วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    55,778
   3. WebSnow
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    8,559
   4.   » กระทู้
   5. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    156
   6. Nagamanee
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    135
   7. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    253
   8. paang
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    3,665
   9. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    898
   10. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,405
   11. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    960
   12. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    717
   13. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,667
   14. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,508
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    934
   16. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,688
   17. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    536
   18. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    7,483
   19. ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    13,606
   20. chibasusumu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    293
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    575
   22. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    10,376
   23. waroon
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    7,078
   24. {ผู้ชนะสิบๆทิศ}
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    28,085
   25. paang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    11,266
   26. littleprince
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,594
   27. aonlin
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,878
   28. paang
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,121
   29. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,822
   30. jchai4
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,993
   31. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,589
   32. NoOTa
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,481
   33. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,726
   34. paang
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,414

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...