วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  61,879
 3. WebSnow
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  11,827
 4.   » กระทู้
 5. ตอบ:
  548
  เปิดดู:
  32,371
 6. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  95
 7. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  745
 8. ตอบ:
  102
  เปิดดู:
  16,866
 9. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  6,840
 10. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  566
 11. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  673
 12. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,640
 13. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  609
 14. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  648
 15. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  579
 16. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  651
 17. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  681
 18. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  629
 19. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  614
 20. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  610
 21. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  599
 22. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  627
 23. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  596
 24. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  748
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  593
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  567
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  590
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  550
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  620
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  611
 31. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  589
 32. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  561
 33. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  448
 34. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  584
 35. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  548
 36. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  477
 37. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  614
 38. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  519
 39. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  577
 40. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,847
 41. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  11,804
 42. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  9,816
 43. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,155
 44. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,945
 45. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,266
 46. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  7,217
 47. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,762
 48. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,798
 49. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  13,697
 50. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  10,773
 51. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,099
 52. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,995
 53. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  5,158
 54. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  11,321

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...