วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    958
   2. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,444
   3. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    993
   4. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    918
   5. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,014
   6. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,045
   7. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,147
   8. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    962
   9. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    725
   10. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    688
   11. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    678
   12. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    819
   13. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,815
   14. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,538
   15. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,021
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,058
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    788
   18. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,016
   19. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    530
   20. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    677
   21. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    773
   22. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,490
   23. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,079
   24. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    621
   25. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,701
   26. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    865
   27. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    952
   28. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,367
   29. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,734
   30. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    882

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...