วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  60,056
 3. WebSnow
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  10,690
 4.   » กระทู้
 5. ตอบ:
  73
  เปิดดู:
  2,448
 6. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  79
 7. ตอบ:
  92
  เปิดดู:
  9,691
 8. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  4,333
 9. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,293
 10. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,816
 11. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  2,417
 12. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,447
 13. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  4,920
 14. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,245
 15. ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  8,158
 16. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,031
 17. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  9,153
 18. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  8,615
 19. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,127
 20. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  2,923
 21. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  9,771
 22. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,737
 23. Luksamee Larwan424
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,335
 24. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  5,823
 25. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,975
 26. {ผู้ชนะสิบๆทิศ}
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  31,732
 27. analyser
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,406
 28. Nagamanee
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,621
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,659
 30. paang
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  5,103
 31. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,723
 32. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,365
 33. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  9,988
 34. ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  18,551
 35. chibasusumu
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,467
 36. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,346
 37. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  13,846
 38. waroon
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  7,732
 39. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  11,919
 40. littleprince
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,125
 41. aonlin
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,499
 42. paang
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,012
 43. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  4,449
 44. jchai4
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,499
 45. NoOTa
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  3,311
 46. NoOTa
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  2,896
 47. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,367
 48. paang
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,692
 49. aonlin
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,905
 50. waroon
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,022
 51. Kob
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  6,594
 52. NoOTa
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,157
 53. paang
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,431
 54. NoOTa
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,753

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...