วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  60,937
 3. WebSnow
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  11,238
 4.   » กระทู้
 5. ตอบ:
  180
  เปิดดู:
  8,235
 6. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  4,443
 7. ตอบ:
  105
  เปิดดู:
  14,086
 8. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,705
 9. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  207
 10. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  234
 11. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  197
 12. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  257
 13. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  317
 14. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  275
 15. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  308
 16. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  292
 17. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  292
 18. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  276
 19. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  222
 20. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  287
 21. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  316
 22. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  262
 23. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  303
 24. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  310
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  282
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  283
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  331
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  253
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  185
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  285
 31. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  247
 32. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  226
 33. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  299
 34. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  220
 35. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  234
 36. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,081
 37. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  10,195
 38. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  9,231
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  647
 40. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  5,269
 41. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,714
 42. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  6,157
 43. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,243
 44. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,397
 45. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  11,364
 46. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,774
 47. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,320
 48. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,238
 49. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,304
 50. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  10,567
 51. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,930
 52. Luksamee Larwan424
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,163
 53. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  7,352
 54. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,684

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...