บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: ryuma9 ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 12:55
 • Chat Bot: Starpegasus ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 12:35
 • Chat Bot: จิตราภร ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 12:12
 • Chat Bot: ปทุมธานี ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 12:10
 • Chat Bot: จิตราภร ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 11:35
 • อนัตตา: " เมตตาภาวนานี้ เป็นข้าศึกแก่พยาบาทโดยตรง. เมื่อเจริญเมตตานี้ ย่อมละพยาบาทเสียได้ด้วยดี.เมตตานี้ ชื่อว่าเจโตวิมุตติ เพราะเป็นเครื่องหลุดพ้นจากพยาบาทของใจ.มีผลอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าทานและศีลหมดทั้งสิ้น." หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร_/|\_ 29 พฤษภาคม 2020 at 11:26
 • Chat Bot: pipat_san ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 08:45
 • Chat Bot: t_somnuek ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 08:27
 • Chat Bot: coolfish ได้ออกจากห้อง 29 พฤษภาคม 2020 at 08:16
 • Chat Bot: coolfish ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 08:16
 • อนัตตา: ชื่อเสียงจะเอามาทำไม ผู้ปรารถนาละโลกย่อมไม่หวังไปในโลกธรรม :p 29 พฤษภาคม 2020 at 08:11
 • อนัตตา:
  28 พฤษภาคม 2020 at 18:26
 • Chuang simnin:
  28 พฤษภาคม 2020 at 18:09
 • Chat Bot: Chuang simnin ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 18:08
 • Chat Bot: BigQin ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 17:33
 • Chat Bot: Chanseenak ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 17:26
 • Chat Bot: Norawon ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 16:56
 • Chat Bot: ปราบเทวดา ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 16:49
 • Chat Bot: เพื่อนรอนาน ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 16:27
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 16:27
 • Chat Bot: Pinku_Whale ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 16:21
 • Chat Bot: G.sis.t ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 16:16
 • Chat Bot: plamp256 ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 16:06
 • Pinku_Whale: :) 28 พฤษภาคม 2020 at 15:42
 • Chat Bot: Pinku_Whale ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 15:42
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 15:41
 • Chat Bot: Mahabodh ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 15:37
 • Chat Bot: sridoi ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 15:28
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 15:06
 • Chat Bot: paprica ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 12:35
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 11:02
 • Chat Bot: ๑Ton๑ ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 10:54
 • Chat Bot: Kitipum ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 10:42
 • Chat Bot: sugaritc ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 10:34
 • Chat Bot: Pinku_Whale ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 10:19
 • Chat Bot: anda24 ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 10:11
 • Chuang simnin: ฮาๆ เศร้า 28 พฤษภาคม 2020 at 09:50
 • Chat Bot: Chuang simnin ได้เข้าห้อง. 28 พฤษภาคม 2020 at 09:44
 • Chat Bot: Norawon ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 22:04
 • Chat Bot: เทพคาถา ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 22:02
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 21:38
 • Chat Bot: BigQin ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 21:38
 • Chat Bot: Step&Time ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 20:16
 • Chat Bot: PHAT639 ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 20:11
 • Chat Bot: ทำจิตให้ว่าง ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 20:05
 • อนัตตา:
  27 พฤษภาคม 2020 at 20:01
 • อนัตตา: จัดให้หนึ่งชุด :p 27 พฤษภาคม 2020 at 20:01
 • Chat Bot: Chuang simnin ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 19:54
 • Chat Bot: อติรูป (5) ได้เข้าห้อง. 27 พฤษภาคม 2020 at 19:15
 • Chuang simnin:
  27 พฤษภาคม 2020 at 18:53
Loading...