิต ได้เข้าห้อง. 12 กรกฎาคม 2021
Loading...